Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Các Chuyên đề hình học Phẳng

Các Chuyên đề hình học Phẳng

Ratings: (0)|Views: 1,057 |Likes:
Published by petercech35

More info:

Published by: petercech35 on Jan 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
Các chuyên đhình hc phng Phương tích Trc đng phương
PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG
NGUYỄN TĂNG VŨ
I.
Phương tích của một điểm đối với đường tròn (Power of a point).
1.
Định lý 1.1
Cho đường tròn (O; R) và điểm M cố định, OM =
. Một đường thẳng thayđổi qua M cắt đường tròn tại hai điểm A và B. Khi đó
2 2 2 2
.
MAMB MO R d R
= =
Chứng minh:
Gọi C là điểm đối xứng của A qua O. Ta có
CB A
hay B là hình chiếu của C trên AM.Khi đó ta có
( ) ( )( ) ( )
2 22 22 2
...
MAMB MAMB MC MA MO OC MO OAMO OA MO OAMO OAOM OAd R
= = = + += += = =
uuuur uuur uuuur uuuruuuur uuur
2.
Định nghĩa.
Giá trị không đổi
2 2
.
MAMB d R
=
trong định lý 1.1 được gọi là
phươngtích
của điểm M đối với đường tròn (O) và kí hiệu
P
M/(O)
. Ta có:
( )
2 2/
.
M O
MAMB d R
= =
P
3. Định 1.2
Nếu hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại P và
..
 PAPB PC PD
=
thì 4 điểmA, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.
Chứng minh.
Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt CD tại D’. Khi đó ta có theođịnh lý 1.1 ta có
. .
 PAPB PC PD
=
, suy ra
..
 PC PD PC PD D D
=
. Suy ra 4 điểm A, B, Cvà D cùng thuộc một đường tròn.
 
4.Chú ý:
 
1)
Khi M nằm trên (O) thì
( )
/
0
P
M O
=
2)
Khi M nằm ngoài đường tròn (O) và MT là tiếp tuyến của (O) thì
( )
2/
P
M O
MT 
=
GV: Nguyễn Tăng Vũwww.truonglang.wordpress.com
1
BCOAM
 
Các chuyên đhình hc phng Phương tích Trc đng phương
BTOAM
3) Nếu A, B cố định và
.
 AB AM const 
=
M cố định. Ý tưởng này giúp ta giải các bài toánvề đường đi qua điểm cố định.
II.
Trục đẳng phương của hai đường tròn (Radical axis) m đẳngphương(Radical center).
1.Trục đẳng phươnga) Định lý 2.1
Cho hai đường tròn không đồng tâm (O
1
; R 
1
) và (O
2
; R 
2
). Tập hợp các điểm Mcó phương tích đối với hai đường tròn bằng nhau là một đường thẳng, đường thẳng này đượcgọi là trục đẳng phương của hai đường tròn (O
1
) và (O
2
).
Chứng minh:a) Phần thuận
Giả sử điểm M có phương tích đến hai đường tròn bằng nhau.Gọi H là hình chiếu của M trên O
1
O
2
, I làtrung điểm của O
1
O
2
. Ta có:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
1 2
2 2 2 21 1 2 2/ /2 2 2 21 2 1 22 2 2 2 2 21 2 1 22 2 2 21 2 1 22 21 2 1 2 1 22 22 1 1 22 21 21 2
.21
P P
M O M O
MO R MO RMO MO R RMH HO MH HO R R HO HO R R HO HO HO HO R RO O HI R R R R IH OO
= ⇔ − = −= + + = = + = = =
Từ đây suy ra H cố định, suy ra M thuộc đường thẳng qua H và vuông góc với O
1
O
2
.
b) Phần đảo.
GV: Nguyễn Tăng Vũwww.truonglang.wordpress.com
2
O1 O2HM
 
Các chuyên đhình hc phng Phương tích Trc đng phương
Các phép biến đổi trong phần thuận là phép biến đổi tương đương nên ta dễ dàng có điềucần chứng minh.
Vậy tập hợp những điểm M có phương tích đối với hai đường tròn bằng nhau làđường thẳng đi qua điểm H (xác định như (1)) và vuông góc với O
1
O
2
.b) Các hệ quả
Cho hai đường tròn (O) và (I). Từ định lý 2.1 ta suy ra được các tính chất sau:
1)
Trục đẳng phương của hai đường tròn vuông góc với đường thẳng nối tâm.
2)
 Nếu hai đường tròn cắt nhau tại A và B thì AB chính là trục đẳng phương của chúng.
3)
Nếu điểm M có cùng phương tích đối với (O) và (I) thì đường thẳng qua M vuông gócvới OI là trục đẳng phương của hai đường tròn.
4)
 Nếu hai điểm M, N có cùng phương tích đối với hai đường tròn thì đường thẳng MNchính là trục đẳng phương của hai đường tròn.
5)
 Nếu 3 điểm có cùng phương tích đối với hai đường tròn thì 3 điểm đó thẳng hàng.
6)
 Nếu (O) và (I) tiếp xúc nhau tại A thì đường thẳng qua A và vuông góc với OI chính làtrục đẳng phương của hai đường tròn.
2.Tâm đẳng phương (Radical Center)a) Định lý 2.2
Cho 3 đường tròn (C
1
), (C
2
) và (C
3
). Khi đó 3 trục đẳng phương của cáccặp đường tròn trùng nhau hoặc song song hoặc cùng đi qua một điểm, điểm đó được gọi làtâm đẳng phương của ba đường tròn.
Chứng minh.
Gọi d
ij
là trục đẳng phương của hai đường tròn (C
i
) và (C
 j
). Ta xét hai trường hợp sau.
a)
Giả sử có một cặp đường thẳng song song, không mất tính tổng quát ta giả sử d
12
// d
23
.Ta có
12 1 2 23 2 3
,
d OO d O O
suy ra
1 2 3
,,
O O O
thẳng hàng. Mà
13 1 3
d OO
suy ra
13 23 12
////
d d
 b)
Giả sử d
12
d
23
có điểm M chung. Khi đó ta
( ) ( )( ) ( )( ) ( )
1 21323
/ /13////
P PP PP P
M O M OM OM OM OM O
M
== =
Từ đây suy ra nếu có hai đường thẳng trùng nhauthì đó cũng là trục đẳng phương của cặp đườngtròn còn lại.
GV: Nguyễn Tăng Vũwww.truonglang.wordpress.com
3
 
MO1O2O3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hoanghuyhua liked this
thangnd286 liked this
hotboyhanoi liked this
hanzaky1 liked this
pechanh_pede liked this
tienggioxonxao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->