Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rezolvari Baze de Date (an 3, Sem. 1)

Rezolvari Baze de Date (an 3, Sem. 1)

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by Doru Barbu

More info:

Published by: Doru Barbu on Jan 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2010

pdf

text

original

 
baze_de_date
 
Probleme pentru examenul de licenta
 ____ 1.
O baza de date relationala este
a.
O colectie de date interrelationate gestionate ca o singura unitate
 b.
Un produs software furnizat de un producator de baze de date
 c.
O structura de date, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index
 d.
Definita in acelasi mod de toti producatorii de software
 ____ 2.
Un Obiect al unei baze de date este
a.
O colectie de inregistrari inrudite, stocate ca o singura unitate
b.
Un produs software furnizat de un producator de baze de date
c.
O structura, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index
d.
O colectie de date interrelationate gestionate ca o singuraunitate
 ____ 3.
Care din urmtoarele baze de date nu este un RDBMS (sistem de gestionare a bazelor de daterelatioanale)
a.
Oracle Database
 b.
MySQL
 c.Excel
Database
 d.
Microsoft SQL Server
 ____ 4.
Un sistem RDBMS(sistem de gestionare a bazelor de date relatioanale) nu include urmatorulserviciu
a.
Acceptarea unui limbaj de interogare
 b.
Mecanisme de securitate, pentru a impiedica accesul si modificarea neautorizata adatelor
 c.
Mutarea datelor in si din fisiere de date, dupa cum este necesar
 d.
Generarea diagramelor ERD (Entity Relationship Diagram)
 ____ 5.
Componentele unei baze de date relationale nu includ
a.
Tabele
 b. Diagrame ERDc.
Restrictii
 d.
Relatii
 ____ 6.
Printre tipurile de restrictii care pot fi folosite in bazele de date relationale, nu se numara
a.
NOT NULL
 b.
Relatii
 c.
CHECK
 d.
Cheie primara
 e. Unicitate____ 7.
Normalizarea nu rezolva
a.
Anomalia de stergere
 b.
Anomalia de actualizare
 c.
Anomalia de inserare
 d.
Anomalia de creare
 ____ 8.
Un identificator unic (cheie primara)
a.
Poate fi compus numai dintr-un singur atribut
 
ACCDBBDB
 
b.
Poate fi compus din atribute concatenate
 c.
Poate fi compus din atribute cu valoarea NULL
 d.
Poate fi compus din zero, unul sau mai multe atribute
 ____ 9.
Prima forma normala rezolva anomaliile cauzate de
a.
Grupurile repetitive si atributele multivaloare
 b.
Dependentele partiale de cheia primara
 c.
Dependentele tranzitive
 d.
Relatiile de tip unu-la-mai-multi
 ____ 10.
A doua forma normala rezolva anomaliile cauzate de
a.
Grupurile repetitive
 b.
Dependentele partiale de cheia primara
 c.
Grupurile repetitive si atributele multi valoare
 d.
Dependentele tranzitive
 ____ 11.
A treia forma normala rezolva anomaliile cauzate de
a.
Dependentele partiale de cheia primara
 b.
Grupurile repetitive
 c.
Dependentele tranzitive
 d.
Atributele multivaloare
 ____ 12.
Problemele de dependen
Ńă
tranzitiv
ă
 
a.
Sunt rezolvate de a doua form
ă
normal
ă
 b.
Sunt rezolvate de prima form
ă
normal
ă
 c.
Apar atunci când un atribut non-cheie depinde doar de o parte a cheii primare
 d.
Sunt rezolvate de a treia form
ă
normal
ă
 ____ 13.
SQL este
a. Un limbaj proceduralb.
Un limbaj ne
proceduralc.
Un limbaj orientat spre obiecte
 d.
Un limbaj grafic, folosit pentru definirea diagramelor ER si a diagramelorconceptuale
 ____ 14.
Un model de date reprezinta o colectie integrata de concepte care nu descriu
a.
date
 b.
relatii dintre date
 c. date despre echipa realizatoare a modeluluid.
constrângeri existente asupra datelor sistemului real analizat.
 ____ 15.
Nu este caracteristica a modelului relational:
a.
prezenta tuplurilor identice
 b.
articolele unui domeniu sunt omogene
 c.
toate valorile unui domeniu corespunzatoare tuturor cazurilor nu mai pot fidescompuse in alte valori (sunt atomice)
 d.
fiecare coloana defineste un domeniu distinct si nu se poate repeta in cadrulaceleiasi relatii
 ____ 16.
Modelul relational
nu
are ca regula de integritate structurala
a.
Unicitatea cheii. Cheia primara trebuie sa fie unica si minimala.
 b.
Integritatea entitatii. Atributele cheii primare trebuie sa fie diferite de valoarea
null
.
 
ABCDBCAC
 
c.
Integritatea referirii. O cheie externa trebuie sa corespunda unei valori a cheiiprimare asociate.
 d.
Integritatea referirii. O cheie externa trebuie sa fie ori
null
in intregime, ori sacorespunda unei valori a cheii primare asociate.
 ____ 17.
Relatia
m
:
n
devine in modelul relational
a.
tabel asociativ cu cheia primara formata numai din doua chei externe pentru celedoua tabele asociate
b.
tabel asociativ cu cheia primara formata din doua chei externe pentru cele douatabele asociate plus eventuale coloane aditionale
 c. chei externed. entitate independenta____ 18.
Care nu este un concept utilizat pentru a descrie
formal - uzual - fizic
elementele de baza aleorganizarii datelor
a.
relatie - tablou- fisier
 b.
tuplu - linie- inregistrare
 c. atribut - coloana - campd. domeniu - zona- functie____ 19.
Instructiunile SQL nu fac parte din categoria
a.
Limbajul de interogare a datelor (DQL)
 b.
Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language)
 c.
Limbajul de selectare a datelor (DSL - Data Selection Language)
 d.
Limbajul de manipulare a datelor (DML - Data Manipulation Language)
 ____ 20.
Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) nu include urmatoarea instructiune
a.
DELETE
 b.
CREATE
 c.
ALTER
 d. DROP____ 21.
Limbajul de manipulare a datelor (DML – Data Manipulation Language) nu include instructiuniea
a. INSERTb.
UPDATE
 c.
DELETE
 d.
ALTER
 ____ 22.
Tipurile de date temporale standard nu includ
a.
DATE
 b.
DATETIME
 c.
TIME
 d.
TIMESTAMP
 ____ 23.
Valorile NULL
a.
Sunt egale cu alte valori NULL
 b.
Este acelasi lucru ca si spatiile libere
c.
Sunt intotdeauna permise in mod prestabilit
 d.
Pot fi folosite pentru reprezentarea datelor care lipsesc sau nu sunt cunoscute
 ____ 24.
Definitia unei coloane din instructiunea CREATE TABLE nu poate include
a.
Numele tabelului
b.
O clauza DEFAULT
 c.
O clauza NULL sau NOT NULL
 
BDCADBDA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->