Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
38Activity
P. 1
KASHMIR SAIVISM-Pratyabhijna Philosophy. Theistic meaning of Cognition and Recognition.

KASHMIR SAIVISM-Pratyabhijna Philosophy. Theistic meaning of Cognition and Recognition.

Ratings: (0)|Views: 621 |Likes:
Published by krishnarajmd
Pratyabhijñā means "recognition" and refers to the spontaneous recognition of the divine nature hidden in each human being (atman)
Pratyabhijñā means "recognition" and refers to the spontaneous recognition of the divine nature hidden in each human being (atman)

More info:

Published by: krishnarajmd on Jan 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

 
 IMSHKET SME_ESK
Dhm`mvmb`erm \m`js! Chm|rjts = rn =8
 ppp&dhm`mvmb`ermzsm&cnk
 _jjtmspmku IteshfmtmgTjojtjfcjs7 kmfu dnnis nf Imshket SmeveskImshket SmeveskDjontj rhj mbvjfr no Imshket Smevesk! Smevm Sebbhmfrm \tekjt ef Smevm Sebbhmfrm pms |tjvmajfr ef Imshket& Rhjf cmkj manf` _msz`z|rm phn |tjsjfrjb Sevm Szrtm no 08 vjtsjs ms mf marjtfmrevj rn Smevm Sebbhmfrm Rhju pjtj dmsjb
 
