Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
72-Epoca victoriana

72-Epoca victoriana

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by anutza_dumitru6429

More info:

Published by: anutza_dumitru6429 on Jan 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2010

pdf

text

original

 
jn timpul indehtngatei domnii areginei Victoria, societateabritanicii a suferit schimbiirifoarte importante, cum ar fiindustrializarea, expansiuneaimperialii ~i o mai maredemocratie. De~i siiriiciapersista, mu4i oameni duceauo viatii prosperii.
O Contort tapisat pentru doamne la opetrecere a ceaiului in gradina, in anul 1865.A ti imbracat "cum se cuvine", implicapurtarea multor jupoane sub crinoline.Barba~ii purtau costume sob re.O Simbolul unei ere -regina Victoria, la ovarsta inaintata. Victoria a urcat pe tron in1837, la varsta de 18 ani, ~i trei ani maitarziu s-a casatorit cu varul sau, prin~ulAlbert de Saxa-Coburg-Gotha.
~~~~
diferite munci, conditii proaste de lucru,salarii mici ~i program de lucru foarte lung.S-au realizat totu~i unele imburultatiri, chiarInairite de anu11850, Epoca Victoriarul fiind ~i oepocii a reformei (de exemplu, In ceea ceprive~te fabricile ~i domeniul sa:rulta1;ii ublice).Cu toate acestea, o mare parte a populatieicontiriua sa: cliasca: In sa:mcie ~i mizerie.Valori victorieneIn timpul -Epocii Victoriene, clasa rnijlocie arealizat mari progrese, membrii acesteia avindposibilitati variate de a se ridica pe scarasociala:, In diferite domenii: afaceri, iridustrie,seIViciu civil ~i altele. Era, de asemenea, deremarcat felul In care societatea victoriarul aInceput sa: fie domiriata de valori ale claseimijlocii. Oameni sobri, punctuali, muncitori,
anUl 1850 a fost construit:l o retea nationala de"moll$tri de fier " -cai1e ferate cum nu se maivazuse pana atunci.Deosebit de productiva ~i in frunteacelorlalte natiuni, Marea Britanie a devenit"atelierullumii", demonstrand acest lucru laMarea Expozitie din 1851 ~i mentinandu-sepe pozitie pana la sfar~itul secolului. Vitezaschimbarilor a accentuat aspectele negativeale acestora -adaposturile neigienicepentru muncitori, folosirea copiilor lac
and a urcat pe tron, In 1837, reginaVictoria era doar o adolescenta de 18 ani~i a dornnit timp de 63 de ani, parul lamoartea sa In 1901. De~i aceasta a fost operioada de schimb~ri f~ra precedent, multementalitati au fost pastrate pan~ la sfa~itulsecolului 19, denumit adesea "EpocaVictoriarul", dup~ numele reginei.Atelierul lumiiAnglia victoriarul a, fost dominata de efecteleRevolutiei Industriale, fiind tinutul fabricilor,depozitelor ~i atelierelor. Populatia a crescutrapid, num:lrul ora~elor a crescut, iar pan~ In
215
 
EPOCA VICTORIANA
O Gloria imperiala.Imaginea de sus in-fa~i~eaza Atacul Bri-gazii U~oare ~i ata-cui asupra Sevasto-polului, in timpulRazboiului din Cri-meea (1854-1856)~i Tel-el-Kebir( 1882). victoria ce adus la controlulAngliei asupra Egip-tului. Portretele con-ducatorilor trupelormilitare incadreazacele trei scene.
~~w2:'~
O Multi victorieniconsiderau bicicletaun mijloc derelax are. Aceasta aslabit conventiilesociale ~i a incurajatpurtarea deimbracaminte maicomoda. in 1884,bicicletele "sigure" -care le-au inlocuit pecele cu roata dinfata mare -segaseau deja pestetot.O Zjua Derby-ului.Derby-ul a fostfondat in 1 780, jarin secolul urmator adevenjt o ocaziepentru excursiilepopulare.
economi, famili~ti ~i respectabili existasern ~iInainte de domnia reginei Victoria dar ,1ncepand cu aceasta perioada, asemenea calitatierau considerate foarte nonnale 1n noua ~iprecisa lume industrial~. Regina Victoria a datstartul; existenta sa, centrata pe datorie ~ifamilie, a fost destul de diferita de cea pe careo avusesern ultimii doi predecesori ai s~i. Cearnai mare parte a aristocratiei a recurs lapurtarea costumelor, abandonand stiluJ.de viat:lscandalos ~i excentric al unei generatiianterioare; la fel au procedat ~i membrii de vaz~ai clasei muncitoare.Valorile ~i ener'gia clasei mijlocii au contri-buit la multe dintre rnarile realiz~ri ale EpociiVictoriene. Aspectele lor rnai putin amiabile cu-prindeau convingerea moral~ c~ prosperitateareprezenta rnsplata burultatii (iar cei ce nuaveau succes erau lipsiti de important:l) ~i unpuritanism extrem In chestiuni sexuale, undeculpabilitatea ~i ipocrizia erau 1n floare.Religia avea un rol foarte important 1n viata-din aceasta perioada, de~i multi locuitori ainoilor o~e uria~e erau aproape rupti dereligie. Existau multe curente religioase. Ceamai mare influent~ o exercitau secteleprotestante, ca ~i met~tii ~i congregatio~tii,precum ~i aripa evanghelic~ a bisericiianglicane. Ap~rusern 1ns~ ~i alte fonne decredint:l, care puneau rnai mult accent pe ritual~i dogme; este vorba 1n special de