Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
P. 1
Rancangan Pelajaran Tahunan KHB P&K Ting. 1 2010

Rancangan Pelajaran Tahunan KHB P&K Ting. 1 2010

Ratings:
(0)
|Views: 1,456|Likes:
Published by Cikgu khairie

More info:

Published by: Cikgu khairie on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

 
PIHAIHOIH TBLINIPIH ZIMRHIHKBEIMCPIH MCJRT @BPQBTIJRTCLCMIH TBPJIOIHOIH 'KBRQIMI_IHIHZCHOKIZIH 9 ZIMRH 0494
Echoor&ZipckmZinrk&KihjrhoihKbeimcpihAijihoih Ikzcwczc Tbe`blinipihAizizihIlizihEchoor 9-1m`%?m` Nih#@I@ 9 - ZBPIQ #Fpoihcqiqc @bhokbl
TbhorprqihFpoihcqiqc `bhokbljih kbqblieizih
Ipiq 9
Ebhsbjci jihebetpikzckkih qzprkzrp fpoihcqiqc `bhokblEbhoieilkih lihokimkbqblieizih
Ebhsbjcikih nijril kbpnieblihzck gfpebh
Ieilih :E>% Ebe`bpqcm% Ebhsqrh Izrp % Ebhclic% Ebhjcqtlch
Bzcki jih @rjisi KbpniQbjcikih `rkr pbkfj kbeilihoih jihpiwizihTbhbpihoih ebhobhic iqtbkkbqblieizih jih tbhoorhiih blbkzpcktbplr jcrzieikih
Echoor 0- 94m`%9:m` Nih #@I@ 7 - ZBPIQ #Zihieih Mciqih
Tbe`cikih qbaipikbpizih `iziho
TbhihieihIpiq 9
Ebhsbjcikih ebjcreqbeicih
Ebhbpihokih nbhcq kbpizih`iziho
Ebhsbjcikih kbpizih `iziho
Ebhsbeic kbpizih jilieebjcre qbeicih
Ebhnioi kbpizih `iziho jczitik qbeicih
Ipiq 0
Ebeclcm nbhcq tfkfk mciqihsiho `flbm jc`cik eblilrckbpizih `iziho
Ipiq 9
Ebhsbjcikih ebjcretbhihieih
Ebhor`im kbpizih `bpikip kb `bo tflczbhi
Zrhnrk aipi tbhsbjciihebjcre qbeicih
Tbp`chaihoih jiliekretrlih ebhobhic nbhcqkbpizih `iziho qbtbpzc kbpizihkisr lbe`rz, kbpizih kisrqbjbpmihi jih kbpizih kisrkbpiq
Zrhnrk aipi ebhsbjcikih zcoi nbhcq kbpizih `iziho jihebhsbeic kbpizih jilie ilrp%ilrp izir lr`iho kbacl sihozblim jcqbjcikih jciziqebjcre qbeicih
Orpr ebhsbjcikih nijriltbhnioiih
Kbpizih kisr lbe`rz
 Ilzbphihzmbpi bllctzcai
Kbpizih kisr qbjbpmihi
Mc`cqarq pfqi qbhchqcq
Kbpizih kisr kbpiq %
Tzbpfaiptrq chjckrq
Zrhnrk aipi ebhsbjcikihebjcre tbhihieih qbtbpzcN(C(T -Nfmh Chhbq TfzzchoAfetfq# ?>1>0
Zrhnrk aipi ebhor`imErpcj ebe`riz kbpizih qbaipi chjccjrErpcj eblikrkih kbpni tbhnioiih jczitik qbeicih qbaipi `bpkretrlihebhockrz nijril siho zblim jczbzitkihErpcj ebhsbjcikih aietrpih ebjcretbeiqrih NCT
 
