Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Veganzetta numero 4-2 - 15/11/08

Veganzetta numero 4-2 - 15/11/08

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by Veganzetta
Veganzetta - notizie dal mondo vegan
Veganzetta - notizie dal mondo vegan

More info:

Published by: Veganzetta on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

 
Q
`f`gt`d`gt`
[o` [ld`s nh Lgkli 
, ugn k`l elnrgibl plü b`ttlk`b sua fngtlg`gt` lgklign, oipuaablfitn bi gntlzli k`l rlsubtitlk`bb'`gg`sldi (hutlb`>) rlf`rfi`hh`ttuiti qu`sti vnbti kibb'ugl-v`rsltí lgeb`s` kl Nxhnrk.G`bb'irtlfnbn sl b`ee` fo` s`fngkntib` rlf`rfi "ug fngsudn shr`gi-tn kl v`rkur` pnrti sub bugenp`rlnkn ik ugi rlkuzlng` k`bvnbud` f`r`arib`" `k igfo`"X`eigl ` v`e`tirligl sualsfngnigfo` k`l kiggl sldlbl i qu`bblrlsfngtritl g`l f`rv`bbl k`ebl issl-kul fngsuditnrl kl ibfnblfl". Bigntlzli oi hittn sfibpnr` kitn fo`b'Lgkli ï lb pi`s` ib dngkn fng lbdieelnr gud`rn kl v`e`tirligl `v`eigl, s` bi rlf`rfi hnss` hngki-ti sl pntr`aa` i rielng` klr` fo`ebl lgkligl sngn ugi pnpnbizlng`kl dlfrnf`hibl. Lg ug p`rlnkn lgful g`b gnstrn pi`s` slidn ibbipr`si fng prnpnst` kl tiebl ibb`
LGKLF@]ielgi 93
DLBBIG[I[NQL]Q@FLVISLNGL VP IBFPGL[@QDLGL P[LBLSSI[L
]ielgi 13
DIVVIFQN B@EIB@!
]ielgi63
FBNGL PDIGL K@F@Q@AQI[L]@Q NQEIGL KI[QI]LIG[NXLVLNGL - IBL@GN LG FL[[É3IAAI[[P[N
]ielgi ;3
VP]@QIQ@ B“PDIG@VLDN
]ielgi 03
B@ LVNB@ X@EIG@
]ielgi 83
[@QQNQ@ @ FND]IVVLNG@
X@EIGS@[[I]uaablfizlng` iditnrlib`, ip`rlnklfi iklstrlauzlng` eritulti, s`gzi sfnpn klbufrn.[uttl l klrlttl rls`rvitl il rlsp`ttlvl iutnrl.Q`kizlng` v`eigi3Frlstlgi Sigitti3 biynut, b`tt`rlge, ldpi-elgizlng`.Ebnrli Vibviknr3 r`vlslng` anzz`.Ikrlign Hrieign3 rlf`rfi, `bianrizlng`fngt`gutl.Igkr`i Hurbig3 prne`ttn erihlfn, `bian-rizlng` fngt`gutl.Oiggn fnbbianritn3 Hlblppn [risittl, ]inbn Vfrnffirn, @.I. Jnp`rglj.Hntn irtlfnbn ‒Dissifrn B`eib`! ‒ trittiki www.ditik`rns.lghnQlsnrs` w`a3 www.v`eigz`tti.nre/rlsnrs`.otdbVpngsnr3 Lgt`eribld`gtl, Nbtr` BiVp`fl` Ngbus.]`r lghnrdizlngl3@-dilb3 lghnMv`eigz`tti.nreU`a3 www.v`eigz`tti.nre Xunl rlf`v`r` lb prnssldn gud`rn k`bbiX@EIGS@[[I> Vfrlvl i lghnMv`eigz`tti.nre"
PP
dign/l" 3 gng lgt`gklidn utlblzzir` lb snstigtlvn disfolb` "undn" lg quigtnt`rdlg` firlfn kl sleglhlfitl hlbnsnhlfl ` fubturibl fo` vnbutid`gt` pngengn bisp`fl` udigi ib kl snpri kl ibtr` sp`fl` igldibl. "Igldib`/l"3 utlblzzlidn tib`snstigtlvn p`r hiflbltir` bi b`eelalbltí k`b t`stn. Lb t`rdlg` "Igldibl" lg r`ibtí ïki lgt`gk`rsl snstltutlvn kl "Igldibl gng Pdigl", n "ibtrl Igldibl", n "GngPdigl", lg slgt`sl tutt` b` sp`fl` igldibl klv`rs` kibbi sp`fl` igldib` udigi.Qlfngnsflidn i tib` t`rdlg` ugi vib`gzi issnbutid`gt` pnsltlvi k`bbiIgldibltí ` utlblzzlidn bi "I" dilusfnbi p`r snttnblg`ir` bi klegltí lgtrlgs`fi `pirl i qu`bbi udigi kl negl Igldib` klv`rsn kibb'Igldib` Pdign. "Fig`,Dilib`, `ff" 3 utlblzzlidn tibl snstigtlvl fng b'lglzlib` dilusfnbi p`r fngh`rlr`pirl klegltí tri b` klv`rs` sp`fl` igldibl, lg r`bizlng` i qu`bbi Pdigi.
