Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
14th Century Atlas=Rajendra

14th Century Atlas=Rajendra

Ratings: (0)|Views: 82|Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Rajendra Prasad Pandey on Jan 13, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

 
Ajqhjb{ipclai` elib{ih7 pm{pmu}i` ai`mfei{&#KFD, Mqp 1?, Ucm Aiui`if Iu`iq, Qpilf, Higj{ai 95uc amfu}{|& Ucm Aiui`if Iu`iq, lq ucm dlfmqu rj{n uj ajhm d{jh ucmHigj{aif ai{ujb{ipcla qacjj`jd ucm dj}{ummfuc amfu}{|& Hjqu p{jkik`| p{je}ame lf 912= #ucm eium uciu ippmi{qjf ucm pm{pmu}i` ai`mfei{ iaajhpif|lfb ucm hipq ife iuu{lk}ume, ucj}bc rlucj}uam{uilfu|, ujA{mqy}mq Ik{icih, ucm iu`iq riq i`{mie| {maj{eme lf Aci{`mq T"q`lk{i{|, lf ucm lftmfuj{| e{irf }p k| Bl``mq Hi`mu ife ajplme k| Gmif K`ifacmu lf913? #+ }fm y}i{um em hm{ mf uik`li}s dilaum pi{ hifl￸{m em }fmq uik`mq, pilfum mu|quj{lmm, dlb}{mm mu mqa{lpum mu dm{hifu i llll dm{hjm{q +&
 
Ajqhjb{ipclai` elib{ih7 ucm Mi{uc, pm{qjfldlme k| if iqu{jfjhm{ cj`elfb ifiqu{j`ikm, lq qlu}iume lf ucm amfum{ jd ucm ]fltm{qm& Lu lq q}{{j}feme k| ajfamfu{laal{a`mq {mp{mqmfulfb ucm dj}{ m`mhmfuq, ucm qmtmf p`ifmuq #ucm qpcm{mq ife ucml{pm{qjfldlaiuljfq, ucm qlbfq jd ucm wjelia, ucm pjqluljfq ife pciqmq jd ucm hjjf& Ucmelib{ih lq d{ihme k| ucm pm{qjfldlaiuljfq jd ucm dj}{ qmiqjfq&#KFD, Mqp 1?, Ucm Aiui`if Iu`iq, Qpilf, Higj{ai 95uc amfu}{|&
Ucm dj}{ {mhilflfb `mitmq hinm }p ucm iau}i` hip, rclac lq eltleme lfuj urj p{lfalpi` pi{uq& Ucmhip qcjrq hif| l``}qu{iuljfq jd alulmq, rcjqm pj`lulai` i``mblifamq i{m q|hkj`lwme k| i d`ib&Ac{lqulif alulmq i{m hi{nme rluc i a{jqq, jucm{ alulmq rluc i ejhm& Qmiq ife jamifq i{mq|hkj`lwme k| rit| k`}m tm{ulai` `lfmq& Ife iq lq }q}i` dj{ fi}ulai` aci{uq, p`iam fihmq jd lhpj{uifu pj{uq i{m u{ifqa{lkme lf {me, rcl`m jucm{q i{m lfelaiume lf k`ian&
 
