Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chestionarul R.harrison

Chestionarul R.harrison

Ratings: (0)|Views: 1,819|Likes:
Published by spicy09
psihologie
psihologie

More info:

Published by: spicy09 on Jan 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
CHESTIONARUL LUI ROGER HARRISON
(identificarea culturii organiza
ţ
iei
ş
i a preferin
ţ
elor proprii)Chestionarul care urmeaz
ă
a fost alc
ă
tuit ini
ţ
ial de dr. Roger Harrison
ş
i con
ţ
ine 15seturi de câte patru afirma
ţ
ii alternative pe care v
ă
propunem s
ă
le examina
ţ
i
ş
i s
ă
leacorda
ţ
i note de la 1 la 4, în func
ţ
ie de cât de adev
ă
rate le considera
ţ
i în leg
ă
tur 
ă
cu:a)
 
 propria dvs. organiza
ţ
ie, în general b)
 
 preferin
ţ
ele dvs. propriiÎn fiecare dintre cele 15 seturi, acorda
ţ
i câte 4 puncte afirma
ţ
iei care caracterizeaz
ă
 cel mai corect organiza
ţ
ia dumneavoastr 
ă
, 3 puncte celei care urmeaz
ă
, etc. Proceda
ţ
i la fel,în leg
ă
tur 
ă
cu gradul în care afirma
ţ
ia reflect
ă
preferin
ţ
a dumneavoastr 
ă
personal
ă
.Acorda
ţ
i-v
ă
câte 40 de minute pentru aceast
ă
analiz
ă
.Organiza
ţ
iaPreferin
ţ
eledvs. dvs.
1.
 
Un
ş
ef bun
este puternic, decis
ş
i ferm, dar este drept
ş
i protector,
 
 generos
ş
i indulgent cu subordona
ţ
ii loialieste impersonal
ş
i corect, evitând exercitarea autorit
ăţ
ii în
 
  propriul avantaj; cere de la subordona
ţ
i numai ceea ce îi pretinde sistemul oficialeste egalitarist
ş
i lesne influen
ţ
abil în probleme privind
 
 sarcina de serviciu; se folose
ş
te de autoritate ca s
ă
ob
ţ
in
ă
 resursele necesare realiz
ă
rii lucr 
ă
rilor este preocupat
ş
i sensibil fa
ţă
de necesit
ăţ
ile
ş
i valorile
 
  personale ale celorlal
ţ
i; î
ş
i folose
ş
te pozi
ţ
ia pentru adistribui subordona
ţ
ilor lucr 
ă
ri satisf 
ă
c
ă
toare
ş
istimulative pentru dezvoltarea lor 
2.
 
Un subordonat bun
este supus, harnic
ş
i loial fa
ţă
de interesele superiorilor 
 
 este responsabil
ş
i de încredere, îndeplinind sarcinile
ş
i
 
 responsabilit
ăţ
ile prev
ă
zute de postul s
ă
u, evitând aceleac
ţ
iuni care îl surprind sau îl stânjenesc pe superior este capabil s
ă
se auto-motiveze în a contribui cu ce are mai
 
  bun la realizarea lucr 
ă
rilor 
ş
i este deschis la idei
ş
i propunerieste, totu
ş
i, dispus s
ă
acorde ini
ţ
iativa celor cu o mai mare
 
 specializare sau care dovedesc pricepere
 
 
3. Un bun membru al organiza
ţ
iei acord
ă
prioritate înprimul rând:
cererilor personale ale
ş
efului
 
 sarcinilor, responsabilit
ăţ
ilor 
ş
i cerin
ţ
elor propriului rol
ş
i
 
 standardelor uzuale de comportament personalcerin
ţ
elor privind sarcina de serviciu ori celor privind resursele
 
 de calificare, capacitate, energie
ş
i materialenecesit
ăţ
ilor personale
 
 
4. Cei care au succes în organiza
ţ
ie
sunt ageri, competitivi
ş
i foarte atra
ş
i de putere
 
 sunt con
ş
tiincio
ş
i, au sim
ţ
de r 
ă
spundere
ş
i o puternic
ă
loialitate
 
 fa
ţă
de organiza
ţ
iesunt competen
ţ
i
ş
i eficien
ţ
i din punct de vedere tehnic, puternic
 