Iggn LL - Gud`rn ; - 90 Gnv`dar` 1==? - X`rslng` U`a
9
D l b b i g t i t n r l
]Q@FLVISLNGL VP IBFPGL [@QDLGL P[LBLSSI[L
sfunb` ` ibb` uglv`rsltí, bi rlf`r-fi pnf'igzl fltiti pntr`aa` ikkl-rltturi susfltir` b'lgvlkli klquibfugn3 ï `vlk`gt` fo` iNxhnrk kl prnab`dl `fngndlflgng g` oiggn kitn fo` sl pnssn-gn p`rd`tt`r` lb bussn kl fld`g-tirsl lg slhhitt` rlf`rfo`. [nrgigkn i gnl, pnsslidn snbnklr` fo` gng fiplidn (ï nvvlnklr`t` vnl…), fnd` pnssi `ss`r`pnsslalb` fo` snttnsvlbuppitld`gtibl gngfoì ibfnblzzitl fnd`]ltienri, B`ngirkn Ki Xlgfl, [nbstnc, Eigkol, Jihji, Voiw,Vfow`ltz`r (tigtn p`r fltirg`snbn ibfugl gng plü vlv`gtl)slign pissitl ibbi stnrli fnd`ibfug` tri b` dieelnrl d`gtl k`be`g`r` udign. Vlidn rldistlvlttld` kl ugn stunbn kl dlbbig-titnrl! ]ntr`t` dil p`rkngirfl> Iquigkn ugi rlf`rfi subb` hifnbtílgt`bb`ttlv` k`l dif`bbil>
Bi Q`kizlng` 
V
LV@EGIBI
'
PVFL[I
"
FIQ[IF@I
"
K@LGPD@QL
0 (
DIEELN
1==?)
@
8 (
BPEBLN
1==?)
K@BBIQLXLV[I
"B 
LA@QISLNGL
".F
OLXNB@VV@QLF@X@QBLFNG[I[[LBIQ@KISLNG@XLVL[IGKNLBVL[N
3
UUU
.
BLA@QISLNGL
.
NQE
 
B
i dieelnr pirt` kl fnbnrn fo` ifqulstign` digelign bi firg` kl Igldibl ufflsl gngsl lgt`rrnei su fnd` ivvl`g` bi dnrt` klfol ï k`stlgitn i klv`glr` flan nppur`f`k` ik ugi iutn-idg`-sli sub hittn fo` bi "firg`"p`r hnrzi kl fns` prnvl`g`ki ug Igldib` fo` ï stitnufflsn. Di igfo` fnbnrnfo` oiggn ugi dlgldifngsip`vnb`zzi k`b prn-f`ssn igldiblflki fo`pnrti ibbi "firg`" sl fng-f`kngn ugi riklfiti fng-vlgzlng`3 lb p`rfnrsn, lb"dlebln v`rk`" kl ugIgldib` v`rsn bi dnrt` lgug dittitnln ï lgknbnr`.Gubbi kl plü hibsn, purtrnp-pn. Pgi d`gznegi fo`p`rd`tt` i dnbtl kl `ss`r`lg pif` fng bi prnprlifnsfl`gzi (s`gzi g`ppu-r` p`gsir` ib hittn fo` s`pur` `hh`ttlvid`gt` gng vlhnss` knbnr`, vl sir`aa`fndugqu` dnrt`, nvv`rnprlvizlng` kl ugi vlti kl ug lgklvlkun igl-dib`). Vl tritti lgv`f` kl ug p`rfnrsnfndpnstn kl k`pnrtizlng`, urbi kl knbnr` `piuri kl ibtrl Igldibl, urbi kl Pdigl. NeglIgldib` eluge` ib f`gtrn kl st`rdlglnk`pnrtitn tridlt` fidlng, lg fngklzlngl klerigk` snhh`r`gzi hlslfi ` pslfolfi. Xl`g`pnl hittn sf`gk`r` kibb'iutnd`zzn fng bihnrzi `k lg ibfugl fisl fng p`rfnss` nsfirlfo` `b`ttrlfo`. V` gng ï lg erikn klfiddlgir` vl`g` pnrtitn fng k`l dub`ttl ni vnbt` trisflgitn... hlg k`gtrn bi strutturik`b f`gtrn kl st`rdlgln. Yul itt`gk` issl`-d` iebl ibtrl, i vnbt` igfo` p`r dnbt` nr`.Yuigkn eluge` lb sun turgn (n qu`bbn k`bsun eruppn), prldi kl `ss`r` ufflsn vl`g`"stnrkltn". Yu`sti pritlfi ï kl p`r sì knbn-rnsi ` kitl l rltdl kl bivnrn, l prnab`dl t`f-glfl n prnh`sslngibl, gng s`dpr` `hhlfif`.Pgi vnbti "stnrkltn" vl`g` senzzitn... ` bnsl bisfli dnrlr` klssigeuitn prldi kl lgl-zlir` i hirbn i p`zzl. Ivnbt` i fiusi klldpr`vlstl, ug Igldib` puñ `ss`r` hittn ip`zzl prldi kl `ss`r` dnrtn. Bisflidn lbb`ttnr` ik ugi s`rl` kl pissl `strittl ki ugknfud`gtn "g`utrn" ` t`fglfn, nvv`rn ugfnrsn k`bbi IVB? k`b ]l`dngt` k`klfitniebl "np`ritnrl k`bbi dif`bbizlng`". Pgisnbi gnti3 quigkn lb b`ttnr` b`ee`rí "ï vl`-titn" "gng sl k`v`" sleglhlfi fo` bi pritlfivl`titi ï i vnbt` n sp`ssn pnsti lg `ss`r`,ibtrld`gtl gng ivr`aa` s`gsn vl`tirbi.
Bi Q`kizlng` 
‒Lb rlsp`ttn k`b a`g`ss`r` k`ebl igldibl ïug irend`gtn i ful b'nplglng` puaablfi sldnstri s`dpr` plü s`gslalb` `k lb fngsu-ditnr`, nbtr` i pr`t`gk`r` ugi firg` prn-kntti g`b pl`gn rlsp`ttn k`bb` gnrd` lel`gl-fn sigltirl`, fol`k` fo` gng slign lghbltt`snhh`r`gz` lgutlbl `k `vltialbl iebl igldiblki ful prnv`gengn b` firgl. (..) Ebl igldi-bl viggn spnstitl lg digl`ri ik`euiti: slpnssngn usir` strud`gtl fo` prnvnfignsfirlfo` `b`ttrlfo` snbid`gt` p`r l anvlglikubtl ` l sulgl fo` rlhlutign kl dunv`rsl: b`
Iggn LL - Gud`rn ; - 90 Gnv`dar` 1==? - X`rslng` U`a
]@QFPVVLNG@ utlblzzitn snbltid`gt` p`rl fnglebl, qu`stn d`tnkn ï idd`ssn snb-tigtn s` sl utlblzzi ugn strud`gtn i hug-zlngid`gtn d`ffiglfn fo` prnfurl ugsfnssi ib f`rv`bbn: k`v``ss`r` ippblfiti ugi fir-tuffli iv`gt` hnrzi ik`-euiti p`r prnkurr` ugfnbpn `hhlfif` s`gzi hrit-turi k`b frigln. Lg fisn klplffnb` quigtltí kl fnglebl,ï idd`ssi bi p`rfussln-g` ib frigln lg dnkn gngd`ffiglfn, `hh`ttuiti lgdigl`ri fo` b'igldib`pissl ldd`klitid`gt` ikugn stitn kl lgfnsfl`gzip`rkurigt` hlgn ibbi dnrt`.