Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Generasi Muda/Remaja....- Bahan Pengajian AM 900 STPM

Generasi Muda/Remaja....- Bahan Pengajian AM 900 STPM

Ratings:
(0)
|Views: 2,471|Likes:
Published by CikguNikMie
Generasi Muda/Remaja.. Artikel yang diterbitkan di Laman Web Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Generasi Muda : Harapan dan Cabaran
Abu Bakar Bin Yang Fellow 04/09/2009 | Artikel Bahasa Malaysia

Di saat kita mengharungi pergelutan zaman yang semakin pantas berubah dan juga semakin menjurus ke arah kehidupan kebendaan yang begitu dahsyat, kita tidak seharusnya lalai dalam memberikan asuhan dan bimbingan yang sewajarnya kepada generasi muda masa kini. Menyedia dan mencorakkan daya fikir ser
Generasi Muda/Remaja.. Artikel yang diterbitkan di Laman Web Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Generasi Muda : Harapan dan Cabaran
Abu Bakar Bin Yang Fellow 04/09/2009 | Artikel Bahasa Malaysia

Di saat kita mengharungi pergelutan zaman yang semakin pantas berubah dan juga semakin menjurus ke arah kehidupan kebendaan yang begitu dahsyat, kita tidak seharusnya lalai dalam memberikan asuhan dan bimbingan yang sewajarnya kepada generasi muda masa kini. Menyedia dan mencorakkan daya fikir ser

More info:

Published by: CikguNikMie on Jan 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
Generasi Muda/Remaja..Artikel yang diterbitkan di Laman Web Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Generasi Muda : Harapan dan Cabaran
Abu Bakar Bin YangFellow04/09/2009 | Artikel Bahasa Malaysia
Di saat kita mengharungi pergelutan zaman yang semakin pantas berubah dan jugasemakin menjurus ke arah kehidupan kebendaan yang begitu dahsyat, kita tidakseharusnya lalai dalam memberikan asuhan dan bimbingan yang sewajarnya kepadagenerasi muda masa kini. Menyedia dan mencorakkan daya fikir serta mengasuh merekadengan kefahaman Islam yang sebenar adalah satu keperluan yang mesti dilakukan keranaianya ternyata dapat memberikan kesan mendalam kepada golongan ini. Hal iniberdasarkan kepada keupayaan golongan muda untuk mencerap dengan mudah apa sahajabentuk pendidikan yang diberikan sama ada yang baik ataupun yang sebaliknya.Oleh itu bentuk pendidikan yang bakal dimasukkan ke dalam minda golongan ini perlulahsesuatu yang berupaya untuk membentuk pemikiran mereka yang sihat dan pada masayang sama berupaya pula menyediakan mereka sebagai pelapis yang akan mewarisi bumiMalaysia ini. Usaha ini juga pastinya menjadi matlamat untuk mewujudkan satu generasiyang cintakan ilmu yang seterusnya melahirkan golongan pemikir dan juga pewariskepimpinan yang berkualiti. Cita-cita yang sebegini pastinya suatu yang sukar untuk dicapaiterutamanya dalam suasana kehidupan masa kini yang begitu mencabar, namun ianyabukanlah suatu yang mustahil.Sebenarnya hasrat untuk memiliki dan melahirkan generasi yang hebat bukanlah perkarabaru, malah ianya juga pernah disuarakan oleh Sayyidina Umar al Khattab suatu ketikadahulu. Pernah suatu ketika bersama-sama dengan para sahabat yang lain Umar bertanyakepada para sahabatnya apakah yang diinginkan oleh mereka. Lalu antara mereka adayang bercita-cita untuk memiliki sejumlah harta yang banyak, dan dengan harta itu dapatmereka sedekah dan belanjakan pada jalan Allah. Namun keinginan Umar jauh berbezadaripada para sahabatnya, apabila beliau mengatakan "Aku inginkan sekumpulan manusiayang hebat seperti Abu Ubaydah al Jarrah, Muaz ibn. Jabal dan Salim Maula Abi Hudhaifahuntuk membantu aku mendaulatkan agama Allah."Ternyata apa yang diungkapkan oleh Umar ini merupakan satu pengertian yang besartentang peri pentingnya membina satu generasi yang berkualiti untuk memikul danmelaksanakan impian dan cita-cita umat Islam. Lembaran sejarah juga telahmemperlihatkan kepada kita bagaimana baginda Rasulullah s.a.w. sendiri dalam rangkausahanya menjayakan risalah Islam telah melaksanakan program pembinaan satukelompok manusia yang menjadi teras utama sebagai benteng dan tulang belakangpembentukan umat yang baru. Kelompok manusia inilah yang dinamakan oleh Syed Qutbsebagai ‘generasi al Quran yang unik', iaitu kelompok teras yang berkualiti dan yang telahmenjayakan segala bentuk perancangan yang dibuat oleh baginda Rasulullah s.a.w.Golongan teras yang berkualiti ini telah melalui pendidikan dan penghayatan nilai-nilaidinamik al Quran yang ditampil dan diterjemahkan dalam setiap aspek kehidupanRasullullah s.a.w. sebagai pendidik serta pembimbing kepada generasi al Quran yang unikini. Sebagai pemimpin dan juga pendidik kepada pengikutnya, Rasulullah s.a.w. berupayamengenali setiap potensi yang ada pada setiap diri pengikutnya, dan potensi ini digilap dandiasuh secukupnya oleh Baginda sehingga dari generasi inilah lahirnya peribadi-peribadiagung yang masih sesuai untuk diteladani hingga ke hari ini.Di bawah pimpinan Rasulullah s.a.w. semua orang mendapat peluang untuk menampil danmengembangkan potensi masing-masing, termasuk mereka yang pernah memusuhiBaginda sebelum memeluk Islam seperti Khalid al Walid dan Umar al Khattab sendiri. Tidakada di kalangan umat Islam yang dianaktirikan atau amalan diskriminasi dipraktikkan,
 
