Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mircea eliade - incercarea labirintului

mircea eliade - incercarea labirintului

Ratings:
(0)
|Views: 38|Likes:
Published by Andreea

More info:

Published by: Andreea on Jan 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Coperta de CALIN STEGEREAN
JMIRCEA EL\u00ceADE
LABIRINTULUI
Traducere \u015fi note de DOI NA CO RNEA
\u00ceSBN 973-35-0132-8
EDITURA DACIA
CLUJ-NAPOCA, 1990
\u25a0

i:\u00bbLIOTECA
Traducerea s-a f\u0103cut dup\u0103 edi\u0163ia:
MIRCEA ELIADE

L'Epreuve du Labyrinthe
(entretiensavec CI.H. Rocquet)
Belfond, 1978 Paris
C\u00ceTEVA OBSERVA\u0162II DIN PARTEA TRADUC\u0102TOAREI

Ap\u0103rut\u0103 sub forma literar\u0103 de interviu, cartea d\u0103 impresia, nu numai de spontaneitate, ea
este \u015fi o confruntare de opinii, \u00een care cel ce pune \u00eentreb\u0103rile, Claude-Henri Roquet, ii sile\u015fte
adesea pe cel \u00eentrebat, Mircea Eliade, s\u0103 scruteze dep\u0103rt\u0103rile trecutului s\u0103u, sau ad\u00eencimile
universului s\u0103u spiritual, v\u0103z\u00eendu-se obligat s\u0103 opteze pentru anumite idei \u015fi s\u0103 resping\u0103
altele. Izvor\u00eet\u0103 deci din dorin\u0163a celui ce \u00eentreab\u0103 de a scoate \u00een vileag profunzimea unei
g\u00eendiri cu toate ramifica\u0163iile ei, precum \u015fi \u00eentreg adev\u0103rul unei atitudini spirituale exemplare,
aceast\u0103 carte este, cu siguran\u0163\u0103, o carte caref ormeaz\u0103. T\u00een\u0103rul cititor obi\u015fnuit, din
nenorocire, cu anumite tipare de g\u00eendire, va fi, de la primele r\u00eenduri, fermecat de libertatea
cuget\u0103rii lui Mircea Eliade, de marea ei deschidere, de creativitatea ei. Va sim\u0163i din prima
clip\u0103 c\u0103 \u00een fa\u0163a lui se contureaz\u0103 un model uman a c\u0103rui inteligen\u0163\u0103 se \u00eembin\u0103 cu
\u00een\u0163elepciunea, cu dragostea de oameni \u015fi generozitatea, pe de o parte, cu visul, imagina\u0163ia \u015fi
fantezia, pe de alt\u0103 parte.
Dar aceast\u0103 carte este important\u0103 \u015fi pentru faptul c\u0103 Mircea Eliade \u00ee\u015fi define\u015fte \u00een ea, pe
Ung\u0103 metoda sa de cercetare ca istoric al religiilor, \u015fi scopul acestei cercet\u0103ri, care este
redescoperirea spiritualit\u0103\u0163ii arhaice \u015fi primitive. Aceast\u0103 redescoperire este important\u0103
pentru omul modern, ea fiind o reg\u0103sire a propriilor sale origini, \u015fi\u2014 implicit\u2014 a identit\u0103\u0163ii
sale. T\u00een\u0103rul cititor va decripta \u00een aceast\u0103 carte \u015fi convingerile coordonatoare, pline de
noble\u0163e, care stau la baza \u00eentregii activit\u0103\u0163i \u015ftiin\u0163ifice \u015fi literare a lui Mircea Eliade: bun\u0103oar\u0103,
ideea unit \u0103\u0163 ii \u015fisacr alit \u0103\u0163 ii cosmosului \u015fi a vie\u0163ii; ideea unit\u0103\u0163ii spiritului, a libert\u0103\u0163ii \u015fi
creativit\u0103\u0163ii lui. tn g\u00eendirea acestui cercet\u0103tor al miturilor \u015fi al religiilor este o str\u00eens\u0103 leg\u0103tur\u0103
\u00eentre via\u0163\u0103 spiritual\u0103, libertate, cultur\u0103.
Un mesaj deosebit de important, pentru noi care avem o istorie at\u00eet de zbuciumat\u0103, se leag\u0103
de ideea \u201emlntuirii", a salv\u0103rii. Aceast\u0103 idee apare cu o dubl\u0103 valen\u0163\u0103: istoric\u0103 \u015fi spiritual\u0103.
\u00cencerc\u0103rile istoriei (\u201eteroarea istoriei"\u2014 cum le
nume\u015fte g\u00eenditorul) se pot dep\u0103\u015fi dac\u0103 le privim ca pe ni\u015fte \u201e\u00eencerc\u0103ri ini\u0163iatice" sau treceri
prin labirint, \u015fi a c\u0103ror menire ar fi de a ne dezv\u0103lui un nou sens al \u201erealului"; \u00een acest caz,
\u00eencerc\u0103rile, departe de a \u00eenfr\u00eenge \u015fi aliena, \u00eembog\u0103\u0163esc, instruiesc, fortific\u0103. Cunoa\u015fterea
miturilor \u015fi a simbolurilor \u201ene ajut\u0103 s\u0103 descoperim prezen\u0163a transcendentului \u015fi a supra-
istoricului \u00een via\u0163a de toate zilele", spune Mircea Eliade \u00een Jurnalul s\u0103u. Miturile le cunoa\u015ftem
datorit\u0103 memoriei, ea ne reveleaz\u0103 adev\u0103rurile exemplare din trecut, pe care t&\u00ee ea le
reactualizeaz\u0103 \u00een prezent. Memoria st\u0103, deci, la baza culturii unui popor, iar cultura devine un
mijloc\u2014 singurul mijloc\u2014 de supravie\u0163uire. \u00een al doilea r\u00eend, m\u00eentuirea spiritual\u0103 individual\u0103
nu e posibil\u0103 f\u0103r\u0103 ancorarea noastr\u0103 \u00een \u201erealul" din noi, \u00een \u201ecentrul" nostru, f\u0103r\u0103ef ort ul nostr u
de a birui toate formele de condi\u0163ionare (fiziologice, sociale, politice, istorice etc), dob\u00eendind
astfel libertatea, \u00een\u0163eleasa ca disponibilitate, ca deschidere spiritual\u0103 mereu creativ\u0103. Filiera
ar fi deci urm\u0103toarea: mit\u2014 memorie\u2014 adev\u0103r\u2014 libertate (spontaneitate)\u2014 creativitate\u2014
m\u00eentuire spiritual\u0103 \u015fi istoric\u0103. Aceast\u0103 carte este deci, implicit, o carte a n\u0103dejdii \u00eempotriva
dezn\u0103dejdii.

