Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kümeler-konu özeti 1

Kümeler-konu özeti 1

Ratings: (0)|Views: 713|Likes:
Published by ertoprak

More info:

Published by: ertoprak on Jan 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

 
MC
www.matematikclub.com
,
2006
 
Cebir 
 
Notları
Gökhan DEM
Đ
R,gdemir23@yahoo.com.tr 
Kümeler 
KÜME KAVRAMI
Kümenin tanım yoktur. Bundan dolayı kümeyi tanıtmayaçalı
ş
alım. Küme kavramında bir topluluk, bir kolleksiyonifadesi vardır. Kümeye ait olan
ş
eylere kümenin elemanıdenir. Hiç elemanı olmayan kümeye bo
ş
küme denir ve
 simgesi ile gösterilir.Küme üç türlü ifade edilir.
1. Liste Yöntemi :
Kümeye ait olan
ş
eyler iki paragraf parantezi içine listeolarak yazılır. (Bir eleman küme de ancak bir kez yazılır.)Örne
ğ
in; {1, 2, 3, 4}{a, b, c, d, e}kümeleri liste ile yazılmı
ş
tır.
2. Ko
ş
ullu Yöntem (Ortak Özellikli Yöntem) :
Kümeyi olu
ş
turan
ş
eylerin ortak özellikleri varsa bu yön-temle yazılır. Kümeye ait olan
ş
eyleri bir harfle gösterir,bir çizgi veya (:) koyarak ortak özelli
ğ
i belirten gerek veyeter ko
ş
uluna uyarız. Bunu da iki paragraf paranteziarasında gösteririz.B = { x | 0 < x < 5, x
Z }
 
(Bu kümeni elemanlarının oldu
ğ
unu görüyoruz.)
3.
Ş
ema
Đ
le Gösterme :
kümeye ait
ş
eyleri bir kapalı e
ğ
ri içinde yazarız.Örne
ğ
in B = {1, 2, 3, 4} ise bunun
ş
ema ile gösterimi:
1234B
 
ş
eklindedir.Kümenin elemanı (
) ile belirlenir. Örne
ğ
in yukarıdakiküme için 2
B, 3
B gibi.5
B (5, B nin elemanı de
ğ
ildir.)
E
ŞĐ
T KÜMELER
Elemanları aynı olan kümelere e
ş
it kümeler denir.Örne
ğ
in A = {0, 1, 2, 3}ve B = { x | 0
x < 4, x
Z }kümeleri e
ş
it kümelerdir. (A = B)Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) olarak belirlenir. s(A)= 4 gibi. Ya da n(A) ile belirlenir.
ALT KÜME
A kümesinin her elemanı B kümesinin bir emelanı ise Aya B nin alt kümesi veya B, A kümesini kapsar denir.A
B biçiminde gösterilir.
Hata!
 Örne
ğ
inA = {0, 2, 4} ve B = {0, 1, 2, 3, 4, 5} iseA
B dir.
Alt Kümenin Özellikleri :1.
Ø, Her A kümesinin bir alt kümesidir.
2.
Her küme kendisinin alt kümesidir.
A, A
A (yansıma özelli
ğ
i)
3.
A
B , B
A
A
C (geçi
ş
me özelli
ğ
i)
4.
A
B , B
A
A = B (Ters simetri özelli
ğ
i)
n elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2
n
dir.ÖZ ALT KÜME
Kendinden ba
ş
ka alt kümelere öz alt küme denir.n elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı 2
n
 –1 dir.n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısı:(nr) =n!(n–r)! r!formülü ile kullanılır.
NOT :
 n elemanlı bir kümede r elemanlı alt kümelerin sayısı n –r elemanlı alt küme sayısına e
ş
ittir.
 
 
www.matematikclub.com
ÖRNEK :
Bir A kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin sayısı ikielemanlı alt kümelerinin sayısına e
ş
itse
bu küme kaçelemanlıdır?Çözüm :
n elemanlı kümede r elemanlı alt kümelerin sayısı n – relemanlı alt kümelerin sayısına e
ş
ittir.r = (n – r) = n oldu
ğ
u için3 + 2 = 5, A kümesinin eleman sayısıdır.
ÖRNEK :
A = {a, b, c} kümesinin kaç tane alt kümesi,
kaç taneözalt kümesi vardır?Çözüm :
Alt küme sayısı 2
3
= 8,Öz alt küme sayısı 2
3
– 1 = 7 dir.
ÖRNEK :
A = {a, b, c, d, e, f}
kümesnin üç elemanlı alt küme-lerinin kaç tanesinde b elemanı vardır?Çözüm :
Aranılan alt kümelere {b, ., .} biçimindedir. (.) ların ye-rine kümenin b den ba
ş
ka 5 tane elemanından 2 tane-si gelecektir. O halde; (52) =5!3! 2!= 10.10 tane üç elemanlı alt kümede b vardır.
ÖRNEK :
Dört elemanlı alt kümelerin sayısı, üç elemanlı alt kü-melerinin sayısına e
ş
it olan bir kümenin
kaç tane be
ş
 elemanlı alt kümesi vardır?Çözüm :
Kümenin eleman sayısı: 4 + 3 = 7 dir.O halde yedi elemanlı kümenin 5 elemanlı alt kümesayısı: (75) =7!5! 2!= 21 bulunur.
ÖRNEK :
Bir kümenin 3 den az elemanlı alt kümelerinin sayısı16 ise
o küme kaç elemanlıdır?Çözüm :
3 den az elemanlı,
, bir elemanlı ve 2 elemanlı altküme sayısı demektir. Küme n elemanlı ise(n0) + (n1) + (n2) = 16n!n! 0!+n!(n–1)! 1!+n!(n–2)! 2!= 16,1 + n +n(n–1)2= 162 + 2n + n
2
– n = 32n
2
+ n – 30 = 0(n – 5) (n + 6) = 0
n = +5 ve n = –6 eleman sayısınegatif olamaz.Kümenin eleman sayısı 5 dir.
ÖRNEK :
A = { 1, 2, 3, 4, 5, x, y }
kümesinin, içerisinde x, yelemanları bulunmayan, dört elemanlı alt kümesikaç tanedir?
 
