Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
+Yaşamsal ve Metinler Arası Bağlamda Melih Cevdet Anday Şiirinin Kaynakları

+Yaşamsal ve Metinler Arası Bağlamda Melih Cevdet Anday Şiirinin Kaynakları

Ratings: (0)|Views: 135 |Likes:
Published by kayabeyli

More info:

Published by: kayabeyli on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
 Yaşamsal ve Metinler Arası Bağlamda MelihCevdet Anday Şiirinin KaynaklarıThe Sources of Melih Cevdet Anday’s Poemsin The Connection Between Life and IntertextsÖzet:
Bu çalışmada,
 
Cumhuriyet
 
dönemi Türkşiirinin önemli isimlerinden birisi olan Melih CevdetAnday’ın yaşamından şiirlerine yansıyan izler ve şairinşiirini kurarken nal bir kaynak arrmaindeolduğu üzerinde durulacak, etkilendiği şairlere işaretedilecek ve Anday’ın edebî metinde “kaynak sorununa”nasıl baktığı açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler:
Melih Cevdet Anday, KadriRaşit Anday, Metinler Arasılık ve Metin Üstü Okuma.
Abstract:
In this work will be investigated theliving traces Melih Cevdet Anday’s life to his poems,who is on of famous Turkish poet of the Republic period;will be payed attention to his looking for poem sources;fixed the poets, which had influenced on his creativework, and will be discerned how Anday attitude to “thequestion of source”.
Key Words:
Melih Cevdet Anday, Kadri RaşitAnday, Intertext and Overtext Reading.
“Kaynağımız ne olursaolsun, korkmayalım, gene dekendi şiirimizi yazarız” 
1
Melih Cevdet Anday şiirinin kaynaklarına ulaşmakolanaksız denilecek kadar genkapsamlıdır. Biz bubaşlık altında şairin, şiirsel söylemini belirlemiş ve onayaratma olanağı tanımış olan kaynaklar ve bu kaynaklarile şiirleri arasındaki metinsel bağıntılar üzerinde
1
Orhan Koçak (Söyleşen), “Melih Cevdet Anday’la Söyleşi”,
Defter 
,S. 10, Haziran- Ekim 1989, s. 83.
 
duracağız. Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere,önce Melih Cevdet Anday’ın yaşamından sanatına etkieden unsurlar belirtilecek; sonra ise Anday şiirinin diğermetinlerle ilişkisi aydınlatılmaya çalışılacaktır.Melih Cevdet Anday’ın şiire yönelmesinde önemlikaynaklardan birisi k amcası Mehmet KadriAnday’dır. Mehmet Kadri (Kadri Raşit Anday), aileninsoyadını belirlemek de dâhil birçok noktada etkin olmuşönemli bir isimdir. Paris’te aldığı tıp eğitiminden sonrayurda dönen Kadri Raşit, Türk Tıp Tarihi’nde ilk çocukhastalıkları uzmanı ve bu hastalıklarla ilgili hastanelerinilk kurucusu olarak tanınır.
2
Öğrencilik yıllarında İttihatve Terakki’ye kalan
3
K. Raşit Anday, sanat veedebiyata son derece ilgilidir. Melih Cevdet’in çocuklukyılları uzunca bir zaman büyük amcası K. Raşit Anday’ınyanında geçer. Diğer büyük amcası ise II. Abdülhamit’inözel doktoru Mukim Paşadır. Melih Cevdet,İstanbul’daki Mukim Paşa Yalısı ile Kadri Raşit Yalısı
4 
arasında geçen çocukluk yıllarında bu akrabalarındanbüyük ilgi r. Babası ile arasındaki şünselfarklılıklar ve babası İbrahim Cevdet Bey’in mirasyedibir tavırla hareket etmesi, Melih Cevdet’i çocuklukyıllarında babaya karşı ilgisiz kılar. 1988 yılında ZeynepOral’la yaptığı ylide babana kaı duyduilgisizliği Anday, şu sert cümlelerle anlatır:
“ (...) Böyle imtiyazlı bir ailede büyüyen babamçok şımarık yetişmiş, edebiyata, gazeteciliğe hevesetm, Edebiyat Fakültesinden ayrılmış... Bençocuklumda, orta lli, ntı çeken bir ailedem. Babam bu kınyla ilgilenmezdi. Çoooçocukluk anılarımdan biliyorum, babam, hep
2
İhsan Hilmi Alantar, “Prof. Kadri Raşid Anday”,
İstanbul ÜniversitesiTıp Fakültesi Mecmuası,
C.12, S. 1, 1949, s. 47-50 Birçok hastaneninçocuk bölümünde, Kadri Raşit Anday için ayrı bir köşe ayrılmıştır.Şişli Çocuk Hastanesi; İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk HastalıklarıBölümü; Hacettepe Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk HastalıklarıBölüm bu bakımdan gösterilecek örneklerdendir. (Not: Kadri Raşit’in,Şişli Çocuk Hastanesinde heykeli ve Hacettepe Tip Fakültesi İhsanDoğramacı Çocuk Hastanesinde de büstü vardır.)
3
Cemil Koçak, “İki İttihatçının İtirafları (Ethem Ruhi Balkan ve KadriRaşid Anday’ın Hatıraları Üzerine)”,
Tarih ve Toplum
, S. 44, Ağustos1987, s. 61-63.
4
Rumelihisarı’ndaki,
Kırmızı Yalı
diye tanınan yalı, Kadri Raşit Andayyalısıdır.
 
