Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI - Pamiętnik cz.I

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI - Pamiętnik cz.I

Ratings: (0)|Views: 1,392 |Likes:
Published by tuptup666

More info:

Published by: tuptup666 on Jan 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
S
TANIS
Ł
A
A
UGUST
P
ONIATOWSKI
P
AMI
Ę
TNIK
 
CZ
ĘŚĆ
I
 
 2
Stanis
ł
aw August Poniatowski,
 Pami 
ę
tnik 
, t. I, cz. I, t
ł
um. z francuskiego zupowa
ż
nienia Cesarskiej Akademii Nauk w Piotrogrodzie, Warszawa 1915.
 
 3
 Hoc enim est sors hominum in primis reipublicae officiis constitutorum, ut non solumnihil in ea contingat, quod eos non afficiat, sed ut neque illis quidquam fere eveniat,quod non simul ipsam rempublicam afficere possit. Unde et privata eorum vita posteris tradenda est exemplo vel monitioni.
PAMI
Ę
TNIKI.
Je
ż
eli najlepsz
ą 
history
ą 
jest ta, która z najwi
ę
ksz
ą 
prawd
ą 
poucza czytelnika o prawach i przyk 
ł
adach, przekazanych mu przez poprzedników; je
ż
eli nikt nie mo
ż
e tak dok 
ł
adnie wiedzie
ć
prawdy o wypadkach, jak dzia
ł
aj
ą 
ca w nich osoba, która zeznajomo
ś
ci
ą 
faktów (wspóln
ą 
jej ze
ś
wiadkami)
łą 
czy jeszcze w
ł
a
ś
ciw
ą 
sobie samejznajomo
ść
pobudek, w takim razie do
ść
by
ł
oby w pisarzu w
ł
asnej swojej historyi przypu
ś
ci
ć
szczero
ść
i dok 
ł
adno
ść
, aby opowiadaniu jego da
ć
pierwsze
ń
stwo przedinnemi. A przypuszczenie takie nie zawiera rzeczy niemo
ż
liwych. Szczero
ść
, jak ka
ż
dy inny przymiot, jest darem Stwórcy; kto przyszed
ł
na
ś
wiat z wyra
ź
niejszem doniej usposobieniem, ten ch
ę
tnie b
ę
dzie j
ą 
praktykowa
ł
, i zastosuje j
ą 
do historyi, je
ż
elizdarzenia jego
ż
ycia wp
ł
yn
ęł
y na wypadki ogólne, je
ż
eli sam kocha ojczyzn
ę
sw
ą 
iludzko
ść
, je
ż
eli my
ś
li nareszcie,
ż
e b
łę
dy, do których przyznanie si
ę
najwi
ę
cejkosztuje mi
ł
o
ść
w
ł
asn
ą 
, w po
ł
owie ju
ż
okupione s
ą 
m
ę
ztwem wyznania, uczynionegodla przys
ł
u
ż
enia si
ę
czytelnikom, podobnie jak szcz
ą 
tki rozbitego okr 
ę
tu s
ł
u
żą 
za znak ostrzegawczy dla w
ę
drowców, których w
ł
asna ich droga na te same prowadzi szlaki.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
DianaPogodna liked this
TearsofKorah liked this
MSwiecka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->