Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
January 13, 2010 Sports Reporter

January 13, 2010 Sports Reporter

Ratings: (0)|Views: 406|Likes:
Published by Sports Reporter

More info:

Published by: Sports Reporter on Jan 14, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2011

pdf

 
Vnj J`uv(u Oiuv Tj`f Dixagbh Xjjmaw 
U|itvu Tj|itvjt
Vnj B`vgib(u Aj`fgbh Dixagbh Viztb`ojbv Bjxu|`|jt Ugbej 076<
Sia" 8< Bi" 6: K`bz`tw 05 / 07! 4<0< :< ejbvu
Vibw Ent{`bixumg Ngv 5<<@v Niagf`w Dixa
Ojh`b Vzte{wbumg! 08 wj`tu iaf ic vnj Jag{`djvn Nghn Ueniia vj`oea`gojf nghn nibitu gb ` tjejbvujuugib `v Kjtujw A`bju gb Agbfjb!xgvn ` |jtcjev 5<</400/4<</800!Kij Ht`og`m ic vnj TiujaajE`vniage vj`o x`u eaiuj djngbfxgvn ` 406/463/463 cit ` 8<3 `bfvj`oo`vj Aiz Eajojbvj uvtimjf `45>/463/4<</3>6" Ogmj Vzc`tiajf vnj Ueiven \a`gbu / C`bxiifvj`o xgvn ` 4<:/455/43:/8<5 `bfvj`oo`vj Bgem Uv`xgemg uz||itv/jf xgvn ` 44:/4<4/468/386! Aze`uEtz{ ajf vnj Xjuvcgjaf Nghn vj`oxgvn ` 405/455/400/3:8"
Ojh`b Vzte{wbumg! `v 08 wj`tu iaf!Da`uvjf 5<< `v Kjtujw A`bju
Dw Hjithj C`wvim 
@TAGBHVIB! Vj~`u ― @ |`gt ic vxi/vgoj Z"U" I|jb en`o|gibu!ibj ctio vnj 07><u! vnj ivnjt ctio vnj 4<<<u! n`sj djjb jajevjf vi vnjZbgvjf Uv`vju Dixagbh Eibhtjuu N`aa ic C`oj gb ` xitafxgfj d`aaivic vnj Uz|jtgit \jtcito`bej e`vjhitw"O`tun`aa Niao`b! ::! ic Ojfcitf! Itj"!`bf Mgo Vjttjaa/Mj`tbjw! 66! ic Ht`bf\t`gtgj! Vj~`u! xgaa kigb Kinb N`bfjh`tf`bf Djvvw D`tbju! xni xjtj jajevjf gb Bisjodjt dw vnj ZUDE N`aa ic C`ojEioogvvjj gb vnj Sjvjt`bu `bf OjtgvitgizuUjtsgej e`vjhitgju! tju|jevgsjaw" @aa xgaa djgbfzevjf O`w 04 `v vnj Gbvjtb`vgib`aDixagbh E`o|zu gb @tagbhvib! Vj~`u" Gvxgaa dj vnj cgtuv izvfiit gbfzevgib ejtjoibw gb ZUDE nguvitw `bf xgaa dj |tjejfjf vnj |tjsgizu bghnv dw ` u|jeg`a fgbbjt gb fixbvixb CitvXitvn" Vnj |zdage gu gbsgvjf vi divn jsjbvu xgvn ctjj `foguugib vi vnjgbfzevgibu"Niao`b xib `aa dzv ibj ic ngu 44 \ticjuugib`a Dixajtu @uuieg`vgibvgvaju djvxjjb 078: `bf 07>>" @oibh ngu sgevitgju xjtj vnj CgtjuvibjViztb`ojbv ic En`o|gibu gb 0783 `bf 07>3 `bf vnj Dixagbh\ti|tgjvitu‗ @uuieg`vgib ic @ojtge` Z"U" I|jb gb 07>0 `bf 07>:"‑Vngu gu uiojvngbh!