amcamlara, babana hakaret mektupları yazardı,bunları anneme okurdu... Ben anlamazdım, yoksulluğunormal karşılardım. Çok çocukken babamı Tangibigörürdüm. Halbuki babam biz üç kardle hiçilgilenmezdi. Bazen ona hâlâ kızarım.
5
 
Babamın nasıl biri olduğunu kavrayınca gerçekten yıkıldım
.
(M.D.)
(...) Annem olmasaydı biz üç kardölürk.Sağlam çıkan annem oldu.
Şımarık paşazadeyekatlandı.
(M. D.)
O yoksullukta bizi o büyüttü... Annembedence ve ruhça çok sağlam bir kadındı. Otoriterdi. Buliyle baban gelgliğini ve
sorumsuzluğunu
dengeledi, ailemizin temel direği oldu.” 
6
Edebiyat itimi de almış olan Avukat CevdetBey, Melih Cevdet’in yazdığı şiirlerle alay eder, onaokuması in Ziya Paşa ve Ablhak Hamit’in şiirkitaplarını örnek gösterir. Melih Cevdet ise, 1984 yılındakitaplaştırdığı
Akan Zaman Duran Zaman I
isimli anıkitabında da belirttiği gibi bu şiir kitaplarından bir şeyanlayamağı in r ve okumaktan vazger.Kitanda bunu şu mlelerle anlar:
“Evde ZiyaPaşa’nın ve Abdülhak Hamid’in şiir kitapları vardı, iki debir açar, fakat bir şey anlamadığım in sıkılır,bırakırdım.” 
7
Melih Cevdet’in bu yıllarda şiire yönelmesindeKadri Raşit önemle etkili olmuştur. Melih Cevdet’inşiirlerini k bir ciddiyetle dinleyen ve yeğeniylebirlikte olduğu saatlerde edebiyat üzerine söyleşilerdebulunan Kadri Raşit, ona okuması için batıedebiyatından önemli eserleri örnek gösterir.
Faust,
bunların başında gelir. Melih Cevdet’in lise yıllarındaAnkara’dan İstanbul’a sıkça gitmesi ve her gittiğinde de
5
Söyleşiyi yapan Zeynep Oral, konuşmanın burasında paranteziçinde şunları yazar:
“ “Kızarım” diye ben yumuşatıyorum, o “küfür ederim” dedi.” 
6
Zeynep Oral, (Söyleşen), “Melih Cevdet Anday”,
Milliyet Sanat 
, S.198, (Edebiyatımızda On İnsan Bin Yaşam Eki), 15 Ağustos 1988;
Sözden Söze
, Cem Yayınevi, İstanbul 1990, s. 151 [Not: SöyleşideMelih Cevdet Anday’ın, iki defa tekrar ettiği
“Babamı hiçsevmiyorum” 
ve
“Hayır, hayır: Babamı hiç sevmiyorum” 
cümlelerinisöyleşiyi yapan Zeynep Oral not etmek istemese de Anday,
“Lütfen yazın” 
diyerek bu sevgisizlik / ilgisizlik durumunun katlarageçmesini ister gibidir. ]
7
Melih Cevdet Anday,
 Akan Zaman Duran Zaman I
, Adam Yayınları,İstanbul 1984, s. 122.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
erdem102 liked this
llhatedll liked this
Mehmet Emin liked this
ozgurcocuk82 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->