Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Word capitolul10

Word capitolul10

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by ghimpina7336

More info:

Published by: ghimpina7336 on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2010

pdf

text

original

 
Liste
CAPITOLUL 10LISTE10.1. Utilizarea listelor ]n documente
De foarte multe ori paragrafe succesive ale unui document formeaz[ o list[ deop\iuni. Numerele de ordine sau marcajele elementelor elementelor unei liste pot fiintroduse de la tastatur[ odat[ cu introducerea fiec[rui paragraf, dar Word ofer[ posibilitatea de a opta pentru numerotarea sau marcarea lor automat[. Fiecare paragraf este considerat un articol separat al listei =i prime=te cu num[r de ordine sau un marcaj propriu.Paragrafele pot fi numerotate sau marcate automat utiliz`nd comanda
Format,Bullets and Numbering.
La lansarea acestei comenzi este afi=at[ ferastra de dialog
Bullets and Numbering,
care contine trei sectiuni:1.
 
Bulleted – 
 pentru marcarea paragrafelor cu un simbol.2.
 
Numbered – 
pentru numerotarea paragrafelor.3.
 
Outline Numbered – 
permite crearea de liste pe mai multe niveluri.
10.2. Crearea listelor marcate
Pentru a crea o lista marcat[ trebuie parcurse urmatoarele etape:1.
 
Se pozi\ioneaz[ cursorul text acolo unde trebuie s[ apar[ lista.2.
 
Se aplic[ comanda
Format, Bullets and Numbering
.3.
 
Se selecteaz[ butonul
Bulleted
.Figura 10.1 – fereastra de dialog
Bullets and Numbering
 4.
 
Se selecteaz[ modul de marcare al paragrafelor aplic`nd un clic pe unuldin modelele puse la dispozi\ia utilizatorului (figura 10.1).
 
Procesoare de texte – Microsoft Word
5.
 
Se selecteaz[ butonul
OK 
 Dac[ utilizatorul nu este mul\umit de nici unul din modelele propuse, el poatedefini propriul mod de marcare select`nd butonul
Customize
din fereastra de dialog
Bullets and Numbering
.Pe ecran apare fereastra de dialog
Customize Bulleted List
(figura 10.2).Figura 10.2 – fereastra de dialog
Customize Bulleted List
 Dac[ nici unul din marcajele din zona
Bullet character
nu este cel dorit se apas[ butonul
Bullet
. Pe ecran apare fereastra de dialog
Symbol
(figura 10.3)
 
din care se alegeun simbol nou. Un font care con\ine multe simboluri este
Windings.
Fontul se poateselecta din lista derulant[
Font.
Figura 10.3 – fereastra de dialog
Symbol
 
 
Liste
Se ]nchide fereastra de dialog
Symbol
, aplic`nd un clic pe butonul
OK 
 Dac[ se aplic[ un clic pe butonul
Font
se deschide fereastra de dialog
Font
(figura 10.4) care ofer[ op\iuni suplimentare de modificare a marcajelor. }n aceast[fereastr[ de dialog se pot modifica: fontul, stilul, culoarea, m[rimea =i efectele marcajuluirespectiv.Figura 10.4 – fereastra de dialog
Font
Se ]nchide fereastra de dialog
Font,
aplic`nd un clic pe butonul
OK.
Modific[rile f[cute pot fi observate ]n partea dreapt[ a ferestrei, ]n caseta
Preview.
}n aceast[ caset[ apare o list[ miniaturizat[ marcat[ cu simbolul ales.Pozi\ia marcajului fa\[ de marginea util[ a paginii se stabile=te ]n zona
BulletPosition – Indent at.
Pozi\ia textului fa\[ marginea util[ a paginii se stabile=te ]n zona
Text position – Indednt at.
 Modific[rile se observ[ =i ]n caseta
Preview.
}n momentul ]n care rezultatul, observat ]n caseta
Preview
este mul\umitor seaplic[ un clic pe butonul
OK 
Dup[ selectarea simbolului cu care vor fi marcate elementele listei, acestea seintroduc ap[s`nd tasta
<
Enter
>
la sf`r=itul fiec[rui paragraf.
Word
introduce marcajulselectat la ]nceputul fiec[rui paragraf.La sf`r=itul ultimului paragraf din list[ se apas[ tasta
<
Enter
>
de dou[ ori.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->