Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
107Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modul 7 sistem hidrologi

Modul 7 sistem hidrologi

Ratings:
(0)
|Views: 4,227|Likes:

More info:

Published by: Rosnani binti Khalid on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
Modul Ulangkaji 7 Geografi Alam sekitar FizikalTingkatan Enam
Isi Kandungan
BAB 4: SISTEM HIDROLOGI
1a)Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kitar hidrologi[5 markah]b)Dengan bantuan gambarajah , jelaskan proses-proses yangterlibat dalam kitar hidrologi[10 markah]c)Nyatakan proses mendatar dalam kitar Hidrologi[10 markah]2a)Lukis dan labelkan rajah kitaran hidrologi[5 markah]b)Jelaskan pengaruh manusia terhadap kitaran hidrologi dikawasan tropika lembap[10 markah]3a)Jelaskan pembentukan hujan perolakan, hujan bukit(orografi)dan hujan perenggan[10 markah]b)Terangkan punca-punca krisis air[8 markah]c)Huraikan langkah-langkah menangani krisis air[10 markah]4a)Berikan definisi banjir kilat[5 markah]b)Jelaskan mengapa banjir kilat sering berlaku di kawasan bandar[10 markah]c)Jelaskan kesan-kesan banjir kilat kepada manusia dan alamsekitar [8 markah]d)Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasimasalah banjir di kawasan bandar [8 markah]5a)Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan air?[5 markah]b)Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukanimbangan air [10 markah]c)Jelaskan kesan-kesan ketidakseimbangan air positif[10 markah]6a)Mengapakah sesetengah negeri di Malaysia mengalami lebihanbekalan air manakala sesetengah negeri mengalami kekuranganair [9 markah]b)Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasimasalah kekurangan air di Malaysia[10 markah]7a) Takrifkan konsep kemarau[5 markah]b)Huraikan faktor-faktor berlakunya kemarau di sesuatu kawasan[10 markah]c)Jelaskan tiga kaedah mengatasi kekurangan air[10 markah]8a)Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan air[5 markah]b)Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air.[10 markah]c)Huraikan lima kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia[10 markah]9Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan pada mana-manabahagian sungaiiNyatakan bagaimana anda menentukan air sungai tersebuttercemar dengan menggunakan penunjuk fizikal, penunjuk kimia[6 markah]59
 
dan penunjuk biologiiiNyatakan jenis bahan yang mencemari sir sungai tersebut[5 markah]iiiHuraikan
tiga
punca pencemaran air sungai tersebut[6 markah]ivJelaskan langkah yang boleh diambil oleh pihak tertentu untukmemelihara kualiti air sungai tersebut[8 markah]10a)Apakah ya ng dimaksudkan dengan edaran air tanih?[5 markah]b)Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi imbangan air tanih[12 markah]c)Jelaskan kepentingan air tanih kepada alam sekitar fizikal danmanusia[8 markah]11a)i)Nyatakan fasa air yang wujud di bumi[3 markah]ii)Apakah yang dimaksudkan dengan sejatan dan sejat peluhan[4 markah]Jadual 2 menunjukkan kerpasan dan sejatpeluhan di stesenKota Bharu bagi tahun 1995BulanJFMAMJJOSONDKerpasan(mm)140112827789152165180200233280295Sejatpeluhan(mm)120136138140146140128114103927061b)i) Kira lebihan air dan kurangan air di stesen cuaca Kota Bharubagi tahun 1995[2 markah]ii) Berdasarkan Jadual 2, lukis graf yang sesuai untukmenunjukka n lebihan air dan kurangan air di stesen cuaca KotaBharu bagi tahun 1995[8 markah]c)Jelaskan bagaimana manusia boleh mengatasi masalah lebihandan kurangan air [8 markah]60
 
SKEMA JAWAPAN BAB 4: SISTEMHIDROLOGI
1a)Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kitar hidrologiKitar hidrologi ialah proses perubahan bentuk air yangberterusan dalam pelbagai bentuk seperti wap, cecair danpepejal melalui pelbagai ruang samada ruang hidrosfera,atmosfera, biosfera dan litosfera. Contohnya air tersejat kedalam atmosfera dari lautan oleh sinaran matahari lalumembentuk wap air yang akan berkumpul membentuk awan.Wap-wap air di dalam awan ini akan dialirkan secara melintangoleh tiupan angin ke bahagian daratan. wap-wap air ini apabilamencapai peringkat tepu akan turun sebagai kerpasan(hujan,embun,salji dan sebagainya). Kerpasan ini akan dialirkan kesungai melalui larian permukaan ke sistem sungai dan terus kelaut. Semua air larian akan sampai ke laut dan akan di sejatsemula oleh oleh matahari Sebahagian kerpasan akanmenyusup masuk ke bawah tanah sebagai air bawah tanahyang juga menuju ke laut. Proses ini akan berulang dan dikenalisebagai kitaran hidrologi[5 markah]b)Dengan bantuan gambarajah , jelaskan proses-proses yangterlibat dalam kitar hidrologi1.Lukis gambarajah (2m)2.Proses sejatan – iaitu proses pertukaran daripada bentukcecair(badan air) kepada bentuk wap ke atmosfera3.Proses sejat peluhan – iaitu proses kehilangan air melaluiproses perpeluhan daripada tumbuhan dan sejatan daripadalembapan tanih dan lain-lain.4.Pemeluwapan /kerpasan – iaitu proses pertukaran wap air kepada bentuk air semula apabila berlaku kejatuhan suhudalam jisim udara apabila ia naik semakin tinggi dalamatmosfera dan turun sebagai hujan,ibun,dan sebagainya5.Proses pintasan dan cegatan silara- proses halangan air oleh tumbuhan(daun, ranting, dahan,batang) menyebabkanbukan 100% titisan hujan menimpa bumi6.Penyerapan/air bawah tanah – susupan air secara menegakke dalam lapisan tanih7.Proses alir lintang atmosfera – iaitu proses pergerakantitisan air dari lautan ke daratan atau sebaliknya8.larian air permukaan- iaitu proses pergerakan/aliran air dipermukaan dan di dalam alur 9.Aliran air bawah tanah- iaitu proses pergerakan /aliran air dibawah tanah secara mendatar [10 markah]c)Nyatakan proses mendatar dalam kitar Hidrologi1.Proses mendatar dalam kitar Hidrologi ialah aliran air daridaratan ke lautan melaluia.aliran air di permukaan bumi dan di dalam alur b.aliran air bawah tanahc.alirantara(antara permukaan / dalam alur) dengan ai[10 markah]61

Activity (107)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Noraya Awang liked this
Noraya Awang liked this
Rashid Husin liked this
Hee Leh liked this
digaa liked this
digaa liked this
Wan Norbaizura liked this
Wan Norbaizura liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->