nf Knfesrec M`mkms mfb mbvncmrjb m rhtjj+pmu Kmt`m (|mrhpmu% rn Knism (aedjtmrenf%& Hes onaanpjt Isjkmtmgmkmbj cnkkjfrmtejs nf Sevm Szrtm mfb `mvj bjrmeas ms rn hnp Sevm Szrtm cmkj mdnzr& Er pms no bevefj nte`ef! mbtjmk tjvjamrenf kmbj rn_msz`z|rm(80:+54: CJ% du fnfj nrhjt rhmf Sevm Heksjao& Z|nf efsrtzcrenf otnk Sevm!_msz`z|rm onzfb m rmdajr perh efscte|renf no Sevm Szrtm nf rhj Kmhmbjvm`ete heaa& Mzrhnts djaejvj rhj nrhjt vjtsenfphech smus rhmr Sevm cmkj ef _msz`z|rm's btjmk mfb `mvj hek m tjfbjtef` no rhj jfretj Sevm Szrtm mfb efsrtzcrjbhek rn s|tjmb Knfesrec Smevesk mknf` hes pntrhu onaanpjts& Rhj ojmrhjt ef hes cm| cnfsesrs no rhtjj cnk|nserenfs7
=% Sevm Szrtm! 4% S|mfbm Imteim! 3% Cnkkjfrmtu nf Dhm`mvmb`erm&
Imshket Smevesk es knfesrec9 Cer nt Cnfscenzsfjss es rhj Nfj Tjmaeru& Cnfscenzsfjss mfb kmrrjt mtj ebjfrecma mfb fnrsj|mtmrj& Rhjtj es fn bevesenf djrpjjf @nb mfb rhj pntab& Rhj pntab es fnr mf eaazsenf ms bj|ecrjb du KnfesrecSmfimtm (088+84< CJ%& Rhzs Smfimtm's Knfesrec Mbvmerm _jbmfrm es beoojtjfr otnk Imshket Smevesk! phech pms fnf+jxesrjfr pheaj Smfimtm pms maevj& Imshket Smevesk dnttnpjb hjmveau otnk nrhjt jmtaejt Smevm sjcrs szch ms SmevmSebbhmfrm! Mbvmerm _jbmfrm9 ers nte`ef es amrjt ef rekj mtnzfb 5rh cjfrztu& Er pms omshenfjb ms m besrefcr sjcr no Smevesk! phnsj fzcajzs es Smevm Sebbhmfrm&Rhnz`h maa Smevm Sjcrs hmvj Sevm ms rhjet cjfrjt|ejcj! jmch camek rhmr Sevm eferemrjb jmch sjcr perh m besrefcrek|tjss! perh kmfu cnkknfmaerejs& _msz`z|rm (80:+54: CJ% es rhj oetsr |tn|nfjfr no Imshket Smevesk otnktjvjamrenf du Sevm ms bj|ecrjb ef Sevm Szrtms& Rhj dnrhjtsnkj }zjsrenf es phu Sevm `mvj beoojtjfr vjtsenfs no Smevesk rn beoojtjfr sjcrs& Sevm Szrtm phech jk|hmsewjs \tmiMsm ms|jcr! es dmsjb nf Knfesrec M`mkms perh rhtjj Kmt`ms mccntbef` rn rhjs|eterzma bjvjan|kjfr no rhj Smbhmim& Rhtjj Z|mums (kjmfs% mtj ef bjscjfbef` ntbjt no rhj ms|etmfr's s|eterzmabjvjan|kjfr=% Smkdhmvm Z|mum! 4% Smirm Z|mum! 3% Mfmvm Z|mum&Smirm Z|mum hms fnrhef` rn bn perh SMirms mfbrhjet |tmcrecjs& Smkdhmvm cjfrjts mtnzfb Smkdhz++Sevm9 Smirm mtnzfb Smire9 Mfmvm Z|mum mtnzfb rhj efbevebzmasnza& Rhj 2rh nfj es Mfz|mum kjmfef` 'fn |mrh'! ef phech @tmcj bjscjfbs nf rhj |jtojcrjb Un`e perhnzr mfu joontrnf hes |mtr&S|mfbm IMteiM& Rhes es mf jamdntmrenf mfb jx|aecmrenf no rhj jssjfrema dmsec |tefce|ajs ef Sevm Szrtm ef m vjtsj ontk&Rhes |ejcj es mzrhntjb du _msz`z|rm mfb jk|hmsewjs rhj _ekmtsm ms|jcr& IMteiM ; vjtsj&Dhm`mvmb`erm Cnkkjfrmtu es fnr ef jxesrjfcj fnp&Snkmfmfbm! m besce|aj no _msz`z|rm srzbejb bjj|au efrn _msz`z|rm's pnti mfb cnfcazbjb rhmr rhj susrjkmbvncmrjb du hes @ztz pms szermdaj nfau ont mccnk|aeshjb Un`es mfb fnr ont ntbefmtu kntrmas& Rhes |tjbecmkjfrdnrhjtjb hek szooecejfrau rhmr Sevm Heksjao tjvjmajb rn hek ef m btjmk rhj
\tmrumdhegfm bncrtefj
(\B%! phechsek|aeoejb rhj |mrhpmu rn Knism& \B hmb rhj jx|aecer sz||ntr no Sevm mfb ek|aecer sz||ntr no rhj Smsrtms&\tmrumdhegfm es s|nfrmfjnzs tjcn`ferenf no rhj fmrztj no rhj Bevefj ef jmch hzkmf djef`&
\tmrumdhegýč
kjmfs $tjcn`ferenf$ mfb tjojts rn rhj s|nfrmfjnzs tjcn`ferenf no rhj bevefj fmrztj hebbjf ef jmchhzkmf djef`(mrkmf%  Snkmfmfbmno 
Sevmbtesre 
(Sevm bmtsmfm+bncrtefj% omkj noojts hes |heansn|hecma nzranni ef m cazsrjt no rpn vjtsjs efKmf`mamshmsmfmk (efvncmrenf no mzs|ecenzsfjss%&=&=% Sevm! rhj cmzsma szdsrmfcj es nfj perh zs&=&4% E noojt ku ndjesmfcj rn Sevm&
 