Din g\u00eendirea lui Mircea Eliade se mai desprinde o coordonat\u0103 important\u0103: rolul paradigmatic
pe care elita intelectual\u0103 \u00eel de\u0163ine\u2014 sau ar trebui s\u0103-l de\u0163in\u0103\u2014 \u00een formarea spiritualit\u0103\u0163ii unui
popor; numai aceast\u0103 elit\u0103, purt\u0103toare de inteligen\u0163\u0103 \u015fi de tradi\u0163ie, poate constitui modele
demne de urmat.
Modestia, discre\u0163ia ce \u00eenso\u0163esc r\u0103spunsurile date lui Clau\u0103e-Henri Roequet, scrupulele
morale ce stau la baza lor, teama de a nu fi superficial, de a nu r\u0103ni sensibilitatea unor
cititori, claritatea exprim\u0103rii pentru a facilita accesul celui ce dore\u015fte s\u0103 se apropie de acest
univers spiritual, ici, colo, c\u00eete o not\u0103 de umor, menit\u0103 s\u0103 descre\u0163easc\u0103 frun\u0163ile, \u015fi nici un
resentiment, s\u00eent tot at\u00eetea dovezi de generozitate, de puritate spiritual\u0103 \u015fi de o mare
dragoste de oameni la Mircem Eliade.

DOINA CORNBA, Cluj, 1982
Aceast\u0103 traducere a circulat \u00een samisdat.
PREFA\u0162\u0102

