Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Word capitolul15

Word capitolul15

Ratings: (0)|Views: 2,108|Likes:
Published by ghimpina7336

More info:

Published by: ghimpina7336 on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
Utilizarea ecua\iilor
CAPITOLUL 15UTILIZAREA ECUA|IILOR 15.1. Editarea expresiilor matematice - Editorul de ecua\ii MicrosoftEquation
Procesorul
Word
este ]nzestrat cu un editor puternic de formule matematice =iecua\ii, numit
Microsoft Equation.
 }n continuare nu vom utiliza termenul de ecua\ie cu sensul strict matematic, ci cuun sens mai larg. Vom considera ca fiind o ecua\ie orice formul[, rela\ie sistem de rela\iietc.Cu ajutorul editorului de ecua\ii se pot insera mai multe categorii de simbolurimatematice, care nu sunt disponibile ca simboluri standard: sume, radicali, frac\ii,integrale, matrici, operatori matematici etc.. De exemplu:Editorul de ecua\ii este o component[ de sine st[t[toare, dar poate fi activat directdin
Word
=i alte aplica\ii
Office
. Poate fi folosit =i independent de aplica\iile
Office
, caun simplu editor destinat textelor =tiin\ifice, matematice, prin lansarea ]n execu\ie a programului EQNEDT32.EXE.Pentru a crea o nou[ ecua\ie trebuie parcur=i urm[torii pa=i:1.
 
Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n document ]n pozi\ia ]n care va fi inserat[ecua\ia.2.
 
Se aplic[ comanda
Insert, Object
. Pe ecran apare fereastra de dialog
Object
 (figura 15.1)
.
 Figura 15.1 – fereastra de dialog
Object
=
+=
12
13
nn
nna
 
Procesoare de texte – Microsoft Word
3.
 
}n fereasta
Object
:
 
se selecteaz[ butonul
Create New
 
 
din lista Object Type se selecteaz[ op\iunea
Microsoft Equation 3.0.
 
 
se selecteaz[ butonul
OK 
.La lansarea editorului de ecua\ii se schimb[ con\inutul ecranului: meniul con\inealte comenzi, barele de instrumente din Word nu mai sunt afi=ate, apare ]n schimb o nou[ bar[ de instrumente specific[ editorului de ecua\ii (figura 15.2). Fereastra de lucru adocumentului r[m`ne vizibil[, dar este activ[ doar ]n zona ]n care va fi inserat[ ecua\ia.Aceast[ zon[ este ]ncadrat[ ]ntr-un chenar:Figura 15.2Dac[ se aplic[ un clic de mouse ]n afara acestei zone sau a barei de ecua\ii,editorul de ecua\ii este p[r[sit =i se activeaz[ din nou fereastra documentului principal.Imediat dup[ lansarea editorului de ecua\ii zona destinat[ ecua\iei con\ine osingur[ caset[, caset[ de baz[, care va con\ine ]ntreaga ecua\ie.O ecua\ie este compus[ din mai multe casete. Fiecare caset[ este reprezentat[ printr-un dreptunghi imaginar. Dac[ dreptunghiul este gol laturile sunt afi=ate punctat,dac[ nu laturile nu sunt vizibile. Fiecare element al unei ecua\ii: variabil[, operator,simbol, etc., este introdus ]ntr-o caset[. Introducerea simbolurilor se face folosindtastatura =i bara de ecua\ii. Trecerea de la o caset[ la alta se poate face ]n mai multemoduri:
-
 
 pozi\ion`nd cursorul mouse-ului ]n pozi\ia dorit[ =i aplic`nd un clic.
-
 
cu tastele s[ge\i.
-
 
tast`nd
<Tab>.
 Afi=area/Ascunderea barei de ecua\ii se face cu comanda
View, Toolbars.
Pe primul r`nd al barei sunt grupate butoane utilizate pentru inserarea a diferite simboluri:operatori matematici, s[ge\i, liniu\e, litere grece=ti, etc.. Al doilea r`nd al barei de ecua\iieste compus dintr-o serie de butoane care con\in =abloane pentru inserarea unor ansamblecum ar fi: matrici, sume, integrale, etc..Pentru a ]ntelege mai u=or modul de lucru cu ecua\iile, se va prezenta mai ]nt`i unexemplu. }ntr-un document se va introduce ecua\ia:Pa=ii carte trebuie efectua\i sunt urm[tori:1.
 
Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n punctul ]n care trebuie inserat[ ecua\ia.2.
 
Se lanseaz[ editorul de ecua\ii.3.
 
Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n caseta de baz[ (care va con\ine ]ntregaecua\ie).4.
 
Se tasteaz[ f(x)
=
 
321)(
+=
 x x f  
 
Utilizarea ecua\iilor
5.
 
Pentru a introduce o frac\ie se selecteaz[ din linia a doua a barei de ecua\ii, aldoilea buton. Apare o list[ de butoane cu care se pot introduce frac\ii =iradicali. Se selecteaz[ primul buton. Ecua\ia va deveni:Ecua\ia va con\ine trei casete:
-
 
caseta pentru ]ntrega ecua\ie. Laturile ei nu sunt vizibile deoarece nu estegoal[.
-
 
caseta pentru num[r[torul frac\iei
-
 
caseta pentru numitorul frac\iei.6.
 
Se aplic[ un clic ]n caseta num[r[torului. Se tasteaz[: 1.7.
 
Se aplic[ un clic ]n caseta numitorului. Se tasteaz[: 2x
+
3.8.
 
Pentru revenirea ]n documentul principal se aplic[ un clic ]n afara zoneirezervate ecua\iei.Dup[ reactivarea ferestrei de lucru, o ecua\ie poate fi m[rit[ sau mic=orat[ ]nmodul urm[tor:1.
 
Se selecteaz[ ecua\ia prin aplicarea unui clic de mouse pe ecua\ia respectiv[.}n jurul ecua\iei va ap[rea un chenar cu opt marcaje.2.
 
Se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului pe unul din marcajele de pe chenar.3.
 
C`nd cursorul mouse-ului se transform[ ]ntr-o s[geat[ dubl[, mic[, se apas[ butonul st`ng al mouse-ului =i se trage de el p`n[ se ob\ine dimensiuneadorit[.4.
 
Se elibereaz[ butonul st`ng al mouse-ului.Pentru a modifica o ecua\ie creat[ anterior se procedeaz[ ]n modul urm[tor:1.
 
Se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului pe ecua\ia respectiv[.2.
 
Se aplic[ un dublu clic.3.
 
Se fac modific[rile dorite.Diferitele elemente ale unei ecua\ii pot fi selectate cu ajutorul mouse-ului ]nmodul urm[tor:Element Selectareun simbol Se \ine ap[sat[ tasta
<Ctrl>
=i c`nd seschimb[ cursorul mouse-ului se aplic[ unclic.o caset[ Se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului ]nspa\iul casetei =i se aplic[ un dublu clic.Un caracter sau un simbol pot fi =terse ca orice caracter al documentului folosindtastele
<Backspace
>
sau
<Delete>.
 Con\inutul unei casete sau un ]ntreg ansamblu pot fi =terse numai dup[ ce au fostselectate. Nu orice caset[ poate fi =tears[ (numai con\inutul lor da). De exemplu dac[ a

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Daniela Dana liked this
Necula Isabela liked this
Raluca Georgescu liked this
alexandersson4 liked this
Adelina Rotariu liked this
Sandu Dana liked this
Mihai Valentin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->