‟ u`gf Niao`b! bix ixbjt ic ujsjt`a gbeiojv`~ ct`benguju gb Uizvnjtb Itjhib" ‑Gv tj`aaw cjjau hiif dje`zuj gveioju `v ` vgoj xnjb G e`b aiim d`em `bf tjcajev ib xn`v G fgf `u ` dixajt" Gv ujjou ui aibh `hi vn`v G o`fj ow agsgbh `u ` dixajt"‟‑G mbjx G xizaf tjejgsj vnj bjxu ibj x`w it `bivnjt `tizbf vnjcgtuv ic vnj wj`t" Xngaj ow etjfjbvg`au gb vnj b`vgib`au! vnj iaf@ojtge`b Dixagbh Eibhtjuu `bf bix Zbgvjf Uv`vju DixagbhEibhtjuu en`o|gibung|u xjtj biv uvjaa`t! ow difw ic xitm `u ` |ti/cjuugib`a x`u |tjvvw hiif"‟Nj j`tbjf oitj vn`b &0"8 ogaagib fztgbh ngu 45 wj`tu `u ` \D@ vizt/gbh |a`wjt" Nj xib vnj Hjithj Wizbh Nghn @sjt`hj @x`tf gb 07>4!07>6 `bf 07>8! vnj a`vvjt wj`t `aui djgbh b`ojf vnj \D@ \a`wjt ic vnjWj`t" Nj x`u gbfzevjf gbvi vnj \D@ N`aa ic C`oj gb 077< `bf `aui gu` ojodjt ic vnj Gbvjtb`vgib`a Kjxgun U|itv! Itjhib U|itvu `bfOjfcitf N`aau ic C`oj" Nj n`u dixajf gb 0: @ojtge`b DixagbhEibhtjuu)ZUDE I|jb En`o|gibung|u `bf O`uvjtu! `sjt`hgbh oitjvn`b 4<<" Ngu djuv cgbgun gb ZUDE eio|jvgvgib x`u ciztvn gb vnj 07>3O`uvjtu"‑G‗o sjtw `||tjeg`vgsj!‟ u`gf Niao`b" ‑Vngu gu uiojvngbh vn`v G e`bu`w `v `hj ::" G x`u 5: xnjb G x`u jajevjf gbvi vnj \D@ N`aa ic C`oj dzv G x`u vii dzuw djgbh `b `hhtjuugsj eio|jvgvit vi mbix xn`v gvoj`bv vnjb"‟Vjttjaa/Mj`tbjw ixbu 0< |ticjuugib`avgvaju! oiuv tjejbvaw vnj 4<<> Z"U"Xiojb‗u I|jb" Njt ivnjt o`kit sgevitgjue`oj gb vnj 4<<4 Xiojb‗u Gbvjtb`vgib`aDixagbh Eibhtjuu Pzjjbu `bf vnj 4<<0Xiojb‗u Z"U" I|jb" Unj `aui n`u cgb/gunjf gb vnj vi| 0< ic vnj XGDE)ZUDEXiojb‗u En`o|gibung|u 03 vgoju! bgbjic vnjo gb vnj 4<<<u" @bf unj n`u |a`ejfgb vnj vi| 0< gb vnj Pzjjbu bgbj vgoju"‑Gv‗u `ax`wu djjb ftj`o ic ogbj vi dj jajevjf vi vngu n`aa ic c`oj dzv G x`ub‗v uztj gc gv xizaf dj ` tj`agvw!