Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tên đề tài: Phân tích báo cáo

Tên đề tài: Phân tích báo cáo

Ratings: (0)|Views: 1,194 |Likes:
Published by onoidoemcuoi

More info:

Published by: onoidoemcuoi on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
Tên đề tài
:
 Phân tích báo cáo tài chính tại Xí nghiệp kinh doanh dịch vụtổng hợp.
SVTH
: Vương Thị Bích Thùy
Email
GVHD
: Lê Thị Minh Tuyết
Nội dung
 
gồm:
Mục tiêu
: Phân tích báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng giúp cho nhà quảntrị xác định được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đưa ra cácchiến lược thích hợp hỗ trợ cho kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp.Đồng thời nó còn giúp cho các đối tượng khác thấy được tình hình tài chínhcủa doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn.
 Nội dung thực hiện
:-Phân tích tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính.+ Phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn và mối quan hệ giữa chúng.+ Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.+ Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.-Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính.
 Kết quả
:Trong năm 2004 Xí nghiệp đầu tư mạnh vào tài sản cố định và đầu tư dàihạn và chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay để đáp ứng cho nhu cầu này. Và biếnđộng các khoản mục trong tài sản, nguồn vốn trong năm 2004 là phù hợp vớitình hình kinh doanh hiện nay của Xí nghiệp. Tuy nhiên Xí nghiệp cần phảiquan tâm hơn đến kết cấu của tài sản vì trong cả 2 năm 2003 và 2004 tài sảncố định và đầu tư dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn tài sản lưu động và đầu tưngắn hạn mà Xí nghiệp hoạt động chủ yếu bêb lĩnh vực thương mại dịch vụnên đây là một điều chưa được hợp lý. Còn trong nguồn vốn, tuy nợ phải trảnăm 2004 tăng lên là hoàn toàn hợp lý nhưng do trong năm này khả năngthanh toán ( trừ khả năng thanh toán nhanh của Xí nghiệp) đều thấp hơn yêucầu thông thường nên Xí nghiệp có thể sẽ chịu áp lực về thanh toán kho cáckhoản nợ này đến hạn. Còn trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhcũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ đều chứng tỏ trong năm 2004 hoạt độngkinh doanh của Xí nghiệp gặp nhiều thuân lợi.
 
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANHDỊCH VỤ TỔNG HỢP CÔNG TY TANIMEX
PHẦN I
. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TANIMEXI. Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình1. Lịch sử hình thành phát triển của công ty Tanimex2. Chức năng nhiệm vụ của công ty Tanimex2.1. Chức năng của công ty Tanimex2.2. Nhiệm vụ của công ty TanimexII. nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp1. Sự cần thiết ra đời và qtrình hình thành nghiệp.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nghiệp2.1. Chức năng của Xí nghiệp2.2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp.2.3. Quyền hạn của Xí nghiệp.3. Các loại hình kinh doanh tại nghiệp3.1. Kinh doanh cho thuê kho xưởng, nhà kho, nhiên liệu, căn hộ chung cư.3.2. Dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng.3.3. Sản xuất – gia công.3.4. Dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp.4. cấu tổ chức bộ máy quản của nghiệp4.1. Hình thức tổ chức.4.2. Cơ cấu tổ chức.4.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong Xí nghiệp- Giám đốc Xí nghiệp.- Phó giám đốc Xí nghiệp.- Phòng tổ chức hành chính.- Phòng kế toán tài vụ.- Phòng kinh doanh tổng hợp.- Các đội, xưởng sản xuất, cửa hàng.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại nghiệp.5.1. Hình thức tổ chức.5.2. Cơ cấu tổ chức.5.3. Nhiệm vụ của từng bộ phận trong phòng kế toán.- Kế toán trưởng.- Kế toán tổng hợp.- Kế toán thanh toán.- Kế toán công nợ.- Kế toán vật tư, hành hoá.- Kế toán ngân hàng.
 
- Kế toán XDCB + TSCĐ + CCDC- Thủ quỹ.6. Tình hình tổ chức công tác kế toán.6.1. Hệ thống chứng từ.6.2. Hệ thống tài khoản.7. Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng.7.1. Hình thức sổ sách.7.2. Sơ đồ chứng từ sử dụng.7.3. Trình tự ghi chép và xử lý chứng từ8. Đặc điểm về áp dụng máy tính trong công tác kế toán tại Xí nghiệp.9. Những thuận lợi khó khăn hiện nay của nghiệp.9.1. Thuận lợi.9.2. Khó khăn.
PHẦN II
. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP KINHDOANH DỊCH VỤTỔNG HỢPA. Những lý luận chung về Phân tích báo cáo tài chínhI. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính1. Khái niệm phân tích báo cáo tài chính.2. Nội dung phân tích báo cáo tài chính.3. Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.4. Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính.II. Phưong pháp và tài liệu sử dụng phân tích báo cáo tài chính.1. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính..
- Phương pháp so sánh
so sánh số tuyệt đối, số tương đối.
 
so sánh theo quy mô chung
 - Phương pháp thay thế liên hoàn.- Phương pháp số chênh lệch
2. Tài liệu sử dụng phân tích báo cáo tài chính.- Bảng cân đối kế toán.- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.- Thuyết minh báo cáo tài chính.
III. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo tài chính.1. Phân tích khái quát về tài sản ( bảng cân đối kế toán ).
Dùng phưong pháp phân tích theo chiều dọc và theo chiều ngang để:+ Xem xét, đánh giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của doanhnghiệp hiện nay trên thị trường như thế nào

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ai Trong Huynh liked this
Hương Phong liked this
Cúc Bùi liked this
Kimdung Do liked this
Dung Le liked this
Truong Thanh Hai liked this
haivdb liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->