Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs MSRU - Partea a II-A

Curs MSRU - Partea a II-A

Ratings: (0)|Views: 205 |Likes:
Published by lolyjolie

More info:

Published by: lolyjolie on Jan 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2014

pdf

text

original

 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Facultatea de Economie
ş
i Administrarea AfacerilorDepartament Administrarea AfacerilorProf. dr. IOAN CIOBANU
MANAGEMENTUL STRATEGICAL RESURSELOR UMANE
 Suport de curs- partea a II-a -
2008
 
 Prof. dr. Ioan Ciobanu, curs Managementul strategic al resurselor umane, 2008-2009
2
7. Sistemul de perfec
ţ
ionare ca sistem strategic de control
Dac
ă
suntem preocupa
ţ
i de performan
ţ
a angaja
ţ
ilor, ar trebui s
ă
proced
ă
m lam
ă
surarea performan
ţ
elor acestora. În zilele noastre, majoritatea angaja
ţ
ilor sunt supu
ş
iunei evalu
ă
ri anuale a performan
ţ
elor înregistrate în perioada de referin
ţă
. Evaluarea performan
ţ
ei (EP) reprezint
ă
procesul prin care performan
ţ
a individual
ă
trecut
ă
 
ş
i prezent
ă
sunt evaluate, de obicei de c
ă
tre superiorul direct
ş
i în func
ţ
ie de anumite criterii predeterminate (standarde minime acceptate, abilit
ăţ
ile necesare pentru o anumit
ă
pozi
ţ
ie,etc.). Mai exact, evaluarea performan
ţ
ei relev
ă
dac
ă
scopurile
ş
i obiectivele au fostîndeplinite, iar 
ţ
elurile individuale
ş
i organiza
ţ
ionale au fost atinse.În general, angaja
ţ
ii percep evalu
ă
rile ca având un efect direct asupra vie
ţ
ii lor  profesionale. Evaluarea poate conduce la cre
ş
terea salariului, promovare sau asisten
ţă
înanumite domenii în care angajatul necesit
ă
training. Prin urmare, evaluarea oric
ă
ruiangajat poate deveni un eveniment stresant.Este recunoscut faptul c
ă
nici un sistem de evaluare a performan
ţ
elor nu este perfect. Poate c
ă
procesul de training nu este foarte performant ori metodele de evaluare a performan
ţ
ei sunt învechite. Pe de alt
ă
parte, desf 
ăş
urarea activit
ăţ
ii într-un domeniuextrem de dinamic poate face anumite proceduri s
ă
par 
ă
învechite. Unii speciali
ş
ti sus
ţ
infaptul c
ă
evaluarea performan
ţ
ei poate constitui baza pentru stabilirea
ş
i / sau extindereamecanismului organiza
ţ
ional de control. Figura 7.1 ilustreaz
ă
cadrul pentru creareamecanismelor organiza
ţ
ionale de control.
1
 
7.1. Ce este sistemul de evaluare a performan
 ţ 
elor?
Evaluarea performan
ţ
elor este un instrument utilizat pentru determinarea niveluluide performan
ţă
a unei organiza
ţ
ii
ş
i a angaja
ţ
ilor s
ă
i. Evaluarea performan
ţ
elor are dou
ă
 obiective de baz
ă
:1.
 
crearea unui sistem de referin
ţă
ce evalueaz
ă
cât mai corect nivelul performan
ţ
eiîn munc
ă
a unui angajat;2.
 
crearea unui sistem de evaluare, care va genera una sau mai multe noi pozi
ţ
ii înorganiza
ţ
ie.
1
Analoui, Farhad, op. cit., p. 202
 
 Prof. dr. Ioan Ciobanu, curs Managementul strategic al resurselor umane, 2008-2009
3 
 Figura 7.1 - Cadrul pentru crearea mecanismelor organiza
 ţ 
ionale de control 
Acest instrument este utilizat pe scar 
ă
larg
ă
în sectoarele public
ş
i privat,urm
ă
rind cre
ş
terea responsabilit
ăţ
ii organiza
ţ
iei
ş
i a angaja
ţ
ilor. Managementul resurselor umane recunoa
ş
te acum faptul c
ă
, pentru a putea fi competitiv într-o lume cu oconcuren
ţă
acerb
ă
, sistemul de evaluare este un element-cheie pentru implementareastrategiilor competitive, pentru evaluarea abilit
ăţ
ilor angaja
ţ
ilor 
ş
i pentru crearea unor 
ţ
eluri
ş
i obiective comune în cadrul companiei. Managementul strategic al resurselor umane sus
ţ
ine ipoteza conform c
ă
reia, în actualul mediu economic, companiile recunoscfaptul c
ă
singura lor avere sunt angaja
ţ
ii. Companiile care vor supravie
ţ
ui sunt cele careinoveaz
ă
 
ş
i care se preocup
ă
de viitorul resurselor umane.Evaluarea are dou
ă
func
ţ
ii:a.
 
administrativ
ă
– creaz
ă
baza pentru deciziile legate de condi
ţ
iile de lucru aleangaja
ţ
ilor, inclusiv promov
ă
ri, rezilieri ale contractelor de munc
ă
, premii; b.
 
de dezvoltare – are drept scop îmbun
ă
t
ăţ
irea performan
ţ
ei
ş
i abilit
ăţ
ilor angaja
ţ
ilor.Cuno
ş
tin
ţ
e referitoare la procesul de transformare
Ie
ş
iriIntr
ă
riComportamentComportamentulie
ş
irilorR SS
   A   b   i   l   i   t  a   t  e  a   d  e  a  m
        ă
  s  u  r  a   i  e
      ş
   i  r   i   l  e
Legend
ă
:R – ridicat
ă
 S - sc
ă
zut
ă
 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gabifavu liked this
baronuculai liked this
alina liked this
alina liked this
torinomg liked this
mediev liked this
teohadarig liked this
teohadarig liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->