Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
300Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kemahiran berfikir

kemahiran berfikir

Ratings:

4.9

(1)
|Views: 26,211|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Shuhmy Shuib on Apr 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

 
 Kemahiran Berfiki
KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM KONTEKS BIMBINGAN DANKAUNSELINGKursus Asas Bimbingan dan Kaunseling Rakan Sekerja
PTJ SUMBER MANUSIA,PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA.
DEFINISI PEMIKIRAN DAN BERFIKIR
Pemikiran (thinking) telah mula dikaji sejak zaman Plato dan Aristotle. Sebagaimana Aristotlemengatakan bahawa manusia mempunyai banyak persamaan dengan haiwan. Ciri yangmembezakan manusia daripada haiwan lain ialah rasionaliti, iaitu keupayaan berfikir. Padaabad ke sembilan belas, pemikiran difinisikan sebagai satu rangkaian idea yang berasosiasi.Difinisi ini dapat menerangkan beberapa jenis pemikiran, tapi tidak semua. Dewey, 1921,mengemukakan tesis bahawa aktiviti berfikir ialah daya usaha reorganisasi pengalaman dantingkah laku yang dilaksanakan secara sengaja.Definisi pemikiran yang paling berpengaruh hingga hari ini ialah oleh Dewey, 1933, dimanabeliau melihat pemikiran sebagai perilaku menyelesaikan masalah. Konsep Dewey tentangpemikiran menekankan kemungkinan manusia mula berfikir sebagai daya usaha untukmenyesuaikan diri kepada persekitaan yang sukar.Menurut Mayer pula, pemikiran melibatkan pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yangberlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesai masalah.Fraenkel pula berkata, pemikiran adalah pembentukan ide-ide, pembentukan semulapengalaman dan penyusunan maklumat-maklumat dalam bentuk tertentu. Menurut Chaffeepula, pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan danmenyelesai maalah. Pemikiran manusia telah berkembang sebagai alat untuk mengawal danmenguasai persekitaran yang sukar. Konsep beliau itu menyebabkan pakar-pakar psikologimemberi tekanan yang berlebihan kepada pemikiran adaptif dan praktikal. Eksperimen-eksperimen yang mereka buat sentiasa melibatkan para subjek yang berfikir denganberhempas pulas.Tujuan berfikir adalah untuk mengumpul maklumat dan mengunakannya sebaik mungkin. Olehsebab cara minda bekerja untuk menghasilkan corak-corak konsep yang ditetapkan kita tidakdapat menggunakan sepenuhnya maklumat baru, melainkan dengan mengubahsuai corak-corak pemikiran lama dan mengemaskinikannya. Proses pemikiran berlaku ketika penumpuandaya usaha untuk mencapai sesuatu kesimpulan atau menyelesaikan masalah berkenaanperkara-perkara tertentu untuk mendapat kesimpulan, usaha itu mengguna fakulti kognitif untukmelaksanakannya tanpa dipengaruhi oleh emosi. Terdapat tiga jenis dalam proses kemahiranberfikir ini, diantara ketiga-tiga kemahiran ini tujuan utamanya adalah menuju ke arah membuatkeputusan dan menyelesai masalah. Dalam pengajaran ketiga-tiga kategori dibawah ini haruskita lihat secara menyeluruh.1.Kemahiran berfikir secara kreatif.2.Kemahiran berfikir secara kritis.3.Kemahiran befikir secara analisis.
PROSES PEMIKIRAN
Nenurut The Dictionary of Psychology (1978), proses ditakrifkan sebagai urutan peristiwa yangberperingkat dan pada setiap peringkat itu terdapat perubahan. Penyelesaian masalah danmembuat keputusan dianggap sebagai proses pemikiran kerana ia mengikut langkah-langkahtertentu. Semua pemikiran ditujukan ke arah menyelesai sesuatu masalah atau memutuskansesuatu atau kedua-duanya sekali.
 PTJ Sumber Manusia Pusat Perubatan Universiti Malaya
1
 
 Kemahiran Berfiki
Secara umumnya pemikiran ialah sebagai satu proses yang melibatkan pengolahan operasi-operasi mental tertentu yang bertindak dalam minda seseorang dengan tujuan menyelesaikanmasalah dan/atau membuat keputusan. Proses pemikiran adalah “operasi-operasi yang berlakudalam mental individu”, dimana proses pembentukan konsep dan prinsip. Proses pemahaman,penyelesaian masalah dan membuat keputusan memerlukan operasi mental individu yangkreatif.
PROSES KOGNITIF (BERFIKIR)
Dalam rajah di atas menunjukkan, apabila timbul sesuatu soalan dan kita ingin mencari jawapan. Sebenarnya kita sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapannya, kitamenggunakan segala aspek yang terdapat dalam kotak minda kita iaitu:Apa yang kita tahu ilmu pengetahuan yang berbentuk 
1
“declarative danprocedural knowledge””Sika dan Nilaipenilaian individu terhadap masalah dihadapinya.Kemahiran kognitifkeupayaan ia berfikir Operasi-operasi mental inilah yang dikatakan
‘kemahiran berfikir’ 
yang bertindak ke atasmaklumat yang diterima melalui deria-deria individu. Kemahiran berfikir ini terdiri daripadakemahiran makro dan kemahiran mikro. Kemahiran berfikir makro merangkumi tiga jenispemikiran, iaitu pemikiran strategik, pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Lazimnya, dua atauketiga-tiga jenis pemikiran ini terlibat serentak apabila seseorang cuba menyelesai masalahatau membuat keputusan. Pengelolaan jenis-jenis pemikiran ini pula melibatkan pelbagai jeniskemahiran mikro.PENYELESAIAN MASALAHDANProsesMEMBUAT KEPUTUSANpemikiranPEMIKIRAN KRITISPEMIKIRAN KREATIFKemahiranmakro* perbandinagn* inferen* mengesan biasKemahiran* ramalan* mengesan maklumatmikro
1
Declarative knowledge - knowledge of facts, definitions, generalizations and rules.Procedural knowledge - knowledge of how to perform activities.
 PTJ Sumber Manusia Pusat Perubatan Universiti Malaya
2
ILMUPENGETAHUANSIKAP/NILAIKEMAHIRANKOGNITIF
 
