Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lazarev 01 Sistemul Autoreglarii Cimpurilor

Lazarev 01 Sistemul Autoreglarii Cimpurilor

Ratings: (0)|Views: 269|Likes:
Published by Free-Your-Mind

More info:

Published by: Free-Your-Mind on Jan 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

 
CAPITOLUL I
Concepţia sistemului de autoreglare a câmpurilor şi istoria dezvoltării acesteia.
„Când un călugăr, care in decursul a zece ani încheiaţi s-a rugat la Dumnezeu să-i deci darul vindecării, primindu-l, s-a dus să-i .comunice stareţului vestea, acesta i-a poruncii să seîntoarcă în chilie şi să se roage la Dumnezeu să-i ia acest dar şi să ti-l dea pe acela de a-şi vedea propriile păcate".
Rezultatele cercetărilor mele în domeniul bioenergeticii au fost determinate de o activitate de pestedouăzeci de ani, de o înţelegere filosofică a lumii cât şi de confirmarea tară echivoc în activitatea practică a principalelor premise teoretice şi filosofice.Despre ce este vorba în această carte? în prezent în faţa omenirii stau probleme foarte serioase şi derezolvarea sau nerezolvarea acestora depinde viitorul nostru al tuturor, îndeobşte se consideră că principalele probleme se datoresc dezechilibrului ecologic, pericolului nuclear şi altor zeci de factoriexterni. în realitate însă cauza principală a răului stă chiar în om şi pentru ca să putem schimba lumea, maiîntâi ar trebui să ne schimbăm noi înşine. Să te schimbi pe tine însuţi este multmai dificil decât săschimbi lumea înconjurătoare. Noi nu dispunem în prezent de pârghiile, mijloacele şi sistemelenecesare pentru modificarea radicală a modului nostru de gândire, a concepţiilor noastre, a spiritualităţiinoastre. Căile propuse de filosofii contemporani sunt, în cel mai fericit caz, o încercare de reconsiderare a bagajului cunoştinţelor noastre, în timp ce eforturile ar trebui canalizate spre înţelegerea lumii, spre căutareacăilor de autoperfecţionare. Ca să poţi schimba lumea, ca să poţi exercita o influenţă asupra ei, trebuie maiîntâi s-o înţelegi întrucât înţelegerea lumii reprezintă începutul schimbării ei. Adeseori avem o reprezentaredeformată despre lume încercând să o subordonăm orbeşte când de fapt noi o distrugem distrugându-ne,totodată, şi pe noi. Ar trebui să ne conştientizăm gradul dependenţei noastre faţă de lume şi, legat de aceasta,să cunoaştem legile după care fiinţează şi se dezvoltă lumea.Cercetările pe care le efectuez sunt orientate în primul rând asupra înţelegerii a ceea ce reprezintăomul, conştiinţa, subconştiinţa, Universul.Este timpul să renunţăm la reprezentarea materialistă primitivă conform căreia omul începe şi sesfârşeşte cu existenţa sa fizică. Omul este un sistem informativ-energetic foarte complex din care doar câteva procente îl constituie corpul fizic, 95-98% reprezentând-o straturile informativ-energetice alesubconştientului, atât de necunoscute nouă ca şi Universul însi.Ocupându-mă de problemele sănătăţii umane şi de prevenirea bolilor, caut în primul rând cauzeleapariţiei acestora şi de fiecare dată mă conving de necesitatea perfecţionării spirituale şi intelectuale aomului. Din păcate în prezent nu dispunem de un sistem unitar de cunoştinţe care să ne permită sădescifrăm virtuţile bioenergetice tară pricinuim rău oamenilor. Posibilităţile bioenergeticii sunt atâtde mari, încât pătrunderea în acest domeniu trebuie făcută cu multă prudenţă în mod gradat şi trebuieîncepută prin promovarea eticii umane. Etica şi înţelegerea lumii constituie cel mai bun sistem desecuritate, însă anume aceste cunoştinţe sunt încă mult prea firave. Fiecare proces serios trebuie bine pregătit.
 
