Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
części zdania i ćwiczenia

części zdania i ćwiczenia

Ratings: (0)|Views: 10,349 |Likes:
Published by kahanasz

More info:

Published by: kahanasz on Jan 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2012

pdf

text

original

 
CZĘŚCI ZDANIAPRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANUPODMIOT
- to ówna część zdania oznaczająca osobę lub rzecz (zjawisko,roślinę, zwierzę, pojęcie), o których mówi się w zdaniu, która wykonuje czynność.Podmiotem może być rzeczownik (Kasia, słowik, kombajn), zaimek rzeczowny(on, ona), czasownik w bezokoliczniku (Śpiewać z samego rana jest przyjemnie),imiesłów przymiotnikowy (Zbadany wyszedł z gabinetu), przymiotnik (Chorzyczekali), liczebnik (Trójka przemówiła), przysłówek (Jutro nie umiera nigdy).Rodzaje podmiotów: gramatyczny (w mianowniku: Maciek, książka); logiczny (wdopełniaczu lub innych przypadkach: Maćkowi, ksżki, jemu); domyślny;szeregowy (kilka współrzędnych wyrazów: Maciek i Agata; Tysus, Romek iAtomek); zbiorowy (wyraz oznaczający zbiorowość: klasa, żołnierze, wszyscy);towarzyszący (wyraz w mianowniku z wyr. w in. przypadku: ksdz zministrantem, Kasia z Maćkiem).
ĆWICZENIEWypisz podmioty i określ, jaką częścią mowy są wyrażone:Lato jest moją ulubioporą roku. Ono zawsze gwarantuje mi dobry humor. Przyjemnie jest pływać podczas wakacji. Każdego letniego dnia przybywa plażowiczom opalenizny.„Słonecznie” jest miło brzmiącym słowem. Jedni wyjeżdżają w góry, a inni nad morze.
ORZECZNIE
- jest drugłówną częśczdania. Oznacza czynność, stan lubwłaściwość tego, na co wskazuje podmiot. Od niego zaczynamy rozbiór logiczny.Wyrażone jest zawsze czasownikiem w formie osobowej! Odpowiada na pytania:co robi?, co się z nim dzieje?, w jakim jest stanie?, czym jest?, jaki jest?Rodzaje orzeczeń: czasownikowe (tylko czasownik: śpiewa, zaczekaj, mówiłby-nie może występoww stronie biernej); imienne ącznik+ orzecznik= jest/być/bywać/zostać/stać się/z/robić się+ informatykiem/lepszym/sobą/ciasno:On
jest informatykiem
; Kiedy to
będzie zrobione
?; Kochać
to dawać 
; Stół
jest z drewna
;
 Jesteś jak dziecko
).
ĆWICZENIE:Uzupełnij zdania orzeczeniami:Dzisiaj rano… lewą nogą. Do szkoły… jak na ścięcie. Znów na polskim… włos na czworo, ana wychowawczej… z wiatrakami. …wszystkiego po dziurki w nosie. Za dziesięć lat…. Tak, jak mój tata …. Zawsze …., że ….
DOPEŁNIENIE
- jest to określenie czasownika, rzadziej przymiotnika lubprzysłówka, które uzupełnia treść wyrazu, z którym się łączy. Odpowiada napytania przypadków zależnych (prócz M.). Może być wyrażone: rzeczownikiem(Lubię
książki
), zaimkiem rzeczownym (Lub
 je)
lub bezokolicznikiem (Lub
czytać 
).Rodzaje dopełnień: bliższe (staje się podmiotem przy zamianie ze strony czynnejna bierną: Chłopcy zbudowali
most 
-> Most został zbudowany przez chłopców);dalsze (nie można go zmienić i występuje z przyimkiem: Most został zbudowany
 przez chłopców
).
ĆWICZENIE
 
Uzupełnij zdania odpowiednimi dopełnieniami:On nie zagrzeje tutaj_ _5_ _ _3. Przestań wreszcie _ _ _ _2_ w całym! Nie daj sobie w kaszę _12_ _ _ _ _. Mama wpadła w 1__10_ na widok rozbitej szyby. Przestałbyś mleć _ _4_ _ _ _!Od wczoraj nie kiwnąłeś nawet _ _7_ _ _! Nie musisz zaprzątać sobie 9_8__ tą sprawą.Pomimo twoich złośliwości nie żywię do ciebie ___11_. Za cos takiego nie warto dać nawetzłamanego __6___.Hasło: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- stałe połączenie wyrazowe, którego znaczenie jest przenośne
OKOLICZNIKI
- to określenia oznaczające okolicznci, które towarzysczynnościom, stanom, zjawiskom. Są najczęściej określeniami: czasownika (szedł
ulicą
), przymiotnika (
wyjątkowo
pracowity), przysłówka (
bardzo
dobrze), zaimka(
głównie
wtedy).Rodzaje:Miejsca---- gdzie? Skąd?Czasu---kiedy? jak długo?Sposobu--- jak? W jaki sposób?Stopnia i miary---ile? Jak bardzo? Ile razy?Przyczyny---dlaczego? Z jakiego powodu?Celu--- po co? W jakim celu?Warunku---pod jakim warunkiem?Przyzwolenia---pomimo co? Wbrew czemu?
ĆWICZENIEDo każdego z wyróżnionych wyrazów dopisz okoliczniki tak, aby opis był dynamiczny.Postanowiłem
opuścić
kapsułę.
Dostroiłem
nadajnik i założyłem kombinezon.
Wydostałem się.
 
Poczułem
podmuch wiatru.
Rozejrzałem się
.
Rozciągała się
bezkresna przestrzeń. Ja, człowiek,
znalazłem się
na obcej planecie. Byłem
dumny
, azarazem czułem niepokój.
Zrobiłem
kilka kroków.
Zatrzymałem się
. Coś
sięporuszyło
.
Dostrzegłem
dwa
dziwne
kształty.
Zdałem
sobie sprawę, że
nie
 
ma
odwrotu.
PRZYDAWKA
- to najczęściej określenie rzeczownika, wskazujące na właściwości jakiegoś przedmiotu. Przydawmoże być: przymiotnik (
mądrzy 
uczniowie),zaimek przymiotny (
ta
szkoła), imiesłów przymiotnikowy (
rozdane
rzeczy),liczebnik (
 piąta
godzina), rzeczownik (rzeka
Wisła
), wyrażenie przyimkowe (zegar
 z kukułką
).Rodzaje przydawek: przymiotna (wyrażona częściami mowy odpowiadającymi napytanie przymiotnika: ładne, gwarantowane, ten); rzeczowna (wyronarzeczownikiem: orzeł
bielik 
, ciocia
Teresa
); liczebna (wyrażona liczebnikiem:
trzecie
miejsce,
sto
lat); przyimkowa (wyrażona wyrażeniem przyimkowym: pudło
na zabawki
, głowa
w chmurach
, dzwonek
do drzwi).
ĆWICZENIEUzupełnij zdania odpowiednimi przydawkami:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Monika Boruta liked this
Becia558 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->