Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metodologija izrade Katastra

Metodologija izrade Katastra

Ratings: (0)|Views: 889|Likes:
Published by Nataša Špica

More info:

Published by: Nataša Špica on Jan 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

 
Metodologija izrade Katastra javnih zelenih površina
Katastar zelenih površina je Projekat koji je od velikog značaja za funkcionisanjesvakog naseljenog mesta i svih javnih preduzeća. On spada u ekološke Projekte, a može da pruži odgovore na veliki broj pitanja i pomogne pri rešavanju problema koji se javljaju usvakoj urbanoj sredini. U svetu se tretira kao Zakonski dokument, što nažalost u našoj zemlji još uvek nije jasno definisano.Cilj Katatsra zelenih površina je jasno evidentiranje vegetacije kako bi se olakšalo planiranje i upravljanje zelenim površinama, potom određivanje stanja u kom se zelene površine nalaze i obima intervencija koje je neophodno uraditi kako bi se to stanje poboljšalo.Krajnji cilj je time poboljšanje uslova životne sredine u naseljenom mestu.Glavni zadaci izrade Katastra javnih zelenih površina su kartiranje i evidencijavegetacije, kao i procena stanja u kojoj se ona nalazi i formiranje osnovne baze podataka.Objekat ili objekti snimanja su drveće, grupacije biljaka i tranjaci. Pritom postoje razni nivoiizrade Katastra, koji se određuju u zavisnosti od objekta snimanja: Katastar visoke vegetacije,Katastar visoke vegetacije i grupacija biljaka ili Katastar zelenih površina koji podrazumevakartiranje i snimanje svega pa čak i travnjaka, objekata i opreme na zelenim površinama.Obim posla se određuje na osnovu odabranog cilja izrade Katastra. On se može raditi za celonaselje, samo za javne zelene površine, za delove naselja ili kao pilot Projekat. ObuhvatProjekta određuje se na osnovu izabranih objekata snimanja i na osnovu odabranog obima.Izbor obima i obuhvata Projekta zavisi svakako od cilja i namene Katastra, broja i vrste problemana za koje je potrebno pružiti rešenje a naročito od finansija koje se mogu izdvojitii/ili koje su obezbeđene. Namena Katastra javnih zelenih površina može biti interna ieksterna. U slučaju internog korišćenja podaci se upravljaju službama u preduzeću u kom seKatastar i radi, kao pomoć pri održavanju i uređenju zelenih površina. U slučaju eksternenamene Katastar se tretira kao osnovno sredstvo te se podaci eksploatišu, a emisija podatakase usklađuje prema zahtevima krajnjeg korisnika, odnosno naručioca posla. Što se više podataka prikuplja, obrađuje i prikazuje to su troškovi izrade Katastra veći, a samim tim rastui mogućnosti eksploatacije.Trajanje Projekta zavisi od cilja i namene. Ukoliko je cilj izrade Katastra samoevidencija stanja na površinama Projekat se završava kada se završi osnovno snimanje.Ukoliko je namena projekta za interno korišćenje i eksploataciju, projekat je trajan, te senakon osnovnog snimanja vrši i ažuriranje situacije na terenu. Ažuriranja podrazumeva proveru brojnosti i prenje stanja vegetacije na svakih 5 godina, a novo snimanjedendroloških podataka na svakih 10 g.Fazna izrada se definiše u zavisnosti od namene Katastra, objekata snimanja, obima iobuhvata, izbora kadrova, uloženih finansijskih sredstava i dr. Nakon pripremne faze -definisanje ciljeva, Programa rada, metoda, objekata snimanja, modela obrade podataka,sredstava za rad, kadrova, stvaranje uslova za rad i td. pristupa se konkretnoj realizaciji.Osnovna hronologija izrade Katastra tokom jedne godine može se podeliti na tri faze i to:
faza rada na terenu - snimanje podataka na terenu i kartiranja vegetacije na površinama, sa trajanjem tokom jednog vegetacionog perioda od potpunog olistavanja(maj) pa do opadanja lišća (novembar)
faza obrade - unos i obrada podataka, po određenom i definisanom modelu
 
