Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
72Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KONSEP KEGURUAN

KONSEP KEGURUAN

Ratings: (0)|Views: 2,321|Likes:
Published by muhammad aizat

More info:

Published by: muhammad aizat on Jan 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

 
Soalan 1“Sebagai golongan yang berada di barisan paling hadapan dalam menjayakan wawasannegara, peranan guru amat penting untuk memastikan nilai nasional dapatdisempurnakan”.Y.B. Dato’ Sri Hishamuddin bin Tun HusseinPerutusan Hari Guru2006Bincangkan bagaimana martabat profesion keguruan dapat ditingkatkan selarasdengan perutusan Y.B. Menteri Pelajaran agar misi nasional dapat disempurnakan.Pengenalan.Profession perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis pekerjaanyang penting dalam proses pembangunan manusia,masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat.Dalam era globalisasi sekarang, perananguru menjadi semakin kompleks dan mencabar.Golongan guru hendaklah memastikanmartabat keguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebihtinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikan misi nasional kerajaanMengikut Kamus Dewan,’profesion’ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang,senibina, perubatan, perakaunan dan lain-lain. ‘Martabat’ pula ialah kedudukan padamata masyarakat, darjat, pangkat,tingkat. Dari pengertian tersebut memberi makna bahawa imej profesion keguruan samada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dandinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar.Dalam usaha meningkatkan martabat profesion keguruan maka pakatan bijak semua pihak hendaklah digerakkan samada secara langsung atau tidak langsung. Pihak-pihak tersebut ialah kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia serta institusi-institusi yang berkaitan, guru, pelajar, anggota masyarakat , pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO), kesatuan-kesatuan guru dan pihak swasta.Peranan kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia.Peranan kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memartabatkan profesion ini merupakan kekuatan utama kerana kerajaan yang bertanggungjawab dalam penggubalan dasar-dasar pendidikan negara. Jika dilihat dalam misi nasional yang telahdilancarkan semasa pembentangan RMK9, Perdana Menteri Y.A.B. Dato’ Seri AbdullahAhmad Badawi telah menggariskan lima teras utama iaitu:Teras 1: Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi.Teras 3: Menangani masalah ketidak samaan sosioekonomi yang berterusan secaramembina dan produktif.Teras4: Meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup.Teras5: Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan
 
Di antara kelima-lima teras di atas, teras yang kedua merupakan teras yang berkait rapatdengan tindakan kerajaan untuk meningkatkan martabat profesion keguruan. Dalamtempoh rancangan tersebut, usaha dipergiatkan bagi membangunkan modal insan demimemacu transformasi negara ke arah keupayaan ilmu pengetahuan . Antara kandungan program besar akan dilaksanakan untuk meningkatkan martabat profesion keguruan berdasarkan Laporan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe9) ialah:1. Menambah baik sistem pendidikan2.Meningkatkan akses dan kualiti sistem pendidikan di semua peringkat kurikulum dan pengajaran, pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang seragam dan berkualiti,mengkaji aktiviti kurikulum dan kokurikulum peringkat sekolah, kajian terhadapkurikulum latihan perguruan, menambah baik kandungan mata pelajaran, meningkatkankemahiran pedagogi dan penggunaan ICT yang lebih meluas.3 Kerjasama antara industri dengan institusi pengajian tinggi untuk responsif kepadakeperluan pasaran buruh, meningkatkan keupayaan siswazah tempatan untuk kerjaya, program latihan praktikal dan penempatan industri. Sistem Latihan Dual Kebangsaanakan diperbaiki lagi melalui rundingan dengan pihak terbabit, menubuhkan MajlisPenasihat Kebangsaan bagi pendidikan dan latihan bagi memberi panduan mengenaidasar dan strategi berkaitan pendidikan dan industri.4. Infrastruktur dan kemudahan.Akses kepada pendidikan prasekolah akan diperluaskandengan penyediaan lebih banyak kelas prapersekolahan, terutama kawasan luar bandar serta Sabah dan Serawak.5. Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan.Kualiti pengajaran di sekolahkebangsaan akan dipertingkatkan dengan 100 peratus guru di sekolah menengah dan 25 peratus guru di sekolah rendah akan mempunyai kelayakan ijazah pertama menjelang2010.Peluang pendidikan untuk kanak-kanak istimewa,pembestarian sekolah dan penggunaan teknologi dan ICT.6. Melahirkan Institusi Tertiari bertaraf antarabangsa.IPT akan ditanda aras mengikut piawai antarabangsa dan satu sistem penarafan akan diperkenalkan..Melalui rangka dasar yang telah digariskan oleh kementerian di atas maka Kementerian Pelajaran Malaysiaharuslah memperkukuhkan dan memperkemaskan serta membuat reformasi pendidikansepenuhnya menjelang tahun 2020.
 
Teras misi nasional tersebut diperjelaskan lagi secara terperinci dalam Pelan TindakanPembangunan Pendidikan (PTPP) 2006-2010 yang telah dilancarkan oleh Y.A.B.Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) pada 16 Januari2007. Kerangka bagi Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan seperti di bawah : KERANGKA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006-2010.5ASAS PEMBANGUNAN•Misi Nasional•Dasar-dasar Pembangunan Negara•Dasar Pendidikan Kebangsaan.•Islam Hadhari•Pelan Intergriti NasionalTERAS ASAS PEMBANGUNAN PENDIDIAKN•Akses•Ekuiti•Kualiti•Kecekapan dan keberkesanan PengurusanPENDEKATAN•Kesamarata-an Peluang Pendidikan•Kecemerlan-gan Institusi PendidikanMATLAMAT- PENDIDIKAN BERKUALITI UNTUK SEMUATERAS STRATEGIK PIPP•Membina Negara Bangsa•Membangun Modal Insan•Memperkasakan Sekolah Kebangsaan•Merapatkan Jurang Pendidikan•Memartabatkan Profesion Keguruan•Melonjakkan Kecemerlangan Institusi PendidikanFAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN•Kerjasama dan Komitmen Warga Pendidik 

Activity (72)

You've already reviewed this. Edit your review.
syuhadah91 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Dya DePp liked this
Razak Kadir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->