malah setiap pengikut Rasulullah s.a.w. dianggap sebagai aset yang sangat bernilai.Suasana kepimpinan Rasulullah s.a.w. juga memperlihatkan kepentingan amalan budayakualiti yang menyeluruh dan meluas di dalam masyarakat Islam ketika itu kerana kualititidak mengenal rupa paras, warna kulit, bangsa, umur atau keturunan. Dalam suasanademikianlah lahirnya pemuda Usamah bin Zayd yang diberi kesempatan untuk memimpinketumbukan tentera Islam ketika usianya masih belasan tahun. Di bawah kepimpinanbaginda jugalah buah pemikiran Salman al Farisi diberi ruang ketika keputusan diambiluntuk membina benteng di sekeliling Kota Madinah ketika Perang Khandak, sedangkanSalman bukanlah anak watan tanah Arab melainkan beliau merupakan anak kelahiran bumiParsi. Begitu juga kehebatan kualiti iman yang dipamerkan oleh Bilal ibn. Rabah, seorangmanusia berkulit hitam yang asalnya seorang hamba abdi, tetapi diangkat darjatnyasebagai sahabat kanan baginda Rasulullah s.a.w. yang dijamin syurga kerana kualitikeimanan yang dimilikinya.Begitulah juga hasrat dan cita-cita kita hari ini untuk melihat lahirnya golongan muda Islamyang berkualiti tampil ke hadapan dan memimpin masyarakat masa kini. Di Malaysia, jumlah penduduk yang boleh dikategorikan sebagai golongan muda membentuk lebih 40peratus daripada penduduk negara. Ini merupakan satu jumlah yang besar. Sekiranyaseparuh daripada jumlah ini dapat berperanan sebagai golongan yang berkualiti, itu sudahmemadai untuk Malaysia menjadi sebuah negara yang cukup kuat di persada antarabangsa.Namun dengan jumlah yang ramai tetapi tanpa kualiti yang diharapkan tidak akanmembawa kita ke mana-mana. Bahkan kita telah diingatkan oleh Allah SWT bahawa yangbaik dan berkualiti itu tidak sama dengan yang buruk walaupun yang buruk itu kelihatanbanyak, sebagaimana firmanNya dalam surah al Maidah, ayat 100, "Katakanlah: Tidaksama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarikhatimu..."Justeru, pembinaan golongan muda yang berkualiti yang akan mewarisi tanah air inisewajarnya diberi perhatian utama dalam agenda pembangunan negara. Pembangunanmodal insan sepertimana yang diwar-warkan kebelakangan ini oleh pemerintah mestilahdiberikan perhatian yang serius dan kesungguhan yang tinggi. Tanpa kesungguhan yang jitu maka tidak mungkin keinginan kita untuk melihat golongan pewaris yang kuat danberkemampuan lahir untuk menghadapi cabaran hari depan. Kejayaan membina masadepan yang cemerlang, gemilang dan terbilang lebih banyak bergantung kepada keupayaangenerasi masa kini membina kualiti generasi pewaris tersebut.Perit getir kehidupan masa kini telah memperlihatkan kepada kita bahawa masyarakat akandatang lebih merupakan masyarakat yang penuh dengan persaingan. Bahkan sekarang inipun kita sudah merasakan bahang persaingan yang cukup hebat dan betapa cemasnya kitamenyaksikan generasi anak-anak kita berhempas pulas menghadapi persaingan di pelbagaibidang. Keadaan ini memperlihatkan sekali lagi kepada kita bahawa hanya mereka yangberkualiti sahaja yang mampu mengungguli persaingan ini.Maka dengan itu, strategi dan program pembinaan generasi pewaris ini perlulah diberiperhatian dengan lebih gigih lagi terutamanya melengkapkan mereka dengan ilmu-ilmuyang betul dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kewujudan generasi ilmuan yangberkualiti dengan kekuatan daya saing yang tinggi sudah pasti akan menghasilkan kesanyang baik dalam pembentukan generasi pewaris. Iaitu generasi pewaris keilmuan yangterlatih dan terdedah kepada unsur-unsur pembinaan diri yang terarah dan turutmenghayati serta memiliki jiwa Islam yang kental.Justeru, pembinaan generasi pewaris yang berkualiti yang kita idamkan sangat bergantungkepada arah tuju, semangat dan kegigihan yang kita lakukan sekarang. Mana mungkin kitadapat melahirkan generasi pewaris yang kuat dan berkualiti sekiranya kita sendirimengabaikan tanggungjawab untuk membina generasi yang cerdas mindanya, murni jiwanya dan lebih-lebih lagi yang beriman dan beramal serta berilmu dan berakhlak mulia.
 
