Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Hotel Customer Service

Hotel Customer Service

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:

More info:

Published by: Sandra Ford Walston, The Courage Expert on Jan 08, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

 
Ykh`|k Am|` Tkcypmh¥<::< Kcc \edfpy \gyg|qg` ttt(ykh`|ktkcypmh(imo;
 Kh Gvigzpemhkc Fmpgc Gvzg|eghig
Ikpifehd pfg Gcwyeqg Iwypmog| Yg|qeig Zfghmoghk
Lu Ykh`|k Am|` Tkcypmh
 Kh gvigzpemhkc fmpgc gvzg|eghig miiw||g` eh Zm|pckh` mh ou hkpemhkc lmmn pmw| pfkpehicw`g` k ;9/iepu omhpf cmhd bkwhp( Kapg| k ptm `ku ypku# E `e`h―p tkhp pm cgkqg+ E |gigeqg`–nhmin umw| yminy maa‟ iwypmog| yg|qeig pfkp cgap og ypwhhg` eh tmh`g|oghp( Hmt pfkp―y kypkpgoghp pm a|kog mh pfg fmpgc―y tkcc( D|kl pfkp dwgyp kh` ehpg||mdkpg pfgo+ Pfg dghg|kcokhkdg| kp pfg fmpgc `e`h―p fkqg pm ehpg|qegt og> E tky imozgccg` pm yfk|g eh k ptm zkdgcgppg| tfu E qkcwg` ou ypku( Pfkp―y pfg ygi|gp umw―|g dmehd pm cgk|h &kh` om|g% eh pfey k|peicg( Ky k cgk`g|yfez imhywcpkhp &yzgkng|# ehpg|hkpemhkc kwpfm| ma 
IMW\KDG
# im|zm|kpgp|kehg|# kh` Imw|kdg Imkif
 %# E p|kqgc gvpghyeqgcu( Pfg ogom|u ma d|gkp iwypmog| yg|qeig&gqgh eh ymog z|gag||g` fmpgcy% qkheyfg` k cmhd peog kdm( Pfey z|mozpg` og pm ypmzimh`wipehd iwypmog| yg|qeig p|kehehd( Tfu= Iwypmog| yg|qeig tky kh mvuom|mh( E |k|gcu ghimwhpg|g` ep eh khu eh`wyp|u+
Ikpifehd pfg Gcwyeqg Iwypmog| Yg|qeig Zfghmoghk
 Pfg Zm|pckh` fmpgc gvzg|eghigy |mwyg` og pm ypmz# yi|kpif ou fgk`# kh` zmh`g|–tfu(‟ Tfu tky pfey fmpgc gvigzpemhkc= Tfu tky pfg gaagip ma gvigzpemhkc iwypmog| yg|qeiggcwyeqg kh` `eaaeiwcp pm ikpif= Imwc` pfg mpfg| fmpgcy mh ou lmmn pmw| fkqg eozcgoghpg` pfgZm|pckh` fmpgc―y yg|qeigy tepfmwp k``ehd imypy= Tfkp yzgieaeikccu tky oeyyehd a|mo pfg mpfg|fmpgcy=Ou zwlceieyp kp \kh`mo Fmwyg imm|`ehkpg` kh` m|dkherg` kcc pfg p|kqgck||khdgoghpy am| ou lmmn pmw|( Pfgu dghg|mwycu lmmn pfge| kwpfm|y kp pfg –lgyp‟ fmpgcy ehgkif iepu( Pfey yzgiekc gviw|yemh oku ymwh` dckom|mwy# lwp ep ey fk|` tm|n kh` kp peogy`mth|edfp p|uehd# ywif ky |e`ehd eh kh gyim|p―y ik| pfkp umw `m hmp nhmt am| oecgy ki|myy ypkpgcehgy( Gyim|py k|g z|mqe`g` pm yfwppcg umw k|mwh` pmth pm kwpmd|kzf lmmny eh pfg mwpckuehd iepu k|gk lmmnypm|gy( Pfgh pfgu `|mz umw maa kp umw| fmpgc am| k l|ega |gyp mhcu pm pw|h
 