 angaja
ţ
i în realizarea lucr 
ă
rilor sunt eficien
ţ
i
ş
i competen
ţ
i în rela
ţ
iile personale, manifestând o
 
  puternic
ă
angajare în cre
ş
terea
ş
i perfec
ţ
ionarea oamenilor 
5. Organiza
ţ
ia trateaz
ă
individul:
ca
ş
i când timpul
ş
i energia acestuia ar fi la dispozi
ţ
ia persoanelor 
 
 din vârful ierarhieica
ş
i când timpul
ş
i energia acestuia ar fi disponibile printr-un
 
 contract cu drepturi
ş
i îndatoriri pentru ambele p
ă
ţ
ica pe un colaborator care
ş
i-a angajat calificarea
ş
i aptitudinile
 
 în cauza comun
ă
 ca pe o persoan
ă
interesant
ă
 
ş
i suficient de valoroas
ă
în sine
 
 
6. Oamenii sunt controla
ţ
i
ş
i influen
ţ
a
ţ
i prin:
exercitarea personal
ă
a puterii economice
ş
i politice (r 
ă
splat
ă
 
ş
i
 
  pedeaps
ă
)exercitarea impersonal
ă
a puterii economice
ş
i politice spre a
 
 impune procedurile
ş
i standardele de performan
ţă
 
 
 comunicarea
ş
i discutarea cerin
ţ
elor sarcinii profesionale, care s
ă
 
 
 conduc
ă
la o ac
ţ
iune adecvat
ă
, motivat
ă
prin angajament personal,în atingerea
ţ
eluluiinteresul intrinsec
ş
i pl
ă
cerea de a participa la efectuarea
 
 activit
ăţ
ilor 
ş
i/sau grij
ă
 
ş
i preocupare fa
ţă
de nevoile celorlalte persoane implicate
7. Este legitim ca o persoan
ă
s
ă
controleze activit
ăţ
ile alteia:
dac
ă
acea persoan
ă
are mai mult
ă
autoritate
ş
i putere în cadrul
 
 organiza
ţ
ieidac
ă
rolul acelei persoane prevede r 
ă
spunderea asupra alteia
 
 dac
ă
acea persoan
ă
are mai multe cuno
ş
tin
ţ
e relevante pentru
 
 sarcina imediat
ă
 dac
ă
cel controlat accept
ă
c
ă
ajutorul sau instruirea primei
 
  persoane poate contribui la preg
ă
tirea sau dezvoltarea sa
8. Baza atribuirii unei sarcini o constituie:
cerin
ţ
ele personale
ş
i aprecierile celor investi
ţ
i cu autoritate
 
 diviziunea social
ă
a func
ţ
iilor 
ş
i oficialit
ăţ
ilor în sistem
 
 resursele
ş
i specializarea cerute de activitatea ce trebuie
 
 executat
ă
 dorin
ţ
ele personale
ş
i nevoile de instruire
ş
i dezvoltare ale
 
 membrilor individuali ai organiza
ţ
iei
9.Munca este f 
ă
cut
ă
pentru:
speran
ţ
a de r 
ă
splat
ă
, frica de pedeaps
ă
sau loialitatea personal
ă
 
 
 fa
ţă
de cel care are puterearespectarea obliga
ţ
iilor contractuale, sprijinite de sistemul de
 
 sanc
ţ
iuni
ş
i de loialitatea personal
ă
fa
ţă
de organiza
ţ
ie sausistemsatisfac
ţ
ie în calitatea superioar 
ă
a muncii
ş
i realiz
ă
rilor 
ş
i/sau
 
 angajare personal
ă
pentru îndeplinirea sarcinii sau atingerea
ţ
elului pl
ă
cere pentru activitatea în sine, precum
ş
i preocupare
ş
i
 
 respect fa
ţă
de nevoile
ş
i valorile celorlal
ţ
i

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Monica Andreea liked this
florincamelia liked this
Nicula Marinel liked this
Miruna Mocanu liked this
Miruna Mocanu liked this
oana_busu7678 liked this
theoooo liked this
ovidiudm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->