\u00eensu\u015fi titlul acestei c\u0103r\u0163i ne dezv\u0103luie natura ei: \u00eencercarea Labirintului. Obiectul ar cere
confidentului s\u0103 prefa\u0163eze dialogul provocat printr-un joc de \u00eentreb\u0103ri. Pot invoca \u00eens\u0103
motivele care m-au adus, pentru a o iscodi, pe \u0163\u0103rmul acestei lumi aproape legendare:
Eliade. Aveam doar dou\u0103zeci de ani c\u00eend am citit, la biblioteca Institutului de Studii Politice,
unde, la drept vorbind, nu-mi prea aflam locul, o prim\u0103 carte de Eliade \u2014 cred c\u0103 era Imagini
\u015fi Simboluri \u2014 \u015fi c\u00eend arhetipurile, magia leg\u0103turilor, mitul periei \u015fi al scoicii, botezuri \u015fi
deluvii, toate acestea m-au mi\u015fcat mai mult dec\u00eet \u015ftiin\u0163a profesorilor mei de economie
politic\u0103: era vorba de savoarea \u015fi de sensul lucrurilor. Apoi cu mul\u0163i ani mai t\u00eerziu, av\u00eend
menirea s\u0103 ar\u0103t viitorilor arhitec\u0163i c\u0103 spa\u0163iul omului nu-\u015fi g\u0103se\u015fte adev\u0103rata m\u0103sur\u0103 dec\u00eet
atunci c\u00eend se orienteaz\u0103 dup\u0103 punctele cardinale ale inimii, alia\u0163ii mei cei mai buni au fost
Bachelard al Poeticii Spa\u0163iului \u015fi Eliade din Sacru \u015fi Profan. Iar mai apoi, citind \u015fi recitind,
precum ai hoin\u0103ri prin Siena sau Vene\u0163ia, Fragmente dintru-un Jurnal, desf\u0103\u015furare a unei
lumi, prezen\u0163\u0103 a unui om, drumul unei vie\u0163i, am v\u0103zut lucind, chiar nea\u015fteptat de aproape,
prin mijlocirea c\u0103r\u0163ilor \u00eenf\u0103ptuite, flac\u0103ra unei persoane. Cred c\u0103 dorin\u0163a mi-a fost \u00eemplinit\u0103: l-
am \u00eent\u00eelnit pe str\u0103mo\u015ful mitic, a\u015f putea chiar spune c\u0103 ne-am \u00eemprietenit \u015fi prin st\u0103ruin\u0163ele
mele am scos \u00een vileag din spa\u0163iul scrisului \u015fi al g\u00eendirii, din chiar miezul lor, \u2014 opera lui
Eliade \u2014 acest microcosm, acest loc pivotai, alc\u0103tuit din \u00eentrevederile noastre.
Ca s\u0103 p\u0103trunzi \u00een labirint \u015fi s\u0103 descoperi \u00een cur\u00eend unitatea unei opere \u015fi a unei vie\u0163i, orice
intrare e potrivit\u0103. Ucenicia \u00een India la dou\u0103zeci de ani \u015fi apropierea de Jung la ,,Eranos", cu
dou\u0103zeci de ani mai t\u00eerziu; ad\u00eencile r\u0103d\u0103cini rom\u00e2ne\u015fti, de recunoscut p\u00een\u0103 \u015fi \u00een felul de a
considera lumea drept patrie; inventarul miturilor alc\u0103tuit pe baza \u00een\u0163elegerii lor; str\u0103dania
istoricului \u015fi str\u0103vechea pasiune de-a n\u0103scoci legende; Nicolaus de Cusa \u015fi Himalaia: se
\u00een\u0163elege
de ce la Eliade tema coinciden\u0163ei contrariilor r\u0103sun\u0103 at\u00eet de des \u015fi de st\u0103ruitor. Se poate \u00eens\u0103
sus\u0163ine c\u0103, \u00een cele din urm\u0103, totul converge? Mai degrab\u0103 aceasta: totul a izvor\u00eet din sufletul
originar \u015fi acest suflet, precums\u0103-m\u00een\u0163a sau copacul, a atras spre sine fe\u0163ele diferite ale
lumii ca s\u0103-i r\u0103spund\u0103 \u00eentreb\u00eend-o, ca s-o \u00eembog\u0103\u0163easc\u0103 cu propria sa prezen\u0163\u0103. P\u00een\u0103 la
urm\u0103, \u00eenceputul se manifest\u0103 \u00een tot ce a devenit, \u00een tot ce s-a alc\u0103tuit.
Credeam c\u0103 voi \u00eent\u00eempina un om a c\u0103rui oper\u0103 mi-a luminat adolescen\u0163a, dar am \u00eent\u00eelnit un
g\u00eenditor actual. Eliade n-a f\u0103cut niciodat\u0103 gre\u015feala de-a considera c\u0103 \u015ftiin\u0163ele despre om au
model pe acelea ale naturii; \u015fi n-a uitat niciodat\u0103 c\u0103 atunci c\u00eend este vorba despre lucruri
umane, ca s\u0103 le po\u0163i \u00een\u0163elege, trebuie s\u0103 le fi \u00een\u0163eles dinainte, \u015fi c\u0103 cel ce \u00eentreab\u0103 n-ar putea
s\u0103 r\u0103m\u00een\u0103 str\u0103in de obiectul \u00eentreb\u0103rii sale.
A respins ispita freudismului, cea a marxismului sau a structuralismului sau mai degrab\u0103,
acel amestec de dogme \u015fi de mode denumite prin ace\u015fti termeni, \u00een sf\u00eer\u015fit, n-a uitat niciodat\u0103
locul ireductibil al interpret\u0103rii, dorin\u0163a nest\u0103vilit\u0103 de sens, cuv\u00eentul filosofic. Dar, trebuie s\u0103
preciz\u0103m, aceast\u0103 actualitate al ui Eliade nu este cea a revistelor de magazin. Nim\u0103nui nu i-

