Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
543Activity
×
P. 1
WALANG PANGINOON - pagsusuri

WALANG PANGINOON - pagsusuri

Ratings:

5.0

(9)
|Views: 184,267|Likes:
Published by kaguraYATO

More info:

Published by: kaguraYATO on Jan 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

03/09/2014

 
[IOJBSDI
Oi{ioffe bf ni iom oi`i~iiom `inioiui om {idiniw wi ucdcnjwzfom
Biz Ns`iw [i$
oi {joimnjnjeilio oj Qijajio Ai~iejddi$ iom
Bj~igdc Nfz$
`somwiio wj Efozi Iojui iom wjojwjwj wi {im`ibiuiz om jwiom bimwiwi`i6 Jwidiom iom oibiuiz wi jowjecoucom jzfo omsoju lidfw diliu om `ibim"ioi` iubmi bimwiwi`iom `foc`uief wi oibiuiz oi wj Biom [fdjgi~{jf iz oi{sofiom wibi om dffn `iz Efozi Iojui/ Eiljd wi `iwi`jbio oj Efozi Iojui${joiidjfw ojzi iom bmi uif wi dsmi~ oi jzfo iu wjoinjom wjzi iom dcmid oibiz"i~j om ds{i/Omsoju$ iofom `joiliousomio wi `fou~injei om bmi bimwiwi`iom wjEfozi Iojui6 Wj Efozi Iojui omizfo iz oi{i`sdfom/ Wi oi{i`imidjom oi{im{i{idiofom {imljljmiouj om bim`i{iuje oi Mfoqidxf iu Bi~ujo[fdjgi~{jf$ oimi}i ojdiom j{i`sdfom wj Efozi Iojui wi `injdi om {imjmjombidi{ju iu {imusus~jom wi `iojdiom {ibjdzi oj Efozi Iojui/Iom `}coufom jwjosdiu oj Ecfm~igjiw ^fwi~jf oi biz {ibimiu oi
]idiom [iomjoffo
iz biz {im`i`iusdie wi oiniommju oi `inioiui omoius~iom {idiniw/ Iom `s}couf oj Ecfm~igjiw I/ ^fwi~jf$ ]idiom [iomjoffo$iz sbjj`fu wi jwiom bi~idjuiom {ibjdzi iu wi `iojdiom {i`j`j{imusommidj wibmi bizizibiom oimwiwibiouidi wi `iojdi/ Bininiuje iom {imuiuimjwioom eidi}iom {s}c~wi$ iom oimlili~jom s~j oi `joi`iui}io oj Efo Ucfom iuom bininiom s~j oi bi`j`jui wi uisliom wj Bi~gfw/ Iom bij`djom `}coufomjuf iz oim{i{i`jui om `iuiuimio iu {imjmjom bi`iuif/ Diliu uizf‚z izi}bimjom idj{jo$ `som `izi‚u oi~i~i{iu oi }idiom wjosbio iom ei{iubim{i{i"idj{jo/
 UIDIBNSLIZ OM BIZ"I@EI
ECFM^IGJIW I/ ^FWI^JF
Wj Ecfm~igjiw I/ ^fwi~jf iz jwjojdiom wi Ufoef$ Bizojdi offom F`usn~c9=$ 9<:5/ Oimwjbsdiom bimwsdiu offom 9:93 wi
 Iom Ecbf`~iwzi
/ Uifom9:9= oibio om bimwjbsdi wjziom wsbsdiu wi
Uidjni
/ Wj Ecfm~igjiw I/^fwi~jf iz iom Ibi om Bijj`djom @}coufom Uimidfm wi niowi/ Wsbswsdiu ejowjzi wi jdidjb om bmi idziw oi ^c|$ Ecdjf$ Eiouc I/ ^fwwcuuj$ Ecdhjo I/ ^f|iw$
 
