Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
2Activity
×
P. 1
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Ratings: (0)|Views: 3,085|Likes:
Published by Jude

More info:

Published by: Jude on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
L
ờ 
i m
ở 
 
đầ
u
R
ng Big Woods mênh mông r 
m r 
p là n
ơ
i
n mình c
a h
ươ
u nai, ch
n cáo, th
sócvà c
ũ
ng là gian s
ơ
n c
a chó sói, mèo r 
ng, g
u
đ
en, báo
đ
en.
 
Gi
a
ng Big Woods có m
t ngôi nhà g
nh
. Trong ngôi nhà nh
này có m
t cô bés
ng cùng v
i b
m
, ch
gái và em gái.
 
Cô bé tên là Laura Ingalls, cái tên r 
c sáng trên v
ă
n
đ
àn M
và th
ế
gi
i su
t b
y ch
cn
ă
m qua v
i b
sách g
m 9 t
p
đ
ã
đượ
c chuy
n thành phim d
ướ
i t
a
đề
NGÔI NHÀNH
TRÊN TH
O NGUYÊN.
 
NGÔI NHÀ NH
 
BIG WOODS là t
p m
 
đầ
u b
sách trên, k
l
i nh
ng ngày
đầ
u
đờ
ic
a cô bé khi s
ng cùng b
m
t
i r 
ng Big Woods.
 
Qua l
i k
c
a Laura Ingalls, b
n
đọ
c s
g
p không ch
ỉ 
nh
ng k
ỉ 
ni
m riêng t
ư
mà luôn
đố
i di
n v
i m
t cu
c s
ng kiên c
ườ
ng s
n sàng
đươ
ng
đầ
u v
i nh
ng th
thách kh
cnghi
t nh
t
để
gi
v
ng ng
n l
a
m gia
đ
ình.
 
NGÔI NHÀ NH
 
BIG WOODS là b
c tranh kh
c ho
sinh
độ
ng nh
t v
cu
c s
ngkhai phá
đầ
y m
o hi
m c
a nh
ng bàn tay nh
bé nh
ư
ng có m
t s
c m
nh th
n kì: s
cm
nh c
a lòng nhân h
u và tình th
ươ
ng yêu chân th
t.
 
Nhi
u th
ế
h
b
n tr 
trên kh
p n
ướ
c M
và nhi
u n
ơ
i trên th
ế
gi
i
đ
ã say mê
đế
n v
iNGÔI NHÀ NH
 
BIG WOODS c
a Laura Ingalls và ngay lúc này, ngôi nhà nh
trênc
ũ
ng
đ
ang m
ng c
a
đ
ón ch
các b
n tr 
Vi
t Nam.
 
T
p 1 - Ch
ươ 
ng 1
NGÔI NHÀ NH
 
BIG WOODS
 
Thu
x
ư
a, t
m
y m
ươ
i n
ă
m tr 
ướ
c, có m
t cô bé s
ng t
i khu Big Woods, thu
c vùngWisconsin, trong m
t ngôi nhà g
nh
màu xám.
 
B
c kín xung quanh ngôi nhà là nh
ng c
i cây l
n r 
m r 
p và bao ngoài nh
ng c
i câyl
n là nh
ng c
i cây l
n khác r 
i ti
ế
p n
i l
i là nh
ng c
i cây l
n khác n
a. M
t ng
ườ
i
đ
àn ông gom t
n l
c
đ
i v
h
ướ
ng B
c tr 
n m
t ngày, tr 
n m
t tu
n ho
c tr 
n m
t thángc
ũ
ng ch
ỉ 
g
p nh
ng
ng cây. Không có nhà. Không có
đườ
ng
đ
i. Không có ng
ườ
i
.Ch
ỉ 
có cây và
đ
ám thú hoang s
ng chui rúc trong
đ
ó.
 
Chó sói nhan nh
n
Big Woods cùng v
i l
ũ
g
u và nh
ng con mèo r 
ng kh
ng l
. C
yh
ươ
ng, ch
n và rái cá t
t
p bên nh
ng dòng su
i. Cáo
đ
ào hang
nh
ng mô
đấ
t vàh
ươ
u nai lang thang kh
p n
ơ
i.
 
