Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
89. Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

89. Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 100|Likes:
Published by Maria Ioana

More info:

Published by: Maria Ioana on Jan 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2012

pdf

text

original

 
+
Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
Rugăciunile începătoare (pag 5)
 
-vindecătoare-
14/27 oct
Condac 1
Pentru
 
mijlocirile
 
Preacuvioasei
 
şi
 
Milostivei
 
maici
 
Parascheva,mulţumire îi aducem noi păcătoşii, că mari daruri am dobândit de la izvorulcel pururea curgător de
 
 bunătăţi al Mântuitorului nostru.
 
Bucură-te
 
SfântăCuvioasă
 
Parascheva
 
şi
 
roagă-te
 
pentru
 
iertarea
 
şi
 
mântuirea
 
noastră!
 
Icos 1
Îngerii
 
din
 
Cer 
 
cu
 
laude
 
 primind
 
feciorescul
 
tău
 
duh,
 
cu
 
 bucurie
 
te-au
încununat
 
 pentru
 
vredniciile
 
tale,
 
că ai ştiut a birui puterile vrăjmaşilor prin bună înţelepciune.Bucură-te, înţeleaptă şi cucernică fecioară!Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc!Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul!Bucură-te, mângâierea şi nădejdea oamenilor!Bucură-te, întărirea credincioşilor!Bucură-te, luminarea şi scăparea celor deznădăjduiţi!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!
Condac 2
Împăratul tuturor răsplăteşte biruinţele credincioşilor 
 
şi întăreşte neamul omenesc
 
spre
 
împlinirea
 
celor 
 
deDânsul
 
rânduite
 
spre mântuire. Să ne depărtăm de nelegiuiri, să întărim credinţa în inimile noastre şi să-I cântămLui Dumnezeu cântarea îngerească:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit că şi tu i-ai avut pe Sfinţi şi pe Îngeri în ajutor la ispitele pământeşti.
 
Fii
 
 pentru noi grabnic folositoare, te-ai învrednicit a intra în casa mirelui cu candela aprinsă, precum ne-a povăţuit Mântuitorul Hristos, şi primeşte cântarea aceasta:Bucură-te, floare neveştejită a Bisericii Lui Hristos!Bucură-te, temelie neclintită a creştinătăţii!Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare şi către Maica Lui Dumnezeu rugătoare!Bucură-te, ascultătoare a preoţilor cucernici!Bucură-te, învingătoarea duşmanilor!Bucură-te, izbăvirea celor care te cheamă spre ajutor!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!Condac 3
Spre
 
tine
 
nădăjduind,
 
de
 
multe boli şi
 
 primejdii
 
s-a izbăvit
 
ţara
 
aceasta,
 
alinând
 
şi
 
 prefăcând
 
mânia cea cudreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună şi milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Acumîngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuţi să scăpăm din primejdii şi să-I cântăm LuiDumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Epivata,
 
văzând
 
lauda
 
 pământului
 
ei
 
răsărind
 
dintru
 
ale
 
sale,
 
Preacuvioasă,
 
cu bucurie te-a întâmpinat,mărturisindu-te cu mare cucernicie. În urmă noi ne-am învrednicit a dobândi Sfintele tale Moaşte. Cum vom putea să propovăduim minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea?Bucură-te, luminătoarea Moldovei şi sprijinitoarea Epivatei!Bucură-te, învăţătoarea părinţilor tăi!Bucură-te, adunătoarea cereştilor daruri!Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe!Bucură-te, cinstitoarea smereniei şi a fecioriei!Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor şi miluitoarea săracilor!
 
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!
1
 
Condac 4
Preacurată Fecioară Marie, Maica Lui Dumnezeu, primeşte aceste smerite rugăciuni, pe care prinmijlocitoarea noastră sfântă Ţi le aducem spre iertarea păcatelor, şi dă-ne nouă pace şi mare milă de la Fiul Tău,Căruia Îi cântăm neîncetat:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
După vrednicie şi cu credinţă următoare a Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru buna cucernicie ai primit
darul vindecărilor 
şi plată cerească, prin glasul Mântuitorului:
Slugă bună şi credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău!
Sfântă Parascheva ţie îţi aducem cântarea aceasta:Bucură-te, hrană duhovnicească!Bucură-te, rodul pocăinţei!Bucură-te, alinarea relelor cugetări!Bucură-te, risipitoare de furtuni!Bucură-te, dătătoare de mângâieri!Bucură-te, mijlocitoare către Domnul a creştinilor!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!Condac 5
Obosiţi de truda gândurilor lumeşti, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire şi temându-ne de tăiereca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, şi strigăm:
 Miluieşte-ne, ca împreunăcu tine să-I cântăm Lui Dumnezeu cântarea de mântuire:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Cine
 
nu
 
te
 
va
 
ferici
 
 pe tine,
 
Cuvioasă,
 
că prin
 
nevoinţele tale ai
 
 potolit
 
zburdălnicia
 
trupului
 
şi prin curăţieşi smerenie ai dobândit mântuirea sufletească? Cine nu te va ferici că ai învins amăgirile vicleanului şi l-airuşinat? Pentru aceasta grăim către tine:Bucură-te, turn al biruinţei şi uşă a mântuirii!Bucură-te, pavăză a credinţei şi locaş al statorniciei!Bucură-te, apărare a Cinstitei Cruci şi închinătoare vrednică a ei!Bucură-te, că prin ajutorul Sfintei Cruci ai fost izbânditoare!Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut Lui Hristos următoare!Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!Condac 6
Cu
 
ce
 
cuvinte
 
vom
 
lăuda
 
mărirea
 
faptelor 
 
tale?
 
 
nici
 
faptele,
 
nici
 
credinţa
 
nu
 
ne
 
apropie
 
de preacinstiteletale lucrări!
 