a trecut prin minte s\u0103 vad\u0103 \u00een el un precursor al pelerinilor californieni din Kat-mandu, sau s\u0103

descopere \u00een el vreun \u201enou filosof" nea\u015fteptat. Dac\u0103 Mircea Eliade este modern, se
datoreaz\u0103 faptului c\u0103 a \u00een\u0163eles cu o jum\u0103tate de veac \u00eenainte c\u0103 aceast\u0103 \u201ecriz\u0103" a omului este
de fapt o criz\u0103 a \u201eomului occidental", \u015fi c\u0103 s-ar cuveni s\u0103 o \u00een\u0163elegem \u015fi s\u0103-i supravie\u0163uim
\u00eenv\u0103-\u0163\u00eend s\u0103 recunoa\u015ftem r\u0103d\u0103cinile \u2014 arhaice, s\u0103lbatice, familiare \u2014 ale condi\u0163iei noastre

umane.
Mircea Eliade, \u201eistoric al religiilor". Acest mod oficial de a-1 defini comport\u0103 riscul de a-i
nesocoti valoarea. Cel pu\u0163in prin istorie ar fi bine s\u0103 \u00een\u0163elegem memorie \u015fi s\u0103 nu uit\u0103m c\u0103
orice memorie este un prezent. Ar fi bine, de asemenea, s\u0103 ne amintim c\u0103 pentru Eliade
piatra de \u00eencercare a st\u0103rii religioase este sacrul, adic\u0103 \u00eent\u00eelnirea cu realul sau presentimentul
lui. Arta, precum \u015fi religia, s\u00eent p\u0103trunse de acest real. Dar pe ce ne baz\u0103m c\u00eend facem o
deosebire \u00eentre ele? Cred c\u0103 vom putea deslu\u015fi g\u00eendirea lui Eliade dac\u0103 consider\u0103m c\u00eet de
mult \u00eei corespunde g\u00eendirii lui Malraux. Dac\u0103 pentru Malraux arta este moneda absolutului,
Eliade consider\u0103 riturile, miturile omului arhaic \u2014 religia sa \u2014 ca fiind tot at\u00eetea opere de art\u0103
\u015fi capodopere. Aceste dou\u0103 g\u00een-diri au comun faptul de a fi recunoscut valoarea de nezdrun-
cinat a imaginarului \u015fi c\u0103 nu exist\u0103 alt mijloc de a cunoa\u015fte
unele forme ale imaginarului, p\u0103r\u0103site sau ciudate, dec\u00eet recre\u00eendu-le \u015fi propun\u00eendu-le
oamenilor imprevizibili. Nici dorin\u0163a de \u015ftiin\u0163\u0103, nici aten\u0163ia filosofului nu mi se par a fi l\u0103ca\u015ful
esen\u0163ial al lui Eliade: ci \u00eensu\u015fi izvorul poemului prin care via\u0163a muritoare uneori se
transfigureaz\u0103 \u015fi ne hr\u0103ne\u015fte cu aparen\u0163e.