@B@[[QNGIQFNVL p`rsulgl, nvlfiprlgl, fnglebl `vnbitlbl ki fnrtlb`. Yu`stnd`tnkn fndpnrti lb pis-sieeln kl fnrr`gt` `b`ttrl-fi ittriv`rsn b'`gf`hibnk`bb'igldib`. ]`r quigtnrleuirki lb a`g`ss`r` igl-dib` lb K.B.vn 666/<? pr`v`k` fo` ebl `b`t-trnkl vikign "...pnstl lgtnrgn ib f`rv`bbn lgdnkn ki fngs`gtlr` ibbi fnrr`gt` kl ittri-v`rsirbn…", p`r hir` flñ g`ebl nvlfiprlgl lbv`bbn k`v` `ss`r` risitn ` vi udlklhlfitibi p`bb`. Lb slst`di lgfnrpnri ku` `b`ttrnkltiritl sli p`r lb t`dpn kl ippblfizlng` k`bbifnrr`gt` sli p`r bi t`gslng`, fo` puñvirlir` ki 6== i 9=== vnbt (fnrr`gt` ibt`r-giti i 0= o`rtz). Bi sfirlfi `b`ttrlfir`gk` l sulgl lgs`gslalbl p`r flrfi 8=s`fngkl, p`rtigtn, p`r ldp`klr` fo` b'igl-dib` rlpr`gki fnsfl`gzi kurigt` lb kls-sigeuid`gtn, bi lueubizlng` k`v` `ss`r``s`eulti `gtrn 1= s`fngkl kibb'lglzln k`bbnsonfj. (gnti k`bbi Q`kizlng`3 ugi vnbtisenzzitn ug Dilib` gng dunr` lg 1=s`fngkl…). Aiegl k'ifqui (gnti k`bbiQ`kizlng`3 fng pissieeln kl fnrr`gt``b`ttrlfi)3 utlblzzitn p`r l vnbitlbl ki fnrtlb`.Lb blv`bbn k`bb'ifqui k`v` `ss`r` r`enbialb`lg dnkn ki fngs`gtlr` ug fnrr`ttn fngtit-tn fng bi t`sti k`ebl igldibl. @V]NVLSLNG@ IBALNVVLKN KL FIQ-ANGLN3 utlblzzitn p`r l sulgl, sl aisi sub-b'izlng` ig`st`tlfi k`bb'iglkrlk` firanglfifo` ï snddlglstriti lg ug'ippnslti fid`-ri i eis lg ugi fngf`gtrizlng` gng lgh`-rlnr` ib 5=% k`b vnbud` tntib`: bi p`rkltikl fnsfl`gzi ivvl`g` `gtrn pnfol s`fngkl. LPEPBISLNG@3 bi dnrt` k`ebl igldibl b`ful firgl siriggn k`stlgit` ib fngsudnudign, k`v` ivv`glr` p`r ig`dli ifutifngs`eu`gt` ib klssigeuid`gtn. K`v`lglzlir` lb plü pr`stn pnsslalb` knpn bnstnrkld`gtn, `ss`r` riplkn, prnhusn `fndpb`tn: k`v` `ss`r` `hh`ttuitn prldifo` b'igldib` rlpr`gki fnsfl`gzi. Knpn bir`flslng` k`l visl sigeulegl ` prldi k`bbihlg` k`b klssigeuid`gtn, gng viggn `hh`t-tuit` ibtr` np`rizlngl subb'igldib`, quibl b'ispnrtizlng` k`bbi t`sti ` lb tiebln k`bb`zidp` igt`rlnrl.‒
1
DIVVIFQN B@EIB@!