Ykh`|k Am|` Tkcypmh¥<::< Kcc \edfpy \gyg|qg` ttt(ykh`|ktkcypmh(imo<
k|mwh` kh` zein umw wz eh pfg gqghehd pm `gceqg| umw pm umw| –pkcn kh` yedhehd(‟ E wywkccu k||eqg` lkin kp pfg fmpgc k|mwh` ;:29: zo &kh` ugy# pfg `mddegy tg|g lk|nehd cmw`cu%( Tfecg okhu kwpfm|y `m hmp ghbmu lmmn pmw|y lgikwyg pfgu k|g d|wgcehd# E tkyz|gzk|g` pm okng pfey mhig eh k ceagpeog gqghp ogom|klcg( @w|ehd mhg ma pfg amw| tggny# ehamw| `kuy E imqg|g` aeqg iepegy eh pf|gg ypkpgy# kh` E ypkug` eh pf|gg fmpgcy( [wein ifgin eh kh`mwp ma fmpgcy lgimogy lcw||g`# whcgyy umw fkqg k ypwhhg` iwypmog| yg|qeig ehie`ghp( Pfgh#umw―|g bmcpg` kh` tmh`g|# –Tfkp bwyp fkzzghg`=‟ Ky E yfk|g` pfg Zm|pckh` fmpgc ypm|u tepf a|egh`y kh` imccgkdwgy &pfkp―y tfkp umw `m tfgh umw―qg lggh pkngh klkin lu k hmpgtm|pfu zfghmoghmh%# E ypk|pg` pm dkpfg| ou pfmwdfpy pm `eypehdweyf pfg gcgoghpy( Mhg yzgkng| imccgkdwg tky ym yfming` pm fgk| ou kpuzeikc fmpgc kiimwhp fg |gyzmh`g` tepf pfey2 –Kp omyp fmpgcy# pfg m|`ehk|u lgimogy pfgyzgiekc# ceng k yoecg m| kynehd ea khupfehd gcyg ikh lg `mhg pm okng pfg ypku zcgkyw|klcg(‟
–Kcc Yfmt kh` Hm @mwdf‟
 Pfg lgyp tku E ikh `gyi|elg pfg Zm|pckh` qeyep fky pm `m tepf pfg dkog ma dmca kh` kzf|kyg ikccg` –`|eqg am| yfmt# zwpp am| `mwdf(‟ Tfgh k dmcag| eh pfg amw|ymog dkehykppghpemh am| k qg|u cmhd kh` eoz|gyyeqg `|eqg a|mo pfg pgg lmv pfkp gqg|umhg tkpifgy# pfgagccmt imozgpepm|y oku yfkng pfge| fgk`y eh ktg kp pfg `eypkhig kh` lgdeh pm aggc pfkp pfgu `mh―p fkqg k ifkhig pm teh pfkp fmcg &owif cgyy pfg dkog%( Lwp# ea pfg cmhd feppg| gh`y wzlcmtehd ep mh pfg yfm|p dkog kh` pf|gg zwppy# pfg dmca zf|kyg –kcc yfmt kh` hm `mwdf‟ ypk|pypm yw|akig( Pfgu k|g –kcc yfmt‟ mh pfg pgg lmv# lwp –hm `mwdf‟ kp pfg gh`( Eh mpfg| tm|`y# kd|gkp yfmp pfkp gh`y tepf lk` |gywcpy> wcpeokpgcu# tfgh pfg dkog―y mqg|# pfgu cmyg pfg lgp( Pfg gkyegyp tku pm fedfcedfp pfey dmca ykuehd ey pm imhp|kyp pfg Zm|pckh` fmpgcgvzg|eghig kdkehyp pfg g{wkccu eoz|gyyeqg Cmweyqeccg fmpgc( Tfgh ou gyim|p `|mzzg` og maa  tepf ou ik||u/mh cwddkdg# yfg z|mw`cu yfk|g` tepf og pfkp pfey zk|peiwck| fmpgc tky kh mc`kh` d|kh` Nghpwinu fmpgc# kh` pfg |gypkw|khp fk` tmh pfg fedfcu kiickeog` Bkogy Lgk|` Ktk|`( E gviepg`cu ghpg|g` pfg gypklceyfg` fmpgc―y eozmyehd cmllu &c ceqg eh @ghqg|# ym pfgcmllu |goeh`g` og ma pfg L|mth Zkckig%( Fedf/qkwcpg` igecehd# lgkwpeawccu `gim|kpg`aw|hepw|g# ck|dg qkygy tepf a|gyf acmtg|y# kh` zmceyfg` acmm|y whimqg|g` pfkp pfg cmllu tkyzmpghpekccu kcc –yfmt(‟ Pfgu fk` ou kppghpemh( Ypgzzehd wz pm pfg |gdeyp|kpemh imwhpg|# pfg–hm `mwdf‟ ypk|pg` pm gog|dg( Pfg |gigzpemheyp hgqg| yoecg` kp og# owif cgyy cmmng` og eh
 
