Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mircea eliade - profetism romanesc (vol

mircea eliade - profetism romanesc (vol

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Andreea

More info:

Published by: Andreea on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

PROFETISM
ROM\u00c2NESC__
Coper\u0163ile: NICOLAE S\u00ceRBU
TOATE DREPTURILE S\u00ceNT REZERVATE EDITURII \u201eROZA V\u00ceNTURILOR"
TEHNOREDACTOR: TRAIAN ANTONESIE

AP\u0102RUT: 1990. BUNDE TIPAR: 19 NOIEMBRIE 1990. COLI TIPAR 10. COMANDA NR. 1/400 \u00ceNTREPRINDEREA POLIGRAFIC\u0102mi$DE CE MB RIE i9is-

Bucure\u015fti \u2014 ROM\u00c2NIA
i
itinerariu spiritual scrisori c\u0103tre un provincial destinul culturii
rom\u00e2ne\u015fti
Editura \u201eROZA V\u00ceNTURILOR"
Bucure\u015fti 1990
MIRCEA ELIADE PROFET AL NEAMULUI ROM\u00c2NESC
Mir cea Eliade esie cunoscut cititorului rom\u00e2n de ast\u0103zi ca literat \u015fi savant. Eseistul \u015fi publicistul

str\u0103lucit, care \u015fi-a galvanizat \u015fi configurat \u201egenera\u0163ia", nu a p\u0103truns \u00eenc\u0103 \u00een con\u015ftiin\u0163a noilor
genera\u0163ii. \u015ei totu\u015fi, dac\u0103 Mircea Eliade atinge intensitatea \u015fi luminozitatea geniului, aceasta nu se
petrece nici In opera literar\u0103 (de\u015fi a fi un mare scriitor r\u0103m\u00eene probabil dorin\u0163a cea mai
arz\u0103toare, de-a lungul \u00eentregii sale vie\u0163i), nici \u00een jurnal (tot at\u00eet de sterilizat de seva vital\u0103 ca \u015fi
romanele \u015fi nuvelele sale) \u015fi cu at\u00eet mai pu\u0163in \u00een didactica lui sintez\u0103 final\u0103, Istoria credin\u0163elor \u015fi

ideilor religioase,, ci \u00een eseistic\u0103 \u015fi publicistic\u0103.

Mircea Eliade a fost un ziarist de geniu, ca Hasdeu, Eminescu, lorga, Goga, Nae Ionescu \u015fi G.
C\u0103linescu, nu numai fiindc\u0103 pentru el eseul, foiletonul, studiul str\u00eens de rigoarea limitei tipografice
au dat min\u0163ii \u015fi condeiului o tensiune extraordinar\u0103, o concentrare \u015fi o for\u0163\u0103 de comunicare
irezistibile, ci, mai ales, pentru c\u0103 \u00een spatele acestei for\u0163e se afla,\u2014 ca \u015fi la ace\u015ftia\u2014 o uria\u015f\u0103
capacitate de a sim\u0163i \u015fi presim\u0163i, de a cugeta\u015fi de a pl\u0103smui, de a\u201eprograma", de a imprima un
\u201ecod genetic1''' devenirii poporului \u015fi culturii rom\u00e2ne\u015fti. Pentru ei to\u0163i, pagina de ziar sau de revist\u0103 a
fost spa\u0163iul \u015fi modalitatea de exercitare a unei misiunipr ofet ice, \u00een sensul \u00een carepr ofet ul, ca tip
uman a fost d\u0103ltuit,

IMIRCEA ELIADE

Intre ipostazele majore ale speciei, de poporulVechi ul uiTes tamen t.
Dac\u0103 celor aminti\u0163i le ad\u0103ug\u0103m pe un Cantemir, lipsit de organul de pres\u0103 modern al celei mai rapide
\u015fi eficiente comunic\u0103ri (p\u00een\u0103 la inventarea radioului \u015fi televiziunii) \u015fi folosind discursul aulic (\u00een

