Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
Edgar Moren - Duh vremena I

Edgar Moren - Duh vremena I

Ratings: (0)|Views: 2,304 |Likes:
Published by B-Boop
Masovna kultura nije izum 20. veka. lako je u prošlom stoleću doživljavala svoju imperijalnu apoteozu, njena geneza je stara, barem, dvesta godina. Šta više, prapočeci masovne kulture se mogu tražiti još u helenskim religijskim svetkovinama i amfiteatrima u kojima su prikazivane Aristofanove komedije i u starorimskim borbama gladijatora ili trkama dvokolica na Olimpijskim stadionima, pred stotinama hiljada plebejaca i patricija, željnih uzbudenja i krvi. Zatim, predistoriji masovne kulture pripada i Gutenbergovo otkriće pokretnog štamparskog sloga, kao i renesansne velike migracije stanovništva, antropomorfizam i desakralizacija i osnivanja prvih velikih gradova - metropola. Conditio sine qua non masovne kulture je, medutim, tehnika i tehnologija. Kao što kaže francuski sociolog kulture, Edgar Moren, masovna kultura je proizvod moderne tehnike. Društveno istorijski preduslov za pojavu ove kulture su ubrzana industrijalizacija i urbanizacija, kao i brz tehnički razvoj i promene. Sve to je pratila dotad nezabeležena demografska eksplozija, dok se istovremeno, velike mase seoskog stanovništva ubrzano preseljavaju u novoosnovane gradove. Masovna kultura je, u stvari, način života u masovnom društvu. Edgar Moren piše o njoj kao o „drugoj kolonizaciji". Ova druga kolonizacija, medutim, nije više horizontalna vec vertikalna, i usmerena je na slike i snove, ustremljena na ljudske duše. U njenom ogledalu ružno postaje lepo, praznina punost, siromaštvo - bogatstvo. Na taj način, kao da se stvara jedan čisto fiktivni svet, paralelna realnost, koja hoće da zauzme mesto onog stvarnog. U izvesnom smislu i kao posledica anestezirajucih dejstava masovne kulture, odnosno, industrije zabave, sve više živimo u jednom svetu u kojem virtuelno postaje aktuelno.
Masovna kultura nije izum 20. veka. lako je u prošlom stoleću doživljavala svoju imperijalnu apoteozu, njena geneza je stara, barem, dvesta godina. Šta više, prapočeci masovne kulture se mogu tražiti još u helenskim religijskim svetkovinama i amfiteatrima u kojima su prikazivane Aristofanove komedije i u starorimskim borbama gladijatora ili trkama dvokolica na Olimpijskim stadionima, pred stotinama hiljada plebejaca i patricija, željnih uzbudenja i krvi. Zatim, predistoriji masovne kulture pripada i Gutenbergovo otkriće pokretnog štamparskog sloga, kao i renesansne velike migracije stanovništva, antropomorfizam i desakralizacija i osnivanja prvih velikih gradova - metropola. Conditio sine qua non masovne kulture je, medutim, tehnika i tehnologija. Kao što kaže francuski sociolog kulture, Edgar Moren, masovna kultura je proizvod moderne tehnike. Društveno istorijski preduslov za pojavu ove kulture su ubrzana industrijalizacija i urbanizacija, kao i brz tehnički razvoj i promene. Sve to je pratila dotad nezabeležena demografska eksplozija, dok se istovremeno, velike mase seoskog stanovništva ubrzano preseljavaju u novoosnovane gradove. Masovna kultura je, u stvari, način života u masovnom društvu. Edgar Moren piše o njoj kao o „drugoj kolonizaciji". Ova druga kolonizacija, medutim, nije više horizontalna vec vertikalna, i usmerena je na slike i snove, ustremljena na ljudske duše. U njenom ogledalu ružno postaje lepo, praznina punost, siromaštvo - bogatstvo. Na taj način, kao da se stvara jedan čisto fiktivni svet, paralelna realnost, koja hoće da zauzme mesto onog stvarnog. U izvesnom smislu i kao posledica anestezirajucih dejstava masovne kulture, odnosno, industrije zabave, sve više živimo u jednom svetu u kojem virtuelno postaje aktuelno.

More info:

Published by: B-Boop on Jan 16, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 77 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 81 to 105 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 109 to 114 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 118 to 126 are not shown in this preview.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dženana Kokor liked this
azramaslo liked this
Marina Radulovic liked this
sladjanko70 liked this
Jana Kolev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->