Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
doa bahasa jawa

doa bahasa jawa

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,081|Likes:
Published by justotemon

More info:

Published by: justotemon on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
 Ya
 
mugi ngapunten panjenengan ing dosa kulo, mugi njembaraken panjenengan wonten inggriyo kulo, lan mugi paring berkah panjenengan dateng rizki kulo. Ya
 
mugi paring karidhoan dateng kulo kanti putusan panjenengan, lan mugi paring berkahpanjenengan dateng kulo, tumprap barang kang sampun kapesti, ngantos kulo boten penginngacoaken barang kang sampun panjenengan unduraken, & mboten ngunduraken barang kangsampun panjenengan laksanaaken. Ya
 
kulo nyuwun pangreksa saking prihatin lan susah, kulo nyuwun pangerksa saking apes lankesed, & kulo nyuwun pangreksa saking sifat jireh lan medit, & kulo nyuwun pangreksa sakingkathahipun utang-piutang saha saking pamaksanipun para kaum dholim. Ya
 
kulo nyuwun slametipun agami, nyuwun kuwasanipun jazat, tambahipun pangertos,berkahipun rizki, kulo kapok sakderenge pejah, nyuwun rahmat wekdal pejah lan nyuwunpangapunten sasampunipun pejah.Duh pangeran kulo. Mugi empun mlengpengaken manah kulo sasampunipun pinaringan pituduhlan mugi paring rohmat dateng kulo, sajektosipun panjenegan punika zat ingkang agungpeparingipun Ya
 
mugi ngapunten panjengan ing sedoyo kalepatan kulo, lan kabodoan kulo, leluwihanipunsedaya perkawis kula, lan mugi ngapunten dateng sedaya perkawis ingkang panjenenganlangkung pirsa katimbang kulo, mugi ngapunten dateng sedaya perkawis kulo ingkang kulosenaja. Sedaya punika wonten kulo. Ya
 
mugi dadosaken panjenengan ing nur wonten ing manah kulo, nur wonten ing kubur kulo,nur wonten ing pamireng kulo, nur wonten ing paningal kulo, nur wonten ing rambut kulo, nurwonten ing kulit kulo, nur wonten ing daging kulo, nur wonten ing ngajeng kulo, nur wonten ingwingking kulo, nur wonten ing tengen kulo, nur wonten ing kiwo kulo, nur wonten ing nginggilkulo, nur wonten ing ngandap kulo, kanthi rahmat panjenengan , duh zat ingkang maha welas Ya
 
mugi ngreksa panjenengan dateng kulo saking susah, pejah, cilaka lan saking awonepesten, ugi saking geguyune para mungsuh.Duh pangeran kulo, mugi panjenengan njembaraken dada kulo lan mugi gampilakenpanjenengan ing perkawis kulo lan mugi ngudari bundele lisan kulo supados sedaya ingkangmireng sami mangertos dateng pangucap kulo Ya
 
mugi maringaken ing sedayane kesaenan ingkang sampun dumawah lan dereng, sami ugiingkang kula sumerep tuwin ingkang kulo mboten sumerep, lan kulo nyuwun pangreksa sakingkeawonan ingkang sampun dumawah lan ingkang dereng, sami ugi kula sumerep utawi kulamboten sumerep. Ya
 
saestunipun kulo punika apes mugi paring kiat panjenengan dateng kulo, lan saestuneipunkula punika ina mugi paring kamulyan panjenengan dateng kulo, saha kulo punika miskinmugiparing cukup panjenengan dateng kulo. Duh dzat ingkang maha welas asih Ya
 
sayektosipun panjenengan punika pirsa dateng punapa ingkang kulo umpetaken laningkang kulo lahiraken, mugi nampi panjenengan ing pesaben kulo lan panjenengan punika pirsadateng hajad kulo, mugi maringi panjenengan ing panyuwun kulo, lan malih panjenengan pirsodateng punapa ingkang wonten ing manah kulo, mugi ngapunten panjenengan ing dosa kulo. Ya
 
sampun dadosaken bingahing mungsuh kulo kranten kesusahan kulo, sampun damelawonipin sanak konco kulo dateng kulo, sampun nyampur ngantos kepentingan donyapanjenengan dadosaken pokok kaprihatosan kulo, lan sampun nguwasaaken tiyang mbotengadah kawelasan nguwasani dateng kulo, duh dzat ingkang gesang tur jumeneng wonten ingdzatipun piyambak.Gusti
 
ingkang nyukupi marang agamaku, gusti
 
ingkang nyukupi donyaku , gusti
 
ingkangnyukupi marang barang kang di prihatinaken aku, gusti
 
ingkang nyukupi ngatasi marang wongwong kang pada pada nganiaya marang aku, ,gusti
 
ingkang nyukupi brantas wong wong kangpada gawe ala marang aku, ugo ora ana reka daya lan kekuatan kang maedahi kejaba mungsaking pitulungane gusti

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cungkring Uh added this note
suwun
LastMan LastSecond liked this
Binthang D'thame added this note
ome
Darmono Pati liked this
Arya Wachid added this note
good...
Ki Demang Sokowaten liked this
Fitri Tjah Rumoritak'zz liked this
Uliuliaulia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->