Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
553Activity
P. 1
WALANG PANGINOON - pagsusuri

WALANG PANGINOON - pagsusuri

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 122,940|Likes:
Published by kaguraYATO

More info:

Published by: kaguraYATO on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/20/2015

 
[IOJBSDI
Oi{ioffe bf ni iom oi`i~iiom `inioiui om {idiniw wi ucdcnjwzfom
Biz Ns`iw [i$
oi {joimnjnjeilio oj Qijajio Ai~iejddi$ iom
Bj~igdc Nfz$
`somwiio wj Efozi Iojui iom wjojwjwj wi {im`ibiuiz om jwiom bimwiwi`i6 Jwidiom iom oibiuiz wi jowjecoucom jzfo omsoju lidfw diliu om `ibim"ioi` iubmi bimwiwi`iom `foc`uief wi oibiuiz oi wj Biom [fdjgi~{jf iz oi{sofiom wibi om dffn `iz Efozi Iojui/ Eiljd wi `iwi`jbio oj Efozi Iojui${joiidjfw ojzi iom bmi uif wi dsmi~ oi jzfo iu wjoinjom wjzi iom dcmid oibiz"i~j om ds{i/Omsoju$ iofom `joiliousomio wi `fou~injei om bmi bimwiwi`iom wjEfozi Iojui6 Wj Efozi Iojui omizfo iz oi{i`sdfom/ Wi oi{i`imidjom oi{im{i{idiofom {imljljmiouj om bim`i{iuje oi Mfoqidxf iu Bi~ujo[fdjgi~{jf$ oimi}i ojdiom j{i`sdfom wj Efozi Iojui wi `injdi om {imjmjombidi{ju iu {imusus~jom wi `iojdiom {ibjdzi oj Efozi Iojui/Iom `}coufom jwjosdiu oj Ecfm~igjiw ^fwi~jf oi biz {ibimiu oi
]idiom [iomjoffo
iz biz {im`i`iusdie wi oiniommju oi `inioiui omoius~iom {idiniw/ Iom `s}couf oj Ecfm~igjiw I/ ^fwi~jf$ ]idiom [iomjoffo$iz sbjj`fu wi jwiom bi~idjuiom {ibjdzi iu wi `iojdiom {i`j`j{imusommidj wibmi bizizibiom oimwiwibiouidi wi `iojdi/ Bininiuje iom {imuiuimjwioom eidi}iom {s}c~wi$ iom oimlili~jom s~j oi `joi`iui}io oj Efo Ucfom iuom bininiom s~j oi bi`j`jui wi uisliom wj Bi~gfw/ Iom bij`djom `}coufomjuf iz oim{i{i`jui om `iuiuimio iu {imjmjom bi`iuif/ Diliu uizf‚z izi}bimjom idj{jo$ `som `izi‚u oi~i~i{iu oi }idiom wjosbio iom ei{iubim{i{i"idj{jo/
 UIDIBNSLIZ OM BIZ"I@EI
ECFM^IGJIW I/ ^FWI^JF
Wj Ecfm~igjiw I/ ^fwi~jf iz jwjojdiom wi Ufoef$ Bizojdi offom F`usn~c9=$ 9<:5/ Oimwjbsdiom bimwsdiu offom 9:93 wi
 Iom Ecbf`~iwzi
/ Uifom9:9= oibio om bimwjbsdi wjziom wsbsdiu wi
Uidjni
/ Wj Ecfm~igjiw I/^fwi~jf iz iom Ibi om Bijj`djom @}coufom Uimidfm wi niowi/ Wsbswsdiu ejowjzi wi jdidjb om bmi idziw oi ^c|$ Ecdjf$ Eiouc I/ ^fwwcuuj$ Ecdhjo I/ ^f|iw$
 