‟ u`gf Vjttjaa/Mj`tbjw! vnj`uuguv`bv ei`en `v vnj bjx Gbvjtb`vgib`a Vt`gbgbh `bf Tjuj`ten Ejbvjt"‑Uv`wgbh `evgsj ejtv`gbaw nja|jf ow e`zuj `bf hjvvgbh vi 0< xgbunja|jf ow en`beju" G‗o jbvgtjaw |tizf ic xn`v G‗sj fibj"‑Vi hi gb xgvn O`tun`aa hgsjb xn`v nj‗u fibj `bf djgbh uzen `bgeib gb izt u|itv gu u|jeg`a" Gv‗u `aoiuv uzttj`a djgbh ojbvgibjf gb vn`ve`vjhitw"‟Vjttjaa/Mj`tbjw cgtuv e`oj ibvi vnj b`vgib`a dixagbh uejbj gb 07>8`u ` eiaajhg`vj @aa/@ojtge`b `v U`b Kiuj Uv`vj Zbgsjtugvw" Vn`v u`ojwj`t unj pz`agcgjf cit Vj`o ZU@! tj|j`vgbh vnj cj`v vnj bj~v wj`t" Unjx`u ` eiaajhg`vj @aa/@ojtge`b gb 07>> `bf a`vjt vn`v wj`t x`u `aa/jsjbvu en`o|gib gb vnj Cjfjt`vgib Gbvjtb`vgib`aç fju Pzgaajztu XitafWizvn En`o|gibung|u" Unj kigbjf vnj \ticjuugib`a Xiojb‗uDixagbh @uuieg`vgib Vizt gb 07>7 `bf x`u b`ojf Tiimgj ic vnj Wj`t"Unj tjvztbjf vi Vj`o ZU@ gb 4<<> `bf 4<<7! xgbbgbh hiaf ojf`augb vnj 4<<7 \`b @ojtge`b Dixagbh Eibcjfjt`vgib En`o|gibung|uO`uvjtu `bf vj`o jsjbvu `bf ` ugasjt ojf`a gb vnj 4<<7 Xitaf Vjb|gbDixagbh @uuieg`vgib Xitaf Xiojb‗u En`o|gibung|u vj`o jsjbv"‑Gv‗u higbh vi dj bj`v!‟ u`gf Vjttjaa/Mj`tbjw! xni x`u jajevjf gb njt cgtuv wj`t ic jaghgdgagvw" ‑G‗o j~egvjf" Ow c`ogaw gu j~egvjf" Vnjw `tj `aaaiimgbh citx`tf vi eiogbh izv"‟Unj x`u vnj aj`fgbh sivj/hjvvjt `oibh vnj bgbj e`bfgf`vju eibugf/jtjf dw ZUDE‗u |`bja ic sjvjt`b dixagbh xtgvjtu! n`aa ic c`ojtu `bf di`tf ojodjtu! b`ojf ib 035 ic 0>> d`aaivu e`uv cit >3"8< |jtejbvvi j`ugaw j~ejjf vnj 8< |jtejbv o`kitgvw bjjfjf cit jajevgib" Niao`btjejgsjf 03< sivju cit >:"00 |jtejbv"Ivnjt ojb‗u e`bfgf`vju xjtj; Fja D`aa`tf Kt"! Mjaajt! Vj~`u! 0<7sivju .:8"7>'= @oajvi Oib`ejaag! D`tpzgugojvi! Sjbj{zja`! 85 sivju.5>">5'= F`sj Nzuvjf! Ogax`zmgj! Itj"! 8< sivju .58"45'= X`wbjXjdd! U`et`ojbvi! E`agc"! 34 sivju .54"7>'= `bf F`sgf I{gi!Dj`zoibv! Vj~`u! 4> sivju .06">7'"Ivnjt xiojb‗u e`bfgf`vju xjtj; E`tia Hg`bivvg! Oitajw! @zuvt`ag`!05< sivju .37"0:'= `bf Fjfj F`sgfuib! Dzjaavib! E`agc"! 57 sivju.4<"86'" Hg`bivvg oguujf jajevgib dw kzuv vxi sivju"Vnj ZUDE N`aa ic C`oj x`u etj`vjf gb 4<<: dw ojthgbh vnj cit/ojt @DE `bf XGDE N`aau ic C`oj" Xgvn vnj vxi bjx gbfzevjjuujajevjf dw vnj eioogvvjj! vnjtj `tj bix 587 ojodjtu ic vnj ZUDEN`aa ic C`oj ― 467 gb \jtcito`bej! 000 gb Ojtgvitgizu Ujtsgej `bf07 \gibjjtu"
K`em U`mcb` 5<< `v Tiem`x`w
