Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
74Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Politica Comparata

Politica Comparata

Ratings: (0)|Views: 4,346 |Likes:
Published by georgeserediuc7898

More info:

Published by: georgeserediuc7898 on Jan 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 Cristian Pîrvulescu
POLITIC
Ă
COMPARAT
Ă
 
 
 1
 
CUPRINSIntroducere 2Capitolul I Caracteristicile politicii comparate 4Capitolul II Compara
ţ
ia cultural
ă
14Capitolul III O perspectiv
ă
comparativ
ă
asupra emergen
ţ
eiregionalismului32Capitolul IV Sisteme electorale comparate 61Bibliografie 97
 
 2
 
INTRODUCERE
Politica comparat
ă
privit
ă
ca domeniu al
ş
tiin
ţ
ei politice asigur 
ă
analiza în timp
ş
i înspa
ţ
iu a sistemelor politice. De la pionierii gândirii sociale
ş
i politice de influen
ţă
 
ş
tiin
ţ
ific
ă
dela sfâr 
ş
itul secolului al XIX-lea sau începutul secolului al XX-lea pân
ă
în zilele noastrediscu
ţ
iile privind dezvoltarea, statul, democra
ţ
ia ac
ţ
iunea colectiv
ă
sau reprezentarea politic
ă
 au constituit nucleul
ş
tiin
ţ
ei politice. Chiar dac
ă
mai pu
ţ
in structurat
ă
acest
ă
perspectiv
ă
afolosit compara
ţ
ii precum tradi
ţ
ie/modernitate (cu varianta maiorescian
ă
, atât de influent
ă
ânromânia forme f 
ă
ă
fond/forme organice), Nord/Sud, R 
ă
s
ă
rit/Occident,totalitarism/autoritarism/democra
ţ
ie sau state dezvoltate/state sub-dezvoltate. Aceast
ă
 incomplet
ă
enumerare dovede
ş
te c
ă
prin compara
ţ
ie au fost propuse explica
ţ
ii care reprezint
ă
 ast
ă
zi structura de baz
ă
a politicii comparate.Constituidu-se ca disciplin
ă
 
ş
tiin
ţ
ific
ă
politica comparat
ă
a presupus mai întâi oabordare critic
ă
a metodelor 
ş
i dezvoltarilor conceptuale atât în contextul confrunt
ă
riidiferitelor paradigme, cât
ş
i în interiorul fiec
ă
rui câp teoretic. În al doilea rând, în m
ă
sura încare politica comparat
ă
este rela
ţ
ionat
ă
la no
ţ
iuni precum statul na
ţ
iune, modernitatea saudezvoltarea, redefinirea acestor concepte în func
ţ
ie de muta
ţ
iile istorice pe care lumea le-acunoscut (pr 
ă
 bu
ş
irea comunismului, globalizarea, disputelel privind politicile statului social,rolul organiza
ţ
iilor 
ş
i institu
ţ
iilor supra-na
ţ
ionale) a impus o reconstruc
ţ
ie a politiciicomparate.Dintre diversele problemele ce pot fi abordate se impune o selec
ţ
ie. De aceea acestcurs va pune acentul pe dou
ă
probleme : influen
ţ
a culturii politice asupra sistemelor 
ş
i
Politica comparat
ă
rezid
ă
în aplicarea metodei comparative în
ş
tiin
ţ
a politic
ă
. acestcurs va pune acentul pe dou
ă
probleme :• influen
ţ
a culturii politice asupra sistemelor ;• raporturile dintre stat
ş
i cet
ăţ
eni.Aceast curs urm
ă
re
ş
te s
ă
asigure studen
ţ
ilor un câmp de cuno
ş
tin
ţ
e familiarizându-l cudiversitatea perspectivelor.

Activity (74)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
valerianeacsu liked this
Oana Siia liked this
Raluca Const liked this
Uiclev Aleahim liked this
Maryllin92 liked this
Hiruta Saveta liked this
yo_invatz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->