H
ướ
ng
đ
ông và h
ướ
ng tây c
a ngôi nhà g
v
n là nh
ng d
m dài cây xanh n
i ti
ế
pnhau, ch
ỉ 
l
ơ
th
ơ
vài ngôi nhà g
nh
n
m r 
i rác riêng r 
bên bìa r 
ng Big Woods.
 
Xa kh
i t
m nhìn c
a cô bé v
m
i h
ướ
ng ch
ỉ 
 
độ
c nh
t có ngôi nhà nh
mà cô s
ng
 
đ
ó cùng v
i b
, m
, ch
gái Mary và em bé Carrie. M
t l
i mòn xe ch
y tr 
ướ
c nhà u
nvòng và ngo
n ngoèo m
t hút vào r 
ng cây n
ơ
i ch
ỉ 
có thú hoang s
ng, nh
ư
ng cô békhông bi
ế
t nó d
n t
i
đ
âu ho
c ch
cu
i cùng c
a nó là gì.
 
Cô bé tên Laura và cô g
i ba cô là b
, má cô là m
. Th
i
đ
ó và
n
ơ
i
đ
ó, tr 
con khôngg
i ba má ho
c papa mama nh
ư
sau này.
 
 
V
 
đ
êm, khi th
c gi
c trên chi
ế
c gi
ườ
ng có bánh l
ă
n, Laura l
ng nghe nh
ư
ng khôngnghe gì n
i m
t th
gì, ngo
i tr 
ti
ế
ng nh
ng lùm cây
đ
ang cùng nhau rì rào.
 Đ
ôi khi,v
ă
ng v
ng trong
đ
êm m
t ti
ế
ng sói hú t
xa. R
i con sói chuy
n t
i g
n h
ơ
n và l
i hú.
 
 Đ
ó là m
t âm thanh kh
ng khi
ế
p. Laura bi
ế
t
ng l
ũ
sói v
n
ă
n th
t các cô gái nh
.Nh
ư
ng cô bé luôn an toàn
gi
a nh
ng b
c vách g
kiên c
. Cây súng c
a b
treongay trên khung c
a và con chó s
ă
n v
n vênh, anh b
n Jack t
t b
ng, luôn canh ch
ngtr 
ướ
c nhà. B
th
ườ
ng nói:
 
- Ng
 
đ
i, Laura! Jack không
để
m
t con sói nào vào nhà
đ
âu.
 
Th
ế
là Laura tho
i mái d
ướ
i nh
ng t
m ph
trên chi
ế
c gi
ườ
ng có bánh l
ă
n, sát bên c
nhMary và
đ
i vào gi
c ng
.
 
M
t
đ
êm, b
nh
c cô bé ra kh
i gi
ườ
ng, b
ng t
i bên ô c
a s
 
để
cô có th
nhìn th
ynh
ng con sói. Hai con sói
đ
ang ng
i phía tr 
ướ
c nhà. Chúng gi
ng nh
ng con chó cób
lông b
m x
m. Chúng h
ế
ch nh
ng chi
ế
c m
ũ
i nh
n th
ng lên m
t tr 
ă
ng tròn sáng vàhú.
 
Jack nh
p nh
m ngay tr 
ướ
c c
a, g
m g
. Lông nó d
ng
đứ
ng d
c s
ng l
ư
ng và nó
đư
a h
ế
t hàm r 
ă
ng s
c d
d
n v
phía l
ũ
sói.
 Đ
àn sói hú, nh
ư
ng không th
xông vào.
 
Ngôi nhà r 
t
đầ
y
đủ
ti
n nghi. T
ng trên có m
t mái gác r 
ng tho
ng thoát
để
ch
ơ
i
đ
ùakhi m
ư
a
đổ
ào ào trên mái. T
ng d
ướ
i g
m m
t phòng ng
nh
m
t phòng l
n.Phòng ng
có m
t ô c
a s
v
i nh
ng cánh lá sách b
ng g
. Phòng l
n có hai
c
a s
 v
i nh
ng cánh l
ng kính và hai khung c
a ra vào, m
t
phía tr 
ướ
c, m
t
phía sau.
 
Xung quanh nhà là m
t hàng rào b
ng nh
ng thanh s
t v
n v
o
để
ng
ă
n c
n l
ũ
g
u và
đ
ám h
ươ
u nai t
i g
n.
 