]f`lnm hif| jucm{ fi}ulai` aci{uq, ucm Aiui`if Iu`iq lq hmifu uj km {mie rluc ucm fj{uc iu ucm kjuujh > uc}q ucm hipq i{m j{lmfume d{jh `mdu uj {lbcu, d{jh ucm Di{ Miqu uj ucm Iu`ifula& Ucmiqqmhk`ibm jd p`iumq bltlfb if jtm{i`` tlmr jd ucm eja}hmfu lq p{mqmfume iq lu lq hmifu uj km{mie, lf jucm{ rj{eq rluc ucm qj}uc }ppm{hjqu > k}u uj dial`luium ajfq}`uiuljf, msam{puq d{jh ucmIu`iq i{m qcjrf rluc ucm fj{uc }ppm{hjqu&Ucm urj `iqu `mitmq dj{h i dil{`| quifei{e pj{uj`if aci{u jd ucm qihm u|pm iq Ifbm`lfj E}`am{u"q911< hip& Cjrmtm{, iu ucm rmqum{fhjqu pjlfu, fmi{ ucm dl{qu rlfe {jqm #ajhpiqq ai{e mtm{ e{irf jf i pj{uj`if aci{u, lq i ajhhmfui{| ajfam{flfb ucm h|uclai` + L`mq Kmfmtmfu}{iemq, + ucmDj{u}fium Lq`ifeq emqa{lkme k| _`lf| ucm M`em{ ife Lqlej{m jd Qmtl``m, iq rm`` iq if l``}qu{iuljf jd ucm fj `mqq h|uclai`+ Lfq}`i em K{iwl` +& I`qj rj{uc| jd fjum lq ucm {mpmululjf jd ucm lq`ifeq jd Aj{qlai ife Qi{elfli jf urj q}aamqqltm `mitmq a{miulfb if i{mi jd "jtm{`ip" lf ucm hlee`m jd ucmHmelum{{ifmif Qmi, #uclq dmiu}{m ejmq fju jaa}{ lf ucm j{lmfui` pj{uljf jd ucm Iu`iq& Lf Id{laiqmtm{i` qjtm{mlbfq i{m pj{u{i|me #lfa`}elfb ucm nlfb jd Hi`l, + H}qqm Hm``|, + Hifqi H}qi, rcjrlm`eq i qampum{ j{fihmfume rluc i d`m}{(em(`|q, ife ucm nlfb jd J{bifi, if i{hme Qi{iamf& +Umfk}ac + #Ulhk}nu} lq i`qj {mp{mqmfume, iq lq ucm qclp jd Gi}hm Dm{{m{ rcj qmu qil` lf 9154 dj{ ucm + [l} em` J{ + #[ltm{ jd Bj`e lf y}mqu jd i qmi {j}um i{j}fe ucm Iu`iq hj}fuilfq, rclaclhpmeme u{itm` uj ucm Id{laif lfum{lj{ rcm{m ucm Bmfjmqm ife Aiui`ifq cjpme uj dlfe bj`e ifeltj{|&Ucm dl{qu urj `mitmq, rclac dj{h ucm j{lmfui` pj{uljf jd ucm Aiui`if Iu`iq, l``}qu{ium f}hm{j}q{m`lblj}q {mdm{mfamq iq rm`` iq i q|fucmqlq jd hmelmti` hippim h}fel #Gm{}qi`mh lq qlu}iumetl{u}i``| iu ucm eja}hmfu"q amfum{ ife ucm u{itm` `lum{iu}{m jd ucm ulhm, fjuik`| Hi{aj _j`j"qKjjn jd Hi{tm`q ife ucm U{itm`q ife Tj|ibm jd Ql{ Gjcf Hifemtl``m& Dj{ msihp`m lf ucm `ife jd "Aiui|j" #Aclfi, ucm hip qcjrq ucm alu| jd "Acihki`muc" #Kmlglfb rcm{m ucm B{miu Ncif {mqlemq,Q}hiu{i #+ L``i U{ipjkifi +, ife i ajiqu`lfm mebme rluc i h}`ulu}em jd hif|(aj`j{me lq`ifeq uciu{mai``q ucm al{a}hd`}mfu jamif jd ucm J{klq Um{{i{}h& Uj ucm miqu jd ucm Aiqplif Qmi, ucm hip lq kiqme jf klk`lai` ife h|ucj`jblai` {mdm{mfamq, iq rm`` iq jf kj{{jrlfbq d{jh u{itm`m{q"fi{{iultmq 7 Hjqmq" piqqibm jd ucm [me Qmi, Hj}fu Qlfil, Hj}fu I{i{iu, ucm Ujrm{ jd Kikm`, ucmHibl dj``jrlfb ucm qui{, Ac{lqu ucm Nlfb, Hmaai, Kik|`jf, ucm Y}mmf jd Qcmki, + L``i Gifi, +cjhm jd ucm h|uclai` {mi`h jd ucm Ihiwjfq #+ [mblj Dmhi{}h + #qla, Ql{mfq, ucm nlfbejh jd Bjb ife Hibjb, I`msifem{ ucm B{miu, _|bhlmq kiuu`lfb quj{nq #rcjqm p{mqmfam lf ucm hj}fuilfqjd Iqli riq iuumqume k| _`lf| ucm M`em{, k}u {md}ume k| Hi{aj _j`j, mua&Emqplum ucm hip"q {iucm{ ipp{jslhium ai{ujb{ipclai` emqlbf, hif| Lfelif ife Aclfmqm alulmq aif km lemfuldlme& Ucm msp`ifiuj{| umsuq {mpj{u a}qujhq emqa{lkme k| Hi{aj _j`jife aiui`jb}m `jai`majfjhla {mqj}{amq, {mi` jfmq j{ q}ppjqme jfmq& Uclq, lfemme, lq pm{cipq ucm hjqu lfum{mqulfbiqpmau jd ucm Aiui`if Iu`iq 7 uj ucm miqu jd ucm rm``(emdlfme Hmelum{{ifmif rj{`e `lm lhhmfqm{mbljfq rcjqm majfjhla lhpj{uifam lq a`mi{`| }fem{qujje, k}u rclac {mhilf h|qum{lj}q ife}fmsp`j{me& Uclq rj{`e jd qplamq, ql`nq, ife dik}`j}q {lacmq emqa{lkme k| Hi{aj _j`j lq ucm jfmuciu Ac{lqujpcm{ Aj`}hk}q rj}`e iuumhpu uj {miac k| i rmqum{f {j}um 992 |mi{q `ium{&
Ucm Higj{aif Ai{ujb{ipcla Qacjj`
Ucm j`emqu qmi aci{uq lf mslqumfam, `lfnme uj ucm mhm{bmfam jd ucm ajhpiqq, i{m jd Bmfjmqm j{ Tmfmulif j{lblf > ucm mi{`lmqu msihp`mq eium d{jh ucm `ium ucl{ummfuc amfu}{|& Ucm| bmfm{i``| qcjrucm Hmelum{{ifmif kiqlf #+ Hi{m fjqu{}h +  e{idume rluc iqujflqclfb ai{ujb{ipcla p{malqljf,ajfqlem{lfb ucm umacflai` hmifq itil`ik`m uj ucm hiphinm{q jd uciu ulhm&Lf 9912 ucm nlfbejh jd I{ibjf lfaj{pj{iume Aiui`jfli, i u{ielfb pi{ufm{ jd Fj{uc Id{lai rcm{mhiphinlfb riq i qu{jfb u{ieluljf, ife `ium{ iffmsme ucm Ki`mi{la Lq`ifeq lf 9;;<& Ucmqmal{a}hquifamq djqum{me ucm {lqm jd i clbc`| lhpj{uifu ife d`j}{lqclfb ai{ujb{ipcla qacjj`, jrlfb

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->