sfirlfo` k`vngn `ss`r` ippblfit` p`rgng plü kl ku` s`fngkl, k`vngn `ss`r`ik`euitid`gt` lgt`rvibbit` ` ebl igldiblk`vngn klspnrr` kivigtl kl spizln suhhl-fl`gt` p`r dunv`rsl: b` sfirlfo` pnssngn`ss`r` ippblfit` snbtigtn il dusfnblpnst`rlnrl3 `' vl`titn tnffir` bi zngi igib`` e`gltib`. Ebl igldibl fo` gng sngn lgerikn kl fiddlgir`, gng k`vngn `ss`r`trisflgitl hlgn ib bunen kl dif`bbizlng`,di iaaittutl sub pnstn nppur`, s` gngfndpnrti lgutlbl snhh`r`gz`, trispnrtitl sufirr`bbn n plittihnrdi dnalb`. @' hittnissnbutn klvl`tn kl tnrf`r`, sfolifflir` nrndp`r` bi fnki, ihh`rrir` nffol, fnbplr`,pr`gk`r` i fibfl n p`rfunt`r`.Qlissud`gkn, ebl igldibl gng k`vngnissnbutid`gt` `ss`r`3 p`rfnssl n pr`sl ifibfl: snttnpnstl i sfolifflid`gtn, tnrsln-g` n rntturi k`bbi fnki: ihh`rritl p`r eblnffol: b`eitl p`r b` zidp` ` snsp`slprldi kl `ss`r` stitl stnrkltl: (…)]LV[NBII]QNL@[[LB@ FI][LXN utlblz-ziti p`r rudlgigtl ` snblp`kl. Yu`stnd`tnkn ï lg erikn kl prnvnfir` ug'izlng`triuditlzzigt` sul f`gtrl g`rvnsl f`r`ari-bl lg digl`ri tib` ki e`g`rir` ugi hnrdikl "ig`st`sli e`g`rib`" prnvnfigkn lbdlgldn `ffltid`gtn ` klsturan.B'ippir`ffoln lg usn k`v` `ss`r` kntitnkl prnl`ttlb` kl suhhlfl`gt` bugeo`zzi `pnt`gzi lg erikn kl p`rhnrir` b'nssn hrng-tib` ` p`g`trir` g`bbi fnrt`ffli f`r`arib`lg dnkn ki prnvnfir` ugn stitn kl lgfn-sfl`gzi rlb`vialb` nee`ttlvid`gt` kibbisfndpirsi k`l rlhb`ssl nfubirl. G`l sulgl ïsfngsleblialb` b'utlblzzn k`bbi plstnbi iprnl`ttlb` fiptlvn g`bb'usn lgkustrlib`, p`r-foì b` bnrn nssi hrngtibl sngn sp`ss` p`rbi pr`s`gzi kl idpl s`gl hrngtibl ` qulgklb` st`ss` rlsubtign kl klhhlflb` p`rhnrizln-g`. Xl`g` utlblzziti g`bb` dif`bbizlngl ikndlflbln n quib` slst`di ibt`rgitlvn p`rb` sltuizlngl kl `d`re`gzi g`bb` stibb` klsnsti k`l dif`bbl sulgl. (gnti k`bbiQ`kizlng`3 qulgkl g`bbi dif`bbizlng`fisiblgei ï prnaialb` fo` lb dilib` v`geisenzzitn s`gzi `ss`r` lgfnsfl`gt`).
 
L
prner`ssl t`fgnbnelfl ` t`fglfl k`bbi d`klflgig`b fidpn k`l tripligtl ` b` pnsslalbltí kl sib-v`zzi p`r dnbt` p`rsng` dibit` sl sfngtrignfng ug prnab`di pritlfn dnbtn fngfr`tn ` fir-gib`, nssli bi frnglfi digfigzi kl nreigl siglki tripligtir`, knvuti ik ugi fir`gzi klkngitnrl3 ‒Bi blsti k'itt`si g`ebl Vtitl Pgltl,ieelnrgiti ib e`ggiln 1==;, fngslst` lg ug`b`gfn kl flrfi ?;.=== pizl`gtl: kl qu`stl,05.=== sngn lg itt`si kl ug r`g`. L kitl,fndugqu`, lgklfign fo` 98 p`rsng` dunlngnnegl elnrgn g`ebl Vtitl Pgltl lg itt`si kl ugnreign‒ (hngt` FNQL[Fngsnrzln p`r biQlf`rfi sub [ripligtn kl Nreigl). Vl pntr`aa`ivigzir` fnd` snbuzlng` dleblnr` p`r hirhrngt` i tib` fir`gzi qu`bbi kl utlblzzir` fnd`hngtl kl nreigl k`l fnrpl alnbnelfid`gt` ippir-t`g`gtl ibbi sp`fl`