EI^$ Iomcdsw$ Ei~jf iu ^fwidjof/ Jwi oiom biososdiu wi msdiom oi 97$ soiwjziom oimwsdiu {i~i wi
 Iom Bjulj$
jwi wi uiudfom oisoiom {ilizimio winiowi oi oi`iusdfom oiom lswuf wi {im"sodie om bij`djom `}coufom Uimidfm/Oimjom biososdiu wjzi om
 Iom Ecbfg~igji
offom 9:93 iu oiom`joidisoio iz oimwsdiu ejo wjzi {i~i wi Uidjni$ oi oimdsdsowie om ns}ioiom{iujb{idi` {i~i wi usdi iu bijj`djom `}couf/ Wi Uidjni$ usbiiw iom `ioziom{fwjwzfo njdiom `iusdfom om {iuosmfu iu wi lsdj$ iz oimjom {iuosmfu/Oimwsdiu ejo wjzi {i~i wi
[lfuf Oc}w
$ Wib{imsjui iu Dj{iom @idini}/@iwibi wjoi Gj~jf L/ [iomiojnio$ Ibief X/ Lc~oioecq$ I~wcojf ^/Ihio iu jni {i$ wj ^fwi~jf iz jwi wi bmi {iomsoiljom uimi"ibnim wiDj}iz}iz/Oimjom bzcbn~f ~jo wj ^fwi~jf om jni-u jniom iwfwiwzfo om bmibiososdiu/ @injdiom ejuf iz iom @idj{soio om bmi @s}coujwui$ I`diuiomNizio$ @iuj{soio om bmi Eidsnliwi iu iom I`iecbzi om ]j`iom Uimidfm/Oimjom [iomsdf wjzi om Wibiliom Jdi} iu [iojuj`$ @idj{soio om bmi@s}coujwui iu @idj{soio om bmi Eidsnliwi om I`iecbzi om ]j`iom Uimidfm oi biz bmi {~fbjocoucom `iwi{j usdie ojoi U/C/ Mcoc~$ Gj~jf L/[iomiojnio$ iu Afwc Gf~iqfo ec Acwsw/Wi mjoi}iom {imwsws~j oj E~/ Mcofxcxi Ce~fqi Biusuc$ ms~f iu`}coujwui wi bmi i`ei oj Ecfm~igjiw I/ ^fwi~jf iz miojuf iom `ioziomwjoinj1 
.@ieidiwiom mjoimibju ojzi ,Ecfm~igjiw I/ ^fwi~jf* njdiom {iomsoiljom uislio iom bmi idimie om wjojom$ nflcbzf iu `injdiom wibiuiiw oi dj{soio0 bidjnio wi jdio$ jojj}iwio ojziom msbibju om bmiuisliom midjom wi biwi0 iu {isdju"sdju oi dsbjdjui} wi `ioziom bmi i`ei iombmi uisliom midjom wi jniom niowi$ omsoju wi {imninidj` wi ujosnsiom ds{iiz oimjmjom bi`i}j`i iu bi`inizio./
Iom jdio wi `ioziom bmi i`ei iz
 I`f-z Biz~ffom Jwiom Jnfo
$
 IomEidimiom Biuioei
$
Bioj`i oj Uiecf$ Idfli$ Nsdi`di` om Nimfom [ioilfo$Eiljd wi [im"jnjm$ Iom Ioi` om @iojziom Iwi}i$ Eidi}iom Di~i}io IomMcjwli$ Bmi ^fefdhf Xidcoujof
iu jni {i/ Iom {joi`i"fn~i bicwu~i oj ^fwi~jfiz iom Idfli oi `iwibi wi `iuj{soiom 3; @}coufom Mjouf om 3; Niuj`iom@}coujwui/ Oi`jui wi `ioziom bmi i`ei iom {idiuioeiio om {imljljbimwj`wi `joibsdiuiom u~iejwzfo om bij`djom `s}couf/

Activity (543)

You've already reviewed this. Edit your review.
Norciya Sultan liked this
jheznika liked this
Ronafe Salmorin added this note|
SALAMAT... nabawasan ang problema ko .....thank u so much.....
Aven Lin added this note|
Thank you. :D
E-m Aba-a added this note|
maraming salamat! po, dahil dito nagawa ko poject namin sa Filipino....maraming slamat po
E-m Aba-a added this note|
thanks for this page :) Kamsahamnida
Reuben Mhel Enilo added this note|
dd
Dyanne de Jesus added this note|
p[

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->