Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
P. 1
Curso Preparatório Concurso Professor de Ciências Físicas e Biológicas - SEE/SP PEB II

Curso Preparatório Concurso Professor de Ciências Físicas e Biológicas - SEE/SP PEB II

Ratings:
(0)
|Views: 2,268|Likes:
Curso Preparatório para Professor de Ciências Físicas e Biológicas para concurso da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. www.wt-concursospublicos.com
Fone: (11) 3151-2082
Curso Preparatório para Professor de Ciências Físicas e Biológicas para concurso da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. www.wt-concursospublicos.com
Fone: (11) 3151-2082

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

 
 Yawd ua Uwjcfcfi
‐ 
 
@afp|kuawcj Lorwlpjwcjk l Le|`j`cafjk 
 yyy&yawduauwjcfcfi&`ao&gw 
@af`|wpa RWANLPPAW EL LE\@JÉÀA GÊPC@JCC -RLG CC# ej PLL 
@cèf`cjp Nïpc`jp lGcakðic`jp
 
Yawd ua Uwjcfcfi
yyy&yawduauwjcfcfi&`ao&gw
 
 Nafl8 -::# 0:<:/72=7
 
@|wpa Rwlrjwjuðwca rjwj Rwanlppaw el Le|`jéàaGêpc`j CC -RLG CC# ej PLL 
@cèf`cjp Nïpc`jp lGcakðic`jp
AGHLUC^A EA @\WPA
A `|wpa rwlrjwjuðwca rjwj Rwanlppaw El Le|`jéàa Gêpc`j CC ej PLL ~cpj rwaraw`cafjw jap jk|fap `afml`colfuap fjp uloêuc`jpz|l lf~ak~lo jp ecp`crkcfjp z|l njxlo rjwul ea `afuløea rwaiwjoêuc`a ea `af`|wpa j plw wljkcxjea&&&
CFNAWOJÉÜLP EA @\WPA
J awijfcxjeawj elpul `af`|wpa ã j N\FEJÉÀA @JWKAP @MJIJP+ z|l juwj~ãp el pl|
PCUL
+ ecprafcgckcxa| a lecujk4 `|ha z|jk lpuàagjpljejp jp cfnawojéülp j pli|cw&Ap `jfecejuap raelwàa pl cfp`wl~lw j rjwucw ejp &&&juã &&& fa pcul8 yyy&& J uj}j el rjwuc`crjéàa ã el W%&
RWÃ/ WLZ\CPCUAP RJWJ A @AF@\WPA
El j`awea `ao a Jfl}a CCC ej Klc @aorklolfujw f¸ =0> el 02+ r|gkc`jej fa EA el 0:/:7/39+ rjwj rwa~colfua ea`jwia el Rwanlppaw Le|`jéàa Gêpc`j CC+ a `jfecejua el~lwê `aorwa~jw `af`k|pàa el @|wpa P|rlwcaw8 kc`lf`cju|wj eliwje|jéàa rklfj+ `ao mjgckcujéàa lprl`ïnc`j lo êwlj rwðrwcj a| nawojéàa p|rlwcaw lo êwlj `awwlprafelful l`aorklolfujéàa fap ulwoap ej klicpkjéàa ~cilful+ `afnawol pli|l8
@CÈF@CJP NÏPC@JP L GCAKÐIC@JP8
Plw rawujeaw el kc`lf`cju|wj rklfj lo @cèf`cjp Gcakðic`jp a| Mcpuðwcj Fju|wjk+ a|plw rawujeaw el kc`lf`cju|wj lo @cèf`cjp+ `ao mjgckcujéàa lo Nïpc`j+ a| lo Z|ïoc`j+ a| lo Gcakaicj+ a| lo Ojuloêuc`j&
PJKÊWCA
PÏFULPL EJP JUWCG\CÉÜLP EA RWANLPPAW EL LE\@JÉÀA GÊPC@J CC -RLG CC#
L}lw`lw j ea`èf`cj fj le|`jéàa gêpc`j lo |fcejel lp`akjw+ wlprafpjgckcxjfea/pl rlkj wlièf`cj el j|kjp+ rlkjawclfujéàa el jrwlfecxjilo fj le|`jéàa el ha~lfp l je|kuap+ rlkj p|gpucu|céàa l~lfu|jk+ rlkj ea`èf`cj lokjgawjuðwca el lfpcfa+ lo pjkj el wl`|wpap eceêuc`ap l lo anc`cfj rlejiðic`j l rlkj wl`|rlwjéàa el jk|fap `aoelnc`cèf`cj el jrwlfecxjilo&Rjwuc`crjw ea rwa`lppa z|l lf~ak~l rkjflhjolfua+ lkjgawjéàa+ l}l`|éàa+ `afuwakl l j~jkcjéàa ea rwahlua rakïuc`a/rlejiðic`a l ea rkjfa el elplf~ak~colfua rlejiðic`a l cfpucu|`cafjk ej lp`akj&Rjwuc`crjw ej lkjgawjéàa ea `jklfeêwca lp`akjw&L}lw`lw juc~cejel el `aawelfjéàa rlejiðic`j el êwlj el `afml`colfua lprl`ïnc`a+ fap ulwoap ea wli|kjolfua&Ju|jw fj lkjgawjéàa l fj corklolfujéàa el rwahluap le|`juc~ap a|+ `aoa ea`lful+ lo rwahlua el nawojéàa`afucf|jej el le|`jeawlp+ fj nawoj ea wli|kjolfua&Rjwuc`crjw ej lkjgawjéàa l ej corklolfujéàa el rwahluap l juc~cejelp el jwuc`|kjéàa l cfuliwjéàa ej lp`akj `ao jpnjoïkcjp eap le|`jfeap l `ao j `ao|fcejel lp`akjw&
 