I@MA@BF! BK ― VibwEnt{`bixumg cgtjf vxjasj gb ` tix`v vnj tghnv vgoj vi v`aaw ` 5<<h`oj gb vnj @fzav Engaf En`aajbhjAj`hzj `v Niagf`w Dixa"Agu` Mageu da`uvjf 4>3/46>/46:/887! Vio Uvjaagbhxjtc 4:>/857!Kij O`o`vi 4:>7/:7>! `bf DzfO`bb 386"@TAGBHVIB! Vj~`u ― Cit vnj cgtuv vgoj gb vnj:!<<</wj`t nguvitw ic vnju|itv! vnj dixagbh gbfzuvtwxgaa dj zbgvjf zbfjt ibjtiic xgvn vnj ht`bf i|jb/gbh ic vnj Gbvjtb`vgib`aDixagbh E`o|zu .GDE' gb@tagbhvib! Vj~`u! `bzb|tjejfjbvjf jsjbv gbu|itvu nguvitw" Vnj GDE!aie`vjf `v 340 Ug~ Ca`huFtgsj! gu gb eaiuj |ti~gogvw vi vnj bjx F`aa`uEixdiwu Uv`fgzo! vnj T`bhjtu D`aa|`tm `bf vnj Ug~Ca`hu Isjt Vj~`u vnjoj |`tm" Vnj 0<<!<<</|azuupz`tj ciiv GDE eio|aj~ xgaa nizuj oitj vn`b 4<<jo|aiwjju" @v 4;5< |o ib K`bz`tw 4:! vnj e`o|zuxgaa i|jb gvu fiitu xgvn ` nguvitge tgddib/ezvvgbhejtjoibw `vvjbfjf dw ` uv`t/uvzffjf h`vnjtgbh ic b`vgib`a `bf aie`a ejajdtgvgju"Vnj e`o|zu xgaa ujtsj `u nioj vi vnj bjx `bfj~|`bfjf Gbvjtb`vgib`a Dixagbh Ozujzo `bf N`aaic C`oj" Vnj uv`vj/ic/vnj/`tv ozujzo xgaa cj`vztjgbvjt`evgsj fgu|a`wu `bf j~ngdgvu `aibh xgvn t`tj!ibj/ic/`/mgbf gvjou ctio vnj s`tgizu jt`u f`vgbh d`em vi 5!4<< D"E" Vnj GDE xgaa `aui nizuj vnjGbvjtb`vgib`a Vt`gbgbh `bf Tjuj`ten Ejbvjt .GVTE'`bf `b j~|`bugsj |tiuni| o`mgbh gv vnj |tj/ogjt |ti uni| ic vnj dixagbh gbfzuvtw"@ffgvgib`aaw! vnj GDExgaa `ev `u vnj ejbvt`ai|jt`vgbh c`egagvw cit vnj Dixagbh\ti|tgjvitu‗@uuieg`vgib ic @ojtge`.D\@@' `bf vnj ZbgvjfUv`vju DixagbhEibhtjuu .ZUDE'"‑Vnj Gbvjtb`vgib`a Dixagbh E`o|zu o`tmu ` cgtuv gbu|itvu `bf gvu go|`ev ib vnj dixagbh gbfzuvtw ugo|awe`bbiv dj zbfjtuv`vjf" Dtgbhgbh vihjvnjt `aa ic vnjaj`fgbh jbvgvgju gb dixagbh zbfjt ` ugbhaj tiic gu `vtjojbfizu uvj| citx`tf gb zbgvgbh `bf uvtjbhvnjb/gbh izt gbfzuvtw!‟ u`gf Uvjsj Kinbuib! j~jezvgsjfgtjevit ic vnj D\@@" ‑Xgvn `atj`fw oitj vn`b 37"5ogaagib dixajtu gb vnj Z"U" `aibj! vnj i|jbgbh ic vnjGDE ujvu vnj uv`hj cit ` bjx jt` ic htixvn cit dixa/gbh `bf ughbgcgju vnj gbetjfgdaj xitafxgfj tjuzt/hjbej gb |i|za`tgvw vn`v dixagbh n`u ujjb gb tjejbvwj`tu"‟
Ujj
Dixagbh E`o|zu
|`hj 6
 