catolicismulroman ~i "anglo-catolicismul" din cadrulbisericii anglicane.Credin\e ~i indoieliCu toate acestea, Epoca Victoriarul a fost ~i operioada a 1ndoielii ~i necredintei, cum ar fi deexemplu faptul ca ~tiinta submina credinta 1nadev~rul biblic. Ateismul rnmanea un punct devedere ~ocant, ~i, dup~ multe 1ncercari, ateistul1nfocat Charles Bradlaugh a fost acceptat 1nCamera Comunelor abia 1n 1880.Cel mai subversiv eveniment a fostpublicaiea, 1n 1859, a cartii lui Charles Da1Win,Originea Speciilor, teoria sa asupra evolutieicare sustinea c~ oamenii nu reprezint~rezultatul unui singur act de creatie, care le-aoferit stapanirea asupra celorlalte fonne deviat:l, ci au evoluat din lumea natural~. jn ceamai rnare parte a Epocii Victoriene, bisericilerespingeau aceste teorii precum ~i alte relatari
"E410-:2~~-!1...\:J2!.~
216
 
~tiintifice, pe care aveau sa le adapteze Insecolul 20.
Politica de partidParlamentele din Epoca Victoriana erau multmai reprezentative decit cele dinaintea lor ~i,de asemenea, mai receptive la opinia public;l.Primul pas a fast f;lcut in 1832, chiar inainte deurcarea Victoriei pe tron, cind unui nurrulrmare de membri ai clasei mijlocii li s-a datdreptul de vat, prin Marea Reform;l.(Unrultoarele reforme, din 1867 ~i 1884, au vizatmajoritatea b;lrbatilor; inainte de sfar~itulsecolului a inceput agitatia pentru dreptul devot al femeilor.)Controlul regal asupra guvemului luasesfa~it sub William ai IV-lea (1830-37) ~i, inciuda respectului de care se bucura Regina,aceasta a exercitat doar a influent;l pal1iala inalegerea ~tri1or guvemului ~i alte decizii "f;'politice. Mini~trii trebuiau sa dea socoteal;l in .3fata Parlamentului, in special in fata Camerei ;?:Comunelor, ~i, de vreme ce disciplina de partid ~nu era inc;l strict;l, ace~tia nu puteauintotdeauna s;l-~i justifice aqiunile. Whigii ~i -Torii anilor 1830 s-au transformat pan;l in 1860in ~te grupari mult mai stranse: pal1ideleLiberal ~i Conservator, conduse de lideri caGladstone ~i Disraeli. Disciplina nu era ins;lindeajuns de stricta pentru a impiedica sciziunimajore in cadrul unui partid. Problemairlandez;l, de exemplu, a influentat politicileparlamentare in multe privinte. Foametea din1845-46 a ajuns in fmal s;l-l conving;l pe SirRobert Peel c;l Legile Cerealelor, ce garantaupreturi ridiCate productiei britanice, trebuie s;ldisparn. A fost introdus comel1Ulliber, care a
O 0 calatorie. Locurile erau incomode iartrasurile deschise, insa o calatorie de laLondra la Brighton costa doar c3,iva banu,i.O Un v3nzator ambulant i~i vinde marfa -"Celemai bune stridii la Cleethorpes". in zilele noastresunt o delicatesa scumpa, dar stridiile erau ieftine~i commune n Marea Britanie victoriana.
devenit .parte dintr-o mai mare mi~carevictoriaru! ce incerca sa: creeze o societate maideschisa: ~i mai competitiva:.insa: decizia lui Peel de a scoate din vigoareLegile Cerealelor a dus la fragmentareaPartidului Conservator. 20 de ani mai tarziu,misiunea lui William Gladstone de a pacificaIrlanda ~i o eventuala: supunere la RegulileCasei Cauto-guvernare), a provocat scindareaPartidului Liberal in doua: ramuri.in timpul acestei perioade de schimbwdramatice nu au fost exercitate ameninta:riexteme la securitatea Marii Britanii. Europa aintrat in rnzboi in 1854-56, cand Anglia ~i Frantaau luptat impotriva Rusiei, in Ra:zboiul Crimeei.Dupa: cum sugereaza: ~i numele, chiar ~i aceastaera o campanie restransa:, condusa: cu succes,pentru a limita ambitiile teritoriale ale Rusiei inBalcani. Aceasta a reprezentat doar o ronda: din~a-zisa "Chestiune Estica:" -seria de problemecauzate de declinul Imperiului Otoman, care adus la implicarea profunda: a Angliei in politicileeuropene, in timpul Epocii Victoriene. Anglia s-a aBat la limita izbucnirii unui ai doilea rnzboicu Rusia, in 1878, insa: s-a mentinut departe dealiantele europene care, ulterior, au divizatcontinentul -atitudine pe care primul ministrubritanic, Lord Salisbury, a descris-o drept"splendida izolare".A Extinderea ImperiuluiIntre timp, Imperiul Britanic, deja uria~ in 1837,~i-a continuat expansiunea. Coloniile intemeiatede europeni, cum ar fi Canada ~i Australia,incepeau sa:aibiJ.guvemW proprii, insa: portiuniintinse ale Mricii, in special, incepeau sa: fiecolorate in ro~u Cculoarea imprimata: pe ha:rtipentru a desemna teritoriile aBate in posesiaAn~iei). .In Anglia, sentimentul imperialist s-adezvoltat foarte lent, chiar ~i dupa: ce Disraeli aproclamat-o pe Victoria impa:rnteasa:a Indiei, in1876. insa: deja in anul 1890, locuitorii MariiBritanii realizasern ca: imperiul lor era cel maimare din cite sepomenisern p3.ru11aacea data:.RealizWle britanice din tarn ~i din strniru!tate le-
217

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->