Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
100Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introducere in Psihanaliza II

Introducere in Psihanaliza II

Ratings: (0)|Views: 1,788 |Likes:
Published by LcWik2010

More info:

Published by: LcWik2010 on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
 
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCUINTRODUCERE IN PSIHANALIZ
Ă
– II
Curs pentru înv
ă
t
ă
mânt la distan
ţă
 
 Prof. Dr. Vasile Dem. Zamfirescu
 
 2
 
Tema întâi
Incon
ş
tientul
ş
i sexualitatea infantil
ă
 
Descoperirea modern
ă
a incon
ş
tientului de c
ă
tre Freud este indisolubil legat
ă
desexualitate în general
ş
i de sexualitatea infantil
ă
în particular, o alt
ă
descoperireimportant
ă
a psihanalizei. Aceast
ă
leg
ă
tur 
ă
este exprimat
ă
sintetic în propozi
ţ
ia carestipuleaz
ă
etiologia sexual
ă
a nevrozelor. Pornind de aici, de la nevroze, întemeietorul psihanalizei
ş
i-a extins treptat cercet
ă
rile, al c
ă
ror rezultat a fost înregistrareaimportan
ţ
ei esen
ţ
iale a sexualit
ăţ
ii pentru structurarea psihicului uman.La începuturile psihanalizei (pân
ă
în 1920), Freud considera c
ă
incon
ş
tientuleste istoria infantil
ă
a libidoului. Cu alte cuvinte, con
ţ
inuturile sexuale epuizaucuprinsul incon
ş
tientului. Alte concepte fundamentale ale psihanalizei, cum ar fi„refularea“, „complexul Oedip“, „complexul castr 
ă
rii“, î
ş
i datoreaz
ă
na
ş
terea studieriiclinice a sexualit
ăţ
ii. Chiar dac
ă
mai târziu, pe parcursul dezvolt
ă
rii psihanalizei,incon
ş
tientul a fost treptat desexualizat (la Adler, Jung
ş
i în psihanalizacontemporan
ă
), importan
ţ
a problematicii sexuale pentru elaborarea conceptului deincon
ş
tient
ş
i a psihanalizei a fost decisiv
ă
.Leg
ă
tura dintre psihanaliz
ă
 
ş
i sexualitate a influen
ţ
at considerabil receptareafreudismului, atât în mediile
ş
tiin
ţ
ifice, cât
ş
i în mediile culturale. Aici trebuie c
ă
utat
ă
 sursa rezisten
ţ
elor acerbe la adresa psihanalizei, concretizate în acuza
ţ
ia de pansexualism. De
ş
i în psihanaliza contemporan
ă
exist
ă
orient
ă
ri pentru care
 
 3
con
ţ
inuturile sexuale ale incon
ş
tientului
ş
i-au pierdut considerabil sau complet dinimportan
ţă
, în România, datorit
ă
lipsei de informa
ţ
ie
ş
i efectelor întârziate aleideologiei comuniste, psihanaliza mai este perceput
ă
 
ş
i contestat
ă
prin prisma presupusului s
ă
u pansexualism. Parcurgând împreun
ă
temele dedicate lui Adler, Jung
ş
i teoriei rela
ţ
iilor cu obiectele, ve
ţ
i putea constata cât de pu
ţ
in adecvat
ă
este aceast
ă
 apreciere.În pofida rezisten
ţ
elor cu care a fost întâmpinat
ă
, psihanaliza s-a impus atât înlumea speciali
ş
tilor ca psihoterapie, cât
ş
i în plan cultural, ca metod
ă
de interpretare.De asemenea, treptat psihanaliza a modificat mentalit
ăţ
ile colective, putând ficonsiderat
ă
ca un corp ideatic de prim rang al secolului XX. Dou
ă
sunt domeniile încare freudismul a produs schimb
ă
ri radicale, tocmai datorit
ă
cuno
ş
tin
ţ
elor despresexualitate pe care le de
ţ
ine. Este vorba mai întâi despre
educa
 ţ 
ie.
Constatarea c
ă
 nevrozele adultului au drept cauz
ă
perturb
ă
ri ale dezvolt
ă
rii psihosexuale din copil
ă
rie, provocate de reprimarea manifest
ă
rilor sexuale timpurii (la sfâr 
ş
itul secolului XIX
ş
iînceputul secolului XX, astfel de manifest
ă
ri erau considerate semne dedegenerescen
ţă
), a condus la ideea c
ă
o educa
ţ
ie permisiv
ă
fa
ţă
de sexualitateainfantil
ă
poate preîntâmpina apari
ţ
ia ulterioar 
ă
a nevrozelor. În acest sens, psihanalizareprezint
ă
una dintre sursele educa
ţ
iei permisive. Din p
ă
cate, în România persist
ă
lamajoritatea popula
ţ
iei o concep
ţ
ie prepsihanalitic
ă
despre sexualitatea infantil
ă
 
ş
ieduca
ţ
ie. A
ş
a cum reiese din numeroase cazuri de analiz
ă
, p
ă
rin
ţ
ii nu discut
ă
nici cucopiii, nici cu adolescen
ţ
ii probleme legate de sexualitate. Românii continu
ă
, cu efectedefavorabile în planul s
ă
n
ă
t
ăţ
ii mentale, s
ă
împ
ă
rt
ăş
easc
ă
concep
ţ
ia victorian
ă
desprecopil ca chintesen
ţă
a purit
ăţ
ii.În al doilea rând, psihanaliza a contribuit decisiv la
revolu
 ţ 
ia sexual 
ă 
din
 
secolul XX. Demonstrând importan
ţ
a sexualit
ăţ
ii
ş
i a satisfac
ţ
iei sexuale pentrus
ă
n
ă
tatea psihic
ă
a omului, freudismul a reabilitat pl
ă
cerea sexual
ă
. Cuno
ş
tin
ţ
ele psihanalitice despre sexualitatea infantil
ă
au modificat
ş
i atitudinea fa
ţă
de minorit
ăţ
ilesexuale în sensul cre
ş
terii toleran
ţ
ei. Revolu
ţ
ia sexual
ă
a însemnat în primul rândeliberarea sexual
ă
a femeii, eliminarea discrimin
ă
rilor în raport cu b
ă
rbatul. Voi reluaîn partea final
ă
a acestei teme problematica social
ă
a descoperirii sexualit
ăţ
ii infantile.

Activity (100)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elisa Uta liked this
Cristiana Elena liked this
Haman Florentina liked this
Inga Buiunciuc liked this
Sebastian Radu liked this
Alexa Manina liked this
Eliza Dinica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->