Çözüm :
x, y elemanları bulunan dört elemanlı alt küme sayısı(52) =5!3! 2!= 10.A kümesinin 4 elemanlı alt küme sayısı:(74) =7!4! 3!= 35 dir.x, y elemanları bulunmayan dört elemanlı küme sayısı: 35 – 10 = 25 dir.
SONLU KÜME
Kendi öz alt kümelerinden hiçbiri ile 1 – 1 e
ş
lenemeyenkümelere sonlu küme denir.Örne
ğ
in A = {1, 2} kümesi sonlu kümedir.
ÖRNEK :Öz alt küme sayısı 31 olan bir kümenin 3 elemanlıalt kümesi kaç tanedir?
 
(Bu küme sonlu mudur?)
 
 
www.matematikclub.com
Çözüm :
n elemanlı kümenin öz alt kümesi2
n
– 1 = 31
2
n
= 32 = 2
5
 n = 5 bulunur. Bu küme sonludur. 5 elemanlı kümeninüç elemanlı alt küme sayısı ise(53) =5!3! 2!= 10 bulunur.
KÜMELERDE
ĐŞ
LEMLER
B
Đ
RLE
ŞĐ
M (
) :Tanım :
A ve B kümelerinin birle
ş
imi :A
B = { x : x
A veya x
B } dir.Örne
ğ
in A = {a, b, c} B = {c, d, x, y} iseA
B = {a, b, c, d, x, y} dir.
Ş
ema ile
AB
abcdyx
 taralı bölge A
B dir.
B
Đ
RLE
ŞĐ
M
Đ
N ÖZELL
Đ
KLER
Đ
(
)1.
A
A = A
 2.
A
B = B
A (De
ğ
i
ş
me)
 3.
(A
B)
C = A
(B
C) (Birle
ş
me)
 4.
A
 
=
 
A = A
 5.
(A
B)
A
B = B
 6.
(A
B)
(A
C)
(B
C) (Her C için)
 7.
(A
B)
A
(B
C) (Her C için)
 8.
(A = B)
(A
C) = (B
C) (Her c için)
 9.
(A
C) = (B
C) olması A = B olmasını ge-rektirmez.
 10.
(A
C)
(B
C) olması A
B olmasını ge-rektirmez.(9. ve 10. da görüldü
ğ
ü gibi birle
ş
imde sadele
ş
me özelli
ğ
iyoktur.)
KES
ĐŞĐ
M (
)
A ve B kümelerinin kesi
ş
imi:A
B = { x | x
A ve x
B }Örne
ğ
in A = { 1, 2, 3, 4} ve B = {1, 3, 5, 7, 9}A
B = {1, 3} tür.
Ş
ema ile A
B nin gösterimi
ABA
B
 dır.
KES
ĐŞĐ
M
Đ
N ÖZELL
Đ
KLER
Đ
(
)
1.
A
A = A
 2.
A
 
=
 
A =
 3.
A
B = B
A (De
ğ
i
ş
me)
 4.
(A
B)
C = A
(B
C) (Birle
ş
me)
 5.
(Α ℘
B)
A
B = A
 6.
(A
B)
(A
C)
(B
C) (
C, için)
 7.
(A
B)
(A
C)
B (
C, için)
 8.
(A
B)
(A
C)
(B
D) (
C, D için)
 9.
(A = B)
(A
C) = (B
C) (
C, için)
 10.
(A
C) = (B
C) olması A = B olmasını ge-rektirmez.
 11.
(A
C)
(B
C) olması A
B olmasını ge-rektirmez.
Not:
Kesi
ş
imin e
ş
itlik ya da alt küme olmada sadele
ş
meözelli
ğ
i yoktur.
Kesi
ş
imin birle
ş
im üzerine da
ğ
ılma özelli
ğ
i vardır.
A « (B » C) = (A « B) » (A « C)
Birle
ş
imin kesi
ş
im üzerine da
ğ
ılma özelli
ğ
i vardır.
A » (B « C) = (A » B) « (A » C)A ve B kümelerinin birle
ş
imlerinin eleman sayıları
AB
 s(A » B) = s(A) + s(B) – s(A « B)A, B, C kümelerinin birle
ş
iminin eleman sayısı :
ABC
 
s(A»B»C)=s(A)+s(B)+s(C)–s(A«B)–s(A«C)–s(B«C)+s(A«B«C) 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->