Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
22402056 Introduce Re in Relatii Publice Unitatea II

22402056 Introduce Re in Relatii Publice Unitatea II

Ratings: (0)|Views: 1,309|Likes:
Published by kasmania

More info:

Published by: kasmania on Jan 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
 
2.
 
ELEMENTE ESEN
Ț
IALE ALE RELA
Ț
IILOR PUBLICE
Organiza
ţ
ia
25
Modele de comunicare
28
Publicuri
30
Institu
ț
ionalizarea rela
ț
iilor publice
36
Obiectivele specifice unit
ăţ
ii de înv
ăţ
areRezumat
42
Teste de autoevaluare
43
R
ă
spunsuri
ş
i comentarii la întreb
ă
rile din testele deautoevaluare
44
Lucrare de verificare
45
Bibliografie minimal
ă
 
45
Obiective specifice:
La sfâr
ş
itul capitolului, vei avea capacitatea:
 
 
s
ă
descrii modelele de comunicare dintr-o organiza
ț
ie;
 
s
ă
stabile
ș
ti tipologii ale publicurilor în diferite organiza
ț
ii;
 
s
ă
explici avantajele
ş
i dezavantajele unui departament
ş
i a uneifirme de rela
ţ
ii publice.
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore
 
Camelia-Mihaela Cmeciu
 Elemente esen
 ț 
iale ale rela
 ț 
iilor publice
 
 Introducere în rela
 ț 
ii publice
Copyright © 2009
Universitatea Danubius
. Toate drepturile rezervate
25
2.1.
 
Organiza
ț
ia
2.1.1.
 
Perspective economice, politice, sociologice
Termenul de baz
ă
pe care se fundamenteaz
ă
orice organiza
ţ
ie este cel de
sistem
. Acesta presupune existen
ţ
a unor rela
ţ
ii între angaja
ţ
i
ş
i a unor coduricare reglementeaz
ă
regulile, principiile etice
ş
i comportamentul acestora.Economia,
ş
tiin
ţ
ele politice
ş
i sociologia sunt domeniile care ofer
ă
primeledefini
ţ
ii ale institu
ţ
iilor. În economie (Jaccoby, 1990,
apud 
Scott, 2004, p. 24),organiza
ţ
ia este adesea asociat
ă
cu for
ţ
a atotcuprinz
ă
toare a pie
ţ
ei
ş
iindeterminarea existent
ă
din sistemul concuren
ţ
ial, iar dorin
ţ
ele individualesunt modelate de institu
ţ
ii sociale.În
ş
tiin
ţ
ele politice
(Scott, 2004, p. 26), studiile s-au axat pe sisteme politiceparticulare prin descrieri configurative care reliefeaz
ă
constitu
ţ
iile, regulile,drepturile
ş
i procedurile interrela
ţ
ionate. Organiza
ţ
ia devine un loc al puteriiunde apar adesea conflicte pentru suprema
ţ
ie
ş
i influen
ţă
(Muchielli, 2008, p.249).
Sociologia
, „studiul vie
ţ
ii sociale uman, a grupurilor
ş
i societ
ăţ
ilor” (Giddens,2000, p. 10) este domeniul unde studiul organiza
ţ
iilor a înregistrat cele maimulte rezultate. Herbert Spencer (1876-1896) a folosit abordarea biologic
ă
 evolu
ţ
ionist
ă
pentru a descrie institu
ţ
iile. Societatea, definit
ă
ca un sistemorganic care evolueaz
ă
în timp, se adapteaz
ă
la diferitele contexte prinintermediul func
ţ
iilor „organelor” sale specializate care pot fi interpretate, defapt, drept metafora pentru subsistemele institu
ţ
ionale. În anul 1939, EverettHughes (
apud 
Scott, 2004, p. 31) define
ş
te institu
ţ
ia ca o „form
ă
de organizarede o permanen
ţă
relativ
ă
 
