Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
208Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Economia Turismului

Economia Turismului

Ratings: (0)|Views: 12,252|Likes:
Published by xtina89
it's good!
it's good!

More info:

Published by: xtina89 on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

 
 
ECONOMIA TURISMULUI
 Lect. univ. drd. Carmen Boghean
DISCIPLIN
Ă
DE SPECIALITATE LA SPECIALIZAREA
ECONOMIA COMER 
Ţ
ULUI, TURISMULUI
Ş
I SERVICILOR 
 
l
c
t
2
 
CAPITOLUL I TURISMUL – DELIMIT
Ă
RI CONCEPTUALE
1.1 Concepte
ş
i clasific
ă
ri folosite în turism
Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (c
ă
l
ă
torie), sau „totour", „to make a tour" (a c
ă
l
ă
tori, a face o c
ă
l
ă
torie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna ac
ţ
iunea de voiaj în Europa - în general
ş
i în Fran
ţ
a - în special. Larândul s
ă
u, acest termen englez deriv
ă
din cuvântul francez „tour" (c
ă
l
ă
torie, plimbare,mi
ş
care), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de c
ă
l
ă
torie de agrement.Termenul francez are r 
ă
d
ă
cini
ş
i mai adânci, el deriv
ă
din cuvântul grec „tournos"
ş
i, respectiv,din cel latin „turnus"
ş
i înseamn
ă
tot c
ă
l
ă
torie în circuit. Din termenul „turism" a derivat
ş
i celde „turist", adic
ă
persoana care efectueaz
ă
c
ă
l
ă
toria pentru pl
ă
cerea proprie.
 
Se pune problema clarific
ă
rii unor aspecte legate de termenul „turist". Profesorul englez F.W. Ogilvie, în 1933, considera ca fiind turi
ş
ti „...
toate persoanele care satisfac cel pu
 ţ 
in dou
ă 
 condi
 ţ 
ii,
 ş
i anume sunt dep
ă 
rtate de cas
ă 
pentru o perioad 
ă 
care nu dep
ăş
e
 ş
te un an
 ş
i cheltuiescbani în acele locuri f 
ă 
ă 
ca s
ă 
-i câ
 ş
tige ".
Asem
ă
n
ă
tor se pronun
ţ
a
ş
i compatriotul s
ă
u A. C. Norwal(1936), care considera c
ă
turistul
„este acea persoan
ă 
care intr 
ă 
într-o
 ţ 
ar 
ă 
str 
ă 
in
ă 
pentru oricealt scop decât de a-
 ş
i stabili o re
 ş
edin
 ţă 
permanent 
ă 
sau pentru afaceri
 ş
i care cheltuie
 ş
te, în
 ţ 
ara unde se stabile
 ş
te temporar, banii câ
 ş
tiga
 ţ 
i în alt 
ă 
parte".
Cel care a elaborat o defini
ţ
ie aturismului - acceptat
ă
pe plan mondial, a fost profesorul elve
ţ
ian dr. W. Hunziker, acestaapreciind c
ă
:
„Turismul este ansamblul de rela
 ţ 
ii
 ş
i fenomene care rezult 
ă 
din deplasarea
 ş
i sejurul persoanelor în afara domiciliului lor, atâta timp cât sejurul 
 ş
i deplasarea nu sunt motivate printr-o stabilire permanent 
ă 
 
 ş
i o activitate lucrativ
ă 
oarecare'' 
(1940).
 
Zece ani mai târziu
The Shorter Oxford English Dictionary
(Oxford, 1950) - define
ş
te
turismul 
ca fiind
„...teoria
 ş
i practica din sfera c
ă 
ă 
toriilor; c
ă 
ă 
toria fiind de pl 
ă 
cere",
iar 
turistul 
drept
„...cel care face un tur sau mai multe tururi, în special cel ce face aceasta pentrurecreere; cel care c
ă 
ă 
tore
 ş
te de pl 
ă 
cere sau pentru motive culturale, vizitând diverse locuri pentru obiectivele interesante ale acestora, pentru peisaj sau altele asem
ă 
n
ă 
toare". Dic
 ţ 
ionarul Enciclopedic Român
(1966, vol. IV) propune urm
ă
toarea defini
ţ
ie aturismului: „
 Activitate cu caracter recreativ sau sportiv, constând din parcurgerea pe jos sau cudiferite mijloace de transport a unor distan
 ţ 
e, pentru vizitarea regiunilor pitore
 ş
ti, a localit 
ăţ 
ilor,a obiectivelor culturale, economice, istorice etc." 
 
Dictionnaire Touristique International (1969) con
ţ
ine
ş
i el o formulare: „Turismulreprezint
ă
ansamblul de m
ă
suri puse în aplicare pentru organizarea
ş
i desf 
ăş
urarea unor c
ă
l
ă
torii de agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin intermediul unor organiza
ţ
ii, societ
ăţ
isau agen
ţ
ii specializate, fie pe cont propriu, pe o durat
ă
limitat
ă
de timp, precum
ş
i industriacare concur 
ă
la satisfacerea nevoilor turi
ş
tilor"
ş
i tot în Dic
ţ
ionarul turistic interna
ţ
ional
3

Activity (208)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stanislav Mihai liked this
Marian liked this
Evelina Andreea liked this
Ana Maria liked this
ani7k liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->