Ondnsipl`gs sipl`g
diprlvl kl lk`gtltí, nvv`rn k`l fbngl svlbuppitl lgvltrn ` prlvl kl quibslisl ippiritn f`r`arib` (ik`sfbuslng` k`bb` zng` f`r`aribl pr`pnst` ibfngtrnbbn k`bb` hugzlngl vltibl). K`ebl Pdiglgng-p`rsng`****, k`f`r`aritl ` prlvl kl s`gslal-bltí ` fnsfl`gzi, fo` pntr`aa`rn `ss`r` ldleblnrl kngitnrl lg issnbutn p`r ebl ibtrl Pdigl-p`rsng`. Qlaibtigkn bi qu`stlng` ittnrgn ibfngf`ttn kl "p`rsngi" pisslidn kibbi prnvn-fizlng` ibbi r`ibtí3 ibtrl Igldibl prlvitl fubturib-d`gt` ` b`eibd`gt` (di gng alnbnelfid`gt`)k`bbi bnrn lk`gtltí kl "p`rsng`" pntr`aa`rn`ss`r` utlblzzitl fnd` aigfo` kl nreigl ki tri-pligtir`. B'lgfuan ï lglzlitn fng prnv` kl tri-pligtl kl nreigl kl Dilibl i Vflddl` (fo` dnrl-vign tuttl knpn ib dissldn quibfo` d`s` ifiusi k`b rle`ttn k`ebl nreigl). B` t`fglfo`sngn stit` fngtlguid`gt` ihhlgit` f`rfigkn kldnklhlfir` e`g`tlfid`gt` l kngitnrl (ihhlgfoì lbnrn nreigl slign plü "iff`ttialbl" p`r lb rlf`-v`gt`) ` g`b fngt`dpn prnvigkn gunvl lgt`r-v`gtl kl lddugn-snppr`sslng` g`l rlf`v`gtl. Vlhiggn elí lpnt`sl kl pnt`r iv`r` i ar`v` k`lDilibl e`g`tlfid`gt` dnklhlfitl fo` ivriggnk`ebl nreigl ikittl ib tripligtn su Pdigl3 qu`-stl Dilibl v`rriggn ibb`vitl `sfbuslvid`gt` p`riv`r` k`ebl nreigl prngtl ki `spligtir` ` kitripligtir` g`ebl Pdigl alsnegnsl (v`kisl b`rlf`rfo` k`b kntt. ]irj Jwige-Unnj lg Jnr`i,k`b prnh. Qna`rt Ulgstng g`ebl Psi, k`b prnh.Olrnsol Gieisoldi lg Elippng`). [ib` snbu-zlng` pir` `ss`r` ugi k`bb` plü ikitt` i pnr-tir` ik ug iud`gtn k`bb'nhh`rti kl nreigl, ikugi kldlguzlng` k`l fnstl (` pr`zzl) kl tibl lgt`r-v`gtl ` ik ug iud`gtn k`bb` pritlfo` kl qu`stntlpn, lgsnddi ugi k`dnfritlzzizlng` k`bbipnsslalbltí k`l tripligtl, di ugi k`dnfritlzzi-zlng` rls`rviti iebl Pdigl ` aisiti subbidnrt` kl ibtrl Igldibl, ug pn' fnd` bi rlf`tti kl`t`rgi elnvlg`zzi kl Biky Aitonry**. @' g`f`s-sirln fol`k`rsl fnd` lgt`rv`glr` frltlfid`gt`lg qu`stn fidpn kl hrngt` ibb` nal`zlngl kl folï lg itt`si kl ug tripligtn ` itt`gk` ug nreignp`r pnt`r fngtlguir` i vlv`r`. @' pnsslalb` `fndpr`gslalb` fo` ug Pdign lg tib` stitn klg`f`ssltí kl snprivvlv`gzi gng stli dnbtn islgkifir` subbi prnv`gl`gzi dieirl lbb`eib`k`bb'nreign... hleurirsl s` vl sir`aa`rn k`bb`p`rpb`ssltí s` tib` nreign hnss` kl prnv`gl`g-zi igldib`. [uttn flñ ï b`eitn ib hngkid`gti-b` prnab`di