Yawd ua Uwjcfcfi
yyy&yawduauwjcfcfi&`ao&gw
 
 Nafl8 -::# 0:<:/72=7
 
Rjwuc`crjw el `|wpap+ juc~cejelp l rwaiwjojp el `jrj`cujéàa rwancppcafjk+ z|jfea `af~a`jea a| `af~cejea&J`aorjfmjw l j~jkcjw pcpulojuc`jolful pl|p jk|fap e|wjful a rwa`lppa el lfpcfa/jrwlfecxjilo&Wljkcxjw j~jkcjéülp rlwcðec`jp eap `|wpap ocfcpuwjeap l ejp juc~cejelp wljkcxjejp&Rwaoa~lw l rjwuc`crjw el juc~cejelp `aorklolfujwlp ja rwa`lppa ej p|j nawojéàa rwancppcafjk&L}lw`lw a|uwjp juwcg|céülp cfuliwjfulp ea rkjfa el elplf~ak~colfua rlejiðic`a l cfpucu|`cafjk ej lp`akj+ rwl~cpuaplo wli|kjolfua l fa wlicolfua lp`akjw&
 Jp ~jijp j plwlo rwllf`mcejp plwàa rjwj jp ecp`crkcfjp el Gcakaicj+ @cèf`cjp Nïpc`jp l Gcakðic`jp+ Le|`jéàa Jwuïpuc`j+ Nïpc`j+Ilaiwjncj+ Mcpuðwcj+ Cfikèp+ Ojuloêuc`j+ Kïfi|j Rawu|i|lpj l Z|ïoc`j&
AWIJFCXJÉÀA L OLUAEAKAICJ EA @\WPA
Ap `|wpap plwàa ocfcpuwjeap rwlplf`cjkolful&J oluaeakaicj |uckcxjej rjwj uaeap ap `|wpap lf~ak~l cfulwjéàa lo pjkj el j|kj+ l}rapcéàa el `afuløea+ nc}jéàa ea jrwlfecxjeajuwj~ãp ej wlpak|éàa el l}lw`ï`cap l pco|kjeap4 l awclfujéàa rjwj a j|ua/lpu|ea eaoc`ckcjw&
@afuløea Rwaiwjoêuc`a
NAWOJÉÀA GÊPC@J EA RWANLPPAWULOÊWCA
 
:& Le|`jéàa lp`akjw8
elpjncap l `aorwaocppapj# j wlkl~çf`cj ea `afml`colfua+ jp l}cièf`cjp el |o fa~a rlwnck el `cejeàa l jp ju|jcp ulfeèf`cjp ej le|`jéàalp`akjw4g# `|wwï`|ka l `cejejfcj8 pjglwlp ~akujeap rjwj a elplf~ak~colfua el `aorluèf`cjp `aifcuc~jp+ jnluc~jp+ pa`cjcp l`|ku|wjcp4`# n|fejolfuap l ecwluwcxlp ea lfpcfa n|fejolfujk l oãeca+ ej le|`jéàa el ha~lfp l je|kuap l ej le|`jéàalprl`cjk4e# lp`akj cf`k|pc~j `aoa lprjéa el j`akmcolfua+ el jrwlfecxjilo l el pa`cjkcxjéàa4l# rlejiaicjp ecnlwlf`cjejp8 rwaiwlppàa `afucf|jej+ `awwléàa el nk|}a+ j~jkcjéàa raw `aorluèf`cjp+ nkl}cgckcxjéàa ea`|wwï`|ka l ej uwjhluðwcj lp`akjw&
7& Ilpuàa lp`akjw l z|jkcejel ea lfpcfa
 j# j `afpuw|éàa `akluc~j ej rwarapuj rlejiðic`j ej lp`akj8 l}rwlppàa ejp elojfejp pa`cjcp+ ejp `jwj`ulwïpuc`jpo|kuc`|ku|wjcp l ejp l}rl`ujuc~jp eap jk|fap l eap rjcp4g# a uwjgjkma `akluc~a `aoa njuaw el jrlwnlcéajolfua ej rwêuc`j ea`lful l ej ilpuàa lp`akjw4`# a lf~ak~colfua eap rwanlppawlp fj ju|jéàa eap `aklicjeap l ejp cfpucu|céülp lp`akjwlp `ao ~cpujp â `afpakcejéàaej ilpuàa eloa`wêuc`j ej lp`akj4e# j corawuçf`cj eap wlp|kujeap ej j~jkcjéàa cfpucu|`cafjk l ej j~jkcjéàa ea elplorlfma lp`akjw fa rwa`lppa elolkmawcj ej z|jkcejel ea lfpcfa4l# a rwaujiafcpoa h|~lfck fa `aucecjfa lp`akjw8 |oj nawoj rwc~cklicjej el jrwlfelw l pa`cjkcxjw pjglwlp+ rwjuc`jw a`af~ï~ca pakceêwca+ elplf~ak~lw ~jkawlp el |oj ~cej `cejeà l lfnwlfujw z|lpuülp jppa`cjejp â cfecp`crkcfj l â

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Joice Raposo liked this
Dominik Vitor Ferreira liked this
Joana Regina liked this
Neusa Magalhães liked this
Yapóie Guarani Kaiowá liked this
Aline Mesquita liked this
Aline Mesquita liked this
Aline Mesquita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->