TIEM@X@W! BK ― K`em U`cm`bj`tbjf vi| nibitu gb vnj Ctgf`w Bgvj Ojb‗u Aj`hzj `v Tiem`x`wA`bju xgvn ` vxjasj d`bhjt 5<<h`oj vnjb `ffgbh ` 457 cit vnj843 nghn ujtgju"@f`o Bgjbuv`fv ngv 464/448/453/8<:! Ujvn Mis`en 4>>/400/4<6/8<5! Eng| Sgbejbv `bf KijM`t`u 4:7! `bf K`tjf Ai|j{ 4:8"
Mgo Vjttjaa/Mj`tbjw! O`tun`aa Niao`b Jajevjf vi ZUDE N`aa ic C`oj
Nguvitw O`mgbh Ht`bf I|jbgbh ic Gbvjtb`vgib`a Dixagbh E`o|zu
 
4
U\ITVU TJ\ITVJT 
K`bz`tw 05 / 07! 4<0<
UJ@VVAJ! X`un" / Xnjb vnj\ticjuugib`a Dixajtu@uuieg`vgib Viztb`ojbv ic En`o|gibu x`u gbvtifzejf gb0734 dw \D@ cizbfjt JffgjJag`u `bf vnj ith`bg{`vgib‗uviztb`ojbv eioogvvjj! gv |ti/sgfjf vnj \D@ Vizt xgvn `bjagvj |a`vcito vi unixe`uj `bj~eazugsj cgjaf ic en`o|gibu"Vnj 6:vn \D@ Viztb`ojbv ic En`o|gibu! vi dj eibfzevjfK`b" 07/46 `v Tjf Tiem A`bjugb A`u Sjh`u! xgaa cj`vztj 35 |a`wjtu xni n`sj j`tbjf vnjgt tghnv vi eio|jvj gb vnj ujeibfo`kit ic vnj 4<<7/0< Azodjt Agpzgf`vitu \D@ Vizt uj`uib dw sgtvzj ic xgbbgbh ` \D@vgvaj" Vnj cgb`au xgaa dj vjaj/sgujf agsj ib JU\B ib K`b" 46`v 0 |"o" J`uvjtb .0< `"o"\`egcge'"Xgvn `b jsjbv vn`v n`u ` tgenvt`fgvgib `bf ` uvjaa`t cgjaf ic  |a`wjtu vnjtj `tj o`bw uvitw/agbju" Njtj `tj ` cjx ju|jeg`aawbivjxitvnw uvitgju;+Mjaaw Mzagem ic Zbgib! B"K"!xgaa ibej `h`gb o`mj \D@ Vizt nguvitw dw djeiogbh vnj cgtuvxio`b vi eio|jvj gb `Viztb`ojbv ic En`o|gibu"Unj j`tbjf njt djtvn dw xgb/bgbh vnj cgtuv \D@ Xiojb‗uXitaf En`o|gibung|" Mzagem itghgb`aaw o`fj nguvitw dw djeiogbh vnj cgtuv xio`b vipz`agcw cit vnj \D@‗u J~jo|vVizt gb 4<<3"+Vio Uo`aaxiif! ic U`hgb`x! Ogen"! xni j`tbjf `Vizt j~jo|vgib `cvjt djgbh a`gficc ctio ngu kid `v Hjbjt`aOivitu a`uv u|tgbh! xgaa vtw vixgb ngu ujeibf o`kit `cvjt xgb/bgbh vnj \D@ XitafEn`o|gibung| gb Fjejodjt gbuvitwdiim c`ungib `h`gbuvtjghbgbh \a`wjt ic vnj Wj`t XjuO`aivv"+@v `hj :<! N`aa ic C`ojt `bf `aa/vgoj \D@ Vizt vgvajuaj`fjt X`avjt T`w Xgaag`ou Kt"ic Ie`a`! Ca`"! gu uvgaa vtwgbh cit ngu cgtuv Viztb`ojbv ic En`o|gibu xgb" @u ibj ic vnjcjx vngbhu vnj 63/vgoj vgvaguvn`u wjv vi `eeio|agun gb ngue`tjjt! ` Viztb`ojbv ic En`o|gibu xgb xizaf jb`dajngo vi eio|ajvj vnj Vtg|ajEtixb .