k`bbi klegltí k`bb` p`rsng`udig` ` k`bb` p`rsng` igldibl kl ibtri sp`fl`` g`b fngt`dpn pnrti tib` prnab`di il sunlfnghlgl plü issnbutl, nvv`rn i qu`bbl k`bbisnprivvlv`gzi lgklvlkuib`3 "n ln n bul, Pdignn Igldib` fo` sli". ]`rtigtn pntr`aa` `ss`r`utlb` fol`k`rsl i qu`stn pugtn p`rfoì bi b`ee`` lg ibfugl fisl bi dnrib` snflib` ldp`klsfignkl ufflk`r` Pdigl p`r pr`b`virg` ebl nreigl. Lg`hh`ttl p`rñ vl sngn k`bb` zng` k'ndari rleuir-kn ibb'ldp`kld`gtn dnrib`3 dnbtl snst`gengnfo` b'`spligtn kl nreigl ittuib` ibtrn gng slifo` ug ississlgln, lg quigtn bi p`rsngi`spligtiti ï igfnri vlvi ` pntr`aa` igzliv`r` k`bb` pnsslalbltí kl sibv`zzi.***Knaalidn p`rtigtn idd`tt`r` fo` hnrs` lb
6
FBNGL PDIGL K@F@Q@AQI[L ]@Q NQEIGL KI[QI]LIG[N
Iggn LL - Gud`rn ; - 90 Gnv`dar` 1==? - X`rslng` U`a
gnstrn ibtrulsdn ` bi gnstri dnrib` ivr`aa`rnk`l f`kld`gtl kl hrngt` ibbi kridditlfi pnssl-albltí "n ln n bul"3 quigtl iff`tt`r`aa`rn bidnrt` pur iv`gkn prnsp`ttiti bi pnsslalbltí kliv`r` ug nreign -` bi sibv`zzi- pieigkn ugif`rti flhri, pur lddielgigkn ugi prnv`gl`gzilbb`flti k`bb'nreign st`ssn> Bi snfl`tí udigisl ï r`enbiti fng k`bb` b`eel fo` ldp`klsfngnqu`st` pnsslalbltí, nvv`rn bi b`ee` snvristiugi dnrib` k`hlfltirli i fiusi kl ug giturib``enf`gtrlsdn ` "lstlgtn" kl snprivvlv`gzi, fnglb hlg` kl tut`bir` b'lgfnbudltí ` bi vlti kl neglp`rsngi udigi, prnprln lg vlrtü k`bbi sui ugl-fltí lgklvlkuib`. Hlgtigtnfoì gng v`rrí rlfngn-sfluti b'`slst`gzi kl "p`rsng` igldibl" ` gng kl"`s`dpbirl igldibl" ibbnri gng sl pntrí sp`rir`kl nvvlir` i qu`stn prnab`di3 g`b fisn sp`fl-hlfn k`b tripligtn lb s`gsn dnrib` ` bi fubturigng aistign nffnrrngn k`ebl ldp`kld`gtlb`eibl (lb fo` kldnstri fnd` tibl ‒abnffol b`eibl"ibtrn gng slign fo` k`l g`f`ssirl pibblitlvl fo`gng rlsnbvngn ibbi riklf` lb prnab`di di dlri-gn snbid`gt` i k`a`bbirg` l slgtndl), fnd`qu`bbl fo` p`r nri oiggn ldp`kltn kl p`rfnrr`-r` bi striki k`bbi snbuzlng` g`bbi pritlfidleblnr`, nvv`rn qu`bbi k`l fbngl udigl k`f`-r`aritl.
Igkr`i Hurbig 
*ottp3//stidlgibl.ikuf.lt/pop^g`wss-onw^815?^=^ti^b10.otdb**aisiti fnd` gntn, sub sigeu` kl elnviglrieizz` uffls`.*** v`kisl www.igtlpr`kizlng`.nre **** ]`rsngi3 lg digfigzi kl ugi plü idplitrittizlng` k`bb'irend`gtn, utlblzzlidn lbsnstigtlvn "p`rsngi" g`bbi sui iff`zlng` plüfndug` p`r lgklvlkuir` ug snee`ttn vlv`gt`uglfn ` iutngndn, kntitn kl fnsfl`gzi ` p`g-sl`rn, lb t`rdlg` s`ppur hnrs` ldprnprln ï utlb`t`dpnrig`id`gt` p`r bi trittizlng` kl k`t`r-dlgitl irend`gtl.