CLAUDE-HENRI ROCQVET
SENSUL ORIGINILOR
NUMELE \u015eI ORIGINEA

Claude-Henri Rocquet1: \u2014 Mircea Eliade, 8 frumos numele pe care-1 purta\u0163i...
Mircea Eliade: \u2014 De ce? Eliade: helios; \u015fl Mircea: mir, r\u0103d\u0103cin\u0103 slav\u0103 care \u00eenseamn\u0103 pace?
\u2022\u2014\u25a0 ... \u015fi lume?
\u2014 \u015fi lume, da, cosmos.
\u2014 La \u00eenceput nu m-am g\u00eendit la sens, ci la muzicalitatea iui.
-\u2014 Cuv\u00eentul Eliade este de origine greac\u0103 \u015fi f\u0103r\u0103 \u00eendoial\u0103 te face s\u0103 te g\u00eende\u015fti la Helios. La \u00eenceput se
scria H e 1 i a d e. Un joc \u00eentre Helios \u015fi hellades soare \u015fi grec... Numai c\u0103 nu a fost numele tat\u0103lui
meu. Bunicul se numea Ieremia. Or, \u00een Rom\u00e2nia, c\u00eend cineva este pu\u0163in lene\u015f, sau foarte \u00eencet, sau
\u015fov\u0103ielnic, i se aduce aminte zicala: \u201eE\u015fti ca Ieremia care nu poate s\u0103-\u015fi scoat\u0103 c\u0103ru\u0163a". \u015ei la \u015fcoal\u0103
asta i se spunea tat\u0103lui meu. S-a g\u00eendit s\u0103-\u015fi schimbe numele c\u00eend va fi major. \u015ei-a ales acest nume,
Eliade, deoarece era numele unui scriitor foarte cunoscut din veacul al XlX-lea: Eliade R\u0103dulescu. A
devenit deci ,,Eliade". \u00eei s\u00eent recunosc\u0103tor fiindc\u0103 \u00eemi place mai mult Eliade dec\u00eet Ieremia. \u00eemi place
numele meu.
\u2014 Acei care au citit Fragmente dintr-un Jurnal v\u0103 cunosc deja pu\u0163in ca om, precum \u015fi \u00een liniile mari
ale vie\u0163ii dumneavoastr\u0103. Dar acest jurnal \u00eencepe \u00een 1945r la Paris: avea\u0163i, pe atunci, c\u0103tre patruzeci de
ani. \u00eenainte, a\u0163i tr\u0103it \u00een Rom\u00e2nia, \u00een India, la Lisabona, la Londra. Era\u0163i un scriitor renumit \u00een Rom\u00e2nia
\u015fi un \u201eorientalist". Jurnalul dumneavoastr\u0103 face aluzie la toate acestea. Dar aici nu se \u015ftie aproape
nimic despre anii care au precedat sosirea dumneavoastr\u0103 la Paris \u015fi, \u00een primul r\u00eend, despre primi!
dumneavoastr\u0103 ani de via\u0163\u0103.

1 Claude-Henri Rocquet \u2014 arhitect, profesor la Montpellier.

\u2014 Ei bine, m-am n\u0103scut \u00een nou\u0103 martie 1907, lun\u0103 teribil\u0103 \u00een istoria Rom\u00e2niei: toate provinciile erau cuprinse de r\u0103scoal\u0103. La liceu mi se spunea adesea: Ah! dumneata te-ai n\u0103scut \u00een toiul r\u0103scoalei. Tat\u0103l meu era militar, ca \u015fi fratele s\u0103u. Era c\u0103pitan. \u00een Bucure\u015fti mergeam la \u015fcoala primar\u0103 de pe strada M\u00eentuleasa, la \u015fcoala pe care am evocat-o \u00een povestirea Pe Strada M\u00e2ntuleasa \u2014 \u00een francez\u0103, L e vieil Hornme et l'Officier. Apoi, la liceul Spini Haret. Era un liceu destul de bun, i se zicea \u201eJules Ferry rom\u00e2nesc".

\u2014 Deci tat\u0103l dumneavoastr\u0103 era ofi\u0163er . . . Dar restul familiei dumneavoastr\u0103?

\u2014 \u00een ce m\u0103 prive\u015fte, m\u0103 consider o sintez\u0103: tata era moldovean \u015fi mama olteanc\u0103. \u00een cultura
rom\u00e2neasc\u0103, Moldova reprezint\u0103 polul sentimental, melancolia, \u00eenclinarea pentru filozofie, pentru
poezie, \u015fi un fel de pasivitate \u00een fa\u0163a vie\u0163ii; moldovenii s\u00eent mai pu\u0163in atra\u015fi de politic\u0103 dec\u00eet de progra-
me politice, precum \u015fi de revolu\u0163ii pe h\u00eertie. Am mo\u015ftenit aceast\u0103 tradi\u0163ie moldoveneasc\u0103 de la tata \u015fi
de la bunicul care era \u0163\u0103ran. S\u00eent m\u00eendru s\u0103 spun c\u0103 s\u00eent a treia genera\u0163ie care poart\u0103 pantofi. Deoarece
str\u0103bunicul umbla descul\u0163, sau \u00een opinci, un fel de sandale. Iarna purta ni\u015fte cizme uria\u015fe. O zical\u0103

rom\u00e2neasc\u0103 spunea: \u201eA doua, a treia, sau a patra genera\u0163ie ... de pantofi". \u00een ce m\u0103 prive\u015fte, fac parte din a treia . .. Aceast\u0103 mo\u015ftenire moldoveneasc\u0103 mi-a dat \u00eenclinarea spre melancolie, spre poezie \u015fi metafizic\u0103 \u2014 s\u0103 zicem, pentru \u201enoapte".

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
dragos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->