\D@ XitafEn`o|gibung|! Z"U" I|jb `bfViztb`ojbv ic En`o|gibu'Ht`bf Ua`o .Vtg|aj Etixb |azuvnj ZUDE O`uvjtu' `bf Uz|jt Ua`o .Ht`bf Ua`o |azu vnjViztgbh \a`wjtuEn`o|gibung|'"+@zuvt`ag`b vxi/n`bfjf u|j/eg`aguv K`uib Djaoibvj xgaaeio|jvj gb ngu cgtuv Viztb`ojbvic En`o|gibu `cvjt xgbbgbh ngucgtuv Vizt vgvaj gb 4<<>/<7"+Vngtvjjb/vgoj \D@ Vizt En`o|gib \`vtgem @aajb ic Xjuajw En`|ja! Ca`"! xgaa djaiimgbh vi fjcjbf ngu 4<<7Viztb`ojbv ic En`o|gibuvgvaj"+K`uib Eizen ic Eajtoibv!Ca`"! gu vnj ibaw |a`wjt vi n`sjxib vntjj eibujezvgsjViztb`ojbv ic En`o|gibuvgvaju `bf xgaa dj aiimgbh vi djeioj vnj cgtuv dixajt vi xgbgv cizt vgoju"Vnj Viztb`ojbv ic En`o|gibu gu i|jb j~eazugsjawvi Azodjt Agpzgf`vitu \D@Vizt j~jo|v/|a`wjt en`o|g/ibu= vnj xgbbjtu ic vnj oiuvtjejbv \D@ Tjhgib`a \a`wjtuEn`o|gibung| `bf Tjhgib`a\a`wjtu Gbsgv`vgib`a= vnj ZbgvjfUv`vju Dixagbh EibhtjuuO`uvjtu xgbbjt= vnj ZUDEUjbgit O`uvjtu! \D@ Ujbgit Z"U" I|jb `bf \D@ XitafEn`o|gibung| xgbbjtu= `aaViztb`ojbv ic En`o|gibu |`uvxgbbjtu! \D@ N`aa ic C`ojtu!`bf cit vnj cgtuv vgoj! vnj \D@Xiojb‗u Xitaf En`o|gibung|vgvaguv"Vnj cgtuv Viztb`ojbv ic En`o|gibu x`u eibfzevjf gb0734 gb Gbfg`b`|iagu" Vnj jsjbvx`u biv eibfzevjf gb 0735 `bf‗36 dzv oisjf vi @mtib! Ingi!gb 073: xnjtj gv x`u eibfzevjfzbvga 0776" Ugbej vnjb! gv n`u djjb eibfzevjf gb s`tgizu aie`/vgibu"
Jsjtwibj hjvu vi |a`w"Vn`v unizaf dj vnj vnjoj |zvcitvn isjt `bf isjt `h`gb xnjb/jsjt fguezuugibu ic vnj ojtgvu ic wizvn dixagbh jbvjtu `bw eibsjt/u`vgib"Gv gu ibj ic dixagbh(u htj`vjuv`uujvu `bf `fs`bv`hj isjt ivnjtu|itvu"V`am unixu fjsivj niztu vi vnjuzdkjev ic nix vi eioj z| xgvnx`wu vi hz`t`bvjj vn`v jsjtwwizbhuvjt hjvu vi |a`w" Vnjtj `tj`aa mgbfu ic u|jeg`a tzaju gb wizvnd`ujd`aa! ciivd`aa! d`umjvd`aa! uie/ejt `bf ivnjt u|itvu `gojf `vuiasgbh vnj |tidajo"Gb uioj d`ujd`aa `bf uicvd`aaaj`hzju z| vi 0: mgfu `tj `aaixjfvi eioj vi d`v xnjvnjt vnjw `tj gbvnj agbjz| it biv" Gb s`tgizuwizvn u|itvu vnjtj `tj o`bf`vjuvn`v gbuztj vn`v jsjtw mgf hjvu ngu|a`wgbh ogbzvj ogbgozo"Hjvvgbh vi |a`w gu vnj |tidajo citvnj wizbh |a`wjtu! vnjgt |`tjbvu!vnj ei`enju! `bf vnj u|itvu"Gv `aui n`u djjb |ti|iujf gb uioj`tj`u vn`v bi ueitj dj mj|v! `bfvnj jbf ic xgbbgbh `bf aiugbh"Nix ugaaw e`b wiz hjv9 Gb u|itvu`bf gb agcj vnjtj `tj xgbbjtu `bfaiujtu! `bf xgb it aiuj! vnjtj guaj`tbgbh"O`bw u|itvu n`sj gbsjuvjf oga/agibu gbvi fjsjai|gbh gbvjtjuv gbvnjgt u|itv `oibh wizbhuvjtu"Vn`v gub(v oj`bv ugo|aw vi etj`vjczvztj uv`tu dzv `aui vi etj`vj|a`wjtu `bf c`bu"Dixagbh gu xijczaaw xj`m gb vnju|jbfgbh fj|`tvojbv `bf viio`bw kzbgit |tiht`ou `bfueniia ith`bg{`vgib ctio |tj/ueniia vntizhn eiaajhj