 Kemahiran Berfiki
PEMIKIRAN KRITIS
Pemikir kritikal ialah orang yang berfikir secara reaktif. Dia pandai mengemukakan kritikan-krikan tajam dan membuat penilaian yang perseptif. Budaya intelektual kita secara tradisionalmengagungkan kepintaran kritikal, bukan kepintaran kreatif.
The first key to wisdom is constant questioning .. By doubting we are led to enquiry, and by questioning we discern the truthPeter Abelard (1079-1142)
Istilah pemikiran kritis (critical thinking) kadangkala disalah tafsir sebagai satu aktiviti semata-mata ‘mengkritik’ iaitu, mencaci, mencari kelemahan, menyalahkan dan sebagainya. Definisi iniadalah tidak tepat sama sekali. Perkataan “critical” dalam bahasa Inggeris berasal daripadaperkataan kritikos yang bererti menyoal untuk mempertingkatkan pemahaman. Pemikirankritikal ini merupakan satu proses pemikiran yang logik, waras, dan reflektif yang memberifokus kepada sesuatu tindakan yang perlu diambil sama ada menerima atau melakukansesuatu. Pemikiran kritikal ini, melibatkan perlakuan (disposition) dan kebolehan (abilities)individu.Dewey (1933) menyifatkan pemikiran kritis sebagai pemikiran reflektif’, iaitu memikir denganmendalam dan memberi pertimbangan yang serius tentang sesuatu. Menurut TaksonomiBloom (1956), pemikiran kritis melibatkan tiga jenis aktiviti mental, iaitu analisis, sintesis danpenilaian. Pada peringkat yang telah ditetapkan ataupun kriteria yang ditentukan oleh individuberkenaan. Ennis mentakrifkan pemikiran kritis sebagai ‘pemikiran reflektif yang bertumpukepada memutuskan sama ada sesuatu kritis menggalakkan individu menganalisis penyataan-penyataan dengan berhati-hati, mencari bukti yang sah sebelum membuat kesimpulan.Kebolehan menilai ialah asas kepada pemikiran kritis; iaitu menilai idea, bukti cadangan,tindakan dan penyelesaian. Pelajar yang berfikir dengan kritis membuat penilaian sama adahendak menerima sesuatu alasan itu sebagai munasabah; menggunakan kriteria atau nilai tarayang dipersetujui untuk menilai alasan berkenaan, menggunakan pelbagai strategi penaakulandalam perlaksanaan kriteria atau standard tersebut; dan mencari maklumat yang bolehdipercayai sebagai bukti yang menyokong keputusan yang dibuat. Tujuan mengajar pemikirankritikal adalah supaya individu-individu boleh berfikir secara adil, objektif dan sentiasa jelas dantepat dalam tindak-tanduknya. Pelajar yang diajar berfikir secara kritis; belajar cara menyoal;iaitu, bila hendak menyoal dan jenis soalan yang hendak ditanya dan belajar bagaimanamenaakul; iaitu, bila menggunakan penaakulan dan kaedah penaakulan yang hendakdigunakan (Fisher, 1992). Dalam proses pemikiran kritikal ini, pelajar perlu memahirkan dirimereka dalam beberapa aspek, diantara kemahiran yang diperlukan ialah:
mahir dalam menyatakan sesuatu kenyataan dengan jelas.
berkemahiran untuk mencari jawapan kepada sesuatu persoalan.
sentiasa mencari maklumat dengan menggunakan bahan-bahan rujukan.
mengambil kira semua perkara dalam sesuatu situasi.
menumpukan kepada beberapa isi-isi penting.
mencari pilihan-pilihan atau alternatif lain jika ada.
fikiran terbuka (open minded).
sensitif kepada pemikiran dan tindak-tanduk orang lain.
KEMAHIRAN MIKRO
Jika pemikiran kritis ingin diperkembangkan, adalah penting untuk memperincikan jenispemikiran ini kepada kemahiran-kemahiran mikro yang mudah dioperasikan dalam bilik darjah.Berbagai-bagai cadangan telah dikemukakan tentang komponen-komponen pemikiran kritis.Ennis (1962) merupakan orang pertama yang memperincikan pemikiran kritis kepada beberapakemahiran mikro seperti dalam jadual dibawah ini.
 PTJ Sumber Manusia Pusat Perubatan Universiti Malaya
3

Activity (300)

You've already reviewed this. Edit your review.
Naili Sheikh Osman Al-Bahwaqah liked this
Muhamad Norhafiz liked this
Connie Koay liked this
sharilamir liked this
Basman Liau liked this
Cik Sal added this note
assalamualaikum. info ini sgt berguna buat sy. teriam kasih byk2.blh tk sy nk minta bahan ni secara softcopy?
Azizah Nisa liked this
Evy Nonita Anggus liked this
Nurul Faiz Bikers liked this
Azizah Nisa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->