Monarchiarum physica examinatioj, pamfletul literar (Istoria iero-glific\u0103) sau sinteza savant\u0103 (Istoria
Imperiului otoman) spre a rosti mereu \u015fi mereu aceea\u015fi profe\u0163ie \u2014 implacabila, \u201elegica" pr\u0103bu\u015fire a

imperiului ce-i oprima neamul ; dac\u0103 ti a\u015fez\u0103m In zorii rena\u015fterii noastre na\u0163ionale pe B\u0103lcescu \u2014
autor lipsit de r\u0103gazul scrisului gazet\u0103resc, dar care ne-a l\u0103sat c\u00eeteva texte uluitoare ca luciditate \u015fi
vizionarism, \u015fi o extraordinar\u0103 coresponden\u0163\u0103, avem \u015firul \u201eProfe\u0163ilor mari" ai no\u015ftri. Ace\u015fti \u201eneviim"

fnavi\u2014 profet, In vechea ebraic\u0103; sec\u0163iunea din Biblie ce-i cuprinde pe profe\u0163ii mari \u015fi pe cei mici se

nume\u015fte cu pluralul cuv\u00eentului: neviim J ai neamului rom\u00e2nesc\u015e L ai destinelor sale. Aceste
miraculoase semin\u0163e ale viitorului, pe care-l profe\u0163esc, dar In acela\u015fi timp \u00eel preg\u0103tesc cu g\u00eendul,
fapta \u015fi jertfa lor.
A dori s\u0103 descifrezi c\u0103ile viitorului unui neam \u015fi a lupta totodat\u0103 pentru a imprima acestui viitor un
sens pe care-l socote\u015fti \u00eens\u0103\u015fi voin\u0163a lui Dumnezeu, a fost marea inven\u0163ie a geniului ebraic, sub
presiunea unei teribil de grele istorii. Toate profetismele, toate \u201emesia-nismele", toate credin\u0163ele \u00een
misiunea \u015fi predestinarea neamurilor \u00ee\u015fi au izvorul In Cartea c\u0103r\u0163ilor. Fiecare cultur\u0103 \u015fi fiecare
na\u0163iune european\u0103 \u00ee\u015fi are profe\u0163ii ei deoarece la temelia civiliza\u0163iei cre\u015ftine a Europei st\u0103 aceea\u015fi

Carte a c\u0103r\u0163ilor. 5-a vorbit enorm \u00een secolul nostru de geniul profetic al lui Dostoievski \u2014 profetul re-
volu\u0163iei ruse, deoarece aceast\u0103 revolu\u0163ie r\u0103m\u00eene \u00eenc\u0103 evenimentul care a hot\u0103r\u00eet fizionomia secolului,
\u015fi toate seismele
PROFE\u0162ISM ROM\u00c2NESC

lui, pin\u00e2 \u00een zilele noastre. Nu s-a luat \u00een seam\u0103, p\u00een\u0103 la Mircca Eliade, profetismul rom\u00e2nesc. Dar el
va fi descoperit, retroactiv, \u00een cur\u00eend, spre a \u00een\u0163elege cum a fost posibil ca neamul rom\u00e2nesc s\u0103 fie
primul pe lume \u00een stare s\u0103 scuture de pe destinul lui ciuma ro\u015fie, \u015fi s\u0103 deschid\u0103 omenirii o fereastr\u0103
de speran\u0163\u0103 \u00eenrena\u015fter ea

omului ca om.

Profetismul lui Mircea Eliade a implicat, de la tnceput, acestmesa j, \u015fi este secretul gloriei lui
mondiale. Nu istoricul religiilor, nu savantul, nu exegetul miturilor omenirii a fascinat pe
contemporani, cipr of et ul Eliade, p\u0103\u015fit din ..pustiul" \u0163\u0103rii natale pe scena mondial\u0103 o dat\u0103 cu cea mai

teribil\u0103 catastrof\u0103 ce-i lovise

neamul.
\u00een acel moment, profetismulrom\u00e2ne sc al lui Mircca Eliade se implic\u0103 \u00een destinul umanit\u0103\u0163ii \u00eentregi,
a\u015fa cum profetismul lui Cantemir devenise european \u00een urma catastrofei din 1711 \u015fi a str\u0103mut\u0103rii
sale silite la curtea \u0163arilor. Acolo avea s\u0103 scrie, pentru Academia din Berlin, cea mai celebr\u0103 dintre
operele sale\u2014 aceea cu care a \u00eenscris un nume de rom\u00e2n \u00eentre autorit\u0103\u0163ile mondiale ale unei
discipline \u015ftiin\u0163ifice: turcologia. Eliade a pornit-o \u00een sens invers, la Paris \u015fi Chicago. Dar \u00een m\u0103sura
\u00een care suflul profetic al culturii rom\u00e2ne\u015fti, de la Cantemir la Iorga, se continu\u0103 \u00een opera sa,
profetismulmondi al al lui Mircea Eliade este o prelungire a culturii rom\u00e2ne In universalitate. Iar
textele de profetism rom\u00e2nesc devintr ept el e \u015fir \u0103d\u0103ci nil e a ceea ce avea s\u0103 fie prezen\u0163a mondial\u0103 a
geniului eliadesc.
Cunoa\u015fterea tuturor etapelor geniului \u201eprospectiv" cu care a fost d\u0103ruit Mircea Eliade este
obligatorie pentru biografii \u015fi cercet\u0103torii operei sale. Pentru noi, rom\u00e2nii, nu este vorba doar de un
interes documentar, ci de mult

