Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
109Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constituirea societatilor comerciale

Constituirea societatilor comerciale

Ratings: (0)|Views: 6,837|Likes:
Published by kamitu

More info:

Published by: kamitu on Jan 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
 
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETĂŢILECOMERCIALE
1.1. Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia societăţilor comerciale
 Născută din ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători animaţi de intenţia de arealiza împreună activităţi economice de amploare, societatea comercială a apărut ca urmarea unor cauze economice şi sociale, pe măsură ce acţiunile individuale nu au mai corespunsnecesităţii de a îndeplini activităţi economice de amploare.Ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători care pună în comun resurseleindividuale, ca urmare a dezvoltării societăţii omeneşti, precum şi pe fondul creşterii nevoilor economice şi sociale şi-a găsit expresia în conceptul de societate comercială.Dacă la început societăţile comerciale erau formate doar din câteva persoane care puneau în comun bunurile şi abilităţile specifice în vederea realizării unor afaceri, evoluţiatehnicii juridice a contribuit la apariţia unor societăţi alcătuite din colectivităţi mult mai maricare, prin capitalurile lor, au făcut posibilă realizarea unor mari afaceri în toate domeniilede activitate.Societăţile comerciale au avut şi au consecinţe importante asupra civilizaţiei moderne,determinând extinderea pieţelor, canalizând energiile umane şi financiare în sensul realizăriiunor scopuri economice şi sociale, dar şi pentru satisfacerea intereselor personale aleîntreprinzătorilor 
1
.Aceste grupări de persoane şi capitaluri constituite în societăţi comerciale auîndeplinit un rol economic esenţial, contribuind la cele mai semnificative realizări alesecolului al XIX-lea, a cum au fost reţelele de i ferate, exploatarea minelor şizăcămintelor, Canalul de Suez.Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada antichităţii.Prototipul originar al societăţii comerciale l-a constituit societatea civilă fără personalitate juridică consacrată de dreptul roman
2
.În dreptul roman, societatea era de mai multe feluri : societatea tuturor bunurilor  prezente şi viitoare ale asociaţilor (
 societas omnium bonorum
), societatea care avea ca obiectun singur lucru (
 societas unius rei
) şi societatea al cărei obiect îl formau veniturile (
 societasquestus
). Ceea ce trebuie remarcat este faptul că, indiferent de forma sa, societatea era lipsităde personalitate juridică
3
. Bunurile care formau fondul social erau considerate că aparţinasociaţilor în proprietate, iar nu societăţii, ca patrimoniu distinct al acesteia.În timp, societatea comercială a apărut ca o soluţie pentru cei care, deşi deţineau marisume de bani, prin funcţiile lor (clerici, militari), erau incompatibili cu activităţile speculativecomerciale. În această situaţie ei devin asociaţi ai comercianţilor în baza unui contract de“commenda”, prin punerea la dispoziţia lor a unor fonduri de bani sau de marfă, cu condiţiade a participa la îmirea beneficiilor şi de a suporta riscurile pierderilor în limitarespectivelor valori
4
.În secolul al XVIII-lea apar primele societăţi pe acţiuni. Înfiinţarea acestor societăţieste legată de expansiunile coloniale ale unor ţări maritime, ca Olanda, Anglia şi Franţa. Auluat fiinţă Compania Olandeză a Indiilor Orientale (1602), Compania Olandeză a Indiilor Occidentale (1621), Compania Insulelor Americii (1626) pentru colonizarea insulelor Martinica şi Guadelup, Compania Noii Franţe (1628) pentru colonizarea Canadei. Aceste
1
Bratiş M., Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p.5
2
L. Filip, Drept comercial, Ed. Junimea, Iaşi, 2000, p. 89.
3
C. Tomulescu, Drept privat român, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1972, p. 292
4
E. Cârcei,
 