Ykh`|k Am|` Tkcypmh¥<::< Kcc \edfpy \gyg|qg` ttt(ykh`|ktkcypmh(imo9
pfg gug kh` yke`# –Fgccm‟ m| –Tgcimog(‟ Yfg tky pmm lwyu |gqegtehd fg| zkzg| tm|n m|zg|fkzy yfg fk` lggh deqgh k``epemhkc |gyzmhyelecepegy tepfmwp pfg z|mzg| ywzzm|p( Mf tgcc# Eyfmmn ou fgk` kh` p|gk` tgk|ecu pm ou |mmo pm `|gyy am| `ehhg|( E tky fwhd|u( E ghbmu aehg`ehehd kh` E d|gkpcu kzz|giekpg dmw|ogp amm`( Pfg –hm `mwdf‟ `eykzzmehpoghp imhpehwg` kppfg |gypkw|khp( Tfecg pfg tkep ypkaa tky tgcc/p|kehg`# pfg amm` tky ym/ym(Eh ywook|u# am| umw hmh/dmcag|y# kapg| pfg –Tmt# cmmn kp pfey lgkwpeawc cmllu#‟ pfgcmllu okdei ywlye`gy kh` pfg `eykzzmehpoghp ypk|py ky umw ghpg| umw| |mmo# ywif ky hmimwhpg| yzkig am| okng/wz &gvigzp pfg pmz ma pfg pmecgp ce`%# hm |mlg eh pfg |mmo & tfgh Eikccg` am| k |mlg E |gigeqg`# –Tg `mh―p hm|okccu ywzzcu pfgo#‟ kh` lgd|w`dehdcu# pfgu `gceqg|g` mhg%# kh` pfg hgvp om|hehd# hm iklcg pm tkpif pfg pghhey pmw|hkoghp &E tkcng` pmpfg –mpfg|‟ fmpgc am| pfkp yg|qeig%(
Iwypmog| Yg|qeig pfkp Tehy pfg –@mwdf‟
 Tfkp okngy am| yzgiekc pmwifgy pfkp tg ikcc iwypmog| yg|qeig= Pfg ckyp cgd ma ou lmmn pmw| ehicw`g` amw| `kuy ma `|eqehd tepf gyim|py pm Cmweyqeccg kh` Cgvehdpmh# Nghpwinu#kh` Iehiehhkpe kh` @kupmh# Mfem( @w|ehd pfkp zfkyg# E fk` lggh kyygyyehd tfu E cehdg|g` ehpfg Zm|pckh` fmpgc awcaeccoghp( Pfg dghg|kc okhkdg| kh` fey ypkaa owyp nhmt fmt owif Ekzz|giekpg` pfge| yzgiekc pmwifgy( Tfkp k|g pfg qk|eklcgy# lmpf pkhdelcg kh` ehpkhdelcg# pfkp `eypehdweyfgy k –`mwdf tehhehd‟ fmpgc a|mo kh –kcc yfmt‟ fmpgc= @eyig|hehd pfg `uhkoeiy tky hmp gkyu lgikwygymog ma pfg miiw||ghigy tg|g eh`gyi|elklcg aggcehdy> pfg|gam|g# `eaaeiwcp pm zehzmehp kh`gvz|gyy( Lgcmt umw tecc aeh` pfg pkhdelcg kh` ehpkhdelcg agkpw|gy ma pfg Zm|pckh` fmpgc―ywheaeg`# imhyiemwy# kh` whwywkccu d|gkp iwypmog| yg|qeig(
 Pkhdelcg Kyzgipy2
 
Wzmh ghpg|ehd ou |mmo eh pfg ckpg kapg|hmmh &kapg| pf|gg iepegy eh ptm `kuy%# k lmppcgma ifeccg` yzk|ncehd tkpg| kh` kh kzzcg tg|g zckig` eh gug qegt mh pfg imaagg pklcg &E tky pfe|ypu kh` fwhd|u yehig E `m hmp gkp ke|zm|p m| ke|zckhg amm`%(
 
Ymap bkrr owyei tky zckuehd ky ea pfgu tg|g tkepehd am| og pm imog fmog(
 
 Pfg om`g|h ywepg fk` k –p|wg qkhepu‟ k|gk am| yz|gk`ehd dghg|mwycu ou okng/wz kh`pmecgp|egy &pfg |mmoy eh pfg Nghpwinu fmpgc tg|g kcym |gighpcu |gom`gcg`# lwp hmpimhqgheghpcu%(

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
rosrohan liked this
RupaTomjose liked this
great potentials liked this
Shana Truong liked this
deveshchavan liked this
paviaravind liked this
zakuan79 liked this
1zoltan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->