Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ceahlau My Soul Licenta1(2)

Ceahlau My Soul Licenta1(2)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 715 |Likes:
Published by liviu18new

More info:

Published by: liviu18new on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
‘’Dacă ar fi intrat în basmele celor vechi, ar fi fost atât de vestit ca şiOlimpul, Pindul sau Pelias. Este aşezat în părţile Neamţului, nu departe deizvorul Tazlăului, iar în mijlocul lui e acoperit de zăpezi veşnice; pe vârful luiînsă nu se găseşte pic de nea, fiindcă pare să fie deasupra norilor de zăpadă.Din vârful său, care se înalţă ca un turn, se prăvale un pârâu foarte limpede, cese năpusteşte cu mare larmă peste stânci abrupte... Drept în vârf se vede ostatuie străveche, înaltă de cinci coţi, înfăţişând o bătrână cu douăzeci demioare, din a cărei parte firească curge într-una un izvor. E anevoie de spusdacă natura a vrut să-şi arate aici jocul sau dacă statuia a fost lucrată de mânaunui artist dibaci. Căci statuia nu stă pe nici o temelie, ci e crescută şi legatăstrâns de celelalte stânci... ‘’Dimitrie Cantemir – 
‘’Descriptio Moldaviae ‘’Capitolul I :Valorificarea spatiului rural1.1. Spatiul rural. Definire. Caracteristici :
Spatiul rural prezinta caracteristici diferite din punct de vedere fizic sisocial, este un concept complex care a generat pareri diverse in ceea ce priveste definirea, sfera de cuprindersi coponentele sale.Intr-o rima faza se poate zice ca spatiul rural cuprinde ‘’tot ce nu esteurban’’. Luand in considerare cateva criterii de ordin morfologic, structural sifunctional putem afirma ca patiul rural este o componenta in cadrul spatiilofunctionale dduse din caracteristicile zonelor in special oicumene sisuboicumene. Spatiile rurale impruna cu spatiile urbane sau ale diferitelor amenajari cu profil social-economic, ofera cadrul structurilor economicespecifice unei regiuni sau unei tari.Spatiul rural din Romania este format din suprafata administrativa, interitoriul careia se implementeaza politica rurala, a celor 2688 comune si12751 sate. O comuna este formata din mai multe sate ; in medie revin 4,7 sate pe o comuna. Dimensiunea satelor variaza, de la cele care au doar cativalocuitori, pana la sate cu peste 7000-9000 locuitori. Predomina satele cu putinilocuitori, numarul mediu de locuitori dintr-un sat find de circa 800.Suprafata spatiului rural insumeaza 212,7 mii km², reprezentand 89 %din suprafata tarii, avand o populatie de 10,14 milioane locuitori carereprezinta 45 % din populatia tarii, rezultand o densitate relativ slaba, de sub48 locuitori/km². Populatia n mediul rural participa la activitatea economica n proportie de peste 57 %, in timp ce populatia urbana are o rata a participarii denumai 43 %.Cea mai mare parte din populatia ocupata este intalnita in agricultura,identificata ca ramura economica predominanta, cu grad scazut de tehnicizare.Pe langa agriultura, in spatiul rural se desfasoara si alte activitati neagricole,dar fara ca acestea sa fie extinse. Exceptand industria extractiva si energetica,activitatile neagriole se desfasoara in intrprindri mici si mijlocii. Numarulunitatilor care desfasoara activitati mestesugaresti si de prestari servicii adescrescut accentuat, cu aproximativ 46 % fata de anul 1989.
 