Belia Hari Ini Cermin Masa Depan Negara
Nor Hartini Bt. SaariPegawai Penyelidik30/05/2008 | Artikel Bahasa Malaysia
"Apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanyapada hari ini, sekiranya golongan muda pada hari ini adalah daripada kalangan yangberakhlak dan berhemah tinggi, tentunya negara kita pada masa hadapan menjadi sebuahnegara yang aman makmur tetapi jika keadaan adalah sebaliknya, maka bersedialah untukberhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku." Itulah kata kata yang lahirdaripada Profesor Doktor Yusuf Al-Qardhawi.Kita boleh katakan bahawa apa yang dimaksudkan oleh beliau ini sebagai generasi mudayang merujuk kepada golongan belia kerana merekalah yang bakal mewarnai corakperadaban bangsa pada masa hadapan.Nilai kepentingan belia kepada pembangunan negara dapat juga diperhatikan melaluicogankata-cogankata yang sering dikaitkan dengan golongan mereka seperti ‘Belia TonggakNegara', ‘Belia Harapan Bangsa', ‘Belia Cemerlang dan Negara Gemilang', ‘Belia Hari IniPemimpin Hari Esok' dan sebagainya.Mengikut Dasar Pembangunan Belia dan Akta Pertubuhan Belia serta Pembangunan BeliaMalaysia, belia ditakrifkan dalam akta ini sebagai seseorang yang berumur tidak kuranglima belas tahun dan tidak melebihi empat puluh tahun. Sehingga tahun 2005 jumlah beliadianggarkan 11.1 juta atau 42.5% daripada keseluruhan penduduk negara. Memandangkan jumlah golongan belia yang agak besar, maka sumbangan dan tanggungjawab belia jugadilihat begitu besar.Sesungguhnya, tanggungjawab besar belia pada hari ini adalah untuk menjanapembangunan bangsa, negara dan agama. Pada usia muda ini jugalah dianggap sebagaitempoh waktu yang penting bagi tujuan pembentukan generasi pelapis kerana pada usia iniberlakunya pertumbuhan jasmani, pemikiran, akhlak serta bakat seseorang itu berada padatahap yang sangat sesuai untuk menyerap sebarang pendekatan, pemikiran serta ilmupengetahuan.Maka tidak hairanlah, ada yang mengatakan pada peringkat ini, golongan belia beradadalam tahap paling baik untuk melakukan perancangan dan tindakan yang boleh membantukemajuan dirinya dan juga ummah.Namun begitu, apa yang dapat kita lihat dalam suasana semasa, dalam arus kemodenandan kemajuan ini, golongan belia menghadapi cabaran sangat hebat. Golongan ini bukansahaja terdedah kepada perkara-perkara yang tidak sihat seperti budaya Hedonisme iaituyang suka berfoya-foya, dan berhibur dengan keterlaluan dan melalaikan, bahkan merekaseringkali dikaitkan dengan kegiatan penagihan dadah, rempit dan jenayah, ragut, lumbaharam dan sebagainya.Perangkaan yang ditunjukkan sejak tahun 2001 sehingga Mei 2006 mencatatkan 3,182penunggang motosikal ditahan dan 2,970 daripada mereka yang berusia 16 tahun. Ini tidaktermasuk mereka yang meninggal dunia akibat lumba haram. (Berita Harian, 8 September2006). Berdasarkan kepada maklumat yang dikeluarkan oleh Persatuan Mecegah DadahMalaysia (Pemadam) pada tahun 2005 sahaja, bilangan penagih dadah di kalangangolongan belia yang berusia antara 16-39 tahun berjumlah 23, 699 orang atau 72.23%.

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Riskawati Ika liked this
Rini Purwanti liked this
Daun Hijau Yang Indah liked this
Dedy Al-Riyaghi liked this
Halimatus Sakdiah liked this
Encep Dahlan Buitenzorg liked this
Nur Bahirah Hazirah liked this
hulma_96 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->