EI^$ Iomcdsw$ Ei~jf iu ^fwidjof/ Jwi oiom biososdiu wi msdiom oi 97$ soiwjziom oimwsdiu {i~i wi
 Iom Bjulj$
jwi wi uiudfom oisoiom {ilizimio winiowi oi oi`iusdfom oiom lswuf wi {im"sodie om bij`djom `}coufom Uimidfm/Oimjom biososdiu wjzi om
 Iom Ecbfg~igji
offom 9:93 iu oiom`joidisoio iz oimwsdiu ejo wjzi {i~i wi Uidjni$ oi oimdsdsowie om ns}ioiom{iujb{idi` {i~i wi usdi iu bijj`djom `}couf/ Wi Uidjni$ usbiiw iom `ioziom{fwjwzfo njdiom `iusdfom om {iuosmfu iu wi lsdj$ iz oimjom {iuosmfu/Oimwsdiu ejo wjzi {i~i wi
[lfuf Oc}w
$ Wib{imsjui iu Dj{iom @idini}/@iwibi wjoi Gj~jf L/ [iomiojnio$ Ibief X/ Lc~oioecq$ I~wcojf ^/Ihio iu jni {i$ wj ^fwi~jf iz jwi wi bmi {iomsoiljom uimi"ibnim wiDj}iz}iz/Oimjom bzcbn~f ~jo wj ^fwi~jf om jni-u jniom iwfwiwzfo om bmibiososdiu/ @injdiom ejuf iz iom @idj{soio om bmi @s}coujwui$ I`diuiomNizio$ @iuj{soio om bmi Eidsnliwi iu iom I`iecbzi om ]j`iom Uimidfm/Oimjom [iomsdf wjzi om Wibiliom Jdi} iu [iojuj`$ @idj{soio om bmi@s}coujwui iu @idj{soio om bmi Eidsnliwi om I`iecbzi om ]j`iom Uimidfm oi biz bmi {~fbjocoucom `iwi{j usdie ojoi U/C/ Mcoc~$ Gj~jf L/[iomiojnio$ iu Afwc Gf~iqfo ec Acwsw/Wi mjoi}iom {imwsws~j oj E~/ Mcofxcxi Ce~fqi Biusuc$ ms~f iu`}coujwui wi bmi i`ei oj Ecfm~igjiw I/ ^fwi~jf iz miojuf iom `ioziomwjoinj1 
.@ieidiwiom mjoimibju ojzi ,Ecfm~igjiw I/ ^fwi~jf* njdiom {iomsoiljom uislio iom bmi idimie om wjojom$ nflcbzf iu `injdiom wibiuiiw oi dj{soio0 bidjnio wi jdio$ jojj}iwio ojziom msbibju om bmiuisliom midjom wi biwi0 iu {isdju"sdju oi dsbjdjui} wi `ioziom bmi i`ei iombmi uisliom midjom wi jniom niowi$ omsoju wi {imninidj` wi ujosnsiom ds{iiz oimjmjom bi`i}j`i iu bi`inizio./
Iom jdio wi `ioziom bmi i`ei iz
 I`f-z Biz~ffom Jwiom Jnfo
$
 IomEidimiom Biuioei
$
Bioj`i oj Uiecf$ Idfli$ Nsdi`di` om Nimfom [ioilfo$Eiljd wi [im"jnjm$ Iom Ioi` om @iojziom Iwi}i$ Eidi}iom Di~i}io IomMcjwli$ Bmi ^fefdhf Xidcoujof
iu jni {i/ Iom {joi`i"fn~i bicwu~i oj ^fwi~jfiz iom Idfli oi `iwibi wi `iuj{soiom 3; @}coufom Mjouf om 3; Niuj`iom@}coujwui/ Oi`jui wi `ioziom bmi i`ei iom {idiuioeiio om {imljljbimwj`wi `joibsdiuiom u~iejwzfo om bij`djom `s}couf/

Activity (553)

You've already reviewed this. Edit your review.
LhadyAkira reviewed this
thank you po talaga..:)
christine liked this
Chriz Almalvez Barrameda liked this
JollyYabes added this note
thank you poh...:-) dahil magagawa ko na poh ass. nmin sa filipino....
krizeda21 added this note
thanks..
LhadyAkira liked this
Anna Oxales Manabat liked this
Rhea Ejanda liked this
Annie Lagrimas liked this
krizeda21 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->