6MIRCEA ELIADE

mai mult. De \u00eens\u0103\u015fi c\u0103utarea \u00eenfrigurat\u0103 a c\u0103ilor de viitor, \u00eentr-un ceas decisiv al destinului nostru.
Importan\u0163a capital\u0103 a profetismului eliadesc decurge^ pentru noi, din faptul c\u0103 nimeni nu a \u015ftiut mai
bine \u25a0ca el s\u0103 \u00eentrevad\u0103\u015fansel e pe care \u00eens\u0103\u015fi catastrofa istoric\u0103 sub care se pr\u0103bu\u015fise \u0163ara \u015fi
cultura rom\u00e2n\u0103 le oferea poporului rom\u00e2n \u015fi spiritualit\u0103\u0163ii sale. \u00een destinul altui popor ce
transfigurase catastrofa \u00een mesianism, el a \u015ftiut s\u0103 discearn\u0103 o cale de m\u00eentuire \u015fi \u00een\u0103l\u0163are a neamului
s\u0103u. \u00een acel moment, profetismul rom\u00e2nesc a p\u0103\u015fit \u00eentr-o nou\u0103 v\u00eerst\u0103, s-a plasat pe o nou\u0103 orbit\u0103,
mondial\u0103. Geniul profetic al lui Mircea Eliade nu numai c\u0103 a prev\u0103zut un viitor devenit prezent, dar a
\u015fi contribuit esen\u0163ial la \u00eemplinirea profe\u0163iei!
Ia fost dat \u00eens\u0103\u2014 ca \u015fi celui ce-\u015fi purtase neamul prin pustie 40 de ani c\u0103tre p\u0103m\u00eentul f\u0103g\u0103duin\u0163ei \u2014
s\u0103 nu pun\u0103 piciorul \u00een \u0163ara sf\u00eent\u0103 a libert\u0103\u0163ii! E datoria noastr\u0103 s\u0103-i purt\u0103m cu noi duhul nemuritor, \u015fi
s\u0103 citim ast\u0103zi aceste pagini ce reprezint\u0103\u2014 credem \u2014 culmea cuget\u0103rii lui Mircea Eliade despre ai
s\u0103i. Nimeni nu a \u00eendr\u0103znit s\u0103 cread\u0103 at\u00eet de cutez\u0103tor \u00een viitorul culturii rom\u00e2ne. E timpul ca \u015fi
cultura rom\u00e2n\u0103 s\u0103-l descopere \u015fi s\u0103-l aduc\u0103 acas\u0103, \u00een duh, pe unul dintre marii s\u0103ipr ofe\u0163 i.

Dan Zamfirescu
\u00ceN LOC DE CWlNTUL \u00ceNAINTE AL AUTORULUI
Iti\u00bberariu spiritual: "Tin\u00e2ra genera\u0163ie\u00bb
In epoca examenelor =''^dentstientm < tiunilo^ferea citevabur-studente,^ ^
uni, la Geneva. Era un M
admis\u00eempreuna

\u015fi George
Viena.
era

neva ne.am mstalat to\u0163Ma
>
plo\u015fni\u0163ele erau atit de nume
incipiU, trebuia
pit 'fiecare pe unde am putut- I" ^^vU\u0163orul 4 urm\u0103m ni\u015fte cursur, despre
sa
Societ\u0103\u0163ii Na\u0163iunilor, dar eu
^
ca \u0163l
\u00eenscriu la Biblioteca Urii^g :.
{ de orien-
inaccesibile la Bu^^^en\u0163easc\u0103, sau ne -talistic\u0103. M\u00eencam la o cantina
iar cU
mul\u0163umeam, serile, cu \u00b0 catea ^ ^
pr
banii economisi\u0163i ^1 cump\u0103ram ^ inte sat. t\u00eerziu,Jurnal ul lui Amid, nu p
\u015f.
\u00een schimb, amd es coPerltr(E!rmont. Dialogues des completat pe Retny J^^^sperat. M\u0103 fasci-.amateurs m-
au decep\u0163ionat \u015fi ex
MIRCEA ELIADE