Desconsiderarea acestei cerinţe, în locul rivirimentului spiritual şi al transformărilor benefice, poate ducela degenerare şi la pjeire. Din păcate astfel de tendinţe, astfel de procese există deja în stare embrionară.Am să încerc să desluşesc cauzele stării fizice alarmante a oamenilor, să indic posibilităţile şimodalităţile de modificare a acesteia prin intermediul corecţiei structurilor fine ale câmpurilor, definesc raportul corect faţă de bioenergie, faţă de creşterea posibilităţilor umane. înţelegerea lumiiînconjurătoare şi o înaltă autodisciplină trebuie să stea la temelia schimbării spiritului nostru şi a sufletului.Acum aceasta reprezintă condiţia obligatorie a supravieţuirii. Informaţiile conţinute în această carte neajută să ne dăm seama de complexitatea problemelor care stau astăzi în faţa fiecărui om, mai ales că înultimii câţiva ani s-au intensificat procesele energetice pe pământ şi acum ceea ce se numeşte karma în bioenergetică, o adevărată Lege a talionului, acţionează de zece ori mai repede ca înainte. Noua mea concepţie asupra lumii s-a clădit de-a lungul întregii mele vieţi. încă din copilărie api simţitîn mine nişte disponibilităţi uriaşe însă le-am dirijat în mod intuitiv nu în direcţia intensificării lor ci asupraconştientizării lumii pentru că am simţit întotdeauna că înţelegerea e mai importantă decât acumularea şidezvoltarea capacităţilor.Am auzit de multe ori despre puterea blestemului, că acesta poate fi transmis în familie din tată înfiu. în literatura beletristică pot fi găsite multe astfel de exemple. Asupra mea a avut un impact foarte puternic întâmplarea descrisă de E. P. Blavatskaia în cartea „Din peşterile şi hăţişurile Industanului", pecare am citit-o prin anii şaptezeci.într-una din localităţile Indiei, Blavatskaia a discutat cu urmaşul unui rege foarte puternic şi temutcândva care i-a povestit următoarele: într-una din călătoriile sale, regele, după cum o cereau obiceiurile pământului, a făcut nişte daruri foarte bogate înţelepţilor care l-au întâmpinat însă 1-a omis pe unul din cei prezenţi care, jignit de moarte, 1-a blestemat pe rege. îngrozit, regele i s-a aruncat la picioare şi 1-aimplorat să-1 ierte. Şi atunci s-a întâmplat, după părerea mea, lucrul cel maiinteresant. înţeleptul i-a răspuns era deja prea târziu. Blestemul a început să acţioneze şi nu mai putea fi oprit. Regele urma să-şi piardă tronul iar înţeleptul i-a promis să facă tot ce-i stătea în putinţă pentru a-i fi cruţată viaţa suveranuluişi a descendenţilor săi.Ulterior aşa s-a şi întâmplat: regele şi-a pierdut tronul iar urmaşii săi s-au risipit prin întreaga Indie.Drumul meu către bioenergie a trecut prin cunoaşterea metodelor magiei şi vrăjitoriei, şi a practicilotămăduitorilor populari şi ale vracilor. Am călătorit mult prin ţară şi i-am studiat.De fiecare dată când analizam o informaţie nouă doream să cunosc cauza primordială, să înţeleg careeste izvorul nenorocirilor familiale, de ce există familii care se sting şi boli ereditare...Pentru mine era absolut clar că genele nu pot constitui sursa acestei informaţii. Ea trebuie se fi păstrat şi transmis urmaşilor numai prin intermediul câmpurilor. Când această convingere a atins un anumitriivel, nu mi-a mai rămas decât un „fleac": să găsesc în biocâmpurile umane acele structuri care îndeplinescacest rol, păstrează şi transmit informaţia din generaţie în generaţie. Aceste structuri în existenţacărora credeam cu fermitate, le-am numit grupări informative stabile şi de pe la mijlocul anilor optzeci m-am căznit să le identific în câmpul bioenergetic uman.Am reuşit acest lucru abia la începutul anului 1990 absolut întâmplător. La institutul de medicină Nr.1 unul din bioenergeticieni m-a . rugat să-1 ajut să lămurească un caz complicat. Bolnavul avusesecâmpul energetic frânt care s-a refăcut după terapie, pentru ca, după o anumită perioadă de timp, să apară dinnou ruptura.Ceea ce s-a întâmplat în continuare poate fi numit „iluminare'". Câmpul moale, „de vată" al bolnavului, pe care l-am interpretat întotdeauna ca porţiune vidă, a devenit dintr-o dată elastic, am simţitcă reacţionează la intervenţia mea. Simţeam cu mâinile nişte structuri puternice care traversau loculsincopei câmpului.Momentan mi s-a schimbat întreaga reprezentare ce-o avusesem până atunci: ceea ce înainte luamdrept ruptua devenit pentru mine o structură stabilă care producea deformarea câmpului prin care se produceau pierderile de energie.
 
