Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7815152 Nicolae DensusianuDacia Preistorica Part I

7815152 Nicolae DensusianuDacia Preistorica Part I

Ratings: (0)|Views: 135 |Likes:
Published by stefego

More info:

Published by: stefego on Jan 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2011

pdf

text

original

 
•ri>
 
 
ISBN: 973-9296-33-5
 
Bucure
ş
ti - 2002
 
ARHETIP
 
e-mail arhetip a rol.ro
 
Tip
ă
rit : Tipografia SEMNE
 
Aceast
ă
edi
Ń
ie este o reproducere în facsmil a lucr
ă
rii
 
Dacia Preistoric
ă
deNicolae Densu
ş
ianu
 
ap
ă
rut
ă
pentru prima dat
ă
în
 
BUCURE
Ş
TI
 
Institutul de Arte Grafice „CAROL OÖBL", S-sor loan St. Rasidescu
 
16, STRADA PARIS, (fost
ă
Doamnei), 16
 
1913.
 
 
NIC. DENSUSIANU
 
?VIEA
ł
A SI OPERA SA-
 
 însemn
ă
tatea Daciei Preistorice.
 
In revista
«C 
ă 
minul Nostru»
delà l Aprilie 1!)11 (1), primuls
ă
u articol începea cu urm
ă
toarele cuvinte:
 
«i/a
sfâr 
 ş
itul s
ă 
 pt 
ă 
mânii trecute
ă 
iarele publicau,
probabil dup
ă
 
 
informa
Ń
iile poli
Ń
iei, o
noti
 Ńă 
cu caractere mici câni în aceast 
ă 
 
 
cuprindere: S'a g
ă 
sit mort, la locuin
 Ń 
a sa din str. Sfin
 Ń 
ilor, Nic. Densu
 ş
ianu, bibliotecarul Stalului-Major al Armatei. Cam tot atâta ar fi spus si rubrica decesurilor delà Ofi
 Ń 
erul St 
ă 
rii Ci
vile,si ca conclnsiune,
Nic. uensn
ş
iann se desp
ă
r
Ń
ia de lume tot a§a do
 
modest, precum tr
ă
ise în eu. Nu pleca din lumea aceasta cu sgo-luot
ş
ialaiu, jientruc
ă
ziua de îiuuiormiintare nu era — ca pentru numero
ş
i
 
al
Ń
ii—singura • în care i se mai pomenia numele».
 
 
Aceste pu
Ń
ine cuvinte, cari las
ă
s
ă
se vad
ă
, a
ş
a do limpede
 
ş
i cine era N. Densu
ş
ianu,
ş
i oare este soarta — s
ă
zic
ş
i la noi,dac
ă
nu mai mult la noi ca în alt
ă
parte—a celor mode
ş
ti, co-
 
rec
Ń
i., muncitori
ş
i demni, J'ac cea mai mare cinste d-1 ui O. Lu-
 
go
ş
ianu. De sigur c
ă
Domnia-sa le-a scris, cum Ic-arn citit
ş
i eude altfel, cu inima plin
ă
do durere.
 
Da, Niculae Densu
ş
ianu nu mai era; el murise la 24 Martie 1911orele l
ş
i jum
ă
tate dup
ă
amiaz
ă
!
 
Sufletul acestuia, care p
ă
r
ă
sia valea plângerilor, dup
ă
o viea
Ńă
 
 
plin
ă
de resemna
Ń
iune si munc
ă
, era sufletul unuia clin coi mai
 
de seam
ă
fii ai neamului românesc.
 
Am credin
Ń
a
ş
i curajul a spune c
ă
neamul românesc nu a avut
 
mul
Ń
i fii destoinici ca Densu
ş
ianu
ş
i c
ă
în Panteonul nostru va
 
fi el, do sigur, frunta
ş
între frunta
ş
i.
 
Rar s'a v
ă
zut un om mai hot
ă
rî t în a-
ş
i sacrifica viea
Ńă
lui—c
ă
ci
 
el do 40 do ani nu mai tr
ă
ia decât pentru un anumit scop, — caresa p
ă
r
ă
seasc
ă
toate pl
ă
cerile vie
Ń
ii, s
ă
so izoleze de lume, s
ă
re-
 
nun
Ń
e la familie, s
ă
se despart
ă
voit
ş
i hotârît do tot
ş
i toate,
 
pentru a-
ş
i consacra toata activitatea de care era capabil, reali-z
ă
rii numai unui vis frumos ce ducea la dosmormântarea unui tre-cut de aur al neamului s
ă
u.
 
(1) Anul I, No. 21. Bucure
ş
ti.
 
NIC. TiEXSr
 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Emanuel Stoica liked this
mariget liked this
vick22A liked this
dannadeu951 liked this
dragos liked this
iodjon liked this
doubller liked this
moromic2 liked this
camyyion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->