nase la Gourmont drama lui personal\u0103 \u015fi erudi\u0163ia lui multilateral\u0103. M\u0103 irita \u00eens\u0103 naiva lui
admira\u0163ie fa\u0163\u0103 de \u201e\u015ftiin\u0163\u0103" \u015fi scepticismul lui ieftin. Am scris dou\u0103 foiletoane, primul cu
destul\u0103 simpatie, al doilea, intitulat Metodele gourmontiene, foarte critic, \u015fi, probabil, nedrept.
C\u00eeteva s\u0103pt\u0103m\u00eeni dup\u0103 apari\u0163ia acestui de-al doilea foileton, \u201eCuv\u00eentul" a primit \u015fi publicat
articolul unui necunoscut : Sentimentalul Gourmont de Mihail Sebastian. A fost primul articol
al lui Mihail Sebastian, pe atunci elev \u00een clasa a opta la liceul din Br\u0103ila.
La Geneva, timpul era tot al meu. \u00een plimb\u0103rile pe care le f\u0103ceam \u00een jurul lacului Leman, \u00een
ceasurile de singur\u0103tate \u00een parcuri, \u00eencercam s\u0103 pun oarecare ordine \u00een descoperirile \u015fi
experien\u0163ele ultimilor ani. Evident, continuam s\u0103 fac proiecte gigantice ; bun\u0103oar\u0103, o istorie
comparat\u0103 a misticii. Dar m-am apucat s\u0103 scriu o serie de foiletoane, tot pentru \u201eCuv\u00eentul",
intitulate Itinerariu spiritual, \u00een care-mi propunem s\u0103 examinez toate crizele \u015fi ispitele prin
care trecusem. Dar nu mai vorbeam numai \u00een numele meu personal. Mi se p\u0103rea c\u0103, ce mi se
int\u00eemplase mie, \u00een primul r\u00eend, deta\u015farea tot mai agresiv\u0103 fa\u0163\u0103 de idealurile \u00eenainta\u015filor mei,
constituie \u2014 sau va trebui s\u0103 constituie \u00een cur\u00eend \u2014 o experien\u0163\u0103 decisiv\u0103 pentru orice t\u00een\u0103r
de v\u00eersta mea. Am scris, astfel, aceste 12 foiletoane ca un itinerariu spiritual al \u201egenera\u0163iei
tinere", adic\u0103 al celor care fuseser\u0103 copii sau adolescen\u0163i \u00een timpul r\u0103zboiului \u015fi aveau acum,
\u00een 1927, \u00eentre 20 \u015fi 25 de ani. A\u015fa cum vedeam eu lucrurile, deosebirile \u00eentre \u201egenera\u0163ia
t\u00een\u0103r\u0103" \u015fi cele care o precedaser\u0103 se datorau \u00een primul r\u00eend faptului c\u0103 \u00eenainta\u015fii no\u015ftri \u00ee\u015fi
realizaser\u0103 misiunea lor istoric\u0103 : \u00eentregirea neamului. Dar dac\u0103 r\u0103zboiul mondial \u00eeng\u0103duise
Rom\u00e2niei s\u0103 reintegreze fruntariile ei reale, pentru ideologia oficial\u0103 occidental\u0103 r\u0103zboiul
constituise o teribil\u0103 contradic\u0163ie.
Mitul progresului infinit, credin\u0163a \u00een rolul decisiv al \u015ftiin\u0163ei \u015fi industriei, care trebuiau s\u0103
instaureze pacea universal\u0103 \u015fi justi\u0163ia social\u0103, primatul

10
PROFETISM ROM\u00c2NESC

ra\u0163ionalismului \u015fi prestigiul agnosticismului \u2014 toate acestea se spulberaser\u0103 pe fronturile de
lupt\u0103. \u201eIra\u0163ionalismul" care f\u0103cuse posibil, \u015fi nutrise, r\u0103zboiul, se f\u0103cea acum sim\u0163it \u015fi \u00een via\u0163a
spiritual\u0103 \u015fi cultural\u0103 occidental\u0103 : reabilitarea experien\u0163ei religioase, num\u0103rul impresionant de
conversiuni, interesul pentru pseudo-spiritualit\u0103\u0163i \u015fi gnoze orientale (teo/o-fia, neo-
buddhismul, Tagore etc), succesul supra-re\u00e2lismului, voga psihanalizei etc.
Criza \u00een care intrase lumea occidental\u0103 \u00eemi dovedea c\u0103 ideologia genera\u0163iei r\u0103zboiului nu mai
era valabil\u0103. Noi, \u201egenera\u0163ia t\u00een\u0103r\u0103", trebuia s\u0103 ne g\u0103sim rosturile noastre. Dar, spre deosebire

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->