Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PAMANAHONG PAPEL

PAMANAHONG PAPEL

Ratings: (0)|Views: 2,674 |Likes:
Published by 2wenty7

More info:

Published by: 2wenty7 on Jan 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
Mad Cow DiseaseI. Pambungad
Nang pumasok ang bagong milenyo, ginimbal ang buong mundo ng sakit na MadCow Disease. Nakilala ang sakit na ito ng mga tao sa iba’t ibang bahagi ngmundo. Mula sa pahayagan hanggang sa telebisyon, kumalat ang mga maaaringgawin ng sakit na ito sa mga tao. Dahil dito, pinangambahan na ng mga tao angpagbili at pagkain ng mga baka sa iba’t ibang bansa. Nabulabog rin angPilipinas sa sakit na ito, kaya’t naapektuhan na rin ang mga Pilipino. Ngunit anonga ba ang Mad Cow? Ano ba ang maaaring idulot nito sa mga tao? At paanoba ito maiiwasan? Ang pamanahong papel na ito ay naglalaman ng mgakaalaman tungkol sa Mad Cow, ang kasaysayan, kaugnay na sakit, epekto atpag-iwas sa sakit na ito.
A. Paglalahad ng Suliranin
Ang BSE o kilala sa Mad Cow Disease, ang pinagmulan, mga sintomas, mgaepekto sa katawan at mga paraan ng pag-iwas.
B. Paglalahad ng Layunin ng Pamanahong Papel
Ang pamanahong papel na ito ay may tatlong layunin; magbigay-kaalaman,magbigay-paraan at magbigay-karunungan. Nagbibigay ito ng mga kaalamantungkol sa Mad Cow Disease. Dito ay malalaman ng mambabasa kung ano angsakit na ito, mga sintomas ng sakit at mga kaugnay na sakit na nakakaapektosa buhay ng tao. Ito ay nagbibigay rin ng mga paraan upang maiwasan angsakit na ito. Ito rin ay nagbibigay ng karunungan sa ibang tao sa paraang Ito’yhuhubog ng isipan ng mambabasa upang magsaliksik pa tungkol sa sakit na itoat dagdagan pa ang mga kaalaman tungkol sa Mad Cow Disease.
C. Paliwanag sa Metodong Ginamit sa Pamanahong Papel
 
Ang metodong ginamit sa pamanahong papel na ito, ay pananaliksik sa silid-aklatan, pananaliksik gamit ang CD-ROM Encyclopedia at pananaliksik gamitang internet. Maraming nakalap na mga kaalaman tungkol sa Mad Cow gamitang silid-aklatan ng Pamantasan ng Santo Tomas. Nagtaglay ang silid-aklatanng mga magasin na ginamit na sanggunian sa pamanahong papel na ito. Ginamitdin na sanggunian ang Encarta Encyclopedia sa CD-ROM. Taglay nito ang lahatng kaalaman tungkol sa lahat ng bagay-bagay sa iisang CD-ROM lamang.Ginamit rin dito ang internet na taglay ang kaalaman ng lahat ng mga bagay nagamit bilang sanggunian ng mga tao sa mga particular na mga web sites.
II. Pagsusuri ng mga DatosA. Pagbibigay-kahulugan sa Mad Cow
Ang Mad Cow Disease o Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ay isangmalalang sakit sa utak ng mga baka. Sinisira nito ang maayos na lagay ng utakng baka. Ang mga sintomas na makikita sa baka kung ito ay may BSE ay angpagkabawas ng paggawa ng gatas, paggaan ng timbang, nahihirapang makatayoat ang mga kakaibang ikinikilos nito tulad ng pagkanerbyos, hindi mapakali sasarili at pagkawala ng kagustuhan sa kanyang kapaligiran. Ang bakangnagkaroon BSE ay hindi kaagad mararamdaman ang mga sintomas. Ito aytatagal pa nang ilang taon bago lumabas ang sintomas. Tinatawag naincubation period kung hindi pa nakikita ang sintomas. Pagkaraan ng ilangtaon, makikita ang mga sintomas at kadalasan, ang mga baka ay namamatay.
B. Kasaysayan ng Mad Cow
Ang sakit na Mad Cow ay unang nakilala sa United Kingdom noong taong 1985.nang pumasok ang taong 2003, humigit sa 185,000 kaso ng BSE ang nakilala sabuong mundo. Ayon sa mga pag-aaral na mahigit sa isang milyong baka angnaapektuhan ng sakit na ito nang nasabing taon. Ang mga hayop na ito ay hindipa nagamot o napatay bago ang mga sintomas ay lumabas. Ang BSE ay kumalatsa mga bansa ng Europa tulad ng Aleman, Pransya, atbp. maging sa Asya tuladng Japan at Pilipinas.
C. Kaugnay na mga Sakit ng Mad Cow
 
