Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Balcescu_Romanii Supt Mihai

Balcescu_Romanii Supt Mihai

Ratings: (0)|Views: 119|Likes:
Published by anemonilicious

More info:

Published by: anemonilicious on Jan 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
Românii supt Mihai-Voievod Viteazul
 
 
 
Cartea I:Libertateana
ţ
 
 
Cartea a II-a:C
ă
lug
 
Cartea a III-a:Servagiu 
 
Cartea a IV-A:Unitatea na
ţ
 
 
Cartea a V-A:Mirisl
Libertatea na
ţ
ional
ă
 (1593 - 1595 aprilie)
 
Cuprins
 
1 I 
 
2 II 
 
 
4 VI 
 
5 V 
 
6 VI 
 
 
 
 
9 IX 
 
10 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]
I
Deschid sfânta carte unde se afl
ă
înscris
ă
gloria României, ca s
ă
pun înaintea ochilor fiilor 
ş
i câteva pagini din via
ţ
a eroic
ă
a p
ă
rin
ţ
ilor lor. Voi ar 
ă
ta acele lupte urie
ş
e pentrulibertatea
ş
i unitatea na
ţ
ionale, cu care românii, supt pova
ţ
a celui mai vestit
ş
i mai maredin voievozii lor, încheiar 
ă
veacul al XVI-lea. Povestirea mea va cuprinde numai opt ani(1593--1601), dar anii istoriei românilor cei mai avu
ţ
i în fapte viteje
ş
ti, în pilde minunatede jertfire c
ă
tre patrie. Timpuri de aducere aminte glorioas
ă
! timpuri de credin
ţă
 
ş
i de jertfire! când p
ă
rin
ţ
ii no
ş
tri, credincio
ş
i sublimi, îngenucheau pe câmpul b
ă
t
ă
liilor, cerândde la Dumnezeul armatelor laurii biruin
ţ
ei sau cununa martirilor,
ş
i astfel îmb
ă
rb
ă
ta
ţ
i, ein
ă
v
ă
leau, unul împotriv
ă
a zece, prin mijlocul vr 
ă
 jma
ş
ilor;
ş
i Dumnezeu le da biruin
ţă
,c
ă
ci el e sprijinitorul pricinilor drepte, c
ă
ci el a l
ă
sat libertatea pentru popoare,
ş
i cei ce selupt
ă
pentru libertate se lupt
ă
pentru Dumnezeu.Mo
ş
tenitori
ă
i drepturilor pentru p
ă
strarea c
ă
rora p
ă
rin
ţ
ii no
ş
tri au luptat atâta înveacurile trecute, fie c
ă
aducerea aminte a acelor timpuri eroice s
ă
de
ş
tepte în noisimtimentul datorin
ţ
ei ce avem d-a p
ă
stra
ş
i d-a m
ă
ri pentru viitorime aceast
ă
pre
ţ
ioas
ă
 mo
ş
tenire.[editeaz
]
II
 
Aron-Vod
ă
domnea în
Ţ
ara Moldovei
ş
i Alexandru Bogdan în
Ţ
ara Româneasc
ă
. Robitremurând în mijlocul desf 
ă
t
ă
rilor, pe un tron cump
ă
rat cu bani, stau ocroti
ţ
i, împotrivadreptei r 
ă
zbun
ă
ri a poporului, de paznici streini, turci
ş
i unguri, pr 
ă
da
ş
i chinuia
ş
iîngrozea o
ţ
ar 
ă
ce nu
ş
tiau iubi. Mul
ţ
ime de ieniceri
ş
i arenda
ş
i turci, de la care ei luaser 
ă
  bani în cam
ă
t
ă
pentru cump
ă
rarea domniei, îi înso
ţ
i în
ţ
ar 
ă
. Spre a se desp
ă
gubi de baniilor, unii din turci luar 
ă
în arend
ă
d
ă
 jdiile publice, al
ţ
ii umbla cu d
ă
 bilarii domne
ş
ti pentrustrângerea d
ă
 jdiilor, al
ţ
ii
ţ
inea drumurile
ş
i pr 
ă
da pe negu
ţă
tori,
ş
i to
ţ
i, r 
ă
zle
ţ
indu-se printoate unghiurile
ţă
rii, j
ă
cuia
ş
i chinuia pe bie
ţ
ii
ţă
rani, despuindu-i de tot ce avea,ru
ş
inându-le muierile
ş
i fetele de fa
ţă
cu dân
ş
ii
ş
i r 
ă
 pindu-le al zecelea din feciori, spre a-i preg
ă
ti a recruta ienicerimea. Însu
ş
i boierii
ş
i giupânesele lor nu era scuti
ţ
i de omor 
ş
isiluire.Veni o zi când aceste l
ă
custe s
ă
lbatice nu mai g
ă
sir 
ă
ce pr 
ă
da; atunci c
ă
zur 
ă
to
ţ
i însarcina domnilor. Aron-Voievod, spre a se putea pl
ă
ti de datornici, izvodi ca de tot omuldin
ţ
ar 
ă
s
ă
se dea câte un bou,
ş
i orândui turci spre a strânge aceast
ă
nou
ă
dajdie, care,luând toate vitele de la cei
ă
ceî avea, spre a împlini pentru acei ce nu avea, sleir 
ă
 
