Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
28Activity
P. 1
Nhập môn Công Nghệ học Phần mềm

Nhập môn Công Nghệ học Phần mềm

Ratings: (0)|Views: 1,913 |Likes:
Published by vungtroixa

More info:

Published by: vungtroixa on Jan 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
HUT, Falt. of IT
©
Dept. of SE, 2001SE-I.1
Nhập
 
môn
 
Công
 
nghệ
 
học
 
Phần
 
mềm
(
Introduction
 
to
 
Software
 
Engineering
)
Department
 
of 
 
Software
 
EngineeringFaculty
 
of 
 
Information
 
TechnologyHanoi
 
University
 
of 
 
Technology
TEL
: 04-8682595
FAX
: 04-8692906
Email
:
cnpm
@
it
-
hut
.
edu
.
vn
 
HUT, Falt. of IT
©
Dept. of SE, 2001SE-I.2
Cấu
 
trúc
 
môn
 
học
45
tiết
+ 1
Đồ
 
án
 
môn
 
học
Cần
 
những
 
kiến
 
thức
 
căn
 
bản
 
về
 
CNTT
Cung
 
cấp
 
những
 
nguyên
 
 
chung
 
về
 
Công
 
nghệ
 
học
 
Phần
 
mềm
(
CNHPM
)
Cung
 
cấp
 
kiến
 
thức
 
để
 
học
 
các
 
môn
 
chuyên
 
ngành
 
hẹp
 
như 
 
Phân
 
tích
 
 
thiết
 
kế
 
phần
 
mềm
,
Xây
 
dựng
 
 
đánh
 
giá
 
phần
 
mềm
,
Quản
 
trị
 
dự 
 
án
 
phần
 
mềm
,...
 
HUT, Falt. of IT
©
Dept. of SE, 2001SE-I.3
Cấu
 
trúc
 
môn
 
học
(
tiếp
)
Nội
 
dung
:
gồm
6
phần
 
với
11
chương
 – 
Giới
 
thiệu
 
chung
 
về
 
CNHPM
(3
buổi
)
 – 
Quản
 
 
dự 
 
án
 
PM
(2
b
)
 – 
Yêu
 
cầu
 
người
 
dùng
(1
b
)
 – 
Thiết
 
kế
 
 
lập
 
trình
(2
b
)
 – 
Kiểm
 
thử 
 
 
bảo
 
trì
(2
b
)
 – 
Chủ
 
đề
 
nâng
 
cao
 
 
tổng
 
kết
(1
b
+1
b
)
Đánh
 
giá
:
Thi
 
hết
 
môn
+
Đồ
 
án
 
môn
 
học

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thuc Nguyen liked this
Bùi Lệ Quyên liked this
Le Duy liked this
Vâng Phục liked this
Le Hien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->