faza ažuriranja - provera podataka na terenu neposredno pre prezentacije rezultata,unos izmena, arhiviranje izveštajaKatastar se radi po osnovnom metodu izrade bioekološke osnove. Bioekološka osnova podrazumeva snimanje stanišno-ekoloških uslova na zelenoj površini, kartiranje vegetacije,snimanje dendroloških parametara, snimanje stanja u kom se vegetacija nalazi i davanjeosnovnih zaključaka bitnih za izradu Projekata. Ona se tretira kao predprojektnadokumentacija u postupku izrade Glavnih projekata uređenja i Projekata rekonstrukcije/sanacije zelenih površina. Izrađuje se i kao sastavni deo uslova i saglasnosti pri izradi drugihvrsta projekata ili kao predprojektna dokumentacija pomentih Projekata ukoliko je zahvaćenveći deo zelene površine. Ukratko izrađuje se kao predprojektna dokumentacija pri izradi svih projekata koji podrazumevaju izmene na zelenim površinama. Značaj bioekološke osnove utim slučajevima je u pripremi terena za realizaciju Projekta (npr. nabavka saglasnosti nadležneinspekcijske službe za uklanjanje stabala koja su na trasi podzemne infrastrukture) i potom u postupku vraćanja lokacije u prvobitno stanje, što je definisano Zakonom o izgradnji iuređenju.Razlika između Katastra zelenih površina i Bioekološke osnove time nije samo uznačaju Dokumenata već i u obimu podataka koji se snimaju. U okviru Katastra vrši sedetaljan "sanitarni pregled" vegetacije, naročito drveća, ukazuje se na uzroke stanja u kom seobjekti snimanja nalaze i preporuke vezane za sanaciju stanja. Takođe se daju i preporukevezane za osnovnu hronologiju revitalizacije, kako bi se unapredilo stanje na zelenim površinama.U JKP "Zelenilo" radi se Katastar javnih zelenih površina, čija je namena internogkaraktera. Obuhvat posla su sve javne zelene površine. Hronologija terenskih radova jesukcesivnost kretanja po lokacijama u okviru jedne mesne zajednice (osnovne organizacione jedinice grada). Obim radova je definisan tako da se pored osnovnih podataka snimaju i podaci koji mogu da pruže informacije neophodne za prelazak na eksternu namenu. Obrada podataka se vrši po interno definisanim modelima, šo zavisi od inženjera koji snima podatkena terenu. Kartiranje vegetacije se vrši pomoćnim metodama snimanja bez geodetskihinstrumenata, a sa visokom preciznošću. Metodologija rada je prilagođena GIS Programu.Podaci koji se prikupljaju mogu se svrstati u sledeće grupe:
geografski podaci - dobijaju se kartiranjem i izradom dvodimenzionalnih podloga.Objekti snimanja su pozicija vegetacije (drveća, grupacija biljaka, travnjaka) nazelenoj površini (tačka ili površina), reljef i elementi reljefa na površinama, objekti,instalacije, putevi i dr.
dendrološki podaci - određuje se tip objekta (drvo-lišćarsko ili četinarsko, žbunje, živeograde, cvetnjaci, perenjaci, puzavice, travnjaci) i vrši se determinacija vrste/ sorte/forme biljke, odnosno biljaka
dendrometrijski podaci - snimanje se vrši u zavisnosti od tipa objekta. Kod drveća sesnimaju: visina biljke, visina debla (deo stabla slobodnog od grana), prsni prečnik (prečnik debla na visini 1,3m - najbolje je snimati prsni obim), prosečan prečnik (kod biljaka sa niskim grananjem), širina krošnje (prosečan prečnik projekcije krošnje na površinu zemlje) i dr.
 podaci o stanju vegetacije - ocene zdravstvenog stanja (postojanje oštećenja ioboljenja na biljkama, intenzitet i uticaj) i dekorativnosti, funkcionalnost na zelenoj površini, uzroci stanja u kom se nalaze i td. Za ocenjivanje biljaka prihvaćen je

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
urbanlegende liked this
pejzaz liked this
Kalenic Bojana liked this
Maja Daković liked this
Nataša Špica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->