Nang siyasatin ang bangkay ng patay na bakang may BSE, nakita ang mgabutas sa mga tissues ng utak na nagbigay dito ng pagiging spongiform ospongy parang kesong Swiss. Ito ay kaugnay ng sakit sa mga tupa mula panoong dalawang dantaon nang nakakalipas na kung tawagin ay scrapie. Sa tao,iniuugnay ito sa sakit na Creutzfeldt-Jakob Disease o CJD, isang humanspongiform encephalopathy. Ang mga sakit na ito ay dulot ng prions oproteinaceous infectious particle. Ang mga prions ay mga normal na protinana tumitiklop sa mga hindi normal na mga hugis at nagsasanhi ng sakit at ito’ykumakalat. Dahil sa ito’y kumakalat sa utak, nagsasanhi ito ng mga hindikilalang mga paraan ng spongiform sa mga neurons sa katawan at angkatangian ng mga sintomas na lalabas. Wala pang lunas sa mga sakit na ito atmga gamot na pamuksa rito. Sinisiyasat rin kung ang mga prions na ito aykumakalat rin sa spinal cord at sa mga nerves ng mga nilalang.
D. Sanhi ng mga Sakit dulot ng Prions
Nalaman ng mga nag-aaral sa kalusugan na ang sakit na kumalat sa iba’t ibangmga baka ay dahil sa pagpapapakain dito ng mga recycled animal tissue o mgadumi na inilalabas nito sa katawan. Ginagawa ang pagpapakain na ito sa mgabaka upang magkaroon ng protina sa katawan ang mga baka noon pa man. Maydalawang teyorya tungkol sa pinagmulan ng BSE prions; una ay ang scrapieprions galing sa mga utak ng mga tupa na ipinakain sa mga baka at ang ikalawaay ang pagbabago sa mga genes o mutation. Ang mga pagbabago na ito aypinaniwalaang nagtiklop sa mga protina na nagsanhi ng mga prions na ito.
E. Epekto sa Tao ng CJD
Dahil sa BSE, naipapasa nito ang sakit sa kahit kanino kung kakainin angbakang naapektuhan. Maraming mga tao ang naapektuhan ng CJD dahil sapagkain ng bakang may CJD. Pagdating ng taong 60 hanggang 65, ang isangtao ay nararamdaman ang sintomas ng CJD halintulad sa BSE tulad ng pag-uugali, pagkilos at pagbabago sa mga tissues ng utak. Ang dahilan ng CJD ayang pagkain ng bakang may BSE, ngunit may mga nagsasabing wala itongkinalaman sa CJD. Noong taong 2004, may mga pag-aaral nang ginawa tungkolsa CJD at BSE. Nalaman nila na ang mga palatandaan ng CJD prions aykatulad sa BSE prions. Sa isang experiment, nang ininiksyunan ang isangunggoy ng tissues ng utak na may CJD at isang unggoy ng tissues ng utak namay BSE, magkatulad na nagpakita ng sintomas ang dalawang unggoy ng sakitsa utak.
F. Pagpuksa at Paraan ng Pag-iwas

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->