Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comportament Organizational

Comportament Organizational

Ratings: (0)|Views: 1,971|Likes:
Published by LcWik2010

More info:

Published by: LcWik2010 on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
TEMA 1. ASPECTE CONCEPTUALE ALE COMPORTAMENTULUORGANIZAŢIONALComportament organizaţional (CO)
— studierea comportamentului indivizilor şigrupurilor în organizaţie şi aplicarea practică a cunoştinţelor obţinute.Ştiia comportamentului organizional permite managerilor analizezecomportamentul indivizilor în organizaţie, conduce la o înţelegere mai bua problemelor ce apar în cadrul relaţiilor interpersonale, permite o coordonare maieficientă a eforturilor mai multor grupuri.
 Scopurile şi sarcinile CO:
1)
Descrierea sistematizată a comportamentului oamenilor în diverse situaţii ceapar în procesul muncii.2)Explicarea cauzelor comportamentului indivizilor în situaţii concrete.3)Previziunea comportamentului angajatului pe viitor.
4)
Căpătarea deprinderilor de dirijare a comportamentului oamenilor în procesulmuncii.
Factorii ce determină CO:
 
în procesul muncii este utilizat utilajul, în cadrul procesului muncii are loc interacţiunea dintre oameni, structuri organizatorice şitehnologii. Totodată, aceste elemente sunt influenţate de mediul extern, şi, la rândul lor,influenţează asupra acestui mediu.
1)
Oamenii
— îşi orientează activitatea spre realizarea scopurilor organizaţiei.Organizaţiile exispentru a sluji oamenilor, şi nu invers. Managerii trebuie conştientizeze inevitabilitatea diferitor comportamente ale angajaţilor şi să fie pregătiţi pentru a se adapta la aceste comportamente.
2)
Structura organizatorică 
determină relaţiile formale dintre angajaţi care conducla atingerea scopurilor organizaţionale.
3)
Tehnologia
. Nivelul tehnici şi tehnologiei influenţează relaţiile în procesulmuncii. Munca la conveier se deosebeşte de munca într-un laborator de cercetare;responsabilităţile unui lector universitar de cele ale unei surori medicale.
4)
Mediul extern.
Activitatea organizaţiei este influenţată de mediul intern şimediul extern.
1
 
Concepţiile de bază ale CO:
1) Natura omului:
Deosebiri individuale
Perceperea
Integritatea personalităţii - calităţile profesionale nu există fără experienţă şicunoştinţe, via personanu poate fi izolată complet de procesul muncii,condiţiile morale sunt indisolubile de cele fizice. Managementul organizaţiei arenevoie nu doar de angajaţi calificaţi, dar de personalităţi. Angajaţii sunt membri nudoar a organizaţiei în cadrul căreia activează, ei sunt membri ai comunităţii. Deaceea dezvoltarea personalităţii se răsfrânge nu doar asupra muncii, dar şi asupraactivităţii acestuia în afara organizaţiei.
Comportament motivat. Un postulat al psihologiei susţine că comportamentulomului se formează sub influenţa anumitor factori ce ţin de necesităţile individului.Deci, managerul îi demonstrează angajatului că anumite acţiuni ale acestuia vor conduce la satisfacerea necesităţilor individului. O altă cale de motivare ar fi risculmicşorării nivelului de satisfacere a necesităţilor în cazul efectuării de cătresubaltern a unor acţiuni considerate de către manager ca fiind incorecte. Motivareaangajaţilor este un atribut obligatoriu al tuturor organizaţiilor.
Orientarea spre participare. Mui angajaţi doresc contribuie la succesulorganizaţiei prin aplicarea ideilor şi capacităţilor sale, comunicarea cu colegii săidespre ceea ce cunosc şi au realizat. Organizaţiile trebuie să creeze condiţii pentrurealizarea acestor angajaţi.
Valoarea personalităţii. Fiecare angajat doreşte o atitudine atentă din parteamanagementului organizaţiei, să fie apreciat capacităţile şi calificarea profesionalăa individului.
2) Natura organizaţiei:
Sisteme sociale. Organizaţia este un sistem social. Comportamentul omului seformează atât sub influenţa dorinţelor individuale, cât şi a celor de grup, membru alcărui este.
2
 
Interese comune. Orice organizaţie îşi formuleaanumite scopuri sociale.Managerii au nevoie de angajaţi pentru a realiza scopurile organizaţiei, iaangajaţii, la rândul lor, au nevoie de organizaţie pentru a-şi realiza scopurile sale personale.
Principii etice. Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în baza respectării anumitor  principii etice. Tot mai multe organizaţii conştientizează această necesitate şielaborează diverse programe chemate să asigure standarde etice înalte atât lamanageri, t şi la personalul nonmanagerial (elaborarea codurilor de etică,stimularea angajaţilor pentru comportament etic, stabilirea unor proceduri deverificare a respectării principiilor etice). Concepţiile etice stau la baza oricăreiacţiuni. Aspectul etic al scopurilor şi acţiunilor organizaţiei serveşte drept premisă pentru sistemul stimulării triple -realizarea scopurilor individuale, celor aleorganizaţiei şi ale societăţii. Munca în grup conduce la creşterea nivelului desatisfacere a indivizilor, deoarece au posibilitatea de a se dezvolta profesional, de acreşte, de a aprecia aportul său în atingerea scopurilor comune. La rândul ei creşteşi eficienţa organizaţiei: creşte calitatea producţiei, se micşorează cheltuielile.Posibil, însă, ca satisfacţie maximă să obţină societatea, care utilizează produsele şiserviciile de înaltă calitate, cresc posibilităţile cetăţenilor, se formează o atmosferăde colaborare şi progres.
Abordări teoretice ale CO:
orientate spre resursele umane, situaţie, rezultate şisistem.
 Abordarea orientată spre resursele umane
 presupune analiza creşterii personale şidezvoltării individului, atingerea de către acesta a unui nivel înalt de competenţă,creativitate. Oamenii sunt principalele resurse în organizaţie. Conform acestei abordărisarcina managementului este de a crea şi asigura condii pentru perfeionareaangajaţilor, creşterea responsabilităţii lor. Astfel dezvoltarea abilităţilor angajaţilor şioferirea posibiliţilor de realizare a lor conduce la creşterea productivităţii şi anivelului de satisfacţie a angajaţilor. Această abordare este cunoscută şi sub denumireade susţinere, deoarece presupune deplasarea accentului managementului de pe uncontrol rigid asupra angajaţilor pe susţinerea creşterii lor şi a rezultatelor muncii.
3

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Larisa Capmare liked this
Nathallie Boboc liked this
Catalin liked this
alexa19901 liked this
Eliza Dinica liked this
Ivan Cozonac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->