Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SZMSZ KITT

SZMSZ KITT

Ratings:
(0)
|Views: 755|Likes:
Published by tapiosag2009

More info:

Published by: tapiosag2009 on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
KITT Szervezeti és MűködésiSzabályzata
Készítette: Kiss Erika
Intézményigazgató Készült a tagintézmények  Szervezeti és Működési Szabályzatának felhasználásával 
A nevelőtestület elfogadta: 2009. június 17-én
 
Tartalomjegyzék 
1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA.....5
1.1. A S
ZERVEZETI
 
ÉS
M
ŰKÖDÉSI
S
ZABÁLYZAT
 
CÉLJA
..................................................................................................51.2. A S
ZERVEZETI
 
ÉS
M
ŰKÖDÉSI
S
ZABÁLYZAT
 
JOGSZABÁLYI
 
ALAPJAI
............................................................................51.3. A
SZABÁLYZAT
 
HATÁLYA
...................................................................................................................................5
2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................................................................................................6
2.1. A
Z
 
INTÉZMÉNY
 
ADATAI
......................................................................................................................................62.2. A
Z
 
INTÉZMÉNY
 
ALAPÍTÁSA
,
FENNTARTÁSA
,
IRÁNYÍTÁSA
..........................................................................................62.3. A
Z
 
INTÉZMÉNY
 
MŰKÖDÉSI
 
TERÜLETE
....................................................................................................................62.4. A
Z
 
INTÉZMÉNY
 
TÍPUSA
,
SZERVEZETI
 
FELÉPÍTÉSE
,
ALAPFELADATA
,
INTÉZMÉNYVEZETŐ
 
MEGBÍZATÁSA
...............................72.5. A
Z
 
INTÉZMÉNY
 
JOGÁLLÁSA
.................................................................................................................................82.6. A
LAPTEVÉKENYSÉGI
 
SZAKÁGAZAT
........................................................................................................................8
2.6.1. Alapvető tevékenységek:........................................................................................................................82.6.2. Kiegészítő tevékenység, egyéb közoktatási feladatok: ........................................................................102.6.3. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: ..............................................................................10
2.7. B
ÉLYEGZŐ
 
 NYILVÁNTARTÁS
..............................................................................................................................10
3. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI..........11
3.1. I
 NTÉZMÉNYEGYSÉGEINK 
....................................................................................................................................11
3.1.1. KITT Óvodai intézményegysége .........................................................................................................113.1.2. A KITT Alapfokú oktatási intézményegysége......................................................................................11
3.2. I
 NTÉZMÉNYEGYSÉGEK 
 
KÖZÖTTI
 
KAPCSOLATOK 
....................................................................................................12
3.2.1. Az intézmény szervezeti egységei és vezetői szintjei............................................................................123.2.2. Szervezeti egységek együttműködése, kapcsolattartása......................................................................123.2.3. Tagintézmények közötti áttanítások.....................................................................................................123.2.4. Az intézmény képviselete.....................................................................................................................133.2.5. Kiadmányozási (aláírási) jogkör.........................................................................................................13
4. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS..14
4.1. V
EZETŐI
 
BEOSZTÁSOK 
......................................................................................................................................14
4.1.1. Az intézményigazgató..........................................................................................................................144.1.2. Intézményegység vezető – tagintézmény-vezető..................................................................................16 
4.2. H
ELYETTESÍTÉSI
 
REND
......................................................................................................................................174.3. A
Z
 
INTÉZMÉNYVEZETÉSHEZ
 
TARTOZÓ
 
TITKÁRSÁG
.................................................................................................18
5. VEZETŐI TESTÜLETEK – NEVELŐTESTÜLET ÉS KÖZÖSSÉGEI...................................................18
5.1. A
Z
 
IGAZGATÓTANÁCS
......................................................................................................................................18
5.1.1. Az Igazgatótanács összetétele és választása.......................................................................................185.1.2. Az Igazgatótanács jogköre..................................................................................................................195.1.3. Az Igazgatótanács működése...............................................................................................................195.1.4. Az Igazgatótanács ügyrendje..............................................................................................................20
5.2. A
VEZETŐSÉGI
 
ÉRTEKEZLET
..............................................................................................................................205.3. N
EVELŐTESTÜLET
...........................................................................................................................................21
5 3.1. Döntési jogkör.....................................................................................................................................225.3.2. Véleményezési jogkör..........................................................................................................................225.3.3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések......................................................................................................22
5.4. M
UNKAKÖZÖSSÉGEK 
,
INTÉZMÉNYI
 
SZINTŰ
 
MUNKAKÖZÖSSÉGEK 
:..............................................................................235.5. A
Z
 
ALKALMAZOTTI
 
KÖZÖSSÉG
...........................................................................................................................23
6. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK ÉS TAGINTÉZMÉNYEK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS, AVEZETŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE.............................................................................257. SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE..................................................................25
7.1. A
Z
 