ş
i de un anumit tip social”.Componentele principale ale oric
ă
rei institu
ţ
ii se axeaz
ă
:
 
pe o consecven
ţă
logic
ă
(un set de comportamente sau reguliformale);
 
pe concordan
ţă
sau organizare (oameni care ac
ţ
ioneaz
ă
colectiv înspa
ţ
ii sau oficii complementare instituite).Patru sociologi importan
ţ
i (Karl Marx,
Ė
mile Durkheim, Max Weber
ş
i TalcottParsons) î 
ş
i dedic
ă
studiile analizei organiza
ţ
iilor. În plin
ă
revolu
ţ
ie industrial
ă
,Marx ([1884] 1972) consider
ă
c
ă
semnifica
ţ
ia
ş
i caracterul muncii
ş
i alrela
ţ
iilor de munc
ă
sunt modificate de structurile de oprimare
ş
i exploatare.Structurile care guverneaz
ă
orice organiza
ţ
ie implic
ă
convingeri, reguli
ş
iraporturi de putere specifice. În 1893, Durkheim distinge între:
-
 
solidaritatea mecanic
ă 
, axat
ă
pe convingerile religioase împ
ă
rt
ăş
ite carestau la baza uniunii într-o societate de tip tradi
ţ
ional;
 
Camelia-Mihaela Cmeciu
 Elemente esen
 ț 
iale ale rela
 ț 
iilor publice
 
 Introducere în rela
 ț 
ii publice
Copyright © 2009
Universitatea Danubius
. Toate drepturile rezervate
26
-
 
solidaritatea organic
ă 
, care este în curs de apari
ţ
ie
ş
i care este asociat
ă
cuun model avansat al diviziunii muncii. Max Weber (
apud 
Giddens, 2000, pp.314-325) a interpretat pentru prima dat
ă
într-un mod sistematic organiza
ţ
iilemoderne.Studiile sale s-au concentrat asupra tipului ideal de birocra
ţ
ie c
ă
reia i-a asociatcinci caracteristici esen
ţ
iale:
-
 
ierarhia clar demarcat
ă
a autorit
ăţ
ii;
-
 
reguli scrise care stipuleaz
ă
comportamentul func
ţ
ionarilor de la toatenivelurile organiza
ţ
iei;
-
 
plata salaria
ţ
ilor cu o norm
ă
întreag
ă
;
-
 
distinc
ţ
ia între via
ţ
a profesional
ă
 
ş
i via
ţ
a personal
ă
;
-
 
neposedarea resurselor materiale de c
ă
tre membrii organiza
ţ
iei.
Sarcina de lucru 1
Consideri c
ă
prim
ă
ria ora
ş
ului unde locuie
ş
ti este o organiza
ţ
iebirocratic
ă
? Men
ţ
ioneaz
ă
cel pu
ţ
in trei argumente pro sau contra.Talcott Parsons (1920-1979) face tranzi
ţ
ia c
ă
tre abordarea cultural
ă
aorganiza
ţ
iilor. Pentru sociologul american (
apud 
Stanciu, Ionescu, 2005, p. 14),organiza
ţ
iile au trei func
ţ
ii:
-
 
 func
 ţ 
ia de reproducere a normelor 
 ş
i valorilor 
: conturarea principiilorc
ă
l
ă
uzitoare care reprezint
ă
leg
ă
tura intim
ă
dintre culturaorganiza
ţ
ional
ă
 
ş
i cultura societ
ăţ
ii în ansamblu;
-
 
 func
 ţ 
ia de adaptare
: mobilizarea resurselor materiale, economice,umane etc.;
-
 
 func
 ţ 
ia de integrare
: armonizarea componentelor organiza
ţ
ionale(adeziunea, implicarea
ş
i loialitatea angaja
ţ
ilor).
Sarcina de lucru 2
Descrie trei activit
ăţ
i prin care func
ţ
ia de integrare s-a realizat înorganiza
ţ
ia în care ai lucrat sau unde lucrezi în prezent. Deexemplu: în liceu, firm
ă
, o alt
ă
facultate.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Laza Ioana liked this
Mihaela Butacu liked this
Viorica Stoian liked this
Ioana Nemeş liked this
Iolanda Dragomir liked this
zzzz0000 liked this
Denisa Chirita liked this
Evelinka Babìì liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->