Trong sân ngay tr 
ướ
c c
a nhà có hai cây s
i l
n r 
t
đẹ
p. M
i bu
i sáng, ngay khi th
cd
y, Laura luôn ch
y t
i nhìn ra ngoài c
a s
và vào m
t bu
i sáng, cô th
y treo l
ngl
ng trên cành m
t cây x
i, m
t con nai
đ
ã ch
ế
t.
 
B
b
n
đượ
c con nai vào
đ
êm tr 
ướ
c và Laura
đ
ã ng
khi b
 
đ
em v
vào ban
đ
êm
itreo cao lên
đ
ó
để
l
ũ
sói không th
c
u xé nó
đượ
c.
 
B
a
đ
ó, b
m
cùng Laura và Mary có món th
t nai t
ươ
i cho b
a
ă
n. Món
ă
n ngon t
im
c Laura
ướ
c là c
nhà có th
 
ă
n h
ế
t tr 
n con nai. Nh
ư
ng ph
n l
n s
th
t ph
i
đượ
c
ướ
p mu
i, xông khói và gói l
i
để
dành
ă
n trong mùa
đ
ông.
 
Vì mùa
đ
ông
đ
ang t
i. Ngày
đ
ã ng
n l
i và s
ươ
ng giá
đ
ã lu
n trên các t
m kính c
a s
 vào ban
đ
êm. Ch
ng bao lâu n
a tuy
ế
t s
ơ
i. Lúc
đ
ó ngôi nhà g
s
h
u nh
ư
b
vùi l
ptrong tuy
ế
t và h
n
ướ
c cùng các dòng su
i s
 
đ
ông c
ng. Trong cái l
nh c
t da khôngch
c gì b
tìm n
i con m
i
để
b
n h
làm th
c
ă
n.
 
L
ũ
g
u
đ
ã
n sâu trong hang
để
ng
ngon lành tr 
n mùa
đ
ông dài. B
y sóc c
ũ
ng cu
nmình trong
gi
a nh
ng thân cây b
ng v
i chi
ế
c
đ
uôi xù ph
 
m quanh m
ũ
i. Th
h
ươ
u nai r 
t nhát và nhanh ch
y. Nh
ư
ng n
ế
u b
có h
n
i m
t con nai thì nó c
ũ
ng g
ytr 
ơ
x
ươ
ng ch
không m
p c
ă
ng nh
ư
 
đ
ám nai mùa thu.
 
Su
t ngày b
s
ă
n lùng gi
a cái l
nh c
t da trong vùng Big Woods
đầ
y tuy
ế
t và khi
đ
êmxu
ng v
n th
ườ
ng tr 
v
nhà v
i hai tay không, ch
ng có th
c
ă
n gì cho m
, Mary vàLaura.
 
Cho nên ph
i ch
t
đố
ng th
c nhi
u th
c
ă
n trong ngôi nhà nh
 
để
dành l
i tr 
ướ
c khimùa
đ
ông t
i.
 
 
B
c
n th
n l
t nh
ng b
da nai,
ướ
p mu
i và c
ă
ng ra
để
s
bi
ế
n thành da thu
c. R
ib
c
t th
t, r 
c mu
i lên t
ng mi
ế
ng khi
đặ
t lên m
t t
m ván.
 
m
t góc sân d
ng
đứ
ng m
t khúc cây l
n, dài
đượ
c c
t ra t
m
t thân cây r 
ng ru
t.B
 
đ
óng nhi
u
đ
inh
bên trong, xa t
i h
ế
t t
m tay tính t
 
đầ
u khúc cây. Sau
đ
ó, b
 d
ng
đứ
ng khúc cây,
đặ
t m
t t
m mái nh
trên
đầ
u và c
t m
t khuôn c
a nh
 
sát
đ
áy. B
g
n nh
ng b
n l
da vào mi
ế
ng cây v
a
đượ
c c
t r 
i ra r 
i ghép nó khít l
i ch
 c
ũ
và th
ế
đ
ã có t
m cánh c
a nh
v
n còn nguyên l
p v
cây bao b
c.
 
Sau khi
ướ
p mu
th
t nai nhi
u ngày, b
khoét l
trên m
i mi
ế
ng th
t, x
dây qua. Lauratheo dõi b
làm vi
c này r 
i ti
ế
p t
c theo dõi b
treo th
t nai lên nh
ng chi
ế
c
đ
inh
đ
óngtrong b
ng cây.
 