INTÉZMÉNYBEN
 
FOLYÓ
 
BELSŐ
 
ELLENŐRZÉSRE
 
VONATKOZÓ
 
ÁLTALÁNOS
 
SZABÁLYOK 
..............................................257.2. A
BELSŐ
 
ELLENŐRZÉSRE
 
JOGOSULT
 
DOLGOZÓK 
 
ÉS
 
KIEMELT
 
ELLENŐRZÉSI
 
FELADATAIK 
: ..............................................267.3. K 
IEMELT
 
ELLENŐRZÉSI
 
SZEMPONTOK 
 
A
 
 NEVELŐ
-
OKTATÓ
 
MUNKA
 
BELSŐ
 
ELLENŐRZÉSE
 
SORÁN
:...................................277.4. A
Z
 
ELLENŐRZÉS
 
FORMÁI
: ................................................................................................................................27
 
8. VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS........................................289. A MŰKÖDÉS ÉS A LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATI RENDJE..........................................................29
9.1. Á
LTALÁNOS
 
SZABÁLYOK 
..................................................................................................................................29
9.1.1. Munkaterv............................................................................................................................................299.1.2. Munkaköri leírások.............................................................................................................................29
9.2. N
YITVA
 
TARTÁS
..............................................................................................................................................299.3. A
VEZETŐK 
 
BENNTARTÓZKODÁSA
......................................................................................................................299.4. A KITT
LÉTESÍTMÉNYEI
 
HASZNÁLATÁNAK 
 
RENDJE
..............................................................................................309.5. A
Z
 
ÓVODÁK 
 
MŰKÖDÉSÉNEK 
 
RENDJE
...................................................................................................................30
9.5.1. Általános szabályok.............................................................................................................................309.5.2. Napirend..............................................................................................................................................309.5.3. A nyitva tartás rendje:.........................................................................................................................309.5.4. A tagintézmény vezetők, helyetteseik nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje.............................................................................................................................................................30
9.6. A
Z
 
ISKOLÁK 
 
MŰKÖDÉSÉNEK 
 
RENDJE
...................................................................................................................31
9.6.1. Általános szabályok.............................................................................................................................319.6.2. A tanítási napok rendje.......................................................................................................................319.6.3. A tanórán kívüli foglalkozások rendje, szervezeti formái...................................................................329.6.4. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások............................................................................................339.6.5. Az intézményi felügyelet rendszabályai...............................................................................................339.6.6. Az intézmény munkarendje..................................................................................................................33
10. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A KITT-EL........................................................................................................................3511. KÜLSŐ KAPCSOLATOK.............................................................................................................................35
11.1. E
GYES
 
KIEMELT
 
INTÉZMÉNYEKKEL
,
SZERVEZETEKKEL
 
VALÓ
 
KAPCSOLATTARTÁS
......................................................35
11.1.1. A fenntartóval való kapcsolat............................................................................................................3511.1.2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás............................................................................36 11.1.3. Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás...........................................................36 
11.2. A
GYERMEKJÓLÉTI
 
SZOLGÁLATTAL
 
VALÓ
 
KAPCSOLATTARTÁS
................................................................................36
12. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVALKAPCSOLATOS FELADATOK .......................................................................................................................3713. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE.....................................3714. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK................................................................................................38
14.1. A
TAGINTÉZMÉNYEK 
 
DOLGOZÓINAK 
 
FELADATAI
 
A
 
GYERMEK 
-
ÉS
 
TANULÓBALESETEK 
 
MEGELŐZÉSE
 
ÉRDEKÉBEN
..............3814.2. A
TAGINTÉZMÉNYEK 
 
DOLGOZÓINAK 
 
FELADATA
 
GYERMEK 
-
ÉS
 
TANULÓBALESETEK 
 
ESETÉN
.........................................3814.3. E
GYÉB
 
RENDELKEZÉSEK 
.................................................................................................................................39
15. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK...............................4016. DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA, AZINTÉZMÉNYIGAZGATÓ ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA............................................4217. A MINDENNAPI TESTEDZÉS, ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT KAPCSOLATTARTÁS.......4218. AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNTARTÁSA.............................................................4219. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE......................................................43
19.1. A KITT
ÉPÜLETEINEK 
 
EGÉSZÉRE
 
VONATKOZÓ
 
RENDSZABÁLYOK 
..........................................................................43
19.1.1. Az épületek rendje.............................................................................................................................4319.1.2. Biztonsági rendszabályok..................................................................................................................4319.1.3. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje.................................................................................43
19.2. A
HELYISÉGEK 
 
ÉS
 
BERENDEZÉSÜK 
 
HASZNÁLATI
 
RENDJE
.......................................................................................44
19.2.1. Az alkalmazottak helyiséghasználata................................................................................................4419.2.2. A tanulók helyiséghasználata............................................................................................................4419.2.3. A szaktantermek használati rendje....................................................................................................44

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->