Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
eliade, mircea - les trois graces

eliade, mircea - les trois graces

Ratings: (0)|Views: 254|Likes:
Published by Andreea

More info:

Published by: Andreea on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Mircea Eliade
LES TROIS GR\u00c2CES
\u2014 Este curios c\u0103 s-a g\u00eendit la asta... C\u0103 ultimele lui cuvinte au fost
astea: Les trois Gr\u00e2ces...

Aproape 39 de ani. De fapt, 39 de ani f\u0103r\u0103 trei s\u0103pt\u0103m\u00eeni. La c\u00ee\u0163iva
kilometri de Vevey, \u00een p\u0103dure. Dac\u0103 nu l-ar fi trezit l\u0103tratul c\u00eeinelui, ar fi
trecut pe l\u00eeng\u0103 ele f\u0103r\u0103 s\u0103 le vad\u0103. Probabil c\u0103 \u00eencerca din nou \u2014 pentru a
c\u00eeta oar\u0103? \u2014 s\u0103 g\u0103seasc\u0103 rima. Se \u00eenc\u0103p\u0103\u0163\u00eenase s\u0103 p\u0103streze, \u00eentreg,
numele latinesc: Euphorbia moldavica id est impudica... A \u00eentors speriat
capul; un c\u00eeine mare, negru se \u00eendrepta spre el, pe pietri\u015f, \u015fi \u00een fund, pe
jum\u0103tate ascunse sub s\u0103lcii \u015fi brazi, cele trei vile. A\u015fa cum nu mai v\u0103zuse
p\u00een\u0103 atunci. P\u0103reau izolate, \u015fi totu\u015fi comunicau \u00eentre ele; dar nu \u00een\u0163elegea
cum. Le privea fascinat, nemai\u00eendr\u0103znind s\u0103 clipeasc\u0103. (C\u00eeteva luni dup\u0103
aceea, Sidonia i-a spus, st\u0103p\u00eenindu-\u015fi anevoie enervarea: \u201e\u015etiu, este pur \u015fi
simplu un tic; dar, dac\u0103 ai avea pu\u0163in\u0103 voin\u0163\u0103... Pentru c\u0103, iart\u0103-m\u0103 c\u0103 \u0163i-o
repet, pentru cel care te prive\u015fte..." \u201eDar nu clipesc \u00eentotdeauna, a
\u00eentrerupt-o z\u00eembind. C\u00eend m\u0103 intereseaz\u0103 ceva, un tablou, un peisagiu, o
floare..." \u201eNu vorbeam de flori, relu\u0103 Sidonia. Este meseria ta..." Poate c\u0103
atunci, \u00een acea clip\u0103, a \u00een\u0163eles. Cuvintele acelea, \u201emeseria", \u201eeste meseria
ta", i-au fost de-ajuns. A ridicat din umeri. \u201e\u00cenainte de toate, pentru mine,
botanica este o pasiune; \u00een al doilea r\u00eend, este o \u015ftiin\u0163\u0103 foarte precis\u0103... \u00cen
orice caz, te asigur, ticul, dac\u0103 se poate numi a\u015fa, nu-mi apar\u0163ine. Nu
apar\u0163ine poetului, \u015fi nici naturalistului...")

\u2014 Da, este \u00eentr-adev\u0103r curios, vorbi Hagi Pavel. Vreau s\u0103 spun c\u0103 \u015fi-a
amintit de ele tocmai atunci, c\u00eend... Se \u00eentrerupse brusc, \u00eencerc\u00eend s\u0103-\u015fi
\u00een\u0103bu\u015fe un suspin: Dumnezeu s\u0103-L ierte! ad\u0103ug\u0103 cobor\u00eend glasul.

Apoi \u00eentinse m\u00eena \u015fi apuc\u0103 paharul cu vin.
\u2014 Les trois Gr\u00e2ces, repet\u0103 absent Zalomit. Les trois Gr\u00e2ces!...

Ce cas\u0103 de vis! S\u0103 po\u0163i lucra aici o var\u0103 \u00eentreag\u0103, s\u0103 nu faci altceva
dec\u00eet s\u0103 scrii!... Dar \u00eel exaspera c\u00eeinele. Se \u00eenv\u00eertea \u00een jurul lui, la c\u00ee\u0163iva
metri, l\u0103tr\u00eend tot mai strident, ne\u00eendr\u0103znind s\u0103-L priveasc\u0103 \u015fi totu\u015fi cu
capul necontenit \u00eendreptat, amenin\u0163\u0103tor, c\u0103tre el. \u00cei strig\u0103 \u00een glum\u0103:
\u201ePotaie!" \u00eencerc\u00eend s\u0103-L \u00eembl\u00eenzeasc\u0103. Atunci d\u0103du cu ochii de t\u0103bli\u0163a de
aram\u0103 \u015fi citi: Les troi Gr\u00e2ces. \u201eEvident! Acum \u00een\u0163eleg!", \u015fopti.