Datorita analizarii spatiului rural in comparatie cu celelalte spatii de peteritoriul Romaniei am putut formula caracteisticile specifice ale acestuia,delimitate dupa urmatoarele domenii : structura economica, densitatea populatiei, profsiile de baza dominante, cultura si edificii culturale, viataculturala, relatiile interumane, cutumele si altele.Caracteristicile spcifice ale spatiului rural :1.din punct de vedere a structurii economice, activitatile agricole detin ponderea cea mai mare din teritoriul rural, fara sa fie excluse alteactivitati precum silvicultura si industria forestiera izonele montane sicolinare, turismul si agroturismul, serviciile pentru populatie ;2.din punct de vedere ocupational, sptiul rural este preponderent u spatiude productie in care activitatile sectoarelor primare detin o pondereridicata in economia acestuia. Profesiile practicate in spatiul rural suntcu precadere manuale, unele dintre acestea solcitand policalificare profesionala. Populatia ocupata in servicii, in activitatileadministrative, sociale este redusa ca podere. In acelasi timp, o mare parte din populatia care lucreaza in sectorul neproductiv depune si oactivitate in agricultura si alte sectoare in timpul liber, fie ajutandmembrii familiei, fie lucrand in micile gospodarii agricole sau inferme ;3.in cea ce priveste forma de proprietate, cea pivata este predominanta,roprietatea publica si privata a statului fiind mult mai restransa(rezervatii si parcuri nationale, terenuri limitrofe caior de comunicatiisi retelelor de transport, pasuni, islazuri) ;4.o caracteristica importanta a spatiului rural consta in densitatea redusaa populatiei si a marimii asezamintelor umane bine aerisite. Locuitoriise cunosc intre ei foare bine rezultand o mai mare implicare a acestorain soltionarea prblemelor comunitatii ;5.din punct de vedere peisagisic, prin structura sa naturala, linistea, pacea, climatul, aerul curat, peisajul linistitor, prin flora si fauna sa estemai frumos si mai apreciat de locuiori. Peisajul rural prin naturaletea saconstiuie un patrimoniu al counitatii ;6. modul de viata rural, traditiile si obiceiurile, formeaza cultura populara locala sau regionala si alaturi de economie si ecologie daadevarata dimensiune a spatiului rural. Alaturi de aceasta caracteristicao importanta deosebita o are implementarea activitatilor neagricole, detip industrial sau service, care trebuie realizata fara distrugereaautenticitatii spatiului rural ;7.activitatile neagricole, cele de tip industrial si de servicii se bazeaza pecomplementaritatea fata de agricultura dar aceasta nu exclude posibilitatea de infiintare a intreprinderilor mici si mijlocii din altedomenii ;8.o ultima caracteristica a spatiului rural este reprezentata de inegalitateaintre rural si rustic, pentru ca si in domeniul rural actioneaza legile progresului care impun o evolutie in viata localnicilor. Nu se poateafirma ca o involutie in spatiul rural poate avea efecte atat de graveincat sa se produca o rusticizare a spatiului rural.In ceeea ce priveste infrastructura sociala si a serviciilor putem aminti :reteaua de invatamant putin diversificata ; iar starea constructiilor si dotarea cuaparatura de specialitate este nesatisfacatoare ; mortalitatea infantila este
 
ridicata, urmare directa a nivelului se trai scazut si asistentei sanitare precare.Ca urmare a acestei subdezvoltari care persista in spatiul rural se impuna caobiectiv a dezvoltarii rurale realizarea de actiuni in sprijinul economiei si populatiei din aceste zone.
1.2. Dezvoltarea complexa a spatiului rural :
Dezvoltarea complexa a spatiului rural trebuie privita ca un obiectivnational avand in vedere implementarea standardelor europene practicate inacest domeniu si implicit in imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei dinmediul rural si participarea la ridicarea generala a calitatii vietii.Avand in vedere caracteristicile spatiului rural activitatile economice,sociale si culturale desfasurate in acest cadru putem realiza o descriere aacestuia concentrata in trei functii principale :1.Functia economica a spatiului rural :-este functia primara,considerata de baza ; are ca obiectiv principalobtinerea produselor agroalimentare si a altor bunuri realizate in cadrulramurilor productive din amonte si aval de agricultura ; activitatemenita sa asigure localinicilor din spatiul rural conditii de viatasatisfacatoare.Prin intermediul Cartei Europene se doreste garantarea unui sistemde productie menit sa asigure necesarul alimentar al populatiei ; aliniereaveniturilor celorlalte profesiuni cu veniturile agricultorilor si familiilor lor, casursa de venit (profit) fundamental pentru populatia rurala ; protejareamediului inconjurator ; producerea de materii prime reciclabile destinateindustriei si productiei de energie ; asigurarea tuturor nevoilor intreprinderilor mici si mijlocii agricole, comerciale si de prestari servicii ; o baza pentrurecreatie si turism.Toate aceste demionstreaza ca functia economica este o functiecomplexa, pluriactiva rezultatnd faptul ca spatiul rural nu mai este vazut ca ozona in principal agricola, ci o zona economic diversificata care isi propunementinerea tineretului in psatiul rural garantand in acest mod surse de veniturisuplimentare pentru salariatii din spatiul rural.2.Functia ecologica a spatiului rural :-odata cu industrializarea agriculturii si a zootehniei, apare si seintensifica poluarea spatiului rural manifestata prin : poluarea apei ; poluarea aerului si poluarea solului ; fapt ce determina dezechilibre lanivelul ecosistemelor din spatiul rural.Datorita aparitiei factorilor poluanti sau impus masuri de limitare siinlaturare a efectelor negative ale factorilor poluanti asupra spatiului ruralconcentrate intr-o politica de pritectie a mediului natural care prevede :exploatarea ratinonala si durabilitatea resurselor natiurale in scopul prezervariispatiilor locuite si a biodiversitatii ; protejarea peisajului ; remediereadegradarilor naturii si ale peisajului ; cerarea de rezervatii naturale si nu inultimul rand creare a de programe de supraveghere a respectarii dispozitiilor  juridice nationale si intermediare asupra protectiei mediului.3.Functia social – culturala :-este cunoscut faptul ca locuitorii din spatiul rural se cunosc intre ei,realizandu-se astfel o ierarhizare sociala in functie de comportamentul

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bogdan Munteanu liked this
silik liked this
mablondzy liked this
Marian Covlea liked this
bugnar_c liked this
giulyaro liked this
Bertea Mihaela liked this
Ioana Aron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->