B
lu
n tay qua khuôn c
a nh
, v
ươ
n h
ế
t t
m v
i, treo th
t lên
đ
inh. R
i b
d
ng m
tchi
ế
c thang vào khúc cây, leo lên r 
i t
m mái
đậ
y trên
đầ
u khúc cây qua m
t bên, th
csâu tay xu
ng treo th
t vào
đ
inh.
 
Xong b
kéo t
m mái l
i, xu
ng thàng, nh
c Laura:
 
- Con vào v
a c
i, ki
ế
m cho b
m
t ít m
nh bào h
 
đ
ào t
ươ
i, nh
l
y nh
ng mi
ế
ng cònm
i, s
ch s
, màu tr 
ng.
 
Th
ế
là Laura ch
y t
i v
a c
i và ch
t
đầ
y v
t áo nh
ng m
nh v
bào t
ươ
i còn n
ng mùing
t d
u.
 
Chính gi
b
ng cây phía trong khuôn c
a nh
, b
g
y nhóm l
a trên nh
ng v
n rêu vàv
cây r 
i c
n th
n
đặ
t v
bào lên.
 
Thay vì bén l
a th
t nhanh,
đ
ám v
bào t
ươ
i âm
ỉ 
cháy và to
khói dày
đặ
c trong ru
tkhúc cây. B
 
đ
óng khuôn c
a l
i và khói tuôn ra qua nh
ng k
h
quanh khúc cây, quakhe t
m mái
đặ
t trên
đầ
u, nh
ư
ng s
l
n khói qu
n
phía trong cùng v
i nh
ng t
ngth
t. B
nói:
 
- Không th
gì t
t h
ơ
n khói b
 
đ
ào. Th
khói này gi
cho th
t r 
ng ngon lành mãi trongm
i th
i ti
ế
t.
 
R
i b
c
m súng,
đặ
t cây rìu lên vai
đ
i ki
ế
m h
thêm m
t vài thân cây khác.
 
Laura và m
canh ch
ng ng
n l
a nhi
u ngày. Khi khói ng
ư
ng tuôn qua nh
ng k
n
t.Laura l
i mang thêm v
bào b
 
đ
ào t
i cho m
 
đặ
t lên ng
n l
a. Su
t th
i gian
đ
ó, trongsân luôn tho
ng mùi khói và khi khuôn c
a
đượ
c m
ra, mùi khói
đậ
m
đặ
c h
ơ
n mangtheo mùi th
t.
 
Cu
i cùng, b
nói m
c xông khói
đủ
i. H
d
p l
a và b
l
y t
t c
nh
ng t
ng th
t rakh
i b
ng cây, m
ph
lên m
i t
ng th
t m
t l
p gi
y v
a v
n và
đ
em treo d
ướ
i mái gác
để
gi
an toàn và hong khô.
 
M
t bu
i sáng, b
 
đ
óng ng
a vào xe lái
đ
i th
t s
m và
đ
êm
đ
ó b
tr 
v
v
i m
t xe cá.Cá ch
t
đầ
y thùng xe l
n và có nhi
u con cá l
n h
ơ
n c
Laura. B
 
đ
ã t
i t
n h
Pepinvà v
t s
cá này b
ng chi
ế
c l
ướ
i.
 
M
l
ng nh
ng mi
ế
ng cá l
n t
nh
ng con cá tr 
ng nh
ư
tuy
ế
t không có m
t c
ngx
ươ
ng nào dành cho Laura và Mary. C
nhà
đề
u th
ưở
ng th
c món cá t
ươ
i tuy
t v
i. S
 cá t
ươ
i còn l
i c
ũ
ng
đượ
c
ướ
p muói trong nh
ng chi
ế
c thùng
để
dành cho mùa
đ
ông.
 
B
có nuôi m
t con heo. Con heo này ch
y hoang trong r 
ng Big Woods s
ng b
ng h
t
đậ
u, h
t d
và r 
cây. B
b
t nó v
nh
t trong m
t chi
ế
c chu
ng nh
 
để
v
béo. B
s
 h
th
t nó ngay khi th
i ti
ế
t
đủ
l
nh
để
 
ướ
p th
t heo
đ
ông l
nh.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->