\u2014 Dar, \u00een fond, de ce este vorba? \u00eentreb\u0103 Nicoleanu. Ce-a vrut s\u0103

spun\u0103?
Hagi Pavel \u00ee\u015fi \u00eendrept\u0103 privirile spre Zalomit \u015fi z\u00eembi trist.
\u2014 Tinere\u0163e, spune, amintiri din tinere\u0163e. De c\u00eend eram to\u0163i trei la

studii, \u00een Elve\u0163ia.
\u00ce\u015fi duse st\u00eengaci m\u00eena la ochi \u015fi \u00eencepu s\u0103 se frece. Apoi, cu un oftat,
\u00ee\u015fi umplu din nou paharul.

\u2014 Eu le-am descoperit \u00eent\u00eei, \u00eencepu Zalomit, dar \u00een ziua urm\u0103toare i-
am adus \u015fi pe ei s\u0103 le admire. Les trois Gr\u00e2ces. \u00centr-adev\u0103r, nu li se
potrivea alt nume. C\u0103ci, de\u015fi erau trei, alc\u0103tuiau o unitate, dac\u0103 \u00een\u0163elegi ce
vreau s\u0103 spun. Le-a pl\u0103cut \u015fi lor, fire\u015fte, dar eu eram pur \u015fi simplu
\u00eendr\u0103gostit, de fiecare \u00een parte \u015fi de toate trei laolalt\u0103. Veneam s\u0103 le v\u0103d \u00een

fiecare duminic\u0103. Am venit o dat\u0103, to\u0163i trei, pe ninsoare. Z\u0103pada era deja
de c\u00eeteva palme, dar ningea \u00eentruna \u015fi printre brazi, dup\u0103 ce se
aprinseser\u0103 luminile \u00een\u0103untru, c\u0103ci eram \u00een ianuarie \u015fi se \u00eentuneca repede,
printre brazi parc\u0103 ne-am fi aflat deodat\u0103 \u00eentr-un basm norvegian cu z\u00eene.

\u2014 Am mai fost \u015fi alt\u0103 dat\u0103 pe z\u0103pad\u0103, \u00eel \u00eentrerupse Hagi Pavel. Dar n-a

mai fost a\u015fa frumos.
Zalomit cl\u0103tin\u0103 din cap.
\u2014 Nu, te \u00een\u015feli. Pe z\u0103pad\u0103 n-am fost dec\u00eet o singur\u0103 dat\u0103, \u00een duminica

aceea din ianuarie, \u00een 1929 sau 1930.
Hagi Pavel \u00eel privi curios.
\u2014 \u00cen nici un caz n-a putut fi \u00een 1929, pentru c\u0103 nu m\u0103 instalasem \u00eenc\u0103

la Geneva. \u015ei nici \u00een 1930 n-a putut fi, pentru c\u0103 vacan\u0163a aceea de iarn\u0103 o
petrecusem \u00een \u0163ar\u0103.
\u2014 Poate c\u0103 nu vorbi\u0163i de acela\u015fi lucru, interveni Nicoleanu. Dup\u0103
c\u00ee\u0163iva ani... amintirile, \u015fti\u0163i \u015fi dumneavoastr\u0103...

\u2014 Dar Les trois Gr\u00e2ces s\u00eent mai mult dec\u00eet amintiri din tinere\u0163e, \u00eel
\u00eentrerupse Zalomit. Cel pu\u0163in pentru mine. Publicasem o plachet\u0103 de
versuri, cu banii mei bine\u00een\u0163eles. F\u0103r\u0103 nici un succes, de altfel. Lucram \u00een
vara aceea la un volum, mult mai preten\u0163ios. Eram pur \u015fi simplu
entuziasmat de Paul Valery... C\u00eend le-am descoperit acolo, ascunse sub
s\u0103lcii \u015fi brazi, mi-am spus: S\u0103 po\u0163i scrie aici, o var\u0103 \u00eentreag\u0103, singur,
ne\u015ftiut de nimeni...

Hagi Pavel se \u00eentoarse spre el, \u00eencrunt\u00eendu-se.