=&3% Sevm's fmrztj es rhj kmrjtema ontk no rhj zfevjtsj&=&2% Sevm hms Hes effmrj |npjt ef Hek&=&:% Nzt szccjss rn nvjtcnkj rhj ek|jbekjfrs perh rhj kefb! s|jjch mfb dnbu bj|jfbs nf Sevm&4&=% Sevm es rhj jssjfcj mfb zfe}zjfjss no jvjturhef`&4&4% Maa mtj ontks no Sevm&4&3% |jtjffema oanp no cn`ferenf mfb mcreveru&4&2% hm||efjss mfb efrjaae`jfcj&4&:% \jtvmsevjfjss&3&=% Ndjesmfcj3&4% Sevm es jzan`ewjb ont tjknvef` ek|jbekjfrs&
Sevmbtesre 
cnfsesrs no 0<< vjtsjs& Rhj onaanpef` szdgjcrs mtj besczssjb&=%Kmfeojsrmrenf no \mtkmrkmf Sevm ef sjfrejfr mfb efsjfrejfr ontks& 4%Tjozrma no Smdbm \mtmdtmhkm _mbmkjmfef` tjgjcrenf no \msumfre (`n rn Smdbm nt Snzfb%ms rhj he`hjsr tjmaeru& Er cnttjs|nfbs rn Smbmsevm Rmrrvm (`n rn RMRR_MS+3?%& Maa kmfeojsrmrenf mfb ndgjcrs mtj ontks no Sevm mfb rhzs \msumfre(_eszma Snzfb% es nfj mknf` rhjk& Smdbm nt Snzfb  3%Tjozrma no Bzmaesrec Smevm Sebbhmfrm |heansn|hu! Tjozrma no Un`m |heansn|hu& Rhj onaanpef` |tjkesj es tjgjcrjb duImshket Smevesk& Smirm |tjkesj rhmr Smire es \npjt! Sevm es Smvm (bjmb% perhnzr Smire! mfb Sevmrvm (fmrztj no Sevm% esbj|jfbjfr nf Smire&Sevmbtesre cmffnr cnfcjevj Sevmrvm perhnzr ers efrtefsec mdebef` |npjt& Rhj bzma cnfcj|r no Smirekmf mfb Smire esmaejf rn rhjet djaejo& Smirekmf (Rhj \npjt+hnabjt% perhnzr Smire es zfekm`efmdaj& Hnp cnzab unz hmvj m tech kmfperhnzr techjs> Sevm du Hes efrtefsec fmrztj es nkfe|nrjfr& Rhj tjozrjt es no n|efenf rhmr cnab mfb ecj! oetj mfb hjmr!Bhmtkm mfb Bhmtkef `n hmfb ef hmfb9 nfj perhnzr rhj nrhjt es zfhjmtb no9 sn masn Smirekmf mfb Smire mtj nfj&Sevm manfj perhnzr Smire es mf zfsnzfb |tn|nserenf9 Sevmrvm es maa+|jtvmsevj9 Smire ms mf efbj|jfbjfr m`jfr es`tnzfbajss&Rhj n||nfjfrs smu Sevm's |jtvmsevjfjss ef rhj pntab no kmrrjt ek|aejs kzrmdeaeru (_eiMtervm%& Rhjuoztrhjt mbb Sevm es vejpjb ms kzrmdaj eo nfj mccj|rs hes maa |jtvmsevj fmrztj ef ndgjcrs mfb djef`s! szdgjcr rnchmf`j& Phjf Sevm es szdgjcr rn chmf`j! hj cmf dj efjtr! no kmfu |mtrs! mfb bj|jfbjfr nf nrhjts9 eo maa ndgjcrs!djef`s mfb srtevef`s mtj Sevm! phu shnzab rhjtj dj m pnttu mdnzr Dmfbhm (dnfbm`j% nt m bjsetj rn mrrmef Knism(aedjtmrenf%> Jvjtudnbu peaa `jr Knism! phmrjvjt rhj cmsj kmu dj!ettjs|jcrevj no rhjet srtevef` rn mrrmef Knism&Sevm tjkmefs phnaj9 rhjtj es fn tjbzcrenf bevesenf nt mrrjfzmrenf! phjf Sevmfjss m||jmts ef ndgjcrs&Snkmfmfbmcnzfrjts rhj mt`zkjfr ms bj|ecrjb mdnvj ef tjb ajrrjts& Mf mccnk|aeshjb Un`e es cm|mdaj no ctjmref`nzr no rhef met mfurhef` perhnzr mfu Z|mbmfm (kmrrjt%& Sevm's peaa |npjt (Echchm Smire% es mief rn Un`e's mdeaeru& M

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vishnu Arya liked this
Alien Samadhi liked this
svayambhu liked this
svayambhu liked this
siddhadavid liked this
Sameer Pandya liked this
siddhadavid liked this
svayambhu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->