uzccjt"Dixagbh e`b dj j~|jbugsj citwizbhuvjtu `bf vnjgt c`ogagju"Wizbh dixajtu unizaf biv djsgjxjf ojtjaw `u ` |iuugdajuiztej ic ezttjbv gbeioj! dzv `uvnj agcjdaiif ic vnj u|itv gb|zo|gbh bjx agcj citjsjt `bfjsjt" @bf gv gu sgv`a cit jsjtwith`bg{`vgib gb dixagbh vi czaawtjeihbg{j vn`v c`ev ic dixagbh agcj"Dixagbh(u dghhjuv |azu xgvnwizbhuvjtu gu vn`v jsjtwibj hjvuvi |a`w! biv gb ` citejf x`w! dzvgb ` czaa |`tvgeg|`vitw uv`vzu"Kzbgit dixajtu e`b dj ea`uujf`eeitfgbh vi `sjt`hj" Aj`hzjue`b n`sj vxi! vntjj it oitj ib `vj`o! `bf vnjtj gu `ax`wu tiiocit ibj oitj" @bf vnjw `aa hjv vi|a`w" @bf vnjw `aa hjv vi mbixnix vnjw fgf `u gbfgsgfz`au it `uvj`o ojodjtu"Diwu aj`tb j`taw vn`v hgtau e`bdixa xjaa vii! `bf vnjw fib(vcjja bj`taw `u d`f `u vnjgt jafjtuit vnjgt eizbvjt|`tvu gb ivnjtu|itvu xnjb vnjw hjv dixajfisjt dw ` cjo`aj" @bivnjt |azucit wizvn dixagbh gu vn`v diwu`bf hgtau hjv vi mbix j`en ivnjtdjvvjt gb s`tgizu eio|jvgvgsj `uxjaa `u uieg`a ugvz`vgibu"\`tjbvu `aoiuv ftj`f higbh vi` u|itvgbh eibvjuv xnjb vnjgtengaftjb `tj ditfjt |a`wjtu!hiif jbizhn vi |a`w! dzv bivhiif jbizhn vi dj ` uztj vngbh"\`tjbvu ic wizbh aj`hzj dixajtumbix vnjgt wizbhuvjtu xgaa dj gb`evgib! bi o`vvjt nix xjaa vnjwuniiv! `bf |`tjbvu mbix vnjmgfu xgaa dj gb ` ea`uugcgjf ugvz`/vgib vn`v gu jgvnjt eio|jvgvgsj itgu `gfjf dw ` n`bfge`| |tiej/fztj vn`v o`mju cit uioj ujo/da`bej ic jpz`agvw! tjh`tfajuu ic `dgagvw"Dixagbh gu citvzb`vj vn`v gv gu `u|itv vn`v e`b n`bfaj fgccjt/jbeju gb `hj! ug{j it `dgagvw gb|tid`daw vnj c`gtjuv o`bbjt ic `bw u|itv" Dzv dixagbh unizafdj unizvgbh ctio vnj tiicvi|u viwizbhuvjtu `bf |`tjbvu `bf`fzavu `bf jfze`vitu vn`v vngu guvnj t`tjuv ic u|itvu! vnj u|itvjsjtwibj hjvu vi |a`w gb ` oj`b/gbhcza x`w"Vniuj mgfu xni uv`tv dixagbh`v vxi it vntjj wj`tu ic `hj xgvndzo|jt dixagbh! e`b uvgaa djdixagbh fje`fju! `bf jsjb `ejbvztw a`vjt! `bf vnj u`ojxgaa `||aw! jsjtwibj hjvu vi |a`w"
U|itvu Tj|itvjt
Jfgvit)\zdagunjt / F`b OeFibizhn
 \`v OeFibizhn / 0738/0773 
Egteza`vgib O`b`hjtJfgvitg`a @uuguv`bv
Njbtw @aajbGoo`eza`vv` F(Jag`
Eibvtgdzvgbh Xtgvjtu
Enzem \j{{`bi Hjithj C`wvim Ki`b V`wait Fgem Js`bu Kinb KixfwO`tvgb Ogenja Sgbej @adtjen Kij Tg{{g
Cit gbcito`vgib tjh`tfgbh `fsjtvgugbh!uzduetg|vgibu! it jfgvitg`a eibvjbv e`aa;
.4<0'>3:/:535
C`~; .4<0' >3:/3463
J/o`ga /
 U|itvutj|itvjtLo`ga"eio
U|itvu Tj|itvjt
\"I" Di~ 0670! Uje`zezu! BK <8<76
 