\u2014 Aflasem \u015fi numele arhitectului, continu\u0103 Zalomit, \u015fi l-am \u0163inut minte
mult\u0103 vreme, poate zece, cincisprezece ani. Dar cu toat\u0103 admira\u0163ia mea, l-
am uitat. A\u015fa cum am uitat, de altfel, at\u00eetea altele, ad\u0103ug\u0103 \u00eencerc\u00eend s\u0103
z\u00eembeasc\u0103.

Hagi Pavel ridic\u0103 de mai multe ori din umeri.
\u2014 Nu prea \u00een\u0163eleg la ce faci aluzie, spuse.
\u2014 \u00cen orice caz, e curios c\u0103 astea au fost ultimele lui cuvinte, spuse

Nicoleanu: Les trois Gr\u00e2ces.

\u2014 C\u00eet se poate de curios, relu\u0103 Hagi Pavel. Fiecare dintre noi am avut multe aventuri \u00een tinere\u0163e; pe unele le-am uitat, de altele ne amintim doar pe jum\u0103tate. Ce l-o fi f\u0103cut pe Aurelian s\u0103-\u015fi aduc\u0103 aminte tocmai de Le s

trois Gr\u00e2ces? Poate pentru c\u0103, dup\u0103 at\u00ee\u0163ia ani, ne aflam din nou \u00eempreun\u0103,
noi, cei trei, care ne \u00eemprietenisem \u00een timpul studiilor la Geneva. Dar
aveam at\u00eetea alte amintiri comune din Elve\u0163ia! De ce \u015fi-o fi adus aminte de
Les trois Gr\u00e2ces. Mai ales c\u0103, la drept vorbind, a\u015fa cum c\u0103zuser\u0103m de

acord cu to\u0163ii, nu numai noi trei, ci \u015fi al\u0163i colegi de-ai no\u015ftri, numai dou\u0103
din ele erau pro-priu-zis grase. Yvonne era mai mult sau mai pu\u0163in a\u015fa
cum trebuia s\u0103 fie o elve\u0163ian\u0103 de dou\u0103zeci \u015fi cinci de ani.

Zalomit schimb\u0103 brusc pozi\u0163ia scaunului \u015fi-\u015fi \u00eencru\u0163i\u015f\u0103 bra\u0163ele pe
mas\u0103.

\u2014 Cred c\u0103 vorbim de dou\u0103 lucruri cu totul deosebite, care n-au nimic
de-a face unul cu altul. Eu \u00ee\u0163i vorbeam de cele trei vile de l\u00eeng\u0103 Vevey, care
se numeau Les trois Gr\u00e2ces, \u015fi prin fa\u0163a c\u0103rora ne-am plimbat de at\u00eetea
ori; o dat\u0103 \u00eentr-o duminic\u0103 din ianuarie \u015fi pe ninsoare.

\u2014 Acum, c\u0103 te ascult, \u00eencepu g\u00eenditor Hagi Pavel, parc\u0103 mi-a\u015f aduce
aminte de ni\u015fte pitici \u00een curte, \u015fi un bazin zm\u0103l\u0163uit albastru.
Zalomit ridic\u0103 plictisit din umeri.
\u2014 Nu. Confunzi cu alte vile \u015fi c\u0103su\u0163e. Les trois Gr\u00e2ces n-aveau pitici \u015fi
nici bazin.

\u2014 Poate confund, spuse Hagi Pavel. Dar sper c\u0103 \u00ee\u0163i mai aduci aminte
de Yvonne \u015fi de Henriette, \u015fi de o a treia fat\u0103, \u00eemi scap\u0103 acum numele, cu
care ne-am avut noi bine, iar unii din noi chiar foarte bine, aproape doi ani
de zile... \u0162ie \u00ee\u0163i pl\u0103cea la \u00eenceput Yvonne, dar nu cred c\u0103 a fost o mare
pasiune...

\u2014 Da, Yvonne... Evident, \u00eemi aduc aminte numele. Dar n-a\u015f \u015fti s\u0103-\u0163i
spun cum ar\u0103ta... Iar despre celelalte dou\u0103...

\u2014 Henriette era destul de gras\u0103, dar era, cum spuneam noi atunci,
dat\u0103 dracului, avea pe vino \u00eencoace. \u015ei era de\u015fteapt\u0103 foc. \u0162ii minte cum te
tachina c\u00eend ne \u00eent\u00eelneam cu to\u0163ii \u2014 noi trei, \u015fi ele trei \u2014 la Gafe des

Vosges? \u00eent\u00eei striga grupului \u00eentreg: Vive la Roumanie! Apoi \u00ee\u0163i c\u0103uta

privirile \u015fi ad\u0103uga: Vivent les allies!
Zalomit ridic\u0103 din nou din umeri z\u00eembind trist, intimidat.
\u2014 \u00cemi pare r\u0103u, \u00eemi pare foarte r\u0103u, dar nu-mi mai aduc aminte...
\u2014 Bine, \u00een\u0163eleg, continu\u0103 Hagi Pavel. Tu erai pasionat de poezie \u015fi de

flori. Vedeai lumea altfel dec\u00eet o vedeam noi! \u015ei apoi, ad\u0103ug\u0103 dup\u0103 o
scurt\u0103 pauz\u0103, au trecut aproape patruzeci de ani...