Drept comercial român, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000,
p.47
2
 
companii erau constituite pe baza unor patente regale sau concesiuni, cu participarea unuimare număr de posesori de fonduri (regele, curtenii, negustorii).Contribuţiile asociaţilor formau un patrimoniu distinct de cel al asociaţilor care aveauca titular compania, în calitate de persoană juridică. Pentru prima oară, contribuţiile laformarea patrimoniului au primit numele de “acţiuni”. În ceea ce priveşte riscurile asociaţilor,acestea erau limitate la contribuţiile lor la formarea patrimoniului companiei
5
.Evoluţia ulterioară în această materie, se caracterizează prin instituirea unor formemixte de societăţi comerciale. Prima reglementare sistematică şi cuprinzătoare a societăţilor comerciale o reprezintă Codul comercial francez din 1807. El conţinea dispoziţii privindformele de societate existente în activitatea comercială
6
.Pe lângă o formă de societatecunoscută sub numele de “societe generale”, consacrată sub denumirea de “societate în numecolectiv” şi societatea în comandită, constituită pe baza contractului de “commenda”, Codulcomercial francez reglementează “societatea anonimă” cu cele doforme ale sale:“societatea pe acţiuni” şi “societatea în comandită pe acţiuni”.Societatea pe acţiuni putea funcţiona numai pe baza autorizaţiei guvernului, motiv pentru care această societate va cunoaşte o adevărată expansiune abia după adoptarea legii din1867, care suprimă această autorizaţie.La sfârşitul secolului al XIX-lea, nevoile practicii comerciale au impus crearea uneiforme noi de societate comercială, şi anume “societatea cu răspundere limitată”. Aceastăformă de societate îngemănează trăsături ale societăţii în nume colectiv şi ale societăţii peacţiuni. Datorită caracteristicilor sale, societatea cu răspundere limitată a devenit, alături desocietatea pe acţiuni, forma cea mai răspândită în activitatea comercială din toate ţările lumii
7
.În epoca contemporană sunt întâlnite mai multe tipuri de societate, care însă, în funcţiede atractivitatea de care se bucură în rândul agenţilor economici, prezintă grade diferite de proliferare. Aceste fluctuaţii în ceea ce priveşte frecvenţa îşi au explicaţii de ordin economic,întemeiate pe gradul de funcţionalitate a diferitelor tipuri de societăţi. De exemplu, societăţilecu răspundere limitată au luat locul societăţilor în nume colectiv deoarece acestea din urmă îiexpuneau pe asociaţi la riscuri prea mari, obligându-i să răspundă solidar şi nelimitat faţă decreditori. Iar societatea pe acţiuni a proliferat în dauna societăţii în comandită pe acţiunifiindcă, spre deosebire de aceasta, a generalizat restrângerea răspunderii asociaţilor lavaloarea acţiunilor pe care le deţin, iar, pe de altă parte, a facilitat colectarea de capitalurimari
8
.Societăţile comerciale au contribuit la dezvoltarea maşinismului şi comunicaţiilor,care au permis extinderea pieţelor, cu toate consecinţele benefice asupra civilizaţiei moderne.Societăţile comerciale au fost, şi sunt şi în prezent, cel mai adecvat instrument juridic dedrenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca şi pentrusatisfacerea unor interese personale ale întreprinzătorilor 
9
.
1.2. Definiţia societăţii comerciale
În legislaţia română nu se defineşte noţiunea de societate comercială. Legiuitorulutilizează termenul de societate în două cazuri:
1. contractul de societate
reglementat de articolul 1491 Codul Civil: “
Societatea este uncontract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu scopde a împărţi foloasele ce ar putea deriva
”;
5
St. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, p. 140
 
6
St. Cărpenaru, op. cit., p. 140
7
Idem
8
L. Filip, op. cit. ,p. 90
9
St. Cărpenaru, op. cit., p. 140
3

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Szecsi Eva liked this
Loredana Luca liked this
Alina Gheorghe liked this
Loredana Ioana liked this
Gabriela Berlea liked this
Sin Marina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->