‒Pg ibl`gn klsnrl`gtitn ` h`rltn ik ug nffoln oi sfngvnbtn l`rl dittlgi bi vlti k`l flttiklgl,prldi kl `ss`r` ufflsn fng tr` fnbpl kl huflb`. @rign b` 99 quigkn lb ernssn ibl`gn oi hittn bi sui fndpirsi g`b f`gtrn flttiklgn. Vualtn ï lglzliti bi fiffli. Knpn iv`r` trivnb- tn ` h`rltn bl`v`d`gt` ug aidalgn ` ugi knggi, lgs`eultn kibb` hnrz` kl tut`bi k`bb'nrkl- g`, b'ibl`gn oi f`rfitn rlhueln lg ug pirfo`eeln sntt`rrig`n. Bâ ï stitn prldi abnffitn ` pnl iaaittutn.‒ 
P
g F`rvn oi strippitn lb v`bn kl dlstlhl-fizlng` `r`ttn ittnrgn ibb` tig`-uraig`fnbb`ttlv` udig`. @k ï stitn ufflsn kip`rsngib` udign iutnrlzzitn, fnd` ugd`klfn `bldlgi ug vlrus ibl`gn ki ugfnrpn. Xlvlidn lg flttí-hnrt`zzi b` fulhngkid`gti ihhngkign g`b sigeu`. Biflttí ï lb e`g`ritnr` k`bb'ittuib` flvlbtí `bn sirí s`dpr` plü g`b prnssldn huturnlg ful bi erigk` dieelnrigzi k`eblPdigl vlvrí lg d`eibnpnbl. [ri b` lgvlsl-albl duri d`klitlfo` k`bb` flttí b'udigltíuraiglzziti `vnbv` v`rsn klhhus` s`gsl-albltí fndpisslng`vnbl v`rsn ebl ibtrl. Biflttí ï lb bunen knv` bi vlflgigzi tri ebllgklvlkul e`g`ri ug hnrt` fngtrnbbn snfli-b` r`flprnfn ` ugi dieelnr` s`gslalbltí,quigtnd`gn ippir`gt`. @ bi flttí ïigfo` lb bunen k`bb'irtlhlflibltí supr`di, knv` lbrippnrtn fng bi r`ibtí ï s`dpr` d`klitn `ririd`gt` klr`ttn ` firgib`3 hlbtritn kil dissd`kli, kibb` lddielgl hlgt` fo` rlsfrlvngnp`rlnklfid`gt` lb pirikledi kl qu`bbn fo` eblPdigl vnrr`aa`rn v`k`r` ittnrgn i bnrn, kibb`iutndnalbl fo` iggubbign bn spizln ` s`piri-gn kibb'irli ` kibbi t`rri, kibb` fis` is`ttlfo`` lgsngnrlzzit`, kiebl nsp`kibl lg ful bi snhh`-r`gzi ï gnrdiblzziti, kiebl naltnrl lg ful lb fng-tittn fng bi dnrt` ï k`b`eitn, t`fglflzzitn.]`rfoì> Pg piriknssn puñ fngtlguir` ik`ss`r` lb hngkid`gtn kl ugn stitn kl fns` hlg-foì g`ssugn bn p`rf`plsf` prnhngkid`gt` `sl rla`bbi, hif`gkn fnbbissir` lb tuttn ittnrgn iqu`stn e`rd` kl buflklssldi hnbbli / i-gnrdibl-tí. @k lb piriknssn hngkigt` ï qu`stn3 bn st`s-sn bunen fo` oi e`g`ritn gud`rnsl isp`ttlpnsltlvl k`bbi flvlbtí udigi ï igfo` bi anffilgsizlialb` ki shidir` fo` hienflti vlttld`udig` ` igldibl. Yu`sti sltuizlng` p`rkur`-rí snbn hlgn i quigkn b'Pdign gng v`krí (s`pntrí hirbn) fnsi vl ï ib kl bí k`bb` duri k`bbiflttí. @ebl vlttldi fngs`gzl`gt` k`bbi pnss`gt`dlstlhlfizlng` iutn-prnkntti, Enb`d k`bb` bnr-kur`, lb ful plü erigk` suff`ssn ï qu`bbn kliv`r fr`itn Pdigl fo` fnffnbign lb bnrn Fig`n Eittn, rl`dpl`gknsl bi anffi snrrlk`gt`k`bb` firgl snhh`r`gtl kl ug Ieg`bbn senzzitn.Bi r`ibtí nbtr` b` duri ï ibbngtigiti lgk`hlglti-d`gt` fnd` ugi plitti ` ernssnbigi sf`gn-erihli. Hlgti, klstigt`. Lb rlaibtid`gtn ï tntib`3ittnrl su ug pibfn iutn-fnstrultn fo` r`fltigns`dpr` d`gn fngsip`vnbl, fr`k`gkn fo`tuttn qu`bbn fo` sti ib kl hunrl k`b pibfn sli hlgtn` lrr`ib`. Pgn sp`ffoln kivigtl iebl nffol puñissud`r` lb s`daligt` kl ugi hntn kl ug F`rvntri l tivnblgl kl ug air fo` s`dari nvvlid`gt`ug hntndngtieeln, di gng bn ï.
@.I. Jnp`rglj 
IBL@GN LG FL[[Í3 IAAI[[P[N!
XLVLNGL

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->