Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
anna freud - normal si patologic la copil

anna freud - normal si patologic la copil

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by flori20gabi

More info:

Published by: flori20gabi on Jan 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

"In timp ce parintii pot sa-$i vadiJ plllllillill) itllllllili1ft I tiunii,logicii$inecesitatiipracticc,<.:opihd Itl~llHIhlllil teazaintermeniirealitatiisalepsil1it'l"lIdll

~ IlIlIhulil
complexelor adecvate fazei de dezvolllllll,II11I It1111,1111
goaseloqifantasmelorcesetrezescil1el.
!\Htlll,ill \1111
II
sarcina aanalistului aceea deare1i(;I'llpll1111(
iIIIIill
crepantele care existaintre interpret~rilu lIdtdlIiiIII~II III
alecopiluluiasupraevenimentelor$i
SHluuxplltI III IIIi
din urma pe bazamoduriloqi
nivelelordu nllil \IllililI(
speciale care sunt caracteristice mintii iiditlllill' ,.

"Artrebui oare ca mama unui bebelu$ sa ii aiM singura de grya ~i illiplicn (l111l introducerea unui substitut de mama, de orice fel,0 amel1in~are IlIlIdll'Hl1 dezvoltarii sale? In cazurilein care ea este singura care ingrije$te copi1111,

1'~lld

i$i poate permite, prima data, sa paraseasca copilul pentru0 scurta pcriolldn,III beneficiul unei vacante, pentru sotul sau, pentru copiii mai mari, pelltll! parintii sai etc? Care sunt avantajele hranirii la san fata de hd'illin.Jul'1I biberonul, sau hriinirii la cerere fat a de hranirea dupa program? Care usl" varsta potrivita pentru inceputul educatiei sfincteriene? La ce varsti'l b\.J1I ficiaza realmente copiii de implicarea altor adulti sau colegi de joadl? ('lIl'O este varsta potrivita pentru a intra la griidinita? (...) Ce tip de $coaHi(obi~l1l1ilrl sau spec i-ala) este mai potrivita ciirui tip de copil? Cand ar treblli introdul' lamuririle despre sexualitate? Exista0varsta la care venire a pe lume a Ufillj"I'll. tior/surioara este mai U$orsuportata dedt intr-un alt moment?"

Psihanaliza copilului §i adolescentului
Norm.al~i patologic
la copil
Evaluari ale dezvoltarii
Editura Fundajiei Generajia
8PG
Foto Anna Freud
©Paterson Marsh Lid
on behalf oflhe I2slolu 01'Anna Freud
ISBN 973-85683-3-1
"Anumiti copii fug de acasa pentru ca sunt maltratati, sau pentrucrt111I
HlIlll

legati de familiile lor prin legaturile emotionale uzuale; sau fug dela$COH lli sa II evita $coala pentm ca se tern de profesor sau de colegi, sau punt ru ui'\ performanta lor $colara este slaM, sau pentru cii se a$teapta Ia critica, pCdCHpl'~ etc. ( ... ) Ei se afla sub dominatia unei necesitati incon$tiente careIilndctlmt1

sa umble dupa 0 tinta imaginara, de regula un obiect pierdut ( ... -
,.;CI,
de$i descriptiv ~i fugde mediu, intr-un sens mai profund, ei~f.1 .:.." ~I.; .'1
~a
unei fantasme. In cazullor, nu gestionarea sau ameliorarea\:r. _., _. ;,
ci doar descoperirea dorintei incon$tiente, va indeparta sim, .~\,'~
I.,.,
Psihanaliza copilului $i adolescentului
Anna Freud
Normal ~i patologic la copil
Evaluiiri ale dezvoltiirii
Traducere din limba engleza
Claudia A1ecu
Catalin Popescu
EFG
Coperta
David Horel ~andor
Desederea
CIP a Bibliotecii
Nalionale
a Romaniei
FREUD, ANNA.
Normal ~ipatologic
la eopil / Anna Freud;
traeJ.:Claudia Aleeu, Catalin Popescu. - Bucure;:;ti: Editura Funda!iei
Generapa, 2002.
218 p.; 19 em. - (Psihanaliza copilului ;:;iadolescentului; 4)
ISBN973-85683-3-]
1.Aleeu, Claudia (trad.)
II. Catalin, Popescu (trad.)
159.964.2:159.922.7
ANNA FREUD
NORMALITY AND PATHOLOGY IN CHILDHOOD
copyright ©1965by Anna Freund.
Published by arrangement with Paterson Marsh Ltd and W. Ernest
Freud.
Carte pubIicata cu sprijinul funcla!iei
Aktion Kleiner Prinz
©Eclitura Funda!iei Genera!ia pentru versiunea romaneasca, 2002
ISBN 973-85683-3-1
Normal ~i patologic la copil
Evaluari ale dezvoltarii

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->