Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
De Dordtse herstructureringsproblematiek op bedrijventerreinen

De Dordtse herstructureringsproblematiek op bedrijventerreinen

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2014

pdf

text

original

 
 Programmabureau voor Economische Ontwikkeling Dordrecht - DrechtstedenETIN Adviseurs Tilburg, november 2003
Eindrapport
Opgesteld in opdracht van:Opgesteld door:
 
De Dordtseherstructureringsproblematiekop bedrijventerreinen
 
 ETIN Adviseurs De Dordtse herstructureringsproblematiek op bedrijventerreinen
Inhoudsopgave
1.
 
Inleiding.......................................................................................................1
 
1.1
 
Aanleiding........................................................................................................................1
 
1.2
 
Doelstelling......................................................................................................................1
 
1.3
 
Aanpak.............................................................................................................................2
 
1.4
 
Leeswijzer........................................................................................................................4 
2.
 
Dordrecht Noord.........................................................................................6
2.1
 
Inleiding............................................................................................................................6
 
2.2
 
1
e
Merwedehaven............................................................................................................6
 
2.3
 
2
e
Merwedehaven..........................................................................................................14 
3.
 
Dordrecht West.........................................................................................20
 
3.1
 
Louter Bloemen..............................................................................................................20
 
3.2
 
Dordtse Kil I...................................................................................................................23
 
3.3
 
Dordtse Kil II..................................................................................................................27
 
3.4
 
Amstelwijck-West...........................................................................................................29 
4.
 
Omvang herstructureringsopgave, prioritering en fasering.................31
 
4.1
 
Omvang herstructureringsopgave.................................................................................31
 
4.2
 
Prioritering en fasering...................................................................................................32 
5.
 
Kosten en financiering.............................................................................34
 
5.1
 
Kosten............................................................................................................................34
 
5.2
 
Financiering...................................................................................................................36 
6.
 
Conclusies en aanbevelingen..................................................................40
 
 
 ETIN Adviseurs De Dordtse herstructureringsproblematiek op bedrijventerreinen
1
1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Eén van de essentiële onderdelen van een goed vestigingsklimaat is de beschikbaarheid vanvoldoende en kwalitatief goede vestigingsruimte voor bedrijven. Het op een juiste wijzeaccommoderen van de vraag naar bedrijventerreinen en bedrijfsruimten is van groot belang voor de economische ontwikkeling en dynamiek. Ruimte is echter schaars, zo valt te lezen in allerelevante beleidsnota’s. Vele functies leggen claims op deze ruimte; claims die niet allemaalgehonoreerd kunnen worden. Dit honoreren zou immers ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteiten de leefbaarheid. Keuzes moeten worden gemaakt. Direct gevolg hiervan is dat niet automatischgekozen wordt voor het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen om de te verwachten vraag naar economische ruimte te accommoderen. Steeds vaker wordt gekeken naar de mogelijkheden die er ruimtelijk gezien zouden kunnen zijn op de bestaande bedrijventerreinen. Deze insteek is medeingegeven door het idee dat in het verleden gemeenten nogal eens op een weinig kritische wijzekavels uitgegeven zouden hebben. Erkend moet worden dat in tijden dat het economische minder of ronduit slecht ging gemeenten eerder geneigd waren ruimere, of qua verkaveling minder logische, kavels uit te geven aan bedrijven die zich op een terrein wilden vestigen. Dit in het kader van de gemeentelijke werkgelegenheidssituatie. De vraag is echter of veel van deze ruimte nogbeschikbaar is of kan komen: zijn er inbreidingsmogelijkheden op het terrein, kunnen strategischereserves worden teruggehaald, zijn er intensiveringmogelijkheden op bestaande kavels, etc.Ook binnen de gemeente Dordrecht ligt een opgave voor het op een juiste wijze accommoderenvan de vraag naar bedrijventerreinen. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen nieuwaan te leggen bedrijventerreinen en bestaande terreinen. Bij nieuwe terreinen spelen items alsduurzaamheid, intensief ruimtegebruik, meervoudig ruimtegebruik, functiemenging, etc. een groterol. Als het gaat om bestaande terreinen zijn deze items in veel gevallen gekoppeld aan hetrealiseren van een kwaliteitsverbetering. Voor het realiseren van deze kwaliteitsverbetering is hetuitvoeren van herstructurering vaak onontbeerlijk.
1.2 Doelstelling
De gemeente Dordrecht heeft momenteel geen volledig beeld van de aard en omvang van haar herstructureringsopgave. Op een aantal terreinen spelen verschillende knelpunten, de ernst enmate van urgentie hiervan verschilt echter. In het verleden heeft de gemeente samen metondernemers gewerkt aan het oplossen van een aantal urgente knelpunten. Dezeknelpuntgerichte aanpak heeft ontegenzeggelijk tot verbeteringen geleid. Wel moet de vraaggesteld worden of een dergelijke aanpak op alle terreinen nodig is en of zo’n aanpak overal kanleiden tot een kwaliteitsverbetering waarmee recht wordt gedaan aan de economische potentievan het betreffende terrein.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->