Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Criminal is Tic A

Criminal is Tic A

Ratings: (0)|Views: 2,689|Likes:
Published by lioka_s

More info:

Published by: lioka_s on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
CuprinsIntroducere
Capitolul 1. Consideraţii generale.
1.1Noţiunea şi clasificarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice.1.2Principalele probleme care trebuie clarificate la cercetarea furturilor săvîrşite prin pătrundere.
Capitolul 2. Aportul mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice încadrul efectuării unor acţiuni de cercetare a furturilor saite prinpătrundere.
2.1 Folosirea mijloacelor tehnice în procesul cercetării la faţa locului afurturilor savîrşite prin pătrundire.2.2 Aplicarea mijloacelor tehnice în cadrul efectuării altor acţiuni de urmarire penală la cercetarea furturilor savîrşite prin pătrundere.2.3 Rolul mijloacelor tehnice în efectuarea expertizelor criminalistice dispuseîn procesul cercetării furturilor.2.4 Contribuţia mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de prevenire afurturilor.ÎncheiereBibliografie
Introducere.
 
Relaţiile de proprietate sunt cunoscute pe bună dreptate, drept cele maiimportante relaţii economice materiale. Constituţia Republicii Moldovareglamentează dreptul la proprietate, ocroteşte relaţiile de proprietate, defineştedrepturile şi obligaţiile participanţilor la aceste raporturi.Dreptul la proprietate poate să apară în urma unor activităţi fireşti, legale princumpărarea unor bunuri, moştenirea acestora, în urma respectării şi îndepliniriicondiţiilor unor contracte, dar pot aparea şi în urma unor acţiuni ilicite casustragerea anumitor bunuri, neexecutarea clauzelor unor contracte etc.În perioada de tranziţie la economia de piaţa, transformările în toate sferelesocietăţii s-au manifestat prin înrrăutăţirea nivelului de trai al oamenilor.Salariile şi pensiile mizere, somajul, lipsa surselor de existeă au sporitsăvîrşirea furturilor proprietăţii de orice formă.Analiza dinamicii săvîrşirii infracţiunilor de furt ne arată, că furturile săvîrşite prin pătrundere prevalează şi constituie aproximativ 75% din numarul total deinfracţiuni.Pericolul social sporit, al acestei categorii de infracţiuni, este determinat defaptul că, pentru a comite infracţiunea, faptuitorul depune anumite eforturi, pentru a depăşi obstacole, folosind cu ingeniozitate instrumente şi mecanizmesofisticate.Pentru descoperirea acestor infracţiuni organele de cercetare penală trebuie sărecurgă la aplicarea diverselor mijloace tehnico-ştiinţifice criminalistice de cătrecolaboratori cu o temeinică pregatire în scopul descoperirii şi atragerii laraspundere penală a infractorilor cu repararea prejudiciului material pricinuit părţilor vătămate.Cunoscînd starea deplorabiîn activitatea de descoperire a acestoinfracţiuni am început să caut direcţiile de îmbunătaţire a situaţiei.Una din căile corecte în activitatea organelor de cercetare penală esteutilizarea profesionistă a mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Acestsubiect a fost ales ca temă a tezei de licenţa. Fiind desfaşurat în două capitoleam încercat să dau o caracteristică generală a mijloacelor tehznico-ştiinţifice.
 
Am conturat principalele probleme care trebuie clarificate la cercetare furturilor săvîrşite prin pătrundere.În capitolul doi al tezei am descris rolul, metodele şi procedeele principale defolosire a mijloacelor tehnice, în cadrul efectuării principalelor acţiuni procesuale în cercetarea furturilor săvîrşite prin pătrundere.Studierea unor lucrări ştiinţifice al autorilor ruşi, romîni şi celor din ţărileEuropei Occidentale, analiza practicii judiciare actuale ne oferă exempleconcrete neglijarea sau folosirea incoreca tehnicii criminalistice nederteade momentele afrii aderului, identificarea şi tragerea larăspundere penală a faptuitorului.Coloborarea cu lucrătorii practici din M.A.I. ne-au permis să facem ocaracteristică a dinamicii acestor infracţiuni, am obţinut posibilitatea de ilustrateza cu imagini ale tehnicii de ultimă oră utilizată în activitatea de investigaţie ainfracţiunilor.
Capitolul 1. Consideraţii generale.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Varvara Golica liked this
Antonia Cretu liked this
Antonia Cretu liked this
Dorin Soltan liked this
dionismada12 liked this
dionismada12 liked this
Cernic Alexandra liked this
Cernic Alexandra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->