Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
69Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Comportament Organizational

Comportament Organizational

Ratings: (0)|Views: 2,164|Likes:
Published by havensdoor

More info:

Published by: havensdoor on Jan 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
 1
S.N.S.P.A.Facultatea de Comunicare
ş
i Rela
ţ
ii Publice„David Ogilvy“Masterat înComunicare managerial
ă
 
ş
i resurse umane
Comportament organiza
ţ
ional
Suport de curs
Ş
tefan StanciuMihaela Alexandra Ionescu
 
2004
 
 2
Cuprins
Capitolul 1 - COMPORTAMENT ORGANIZA
Ţ
IONALCapitolul 2 - GRUPUL ÎN DINAMICA ORGANIZA
Ţ
IONAL
Ă
 Capitolul 3 - ECHIPACapitolul 4 - LEADERSHIP-UL LA GRANI
Ţ
A DINTRE TEORIE
Ş
I PRACTIC
Ă
 Capitolul 5 - STILURILE DE CONDUCERECapitolul 6 - PROCESUL DECIZIONALCapitolul 7 - MOTIVATIA, IPOSTAZ
Ã
A COMPORTAMENTULUI INORGANIZATIICapitolul 8 - COMUNICAREA ÎN GRUPURIBibliografie
 
 3
 Capitolul 1COMPORTAMENT ORGANIZA
Ţ
IONAL
Comportamentul organiza
ţ
ional (
organizational behaviour 
) acoper 
ă
o larg
ă
plaj
ă
 de activit
ăţ
i: cunoa
ş
terea
ş
i satisfacerea nevoilor salaria
ţ
ilor, în
ţ
elegerea dinamicii degrup, acceptarea
ş
i respectarea diferen
ţ
elor dintre oameni
ş
i a diferitelor valori culturalecu care ace
ş
tia vin în organiza
ţ
ie
ş
i multe alte abilit
ăţ
i, activit
ăţ
i
ş
i practici manageriale.Întemeietorul conceptului privind comportamentul organiza
ţ
ional a fost FritzRoethlisberger care împreun
ă
cu Elton Mayo au purces la identificarea rela
ţ
iei dintrecomportamentul individual
ş
i de grup asupra productivit
ăţ
ii muncii. Prima lor constatare(studiul
 Hawthorne
) a fost legat
ă
de importan
ţ
a rela
ţ
iilor sociale (informale), care s-audovedit a fi mai importante chiar decât sistemul de salarizare. Împotriva oponen
ţ
ilor 
ş
colii rela
ţ
iilor umane“, al c
ă
rui reprezentant de prim
ă
mân
ă
era Elton Mayo, abia în1957 conceptul privind comportamentul organiza
ţ
ional a fost recunoscut de teoreticieni prin programele de doctorat în domeniu pe care au început s
ă
le promoveze în câtevauniversit
ăţ
i americane.Domeniul de cercetare al comportamentului organiza
ţ
ional este multidisciplinar;el se afl
ă
la grani
ţ
a sociologiei, psihologiei, antropologiei, economiei, dreptului muncii
ş
iergonomiei – ea îns
ăş
i domeniu de grani
ţă
. Macro comportamentul organiza
ţ
ional, careî
ş
i are originile în lucr 
ă
rile lui Max Weber, Karl Marx, Herbert Simon
ş
i ale altora estemai apropiat sociologiei. Micro-comportamentul organiza
ţ
ional, care se ocup
ă
demotiva
ţ
ie, comunicare, înv
ăţ
are, percep
ţ
ie, competen
ţă
, atitudini
ş
i comportament,dinamica grupurilor, leadership, dinamica conflictelor etc. se afl
ă
pe domeniul psihologiei
ş
i î
ş
i are originile din studiile lui Abraham Maslow – ne asigur 
ă
Jack Wood
ş
iautorii lucr 
ă
rii
Cum s
ă 
st 
ă 
 pâne
 ş
ti managementul la perfec
 ţ 
ie
editat de Rentrop & Straton,la Bucure
ş
ti, în 2003.De
ş
i aria comportamentului organiza
ţ
ional pare atât de vast
ă
încât, aparent, nu areconsisten
ţă
, ea reprezint
ă
liantul f 
ă
ă
de care organiza
ţ
iile nu pot supravie
ţ
ui
ş
i nu se potdezvolta.

Activity (69)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana1975 liked this
Elena Pascal liked this
Graziela Asaad liked this
Radu Grecu liked this
Iulian Anghelina liked this
mounirs719883 liked this
Bogdan Adriano liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->