Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0177-+Informatie+flyer+Parkmanagement+Deventer+Bergweide

0177-+Informatie+flyer+Parkmanagement+Deventer+Bergweide

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
De meerwaarde vanBedrijvenpark-management
Door Bedrijvenpark-management dragenbedrijven gezamen-lijk meerverantwoordelijkheidmet betrekking tot deverbetering en hetbeheer van hunwerkomgeving. Ookkunnen zij directinvloed uitoefenen ophet beheer enonderhoud van heteigen bedrijven-terrein. Dat gaathand in hand metvoordelen op hetgebied van ruimte enmilieu. Bedrijvenkunnen aanzienlijkefinanciële voordelenbehalen door samente werken bij deinkoop van dienstenen producten. Ookdat kan doorBedrijvenpark-management wordengeorganiseerd.
Bedrijvenparkmanagement inDeventer wordt mede mogelijkgemaakt door:
 
 De revitalisering van Bedrijventerrein Bergweide is in volle gang. Daarbij mag het echter niet blijven. Beheer en onderhoud is essentieelom de kwaliteit van het bedrijventerrein ook voor de langere termijnte waarborgen. Dat houdt het vestigings- en ondernemersklimaat op peil en voorkomt verval en verpaupering. Dat is een gemeenschappelijkbelang.
Kwaliteitsverbetering Bergweide:een gemeenschappelijk belang!
Bedrijvenparkmanagement Bergweide
Organisatie Bedrijvenparkmanagement
De op Bergweide gevestigde bedrijven hebben zich verenigd in deondernemersverenigingen B-3, B-4 en B-5. Deze ondernemersverenigingenmaken zich sterk voor de verbetering van het bedrijventerrein. Bijvoorbeelddoor aandacht te besteden aan zaken zoals beveiliging, bewegwijzering engroenbeheer.Om dit in een stroomversnelling te brengen en uit te breiden met collectieveinkoop van diensten en producten is sinds kort een Bedrijvenparkmanagerbenoemd: Jan Oortgiesen. Hij is het aanspreekpunt voor bedrijven en zal dewensen en ideeën van bedrijven gaan vertalen in concrete acties enmaatregelen.Verder zal hij een organisatie voor Bedrijvenparkmanagement opzetten welkezorg draagt voor structurele aandacht voor de kwaliteitsverbeteringen opBergweide. Deze organisatie zal begin 2004 een officiële status gaan krijgen.De Bedrijvenparkmanager wordt in deze organisatie aangestuurd door eencoördinatiegroep waarin vertegenwoordigd zijn:
de drie Bergweide-ondernemersverenigingen (B3, B4 en B5);
de Deventer Kring van Werkgevers (DKW);
de Kamer van Koophandel Veluwe & Twente;
MKB-Deventer;
gemeente Deventer.
 Jan Oortgiesen: ‘
 Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe groter de deelname vanbedrijven aan parkmanagement, hoe groter demeerwaarde, de efficiencywinst en deschaalvoordelen. Dat moet iedere ondernemer aanspreken!’
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->