\u2014 Dar n-am uitat nici p\u0103durea de l\u00eeng\u0103 Vevey, nici Les trois Gr\u00e2ces,
de\u015fi, \u00ee\u0163i m\u0103rturisesc, nu m-am mai g\u00eendit la anumite \u00eent\u00eempl\u0103ri din
tinere\u0163ea mea de vreo dou\u0103zeci \u015fi cinci de ani.

T\u0103cur\u0103 to\u0163i, \u00eencurca\u0163i, evit\u00eend s\u0103 se priveasc\u0103. T\u00eerziu, Hagi Pavel apuc\u0103
brusc a doua sticl\u0103 \u015fi umplu paharele, cu mare grij\u0103, ca \u015fi cum i-ar fi fost
fric\u0103 s\u0103 nu-i tremure m\u00eena.

\u2014\u00c2propos de Yvonne, \u00eencepu. Mai \u0163ii minte cum le numea Aurelian la

\u00eenceput? Le spunea: Deux ou trois Grasses...
Zalomit \u00eel privi din nou cu mare aten\u0163ie apoi z\u00eembi.
\u2014 Asta n-o putea spune atunci, pentru c\u0103 \u00een anii aceia \u00eenc\u0103 nu se

tradusese \u00een fran\u0163uze\u015fte cartea lui Aldous Huxley, Two or Three Gr\u00e2ces.
Dac\u0103 a spus-o, a spus-o mai t\u00eerziu...

\u2014 Bine, bine, \u00eel \u00eentrerupse Nicoleanu. \u015etim cu to\u0163ii c\u0103 memoria este
a\u015fa cum s\u00eent toate celelalte func\u0163iuni \u015fi facult\u0103\u0163i: aproximativ\u0103 \u015fi
perisabil\u0103. Dar, ca s\u0103 revenim la ultimele cuvinte ale lui Aurelian T\u0103taru, ce
crede\u0163i c\u0103 a vrut s\u0103 spun\u0103?...

\u2014 Dumnezeu s\u0103-l ierte! murmur\u0103 Hagi Pavel. Poate faptul c\u0103 eram to\u0163i
trei \u00eempreun\u0103, c\u0103 ne re\u00eent\u00eelnisem to\u0163i trei dup\u0103 at\u00ee\u0163ia ani, \u015fi tocmai aici, \u00een
mun\u0163i, ca pe vremuri, c\u00eend urcam spre Chamonix.

\u2014 Partea asta a Carpa\u0163ilor nu prea seam\u0103n\u0103 cu Elve\u0163ia alpin\u0103, vorbi
absent Zalomit. Dac\u0103 a vrut s\u0103 ne spun\u0103 ceva, a vrut probabil s\u0103 ne spun\u0103:
\u201e\u00eemi dau seama c\u0103 s\u00eent pierdut, dar nu mi-e fric\u0103, \u015fi nici vou\u0103 s\u0103 nu v\u0103 fie
fric\u0103 de moarte." \u015ei poate a vrut s\u0103 ne spun\u0103 c\u0103 moartea este o \u00eemplinire,
o perfect\u0103 integrare a tuturor facult\u0103\u0163ilor \u00eenalte cu care am fost d\u0103rui\u0163i. \u015ei
n-a g\u0103sit, pe loc, o alt\u0103 imagine, sau poate n-a mai avut destule puteri s\u0103
vorbeasc\u0103, \u015fi, deschiz\u00eend ochii \u015fi v\u0103z\u00eendu-ne pe am\u00eendoi acolo l\u00eeng\u0103 el, \u015fi-a
adus aminte de perfecta armonie a celor trei vile, separate \u015fi totu\u015fi
form\u00eend un singur corp arhitectonic, \u015fi ne-a evocat imaginea asta: Les trois

Gr\u00e2ces...
\u2014 Bine, tu e\u015fti poet, \u00eel \u00eentrerupse Hagi Pavel. Tu vezi lucruri pe care
noi, ce\u015ftilal\u0163i...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->