Mi-am dat seama că în acel câmp am găsit ceea ce numim boală, ceea ce determină starea fizică aomului. Acest fapt a marcat o schimbare calitativă a cunoştinţelor mele fiindcă îmi dădea posibilitatea de adiagnostica bolile până ca ele să se materializeze la nivel fizic şi deci îmi permitea nu numai să tratez, cisă şi previn bolile.Am decis că se poate forma un grup de operatori care să fieinstruiţi în această metodă şi care să se ocupe de profilaxia, multor maladii, mai ales că pentru acest lucru nu se cerea nici unfel de medicamente, ci doar o bună stăpânire a metodei. „Fericiţiacei ce cred"...Am tratat în acest fel în decurs de un an şi am considerat că aceste structuri determină numai stareacorpului. încetul cu încetul însă au început să se acumuleze fapte care nu se circumscriau acesteireprezentări. în procesul terapiei pacienţilor li se modifica în mod sesizabil caracterul şi destinul. Analizândaceste modificări, am observat că boala, caracterul şi destinul se găsesc într-un fel de interdependenţă şi căaceastă conexiune este extrem de variată. Deformările observate ale structurilor câmpurilor se produc închip diferit. Acestea pot fi diverse boli. devieri psihice, deformarea patologia caracterului,traumatisme, insuccese în viaţă. Când m-am aplecat mai cu atenţie asupra acestor fapte, am ajuns laconcluzia că sănătatea, caracterul şi chiar soarta omului sunt determinate de structurile karmice. Toatăinformaţia legată de om şi de starea corpului său este cuprinsă în câmpul bioenergetic, existând olegătură dialectică între câmpuri şi structuri fizice care se influenţează reciproc. Destinul şi caracterulomului sunt de asemenea codate în structurile câmpurilor bioenergetice şi, dacă se va acţiona asupraacestora, cu timpul ele ar putea fi ameliorate. Cu cât mă adânceam mai mult în acest studiu, cu atât apăreaufapte mai senzaţionale. Am să încerc să dezvălui diapazonul de posibilităţi ale metodei pe exempleleterapiei diverselor boli, ale corecţieiunor situaţii complicate din viaţa oamenilor, să demonstrez virtuţilemetodei pe exemplul testării unor evenimente, al unor obiecte din lumea nevie şi al altor cercetări.La început am lucrai cu metodele tradiţionale ale influenţării bioenergetice.In.spital era internată o femeie cu o supuraţie a plămânilor, fiind într-o stare gravă. Medicii curanţi auîncetat să mai spere în însănătoşirea ei. La rugămintea fiicei bolnavei am început s-o tratez de la distantă.După un anumit timp de la începerea acţiunii.mele, bolnava a renunţat la masca de oxigen. Medicii nu puteau pricepe ce se întâmplă. Femeia se însănătoşea văzând cu ochii. I-a revenit culoarea în obraji. S-aridicat din pat şi a cerul să mănânce, deşi de câteva zile refuza hrana.Un alt caz s-a întâmplat cu fratele meu. Fiind chirurg şi operând o femeie în vârstă, cu organismulfoarte slăbit, el s-a tăiat la mână. 1 s-a umflat mâna şi ganglionii limfatici, a începui infectarea sângelui.Starea lui era destul de gravă. Antibioticele nu scădeau infecţia. Atunci am încercat să-1 tratez eu. Dupăcâteva minute de la începerea şedinţei a simţit înţepături ca de ac în ganglioni după care a început să seretragă tumefacţia iar peste o oră temperatura a scăzut până la normal, semrf că intervenise ameliorareasănătăţii.Cum am început să vindec oamenii? Aproximativ zece ani mi i-am petrecut cercetând şi studiindliteratura consacrată tehnicilor orientale şi mi-am făcut o părere despre acţiunea bioenergetică asupraomului. Odată am început să tratez. M-a îndemnat către aceasta un episod care m-a frapat din biografia luiRasputin. Autoarea evocărilor despre Rasputin a venit la acesta într-o stare deprimantă fiindcă la Kievera pe moarte prietena ei. Aflând despre acest lucru, Rasputin i-a promis că o va salva. HI s-a dus înmijlocul încăperii şi, sub ochii vizitatoarei, a început să pălească până când s-a făcut alb ea varul. Astat aşa vreo două minute după care şi-a recăpătat culoarea normală şi i-a spus: ,.Totul e în regulă.Prietena ta va trăi". După câteva zile femeia a primit o telegramă prin care era anunţată că prietena ei aînceput să se însănătoşească; medicii erau uimiţi însă viaţa ei era în afara pericolului.Când s-a îmbolnăvit fetiţa unor prieteni, mai întâi de pojar, apoi au început complicaţiile - meningită şicongestie pulmonară. - mi-am amintit de Rasputin şi am decis să-mi încerc influenţa. Voiam foarte mult s-oajut, era o dorinţă imensă de a-mi face datoria şi. dacă erau şanse măcar una la mie, eram hotărât s-o

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Lup Alb liked this
lehrerinbubul liked this
Alinachsh liked this
crestin ion liked this
FreeAmeLove liked this
FreeAmeLove liked this
cris alin liked this
Joey Cross liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->