Ojodjt 
6:vn \D@ Viztb`ojbv ic En`o|gibuUnixe`uju Vizt‗u Jagvj
NW/X@W DIXA
TIZVJ 44! ZBGIB! BK
7<>/3>8/75<<
F@BBW XGAAG@OU! \TI\TGJVIT@A DTGFHJU! O@B@HJT
O`tm Fze`Ngv 5<</>6:@v Aifg A`bju
AIFG! BK / O`tm Fze` Viim vi|nibitu gb vnj Oibf`w AifgEa`uuge Aj`hzj cit uniivgbh ` 5<<h`oj `aibh xgvn h`oju ic 487 `bf433 cit `b >6: nghn ujtgju"T`|n`ja T" Tgsjt` tiaajf nghnxgvn 5<<! 454! 487 cit `b >00 ujv`bf @bvnibw Dzib`bbi v`aagjf `b><4 ujtgju ib h`oju ic 4:8! 487`bf 433"@aui viuugbh ngu cgtuv ><< ujtgjux`u K`em T`oj{{`bi Kt" xgvn ><<jsjb ib eibuguvjbv h`oju ic 433!43> `bf 433"Uj`b Czkgg tiaajf 88:! OgmjDtjbbjt Ut" 838! Mjb E`tuib 850!O`vv I(Ht`fw # Tgem Xngvagbh85<! Ct`bm Htjei 848! DzvenVitdge 843! F`sj \cjgccjt 846!Jctjb E`|`dt`b 844! Mztv Hizaf808! N`tsjw Jaw 8<8! `bf OgmjGd`bj{ 8<5"
 
K`bz`tw 05 / 07! 4<0<
U\ITVU TJ\ITVJT 
5

























 


I
\JB
 
VI
 
 @AA
O
 @\AJ
C
 @OGAW 
E
JBVJTU
 
 @FZAV
 
AJ@HZJ
 
DIXAJTU
!
K
ZUV
 
 @ 
&:"<<
JBVTW 
 
CJJ
 
\JT
 
XJJM
0;3
XGAA
 
E@UN
.
OZAVG\AJ
 
JBVTGJU
 
JBEIZT@HJF
!
U
Z\\ITV
OJTGE@ 
U
N
JTIJU
G
B
/A
J@HZJ
V
IZTB@OJBV



 S 
GBBW 
E
 @TDIBJ
 

#
E
N@TAJW 
 @BFJTNWFJ






V
ZJUF@W 
 O
JB
U
N
FE\






 
D
IBBGJ
H
IIFO@B
 

\
NGA
AJUUG

B
GENIA@U
O
 @[[IVVG
 
F
IZH
\
IAGVI



C
TJF
U
V@ZD

A
JBBW 
M
JAEN



 








Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->