Mărturisind
 
slăbiciunea
 
noastră,
 
te
 
rugăm
 
 
ne
 
ajuţi
 
şi
 
 
mijloceşti
 
la
 
Dumnezeu
 
 
 primească
 
cântareade slavă sfântă:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
 Ne-au cuprins acum nespuse dureri şi nu aşteptăm ajutor omenesc! Plăcerile ce odinioară ne desfătauacum se luptă cu noi! Vai de ticăloşia noastră! Avem nădejde la mila Lui Dumnezeu şi la ajutorul tău sfânt! Nerugăm ţie, ascultă-ne şi vindecă-ne, căci cu dragoste îţi cântăm:Bucură-te, leac al durerii şi mână a vindecării!Bucură-te, casă a ocrotirii şi rază a mângâierii!Bucură-te, vindecătoare de boli!Bucură-te, scăpare a celor înspăimântaţi!Bucură-te, izgonitoare de pagube!Bucură-te, stea luminătoare!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!Condac 7
 Doamne
 
cercetează-i
 
 şi
 
vindecă-i
 
 pe
 
robii
 
Tăi
 
cuprinşi
 
de
 
durere,
 
 
nu
 
au
 
nici
 
reazem,
 
nicimângâiere!
zice Preacuvioasa rugându-se neîncetat. Zilele sunt grele, dar noi cădem la Dumnezeu şi pocăindu-ne Îi cântăm:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 7
 Nelegiuirile noastre, strâmbătăţile pricinuite aproapelui nostru, toate ne osândesc şi nu avem răspunsmergând la
 Judecată.
Preabună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijloceşte către Domnul să ne ierte şi săne mântuiască sufletele, că noi te preamărim cu laude ca acestea:
2
 
Bucură-te, mijlocitoare a celor greşiţi!Bucură-te, folositoare a celor asupriţi!Bucură-te, doveditoare a celor clevetiţi!Bucură-te, scăpare a celor judecaţi şi osândiţi!Bucură-te, stârpitoare a răutăţilor!Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!Condac 8
Saltă sufletele noastre că nu-şi vor râde de noi vrăjmaşii noştri! Pentru rugăciunile tale, Preacuvioasă, nune
 
va
 
 părăsi
 
Dumnezeu
 
 până în sfârşit!
 
 Noi păcătoşii ne vom împărtăşi de bunătăţile Sale, şi împreuÎi vomcânta Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
La
 
toţi
 
mărturisim
 
minunile
 
tale,
 
în
 
glas
 
cântăm
 
 prăznuirea
 
ta
 
şi după datoria obştii
 
îţi aducem mulţumire!Mărire îndelung-răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credinţă! Mărire faptei celei cu statornicieurmată după pilda Iubitorului de oameni! Pentru acestea grăim ţie:Bucură-te, mireasă duhovnicească!Bucură-te, toiag al biruinţei!Bucură-te, păzitoare a sihaştrilor!Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credinţe!Bucură-te, surpătoare a eresurilor!Bucură-te, dobândirea Slavei Dumnezeieşti!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!Condac 9
Pe Sfânta Parascheva, folositoare a celor ce sunt întru nevoi, toţi
 
cu
 
 bucurie
 
 
o
 
lăudăm,
 
 
în
 
veci a luatviaţă nestricăcioasă, mărire a aflat şi
darul 
 
de
 
a
 
 face minuni
i s-a dat! Cu dragoste să-I cântăm Lui Dumnezeu:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Rău cugetătorii prin tine fiind mustraţi, se înspăimântă văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi,asupra ta, Cuvioasă, că astăzi străluceşti aducând credincioşilor dar de vindecare! Ei s-au ruşinat pocăindu-se,dar noi ne-am veselit grăindu-ţi ţie:Bucură-te, izbăvitoare a noastră!Bucură-te, izgonitoare de rele!Bucură-te, feritoare de năluciri!Bucură-te, risipitoare de grindină!Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase!Bucură-te, veselitoare a plugarilor!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!Condac 10
Vestim minunile tale, Preacuvioasă, că rugându-te pentru ţara aceasta, pe care o păzeşti cu Sfintele taleMoaşte, ne-ai izbăvit din atâtea primejdii, ne-ai uşurat de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatelenoastre cele multe. Împreună cu tine Îi cântăm Lui Dumnezeu:
 
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Dragostea părinţilor tăi n-a fost îndestulătoare şi te-ai hotărât să îmbrăţişezi viaţa monahicească. Te-aidepărtat de plăcerile lumeşti şi venind de la Biserică ai schimbat haina ta scumpă cu cea a cerşetorului şi ţi-ai părăsit părinţii care te mustrau. Cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toţi auzi:Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei!Bucură-te, crin răsădit în grădina cea de Sus!Bucură-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc!Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc!Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc!Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie!
Bucură-te Sfântă Cuvioasă Parascheva şi
 
roagă-te
 
pentru iertarea şi mântuirea noastră!
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
sanziene liked this
bibliocmp liked this
Andrei Onea liked this
Dan liked this
Dan liked this
CRISTINA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->