ţ
ara
ş
ide vite, aceste soa
ţ
e a muncii
ţă
ranului, de r 
ă
maser 
ă
oamenii f 
ă
ă
a avea cu ce se hr 
ă
ni.Mult mai mare, de se poate, era asuprirea în
Ţ
ara Româneasc
ă
, unde domnul, silit fiind a pl
ă
ti o dobând
ă
grea la creditorii turci, ce nu mai avea ce j
ă
cui, urc
ă
datoriile unei
ţă
risleit
ă
cu totul la suma peste m
ă
sur 
ă
de mare de 10 povoare de aur. To
ţ
i boierii
Ţă
riiRomâne
ş
ti care sc
ă
 paser 
ă
de moarte
ş
i pribegie
ş
i a c
ă
ror inim
ă
ofta dup
ă
libertate,sângera pentru suferin
ţ
ele
ţă
rii, începur 
ă
a se aduna, a se sf 
ă
tui.Dup
ă
revolta nenorocit
ă
din Moldova a orheienilor 
ş
i a sorocenilor împotriva lui Aron,neîndr 
ă
znind a se bizui singur numai în sine în stare
ă
aî de sl
ă
 biciune în care se afla
ţ
ara,cugetar 
ă
la ajutoare
ş
i protec
ţ
iuni streine. Spre aceasta se adresar 
ă
la republica Vene
ţ
iei,cerând protec
ţ
ia
ş
i suzeranitatea ei, ca s
ă
se mântuie de turci. Dar egoista republic
ă
,calculând foloasele cum
ş
i pagubele ce i-ar putea veni primind aceast
ă
propunere, g
ă
si cucale c
ă
interesul n-o sloboade a primi a mântui o na
ţ
ie chinuit
ă
, de la care pu
ţ
in câ
ş
tig poate avea.Dup
ă
înjosirea acestui act f 
ă
ă
izbând
ă
, românii v
ă
zur 
ă
c
ă
ce le mai ramâne a face este ac
ă
uta însu
ş
i a se mântui
ş
i c
ă
 
ţ
ara lor a ajuns într-unul din acele minute mari, când o na
ţ
ietrebuie s
ă
piar 
ă
, sau, luând inim
ă
din suferin
ţă
 
ş
i desperarea sa chiar, printr-o silin
ţă
mare
ş
i puternic
ă
, însu
ş
i s
ă
se mântuiasc
ă
. Împrejur 
ă
ri favoritoare din afar 
ă
nu lipsir 
ă
la dorin
ţ
aoamenilor, nici oamenii nu lipsir 
ă
împrejur 
ă
rilor.[editeaz
]
III
În acel timp de chin
ş
i de jale, str 
ă
lucea peste Olt, în Craiova, un b
ă
rbat ales
ş
i vestit
ş
il
ă
udat prin frumuse
ţ
ea trupului s
ă
u, prin virtu
ţ
ile lui alese
ş
i felurite, prin credin
ţ
a c
ă
treDumnezeu, dragostea c
ă
tre patrie, îng
ă
duiala c
ă
tre cei asemenea, omenia c
ă
tre cei mai de jos, dreptatea c
ă
tre to
ţ
i deopotriv
ă
, prin sinceritatea, statornicia
ş
i d
ă
rnicia ce împodobea

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Florin Nagy liked this
mav23iul liked this
narcisseverin liked this
cristianspus liked this
cipry_23 liked this
tibizediu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->