Tbhnioiih TfkfkIpiq 9
Ebhsbjcikih ebjcretbhihieih
Ebhor`im kbpizih `bpikip kb `bo tflczbhikbpizih `bpikip kb jilie `botflczbhi
Zrhnrk aipi ebhsbjcikihebjcre tbhihieih qbtbpzcN(C(T -Nfmh Chhbq TfzzchoAfetfq# ?>1>0
Zrhnrk aipi ebhor`imkbpizih `bpikip kb jilie `botflczbhiErpcj ebe`riz kbpni%kbpni tbhnioiihihik tfkfk jc zitik qbeicih
Echoor 1- 9?m`%09m` Nih #@I@ 1 - ZBPIQ #Blbkzpck
Qre`bp jihKborhiih Blbkzpck
Ipiq 9
Ebhobhil tiqzc qre`bp blbkzpck
Ebhobhil tiqzc kborhiihblbkzpck
Afhzfm qre`bp blbkzpckKbeiohbzih 5 jchief, zrp`chZchjikih kceci 5 qbl kbpcho, qbl`iqimAimisi 5 qbl qflip 
Zbhioi blbkzpck `flbm jcr`imkbtiji `bhzrk zbhioi lichqbtbpzc >Mi`i 5 qbzbpckiAimisi 5 ebhzflKchbzck 5 kctiq ihoch, efzfp blbkzpck`rhsc 5 pijcf, tbe`bqip qripiAfhzfm qbl lich siho zbpjitiz jc tiqipih>qbl ilkilc, qbl ebpkrpc, qbl lczmcreqbl hckbl aijecre
Echoor :- 0:m`%0=m` Nih #
Nbhcq wisip jihkbpni tbhjiwicih
Ipiq 9
Ebhobhil tiqzc iliz zihoihjih grhoqchsi
Ebhobhil tiqzc wisip jihkborhiihhsi
Ebhobhil tiqzc nbhcq tliojih kborhiihhsi
Ebe`riz tbhjiwicih tlio 1tch 91 I
Ebhsizikih grhoqc gcrq
Ebhobhil tiqzc `imiocihlietr tbhjipglrfp 
Iliz zihoih siho jcorhikihcilim >tbhi rncih, tbefzfho qcqc, tlisip erharho zcprq, tlisip oi`rho jihtbhnilrp wisip 
Ebhobhil nbhcq wisip qbtbpzcwisip krtpre `bpihiebl,wisip lbe`ip zrhooil, wisip zbpiq zrhooil, wisip zbpiqkbe`ip jih wisip 1 zbpiq
Nbhcq tlio> tlio 0tch, tlio1tch 91 I jih tlio 1 tch 92 I
Ebe`riz tbhjiwicih tlio 1tch 91 I
Gcrq jcorhikih rhzrkeblchjrhoc lczip jih tbpkikiqblbkzpck
Orpr ebhsbjcikih qbz lietrtbhjipglrfp 
Zrhnrk aipi ebhooihzc zcr`Eiklreiz ebhobhic grhoqc jihtbhsblbhooipiih tbplr jc`bpc tbhbkihihqbeiqi kbpni ieilcLietr tbhjipglrfp nbhcq iprq zbprq -JA# nroi zbpjitiz jctiqipihErpcj ebhornc miqcl kbpni tbhjiwicihjbhoih tbhoiwiqih orprErpcj ebhornc qbhjpc miqcl kbpni
 
Ipiq 0
Ebhooihzc zcr` jih qrcqtbhomcjrt
Ipiq 1
Ebe`iai jih ebhzbpnbeimlczip tbhjiwicih lietrtbhjipglrfp 
Ebe`riz tbhjiwicih lietrtbhjipglrfp jbhoihebhoorhikih iliz zihoihlietr tbhjiplrfp jih qrcqtbhomcjrt
Tbhbpihoih ebhobhic`b`bpiti kbpfqikih siho`ciqi `bplikr tiji lietrtbhjipglrfp 
Zrhnrk aipi tbhjiwicihlietr tbhjipglrfp ebhockrzlcziphsitbhjiwicih kbtiji trhai `bkilih 0:4Wjbhoih tbhoiwiqih orprZbkihkih lihokim kbqblieizih blbkzpcksiho ebqzc jctizrmc flbm tblinip 
Echoor 2- 19m`%4:m` Gb` #@I@ : - ZBPIQ #Kbpni Tict
Tbhobhilih kbtijiqcqzbe `bkilih icp jc preim
Nbhcq tict,tbhsie`rhoihtict jih `imihtbhsie`rhoihtict
Ipiq 9
Ebhobhil tiqzc qcqzbe`bkilih icp jc preim
Ebhobhil tiqzc hiei jihgrhoqc tict sihojcqie`rhokih kb zihokcqcetihih icp 
Ebhobhil tiqzc nbhcq tict
Ebhobhil tiqzc nbhcq jihtbhsie`rho tict
Ebhobhil tiqzc `imihtbeiqihoih tict
Orpr ebhsbjcikih aipzi izirefjbl qcqzbe `blkilih icp jcpreim ciczr qcqzbe zbprq jihzik zbprq
Tbhbpihoih grhoqc ticttbpmr`rhoih, ticttbpkmcjeizih, tict iocmih,tict arac jih tict lcetim
Orpr ebhbpihokih nbhcq tictsiho zbpjitiz jc tiqipih ciczrtict TWA, tict `bqc`bpoilihc, jih tict tflc
Afhzfm tbhsie`rho tict @Ojih TWA cilim>
%
qfkbz qiei
%
qfkbz tbhobacl
%
qckr 34 qiei
%
qckr 34 tbhobacl
%
zbb qiei
%
zbb tbhobacl
%
trzcho mbkqiofh
%
tbhsric qfkbz TZ
%
tbhsric qfkbz chnit
%
qfkbz tbhnfjfm
%
tilie
%
hiz tbhorhac
@imih tbeiqihoih tictqbtbpzc tczi TZGB
-Tfls ZbzpiGlrpf Bzzblbhi#
jih olrtictTWA
-TWA Abebhz Qflwbhz#
Afhzfm qic~ tict jctiqiqih cilim 91ee,04 ee jih 02 ee
Echoor 7- 4?m`%99m` Gb` #
Nbhcq JihKblbhokitih Tict
Ipiq 9
Ebhobhil tiqzc jihebhoorhikih iliz zihoih
Iliz zihoih siho jcorhikihcilim >
%
tczi tbhorkrp 
%
obpoinc `bqc
%
tbefzfho tict `bpfji
%
piore tict sfkb
%
kckcp `rliz
%
kckcp pizi
%
tbefzfho tict TWA
%
tbpbhokfm tictZrhnrk aipi kibjim tbhsie`rhoih tictTWA, tict `bqc oilihc jih tict tflcjbhoih ebhoorhikih `imihtbeiqihoih

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Joey Jualy liked this
Asrah Fatin liked this
Ayati Sht liked this
Nieerayantiee Amieer liked this
Nasha Alyssa liked this
Amin Cikun liked this
Cikgu Noriza liked this
PaulRobinson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->